Ubezpieczenie na życie może chronić nie tylko na wypadek śmierci ubezpieczonego. Warto wiedzieć o tym, że choroby przewlekłe w polisie na życie mogą być podstawą do otrzymania nawet kilkuset tysięcy złotych. Świadczenie z ubezpieczenia może być dużym wsparciem przy takich trudnościach życiowych.

Sprawdzamy, jak są definiowane choroby przewlekłe przez towarzystwa ubezpieczeniowe, jakie możliwości oferują TU, ile może kosztować taka forma ochrony oraz na co zwracać uwagę przy zakupie polisy. Dzięki temu łatwiej będzie podjąć decyzję o wyborze ubezpieczenia. 

Choroby przewlekłe w ochronie podstawowej czy jako dodatek?

Podstawowym zadaniem polisy na życie jest zabezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego. W takiej sytuacji bliscy zmarłego lub osoby wskazane w umowie jako uposażone otrzymują odpowiednie świadczenie. Ubezpieczyć się możemy na dowolnie wybraną kwotę – suma ubezpieczenia może wynosić zarówno 20 000 zł, jak i 500 000 zł czy nawet 2 000 000 zł.

Jednak warto mieć świadomość, że ochrona może dotyczyć również innych zdarzeń losowych, jak np. wypadek przy pracy lub pobyt w szpitalu. Jednym z dodatkowych zabezpieczeń jest ochrona od chorób przewlekłych, opisywanych jako poważne zachorowanie.

Co oznacza zakup umowy dodatkowej:

 • podnosi koszt składki,
 • zapewnia większą szansę na otrzymanie świadczenia,
 • ustala osobną sumę ubezpieczenia, np. 100 000 zł, 
 • umowa dodatkowa kończy się wraz z wyczerpaniem przewidzianej sumy pieniędzy,
 • z umowy możemy korzystać w określonym czasie, który może różnić się od umowy podstawowej,
 • umowa dodatkowa może posiadać osobne wyłączenia odpowiedzialności, karencję oraz limity niż umowa podstawowa.

Nie zawsze umowa dodatkowa będzie oznaczała wyższą składkę. Z każdym kolejnym rokiem naszego życia wzrasta ryzyko poważnego zachorowania, jednak dla osób młodszych koszt dodatkowej ochrony może nie być odczuwalny w takim stopniu, jak u osoby po 50 roku życia.

Ponadto ubezpieczyciel ustala ryzyko, jakie nas dotyczy poprzez ankietę medyczną. Zostaniemy w niej zapytani o przebyte dotąd problemy zdrowotne, ale również o nasz styl życia – aktywność fizyczną oraz używki. Jesteśmy zatem zobowiązani do udzielenia wyłącznie prawdziwych informacji.

Zatajenie ważnych faktów dotyczących naszego stanu zdrowia może zadziałać na naszą niekorzyść i w przyszłości może skutkować brakiem odszkodowania. Towarzystwo ubezpieczeniowe może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy okaże się, że zatailiśmy problemy zdrowotne, by otrzymać wysokie odszkodowanie.

- zaznacza Alicja Orłowska, ekspert Rankomat.

Czym są choroby przewlekłe w polisie na życie?

Za choroby przewlekłe ubezpieczyciel uznaje te, które trwają dłużej niż 3 miesiące lub są problemami z naturą do nawracania. Z czasem objawy mogą mieć coraz trudniejszy przebieg lub znacznie utrudniać nam codzienne funkcjonowanie. W chorobach przewlekłych bardzo ważne jest również to, że są to problemy nieuleczalne, a zmaganie się z nimi polega na leczeniu objawów.

Wśród chorób przewlekłych można wymienić m.in.:

 • nowotwory,
 • choroby układu krążenia,
 • cukrzycę,
 • choroby układu oddechowego,
 • choroby autoimmunologiczne,
 • epilepsję,
 • przewlekłe choroby nerek,
 • HIV/AIDS.

Możemy mieć pewność, że o tego typu przypadłości zapyta nas ubezpieczyciel w ankiecie medycznej. Chorowanie na wspomniane powyżej choroby może skutkować wyższym ryzykiem śmierci oraz zachorowaniem na inne problemy zdrowotne.

Nasz stan zdrowia oraz styl życia mają wpływ na końcowy kształt polisy – na podstawie tego, czy chorowaliśmy, stosujemy używki, dbamy o dietę lub sport, obliczane jest nasze ryzyko zachorowania i wysokość składki

Jak otrzymać świadczenie za zdiagnozowanie choroby przewlekłej?

Bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć jak zgłosić ubezpieczycielowi zdiagnozowanie choroby, która kwalifikuje się do otrzymania świadczenia. W tak trudnym momencie, jakim jest zachorowanie, możemy nie mieć głowy do konkretnych procedur i sprawdzania, jakie dokumenty i gdzie należy przesłać. Jeśli nie dopełnimy wszystkich koniecznych formalności, ubezpieczyciel może potrzebować więcej danych, a to wydłuży procedurę wypłaty odszkodowania. 

Należy mieć również na uwadze, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe może oczekiwać nieco innego sposobu kontaktowania się (np. za pośrednictwem formularza online lub specjalnie wskazanego maila w celu zgłoszenia roszczenia).

Wniosek o wypłatę świadczenia powinien zawierać:

 • dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL,
 • oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości osoby zgłaszającej roszczenie,
 • numer polisy, rodzaj ubezpieczenia oraz datę jego nabycia,
 • dokumenty poświadczające stan zdrowia (np. wyniki badań, wypis ze szpitala).

Warto pamiętać o tym, że ubezpieczyciel może zgłosić się do nas z prośbą o uzupełnienie dokumentacji medycznej. Oceny stopnia zachorowania będzie dokonywał wskazany przez TU lekarz orzecznik. 

Ile kosztuje ubezpieczenie od choroby przewlekłej? 

Z pozoru dwie podobne polisy na życie mogą zarówno stanowić inny koszt, jak i zapewniać innego rodzaju wsparcie. Dlatego warto zwracać uwagę na detale i porównywać ze sobą różne oferty

W ten sposób możemy dotrzeć do ubezpieczeń o wiele tańszych lub oferujących nam bardziej solidną pomoc na przyszłość. Zawsze sprawdzajmy dokładnie listę chorób, jakie objęte zostaną ochroną.
 

Przykładowe oferty polis na życie z ochroną w razie poważnego zachorowania

TUNazwa polisy

Lista chorób objętych ochroną

SU
AllianzPlan pełnej ochronyDo 55 chorób

Wybierana indywidualnie

Aviva

Wypłata w razie poważnej choroby

Do 45 choróbDo 800 000 zł
Nationale Nederlanden

Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania

Do 34 choróbDo 600 000 zł
PZU

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób

Do 65 chorób15 000 zł – 1 000 000 zł
PrudentialKomfort Życia54 choroby

Do 150% wybranej sumy ubezpieczenia

Signal Iduna

Umowa dodatkowa z tytułu Poważnego Zachorowania

38 choróbDo 600 000 zł
Warta

Warta Ochrona

9 choróbDo 600 000 zł

Tabela 1. Opracowanie własne.

Kiedy nie będzie świadczenia za zdiagnozowanie choroby przewlekłej?

Zdiagnozowanie poważnej choroby lub inny uszczerbek na zdrowiu nie zawsze muszą być podstawą do otrzymania pieniędzy z ubezpieczenia. Istnieją okoliczności zdarzenia polisowego, które nazwane są wyłączeniami odpowiedzialności, kiedy to ubezpieczyciel ma prawo odstąpić od warunków umowy.

Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli choroba powstała wskutek:

 • złego stanu zdrowia, o którym nie poinformowano ubezpieczyciela w ankiecie medycznej,
 • posiadanych wad wrodzonych,
 • popełnienia czynu uznanego za przestępstwo,
 • zażywania substancji odurzających,
 • przebywania na terenie skażonym,
 • uprawiania sportów wysokiego ryzyka, jak np. sporty motorowe, wspinaczka górską lub skałkowa, nurkowanie, sporty spadochronowe czy skoki spadochronowe,
 • przebywania na terenie, gdzie toczą się działania wojenne.

Oprócz zapisu o wyłączeniu odpowiedzialności, warto sprawdzić w dokumencie OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) również karencję, jaką przewiduje ubezpieczyciel oraz limity świadczeń.

Karencja oznacza okres pomiędzy nabyciem umowy ubezpieczeniowej, a rozpoczęciem ochrony w wybranym zakresie. Zabezpiecza ona TU na wypadek próby wyłudzenia odszkodowania przez ubezpieczonego. Karencja, w zależności od zdarzenia polisowego, może trwać od 1 do 24 miesięcy.

Bardzo ważne mogą być również limity świadczeń. Jeśli polisa dodatkowa dotyczy konkretnej sumy ubezpieczenia, to wypłaty środków mogą mieć miejsce do momentu wyczerpania tej puli. 

Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie na wypadek choroby przewlekłej?

Zakup ubezpieczenia, które ma zabezpieczyć nas na przyszłość, powinien być dobrze przemyślanym krokiem. Oferta powinna być jak najbardziej zbliżona do naszych oczekiwań. Jednak ilość dostępnych możliwości może spowodować, że trudno będzie podjąć decyzję o zakupie konkretnego ubezpieczenia.

Najlepszą metodą na znalezienie odpowiedniej polisy jest skorzystanie z porównywarki ubezpieczeniowej. Polega ona na wypełnieniu krótkiego formularza, gdzie opisujemy produkt, którego szukamy. Następnie podajemy numer kontaktowy, a na podstawie udzielonych odpowiedzi zostanie przygotowana dla nas oferta najbardziej dopasowanych produktów. 
 

Ważne informacje

1. Ochrona na wypadek poważnego zachorowania wymaga zakupu umowy dodatkowej

2. Choroba przewlekła jest definiowana jako choroba utrzymująca się min. 3 miesiące i mająca charakter choroby nieuleczalnej

3. Przed zakupem polisy warto dokonać porównania ofert, by wybrać najtańszą i najbardziej korzystną 

4. Pieniądze z polisy można przeznaczyć na dowolnie wybrany cel

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie od chorób przewlekłych

 1. Czy można dostać dwa odszkodowania, jeśli posiada się dwa ubezpieczenia na życie?

  Tak, istnieje możliwość otrzymania dwóch świadczeń z tytułu jednego zdarzenia polisowego. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli posiadamy dwa ubezpieczenia – np. polisę indywidualną oraz grupową. 

 2. Na co można przeznaczyć pieniądze z polisy?

  Środki z ubezpieczenia można przeznaczyć na dowolny cel – może to być kosztowne leczenie, wyjazd za granicę czy drogi sprzęt rehabilitacyjny. Z pieniędzy możemy również spłacać kredyt, utrzymywać rodzinę lub dokonać dowolnego zakupu. 

 3. Czy osoba, która wcześniej poważnie chorowała, może się ubezpieczyć?

  Tak, pomimo wcześniejszych chorób, można się ubezpieczyć. Najważniejsze to poinformować o tym ubezpieczyciela i uczciwie wypełnić ankietę medyczną. Na tej podstawie TU może ustalić ryzyko zachorowania oraz śmierci, co może wpłynąć na wysokość składki. Jeśli poważna choroba dotyczy okresu, który miał miejsce ponad 10 lat temu, być może taka sytuacja nie wpłynie na wysokość składki.