Każdy, kto uczestniczył w wypadku lub kolizji drogowej, wie, jak istotną rolę odgrywa zakład ubezpieczeń, do którego zgłaszamy swoje roszczenia po zdarzeniu. Od niego w dużej mierze zależeć będzie przebieg procesu likwidacji szkody. Na ten ostatni składają się m.in. możliwość łatwego nawiązania kontaktu z osobą prowadzącą sprawę oraz bycie na bieżąco informowanym na temat prowadzonego postępowania.

Teoretycznie każdy zakład powinien obsłużyć nas w sposób podobny. Zasady dotyczące przebiegu postępowania, zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela i sumy gwarancyjnej są określone w ustawie. Wysokość składki nie ma zatem wpływu na te elementy. Jeśli do tego weźmiemy pod uwagę fakt, że ubezpieczenie OC właścicieli aut jest obowiązkowe, a wybór zakładu ubezpieczeń zależy od woli posiadacza - wybranie najtańszej opcji jest racjonalne.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Która firma ubezpieczeniowa oferuje najlepsze OC? 

Mimo tego, że regulacje prawne są wspólne dla całego rynku, wystarczy pobieżne zapoznanie się z ilością skarg skierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych, by zauważyć pewne problemy w procesie likwidacji szkód.

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2020 roku

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.8621,2718
2TU Euler Hermes S.A.5990,8749
3SALTUS TUW4010,5802
4TUZ TUW8940,81118
5Concordia Polska TU. S.A.12501,11136
6TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych15711,01571
7PZU S.A.5992029,02066
8TUiR WARTA S.A.3204214,92150
9TUiR Allianz Polska S.A.94754,22256
10Generali TU S.A.98314,22341
11AVIVA TU Ogólnych S.A.30281,22523
12WIENER TU S.A. VIG58332,12778
13STU Ergo Hestia S.A.4685315,33062
14TU INTERRISK S.A. VIG102343,33101
15TU Compensa S.A. VIG137114,43116
16TU Europa S.A.20870,63478
17Link 4 TU S.A.131952,65075
18UNIQA TU S.A.148232,85294
19TUW TUW75621,45401
20Pocztowe TUW29510,55902

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji w 2020 roku

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.

Potwierdzają to także osobiste doświadczenia osób poszkodowanych, a także ich pełnomocników. Jednak przeważnie nie mamy wpływu na to, do którego ubezpieczyciela będziemy występowali o wypłatę świadczeń w przypadku zajścia zdarzenia komunikacyjnego.

Dzieje się tak dlatego, że podczas likwidacji szkody z OC, kontaktujemy się z ubezpieczycielem sprawcy, a nie tym, którego my wybraliśmy. Wynikałoby z tego, że nie ma znaczenia, gdzie i za ile wykupimy polisę OC. Takie rozumowanie jest w większości wypadków uzasadnione. W końcu nasz wybór nie będzie miał wpływu na przebieg postępowania likwidacyjnego, jeśli to my zostaniemy poszkodowani. Stwierdzenie to jest poprawne tylko pozornie.

Kiedy warto zapłacić więcej za OC?

Sprowadzenie wyboru ubezpieczenia OC jedynie do kwestii ekonomicznej to duże uproszczenie. Zwłaszcza, że od jakiegoś czasu po kolizji nie musimy być już skazani na przypadkowego ubezpieczyciela. Obecnie, poza systemem bezpośredniej likwidacji szkód (BLS), można skorzystać także z innych oferowanych rozwiązań.

Podczas zawierania umowy OC ubezpieczyciele proponują pakiety, które rozszerzają zakres ochrony na przykład o pakiet świadczeń assistance na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń na drodze, takich jak awaria lub brak paliwa.

I jeśli na naszą polisę spojrzymy pod tym kątem - wysokość składki zaczyna mieć znaczenie. Tym bardziej, jeśli w grę wchodzi system BLS, którego założeniem jest likwidacja szkody w pojeździe (system ten nie obejmuje szkód na osobie) przez własnego ubezpieczyciela, czyli tego, z którym zawarliśmy umowę ubezpieczenia.

Czytaj więcejBLS - czym jest Bezpośrednia Likwidacja Szkód?

W tej sytuacji, wybór najlepszej oferty nie powinien się sprowadzać wyłącznie do ceny, ale także do weryfikacji jakości procesu likwidacji szkód. Podobnie sytuacja ma się w odniesieniu do pakietów ubezpieczeń.

Należy pamiętać, że umowa OC to niezbędne minimum. Jeśli zależy nam na kompleksowym zabezpieczeniu, warto przemyśleć sprawę zawarcia umowy assistance (ASS), a także ubezpieczenie NNW. To ostatnie również wymaga przeanalizowania warunków zaproponowanych przez różnych ubezpieczycieli. Zwłaszcza, że wybór sumy, do której będzie odpowiadał ubezpieczyciel, najczęściej ma duży wpływ na wysokość wypłaconego w przyszłości świadczenia. W przypadku ubezpieczenia NNW, im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe kwoty odszkodowania.

mówi Stefania Stuglik, ekspert rankomat.plmówi Stefania Stuglik, ekspert rankomat.pl

Jak zatem widzimy, w ubezpieczeniach komunikacyjnych poza ceną równie ważna jest także jakość. Z tego powodu warto pomyśleć nie tylko o spełnieniu ustawowego obowiązku, ale znalezieniu dla siebie realnej ochrony, zarówno na wypadek zdarzeń zawinionych, jak i tych, za które odpowiedzialność ponosi ktoś inny. Wybierając ubezpieczenie, dobrze jest o tym pamiętać.

Artykuł został przygotowany przez Radcę Prawnego kancelarii odszkodowawczej VOTUM S.A.
 

Co warto wiedzieć?

 • Zakres ubezpieczenia OC jest regulowany ustawą i każdy ma takie samo OC z identycznymi sumami gwarancyjnymi niezależnie od wysokości składki. Ten sam zakres będzie miało OC na przyczepkę za 50 zł, jak i OC na ciągnik siodłowy za 7 000 zł.
 • Każdy zarejestrowany w Polsce pojazd mechaniczny, który porusza się po drogach publicznych i nie jest z tego obowiązku wyłączony, musi posiadać OC. Przykładami pojazdów, które nie muszą mieć OC, są pojazdy zabytkowe lub pojazdy wolnobieżne. 
 • Jeżeli Twoim jedynym celem jest spełnienie ustawowego obowiązku posiadania OC, możesz kierować się ceną. Jeżeli jednak zależy Ci na nieco lepszej ochronie lub ryzykach dodatkowych, warto pomyśleć o rozszerzeniu zakresu ochrony.
 • Mimo że zakres OC jest taki sam, różne firmy ubezpieczeniowe w różny sposób podchodzą do kwestii likwidacji szkód. Widać to chociażby po liczbie skarg na dane towarzystwo ubezpieczeniowe, jakie wpływają co roku do Rzecznika Finansowego. 
 • Rozwiązaniem może być Bezpośrednia Likwidacja Szkód, gdzie sprawą poszkodowanego zajmie się jego ubezpieczyciel, a nie ubezpieczyciel sprawcy. 

FAQ - najczęściej zadawane pytania o wysokość składki a likwidację szkody

 1. Czy proces likwidacji szkody zależy od wysokość składki za OC?

  Zakres ubezpieczenia OC oraz wytyczne co do procesu likwidacji szkody są określone w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, dyrektywach Unii Europejskiej i wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego. Każdy klient powinien być traktowany tak samo niezależnie od tego, ile płaci za OC. Różnice mogą wynikać z wewnętrznych praktyk i wytycznych każdej firmy, indywidualnych przypadków czy nawet błędów ludzkich. 

 2. Ile czasu potrwa likwidacja szkody z OC sprawcy?

  Co do zasady towarzystwo ubezpieczeniowe powinno ustalić zakres odpowiedzialności i rozmiar szkody oraz zlikwidować ją w ciągu 30 dni od zgłoszenia. Jeżeli z przyczyn niezależnych jest to niemożliwe (np. ustalenie sprawcy jest przedmiotem postępowania karnego lub cywilnego), okres ten może się wydłużyć. 

 3. Czy mogę zgłosić szkodę u mojego ubezpieczyciela?

  Jeżeli ubezpieczyciel, który wystawił Twoją polisę OC, należy do systemu BLS (Bezpośrednia Likwidacja Szkody), to tak - szkodę możesz zgłosić u niego. Odszkodowanie zostanie Ci wypłacone tak, jakbyś zgłosił szkodę w firmie sprawcy.