Ubezpieczenie na życie może chronić nie tylko na wypadek śmierci ubezpieczonego. Warto wiedzieć o tym, że choroby przewlekłe w polisie na życie mogą być podstawą do otrzymania nawet kilkuset tysięcy złotych. Świadczenie z ubezpieczenia może być dużym wsparciem przy takich trudnościach życiowych.

Sprawdzamy, jak są definiowane choroby przewlekłe przez towarzystwa ubezpieczeniowe, jakie możliwości oferują TU, ile może kosztować taka forma ochrony oraz na co zwracać uwagę przy zakupie polisy. Dzięki temu łatwiej będzie podjąć decyzję o wyborze ubezpieczenia

Czy ochrona na wypadek chorób jest możliwa w umowie podstawowej? 

Ochrona na wypadek chorób przewlekłych w ramach umowy podstawowej ubezpieczenia na życie jest możliwa, ale zależy od oferty konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego (TU). Zazwyczaj, aby móc skorzystać z takiej ochrony, konieczne jest spełnienie określonych warunków, takich jak wiek ubezpieczonego czy stan zdrowia. Niektóre TU oferują standardową ochronę, inne zaś wymagają wykupienia dodatkowego pakietu lub specjalnej klauzuli. 

Jest to szczególnie ważne w przypadku osób z historią chorób lub osobami w starszym wieku, które mogą napotkać trudności w uzyskaniu szerokiego zakresu ochrony. Ponadto wybór odpowiedniej polisy często ma znaczący wpływ na wysokość składek, co czyni dokładną ocenę i porównanie ofert kluczowym aspektem procesu decyzyjnego. Warto też zwrócić uwagę na elastyczność danego ubezpieczyciela w dostosowywaniu ochrony do zmieniających się potrzeb ubezpieczonego.
 

SPRAWDŹ CENY UBEZPIECZENIA

Czym są choroby przewlekłe w polisie na życie?

Choroby przewlekłe w kontekście polisy na życie to długotrwałe schorzenia, które mogą znacząco wpłynąć na jakość życia ubezpieczonego. Do najczęściej wymienianych należą: choroby serca, cukrzyca, astma, choroby nerek, a także niektóre formy nowotworów. Ubezpieczyciele często indywidualnie określają listę chorób przewlekłych, które są objęte ochroną.

Przykładowo, Generali definiuje chorobę przewlekłą jako chorobę, „w której obrazie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną znajduje się długotrwałe, stałe albo nawracające występowanie objawów lub odchyleń w badaniach dodatkowych i która była rozpoznana, leczona lub dawała objawy w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia”.

Skrupulatne zapoznanie się z warunkami konkretnego produktu pozwala ubezpieczonym dokładnie określić zakres potrzebnej ochrony i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości. Ponadto pełna świadomość zakresu ubezpieczenia może pomóc w lepszym zarządzaniu własnym zdrowiem i finansami. Warto też zauważyć, że postęp w medycynie sprawia, że lista chorób przewlekłych objętych ochroną jest dynamiczna i może się zmieniać, co dodatkowo podkreśla znaczenie regularnego aktualizowania wiedzy o swojej polisie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Od tych nawyków będzie zależeć Twoje zdrowie

Jak możesz starać się o odszkodowanie? 

Bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć jak zgłosić ubezpieczycielowi zdiagnozowanie choroby, która kwalifikuje się do otrzymania świadczenia. W tak trudnym momencie, jakim jest zachorowanie, możemy nie mieć głowy do konkretnych procedur i sprawdzania, jakie dokumenty i gdzie należy przesłać. Jeśli nie dopełnimy wszystkich koniecznych formalności, ubezpieczyciel może potrzebować więcej danych, a to wydłuży procedurę wypłaty odszkodowania. 

Należy mieć również na uwadze, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe może oczekiwać nieco innego sposobu kontaktowania się (np. za pośrednictwem formularza online lub specjalnie wskazanego maila w celu zgłoszenia roszczenia).

Wniosek o wypłatę świadczenia powinien zawierać:

 • dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL,
 • oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości osoby zgłaszającej roszczenie,
 • numer polisy, rodzaj ubezpieczenia oraz datę jego nabycia,
 • dokumenty poświadczające stan zdrowia (np. wyniki badań, wypis ze szpitala).

Warto pamiętać o tym, że ubezpieczyciel może zgłosić się do nas z prośbą o uzupełnienie dokumentacji medycznej. Oceny stopnia zachorowania będzie dokonywał wskazany przez TU lekarz orzecznik. 

Czy dużo będzie Cię kosztować takie rozwiązanie? 

Koszt ubezpieczenia od chorób przewlekłych może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wiek ubezpieczonego, jego stan zdrowia, zakres ochrony, a także suma ubezpieczenia. Poniżej przedstawiamy przykładową tabelę z ofertami wybranych TU, która może pomóc w orientacyjnym oszacowaniu kosztów.

Ile kosztuje ochrona na wypadek chorób przewlekłych

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Nazwa polisy

Zakres ochrony

Przykładowa miesięczna składka

Ubezpieczenia Centrum

Polisa Komfort

Cukrzyca, choroby serca, nadciśnienie

150 zł

Bezpieczna Przyszłość

Polisa Premium

Choroby serca, astma, choroby reumatyczne

200 zł

Zdrowie i Życie

Polisa Maxima

Astma, cukrzyca, nadciśnienie, choroby serca

180 zł

Chronimy Zdrowie

Polisa Optymalna

Cukrzyca, nadciśnienie, choroby tarczycy

160 zł

Tabela 1. Zakres ochrony i przykładowe miesięczne stawki za choroby przewlekłe w wariancie podstawowym ubezpieczenia na życie w wybranych towarzystwach ubezpieczeniowych (19.01.2024).

Należy pamiętać, że powyższe ceny mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od indywidualnie dobranej oferty w danym TU.

Na jak dużą pomoc możesz liczyć?

W ramach ubezpieczenia od chorób przewlekłych możesz liczyć nie tylko na wypłatę świadczenia w przypadku zdiagnozowania jednej z objętych ochroną chorób, lecz także na dodatkowe usługi, takie jak assistance medyczny czy pomoc psychologiczna. Przykładowo, TU A może oferować dostęp do konsultacji z lekarzami specjalistami, TU B – wsparcie w organizacji rehabilitacji, a TU C – pomoc psychologiczną w trudnych momentach. Oprócz tego niektóre polisy mogą zawierać opcje takie jak programy profilaktyczne czy wsparcie w zdrowym stylu życia, co może być nieocenione w zarządzaniu chorobami przewlekłymi. 

Ważne jest, by przy wyborze polisy zwrócić uwagę na to, jak szeroki jest zakres oferowanych usług oraz czy są one dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Warto również pamiętać, że dobry ubezpieczyciel powinien oferować łatwy i szybki dostęp do świadczeń, minimalizując w ten sposób stres związany z zarządzaniem trudnymi sytuacjami zdrowotnymi.
 

W tych sytuacjach możesz nie dostać świadczenia, sprawdź! 

Zdiagnozowanie poważnej choroby lub inny uszczerbek na zdrowiu nie zawsze muszą być podstawą do otrzymania pieniędzy z ubezpieczenia. Istnieją okoliczności zdarzenia polisowego, które nazwane są wyłączeniami odpowiedzialności, kiedy to ubezpieczyciel ma prawo odstąpić od warunków umowy.

Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli choroba powstała wskutek:

 • złego stanu zdrowia, o którym nie poinformowano ubezpieczyciela w ankiecie medycznej,
 • posiadanych wad wrodzonych,
 • popełnienia czynu uznanego za przestępstwo,
 • zażywania substancji odurzających,
 • przebywania na terenie skażonym,
 • uprawiania sportów wysokiego ryzyka, jak np. sporty motorowe, wspinaczka górską lub skałkowa, nurkowanie, sporty spadochronowe czy skoki spadochronowe,
 • przebywania na terenie, gdzie toczą się działania wojenne.

Oprócz zapisu o wyłączeniu odpowiedzialności, warto sprawdzić w dokumencie OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) również karencję, jaką przewiduje ubezpieczyciel oraz limity świadczeń.

Karencja oznacza okres pomiędzy nabyciem umowy ubezpieczeniowej, a rozpoczęciem ochrony w wybranym zakresie. Zabezpiecza ona TU na wypadek próby wyłudzenia odszkodowania przez ubezpieczonego. Karencja, w zależności od zdarzenia polisowego, może trwać od 1 do 24 miesięcy.

Bardzo ważne mogą być również limity świadczeń. Jeśli polisa dodatkowa dotyczy konkretnej sumy ubezpieczenia, to wypłaty środków mogą mieć miejsce do momentu wyczerpania tej puli. 

Ubezpieczenia szukaj świadomie!

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia na życie z ochroną na wypadek chorób przewlekłych wymaga świadomego podejścia. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować oferty różnych TU, zwracając uwagę nie tylko na cenę, ale również na zakres ochrony, listę objętych chorób, a także dostępne dodatkowe usługi. Przy podejmowaniu decyzji nieoceniona może okazać się konsultacja z niezależnym doradcą ubezpieczeniowym, który pomoże zrozumieć subtelne różnice między ofertami. Wygodną alternatywę stanowią również internetowe porównywarki ubezpieczeń – pozwalają one na zestawienie ze sobą kilku polis, a także wyszukują najkorzystniejsze oferty, gdy uzupełnimy dotyczące nas parametry (np. wiek, odpowiadająca naszemu budżetowi składka miesięczna, oczekiwana suma ubezpieczenia). Plusy korzystania z porównywarki to przede wszystkim oszczędność czasu, dostęp do szerokiej gamy ofert oraz możliwość personalizacji wyszukiwania pod kątem własnych potrzeb i oczekiwań.

Należy też pamiętać o regularnym sprawdzaniu zakresu swojej polisy, szczególnie w przypadku zmieniającego się stanu zdrowia lub sytuacji życiowej, gdyż może to wpłynąć na nasze potrzeby ubezpieczeniowe. Świadomy wybór to również zrozumienie, że najtańsza opcja nie zawsze jest najlepsza, zwłaszcza gdy mowa o czymś tak ważnym jak ochrona zdrowia i życia.

PRZECZYTAJ TEŻ: Ile kosztuje rejestracja samochodu w 2024 roku?

SPRAWDŹ CENY UBEZPIECZENIA

Ważne informacje

1. Ochrona na wypadek poważnego zachorowania wymaga zakupu umowy dodatkowej

2. Choroba przewlekła jest definiowana jako choroba utrzymująca się min. 3 miesiące i mająca charakter choroby nieuleczalnej

3. Przed zakupem polisy warto dokonać porównania ofert, by wybrać najtańszą i najbardziej korzystną 

4. Pieniądze z polisy można przeznaczyć na dowolnie wybrany cel

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie od chorób przewlekłych

 1. Czy można dostać dwa odszkodowania, jeśli posiada się dwa ubezpieczenia na życie?

  Tak, istnieje możliwość otrzymania dwóch świadczeń z tytułu jednego zdarzenia polisowego. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli posiadamy dwa ubezpieczenia – np. polisę indywidualną oraz grupową. 

 2. Na co można przeznaczyć pieniądze z polisy?

  Środki z ubezpieczenia można przeznaczyć na dowolny cel – może to być kosztowne leczenie, wyjazd za granicę czy drogi sprzęt rehabilitacyjny. Z pieniędzy możemy również spłacać kredyt, utrzymywać rodzinę lub dokonać dowolnego zakupu. 

 3. Czy osoba, która wcześniej poważnie chorowała, może się ubezpieczyć?

  Tak, pomimo wcześniejszych chorób, można się ubezpieczyć. Najważniejsze to poinformować o tym ubezpieczyciela i uczciwie wypełnić ankietę medyczną. Na tej podstawie TU może ustalić ryzyko zachorowania oraz śmierci, co może wpłynąć na wysokość składki. Jeśli poważna choroba dotyczy okresu, który miał miejsce ponad 10 lat temu, być może taka sytuacja nie wpłynie na wysokość składki. 

 4. Co zalicza się do chorób przewlekłych?

  Do chorób przewlekłych zalicza się długotrwałe schorzenia, takie jak choroby serca, cukrzyca, astma, choroby nerek czy niektóre formy nowotworów.

 5. Jakie choroby obejmuje ubezpieczenie?

  Zakres ochrony zależy od konkretnego ubezpieczyciela, ale często obejmuje on najczęstsze choroby przewlekłe, takie jak te wspomniane wyżej.

 6. Ile kosztuje ubezpieczenie od chorób przewlekłych?

  Koszt ubezpieczenia jest różny i zależy od wielu czynników, w tym m.in. od indywidualnej oferty TU. Ogromne znaczenie ma dokładne porównanie ofert oraz zrozumienie, co konkretnie jest objęte ochroną.