Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest? Jeśli nie, za sprzedaż czy wynajem domu i mieszkania bez dokumentu możesz zapłacić sporą grzywnę. Ale nawet, jeśli masz już świadectwo energetyczne, sprawdź, czy nie zostało sfałszowane. Wyjaśniamy w szczegółach, kiedy jest potrzebne i ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej.

Pobierz świadectwo energetyczne budynku i jego części

Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej możesz bezpłatnie pobrać w formacie PDF. Pamiętaj, aby taki dokument najpierw wydrukować, ponieważ świadectwo charakterystyki energetycznej należy przekazać w formie papierowej, opatrzyć numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisać przez osobę uprawnioną.

Tutaj znajdziesz wzory świadectwa charakterystyki energetycznej całego budynku lub tyko jego części. 

Uwaga na „lewe” świadectwa energetyczne w internecie

Świadectwo energetyczne budynku bez problemu kupisz online za pośrednictwem wielu firm dostępnych w internecie. Wystarczy, że zapłacisz 200-500 zł za taki dokument, aby po kilku dniach posiadać certyfikat energetyczny. Tylko skąd pewność, że świadectwo charakterystyki energetycznej zostało wystawione legalnie?

O prawdziwości (lub fałszywości) świadectwa energetycznego świadczy kilka elementów:

1.Oficjalne pieczęcie i podpisy
Legalnie wystawione świadectwo energetycznego musi zawierać oficjalne pieczęcie i podpisy uprawnionych osób.

2.Informacje na świadectwie
Sprawdź przede wszystkim, czy powierzchnia budynku, rodzaj izolacji bądź typ ogrzewania, zgadzają się ze stanem faktycznym określonym wcześniej przez ciebie w formularzu.

3.Dane szczegółowe
Ten punkt łączy się z poprzednim, więc jeśli dokument został sporządzony ogólnie i powierzchownie, możesz podejrzewać, że jest fałszywy.

4.Okazyjna cena
Chytry dwa razy traci, więc gdy trafisz na ofertę wystawienia świadectwa energetycznego za 50 czy 100 zł, zastanów się, czy dlaczego cena odbiega od średniej.

Serwis prawo.pl zwraca uwagę, że masowo kupowane w sieci świadectwa energetyczne są generowane przez boty, a jakość takiego dokumentu jest praktycznie zerowa. 

W internecie kwitnie handel bezwartościowymi świadectwami energetycznymi. Ofert jest mnóstwo - do wyboru, do koloru. Ceny nie są wygórowane. Wynoszą od 140 zł. Właścicielom nieruchomości nie zależy, by odzwierciedlały rzeczywiste zużycie energii. Kupują je tylko po to, bo przepisy każą

– podaje prawo.pl.

Aby nie dać się oszukać na bezwartościowym świstku papieru czy świadectwie online, możesz też zamówić specjalistyczny audyt energetyczny. To rozwiązanie jest przydatne zwłaszcza w przypadku domów, ale też oznacza dodatkowy wydatek. Audytor energetyczny na miejscu, z użyciem fachowych narzędzi, gruntownie sprawdza budynek i określa, w jaki sposób poprawić klasę energetyczną nieruchomości, by uniknąć strat ciepła i w konsekwencji zadbać o obniżenie rachunków za ogrzewanie.

Czym jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który zawiera informacje na temat oceny efektywności energetycznej budynku i zużycia energii. Chodzi tutaj o energię niezbędną do użytkowania nieruchomości, czyli zużywaną na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej czy chłodzenia. W przypadku budynków niemieszkalnych lista ta obejmuje również oświetlenie.

Konieczność posiadania jednego lub kilku (w zależności od liczby nieruchomości) świadectw charakterystyki energetycznej wynika z prawa europejskiego. Jak możemy przeczytać na stronie rządowej, takie świadectwa sporządza się w celu promowania budownictwa efektywnego energetycznie oraz zwiększania świadomości społecznej dotyczącej możliwości oszczędzania energii.

W praktyce, jako użytkownik, właściciel lub najemca danego lokalu ze świadectwa energetycznego możesz się dowiedzieć, ile energii w skali roku potrzeba na jego utrzymanie i z jakim kosztem się to wiąże.

PAMIĘTAJ!
Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Kiedy przyda się wyrobienie świadectwa charakterystyki energetycznej?

Certyfikat energetyczny przyda ci się w różnych sytuacjach, np. w przypadku nieruchomości na wynajem, w przypadku sprzedaży nieruchomości, gdy planujesz docieplenie budynku, kiedy masz nieruchomość na własność, w tym mieszkanie spółdzielcze własnościowe.

Konieczność posiadania certyfikatu energetycznego nie dotyczy budowy obiektu budowlanego.

Dokument ten informuje o energochłonności budynku, co może wpływać na decyzje potencjalnych nabywców lub najemców, a także na dostępność dofinansowań.

Dla kogo świadectwo energetyczne?

Jeśli jesteś właścicielem mieszkania lub domu, w którym mieszkasz i nie planujesz zmiany tego stanu rzeczy, świadectwo energetyczne nie będzie ci potrzebne. Jeśli jednak chcesz ten lokal wynająć lub sprzedać, będziesz musiał pozyskać taki dokument i przedłożyć go drugiej stronie umowy kupna-sprzedaży lub umowy najmu. 

Świadectwo energetyczne jest wymagane i przy klasycznym najmie, i przy najmie okazjonalnym, gdzie umowę potwierdza notariusz. Dodajmy, że wprowadzone wiosną przepisy odnoszą się tylko do nowych umów najmu. Jeśli więc już wynajmujesz nieruchomość lokatorom, nie musisz pozyskiwać świadectwa energetycznego.

Przepisy są też jednakowe dla wszystkich rodzajów nieruchomości, czyli i dla mieszkań, i dla domów, zarówno jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. Za każdym razem, kiedy któraś z tych nieruchomości będzie sprzedawana lub wynajmowana, właściciel będzie musiał przedłożyć świadectwo energetyczne.

WAŻNE!
W planach jest wprowadzenie obowiązku publikacji świadectwa energetycznego w ogłoszeniu dotyczącym sprzedaży lub najmu.

Kto może wydać świadectwo energetyczne?

Do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej jest wyznaczona odpowiednia osoba z przeszkoleniem i uprawnieniami. Wydaje ona dokument o efektywności energetycznej domu lub mieszkania.

Jeśli zlecisz sporządzenie świadectwa energetycznego, osoba uprawniona do wykonania takiego dokumentu przekaże ci go:

1. W klasycznej wersji papierowej, która będzie posiadała numer nadany w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpis osoby sporządzającej ten dokument.

2. W wersji elektronicznej, która również zawiera swój numer oraz posiada podpis elektroniczny, zaufany lub osobisty osoby uprawionej.

Listę podmiotów, które mogą sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej, znajdziesz na specjalnej liście sporządzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, która będzie dostępna w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków. Oczywiście, dostęp do tych danych będzie powszechny i darmowy.

Jaka kara za brak świadectwa energetycznego?

Karany będzie nie tyle brak świadectwa energetycznego, co nie przekazanie tego dokumentu najemcy lub kupującemu nieruchomość. Przewiduje się zróżnicowane grzywny, które będą wynosiły od 20 zł do nawet 5000 zł. 

Na chwilę obecną przewidywane grzywny są jednak bardziej teoretyczną sankcją, niż realną. W treści wprowadzonych przepisów nie wpisano bowiem informacji o tym, w jaki sposób kary mają być egzekwowane. 

Pierwotnie brak świadectwa energetycznego miał skutkować zablokowaniem transakcji na poziomie notarialnym, jednak po interwencji Krajowej Rady Notarialnej rząd porzucił ten pomysł. Finalnie notariusz ma obowiązek pouczyć sprzedającego lub wynajmującego o konieczności przedłożenia omawianego dokumentu, ale na tym jego rola się kończy.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne 2024?

Koszt sporządzenia omawianego dokumentu może być różny. Jego cena będzie uzależniona od:

 • lokalizacji budynku,
 • jego wielkości,
 • przeznaczenia,
 • stopnia skomplikowania projektu.

Najczęściej świadectwo charakterystyki energetycznej będzie kosztowało kilkaset złotych, a minimalny koszt waha się w granicach 200 zł.

Kto może wystawić świadectwo energetyczne?

Zgodnie z art. 17 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, taki dokument sporządza osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu;
 • ukończyła studia wyższe kierunkowe;
 • posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Wspomniane studia kierunkowe dotyczą uzyskania tytułu zawodowego: inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera.

Jak sporządzić świadectwo energetyczne 2024?

Aby uzyskać świadectwo energetycznego, najpierw musisz posiadać wpis do rejestru charakterystyki energetycznej. Może to zrobić tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Tworzeniem świadectwa energetycznego 2024 dla domów i mieszkań zajmuje się wiele firm, które świadczą takie usługi w internecie.

Zamówienie świadectwa energetycznego online sprowadza się do kilku kroków:

1.Wybierz rodzaj nieruchomości:

 • mieszkanie – realizacja do 24 godzin, powierzchnia do 500 m2, średni koszt 250 zł,
 • dom – realizacja do 24 godzin, powierzchnia do 500 m2, średni koszt 450 zł,
 • lokal użytkowy - realizacja do 24 godzin, powierzchnia do 1000 m2, średni koszt 480 zł,
 • inny budynek - realizacja do 7 dni, koszt od 800 zł w zależności od metrażu.

2.Uzupełnij dane w formularzu online:

 • dane osobowe,
 • dane adresowe,
 • dane techniczne nieruchomości,
 • rok budowy domu lub mieszkania,
 • wysokość pomieszczeń,
 • rodzaj ogrzewania,
 • materiał ramy okiennej,
 • liczba szyb w oknach,
 • rodzaj wentylacji.

Do powyższych informacji możesz załączyć zdjęcie budynku z zewnątrz

3.Płatność

Po wypełnieniu i odesłaniu formularza na stronie, możesz przejść do płatności. Ostateczna cena będzie się różnić od początkowej, jeśli zdecydujesz się na priorytetowe wystawienie świadectwa, np. w jeden dzień roboczy, w zależności od dostępnej usługi.

4.Weryfikacja danych

Jeśli przesłane dane okażą się niekompletne do wystawienia świadectwa energetycznego, skontaktuje się z tobą doradca w celu dopełnienia informacji i budynku.

5.Wystawienie świadectwa

Najpóźniej kilka dni od zgłoszenia zamówienia otrzymasz świadectwo energetyczne gotowe do wydruku i podpisane przez doradcę.
Możesz też zaznaczyć w zamówieniu prośbę o wersję papierową świadectwa. Taka usługa wydłuża jednak czas realizacji np. do 10 dni i wiąże się z dodatkową opłatą rzędu 50 zł.

Skąd wziąć dane o klasie energetycznej budynku?

Jako właściciel mieszkania w bloku możesz nie wiedzieć, co wypełnić w formularzu do świadectwa energetycznego. Należy wtedy skierować wniosek do administracji budynku o treści:

Uprzejmie proszę o udostępnienie następujących informacji na temat budynku pod adresem

.....................................................................................................................................................................................................
w celu sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu pod nr 

.........................
 

We wniosku określ w punktach, jakich informacji potrzebujesz.

1.Rok oddania budynku do użytkowania

2.Warstwy ścian zewnętrznych wraz z ich grubością
np. cegła pełna 25 cm, styropian 8 cm

3.Warstwy podłogi na najniższej kondygnacji wraz z ich grubością
jeśli mieszkanie znajduje się na parterze

4.Warstwy dachu wraz z ich grubością
jeśli mieszkanie znajduje się na ostatnim piętrze

5.Informacje o oknach
np. rama plastikowa, okna dwuszybowe

6.Rodzaj wentylacji
np. grawitacyjna / mechaniczna

7.Rodzaj ogrzewania
np. sieć miejska / kocioł gazowy / kocioł węglowy

8.Rodzaj ogrzewania ciepłej wody
np. sieć miejska / kocioł gazowy / kocioł węglowy

Świadectwo charakterystyki energetycznej w mieszkaniu na wynajem

Jeśli wynajmujesz większe mieszkanie, możesz mieć kilku niezależnych lokatorów i z każdym z nich posiadać osobną umowę najmu. W świetle nowych zasad przy podpisywaniu umowy każdemu z nich musisz przekazać świadectwo charakterystyki energetycznej. Nie musisz jednak zamawiać kilku egzemplarzy tego dokumentu i za każdy z nich płacić. Świadectwo uzyskasz w formie elektronicznej i będziesz mógł je powielać w dowolnej liczbie kopii, bez dodatkowych kosztów. Najemcy możesz też przekazać papierową kopię, której pozyskanie kosztuje symboliczną kwotę, ponieważ mówimy o kilku stronnicowym dokumencie.

Musisz też wiedzieć, że raz sporządzone świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat. Zmiana lokatorów w wynajmowanej nieruchomości niekoniecznie więc będzie musiała się wiązać z koniecznością zamawiania nowego dokumentu. Jedyną sytuacją, w której świadectwo straci ważność przed czasem, jest przeprowadzenie remontu zmieniającego charakterystykę energetyczną budynku lub lokalu, czyli np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła czy docieplenie elewacji.

Jakie dokumenty do wydania świadectwa energetycznego?

Aby sporządzić świadectwo energetyczne budynku, potrzebna jest dość obszerna dokumentacja:

 • projekt architektoniczno-budowlany wraz z opisem technicznym;
 • dokumenty opisujące ewentualne zmiany, jakie zostały po czasie wprowadzone do projektu;
 • projekt instalacji wodnej;
 • dokumentacja instalacyjna klimatyzacji, jeśli oczywiście w budynku jest klimatyzacja;
 • dokumentacja oświetlenia wbudowanego – tylko w przypadku budynków użyteczności publicznej;
 • dokumentacja instalacji wentylacyjnej – jeśli wentylacja jest mechaniczna;
 • dane techniczne lub dokumentacja zamontowanych w budynku urządzeń i systemów, takich jak: rekuperator, gruntowy wymiennik ciepła, kolektor słoneczny, dodatkowy system ogrzewania, itd.

Dla niektórych osób zgromadzenie takiej dokumentacji może być problematyczne. Chodzi tutaj szczególnie o właścicieli domów, głównie tych wiekowych domów, dla których dokumentacja często nie istnieje lub jest niepełna. 

Właściciele mieszkań będą musieli zgromadzić raczej mniejszą liczbę dokumentów, a do ich pozyskania konieczny będzie kontakt z zarządcą budynku, czyli ze spółdzielnią lub wspólnotą mieszkaniową.

Jeśli wymagany dokument będzie nie do pozyskania, konieczne może okazać się zlecenie inwentaryzacji budowlanej. Będzie to już jednak dodatkowe zlecenie, którego koszt spadnie na właściciela nieruchomości.

Czy świadectwo energetyczne jest potrzebne do ubezpieczenia mieszkania?

Przy zakupie polisy mieszkaniowej nie musisz okazywać żadnych świadectw energetycznych. Taki dokument zawiera informacje o zapotrzebowaniu danego lokalu lub budynku na energię, a tego typu informacje nie są do niczego potrzebne ubezpieczycielowi. Zarówno najemca, jak i właściciel nieruchomości może więc kupić polisę bez konieczności okazywania świadectwa energetycznego.

Ogólnie przy ubezpieczeniu domu lub mieszkania kwestie formalne zostały sprowadzone do minimum. W większości przypadków polisę mieszkaniową można kupić bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dokumentów. Jeśli chcesz ubezpieczyć swój lokal lub lokal, który wynajmujesz, nie musisz udowadniać ani prawa do niego, ani jego wartości. Zaznaczasz tylko jakie mienie chcesz ubezpieczyć, na jaką okoliczność i na jaką kwotę. Weryfikacja tych deklaracji przez towarzystwo odbywa się dopiero po zaistnieniu szkody.

Świadectwo energetyczne a ubezpieczenie nieruchomości

Mieszkanie w bloku, podobnie zresztą jak mieszkanie w kamienicy czy dom jednorodzinny, możesz ubezpieczyć online. Polisę mieszkaniową dla swojej nieruchomości lub nieruchomości, którą wynajmujesz, możesz samodzielnie skomponować, dobierając do podstawowego zakresu wybrane ryzyka. Samodzielnie też ustalasz, czy chcesz objąć ochroną tylko mury i elementy stałe, czy również ruchomości domowe. Ubezpieczenie online warto kupić za pomocą porównywarki ubezpieczeń.

PORÓWNAJ CENY

Porównywarka ubezpieczeń pozwoli ci w dosłownie kilka minut zestawić ze sobą minimum kilkanaście ofert od takich towarzystw, jak: Proama, Generali, Link4, Inter Polska, mtu24.pl, TU Europa, Wiener czy Benefia. Każdą z propozycji będziesz mógł dokładnie przeanalizować, pobierając kartę produktu oraz dokument OWU. Po wybraniu najciekawszej opcji możesz od razu przejść do zakupu, opłacić składkę wybraną metodą i wejść w posiadanie ubezpieczenia, które zacznie działać nawet następnego dnia roboczego. Trudno o bardziej uproszczoną i efektywniejszą formę zakupu polisy.

Przykładowa cena polisy mieszkaniowej
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
mtu24.pl
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna  
Benefia
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   RankoPomoc Prawna  
Europa Ubezpieczenia
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   RankoPomoc Prawna  
Generali
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   Pakiet medyczny   RankoPomoc Prawna  
Wiener
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   Przedmioty szklane   Powódź   All Risk   RankoPomoc Prawna  
Proama
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   Przedmioty szklane   All Risk   RankoPomoc Prawna  
Link4
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   OC w życiu prywatnym 50 000 zł   All Risk   RankoPomoc Prawna  
INTER Polska
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   OC w życiu prywatnym   All Risk   RankoPomoc Prawna  
Przykładowa cena polisy mieszkaniowej
mtu24.pl
Cena roczna
153,00 zł
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Benefia
Cena roczna
157,00 zł
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance RankoPomoc Prawna
Europa Ubezpieczenia
Cena roczna
161,24 zł
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja RankoPomoc Prawna
Generali
Cena roczna
236,00 zł
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja Pakiet medyczny RankoPomoc Prawna
Wiener
Cena roczna
302,00 zł
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja Przedmioty szklane Powódź All Risk RankoPomoc Prawna
Proama
Cena roczna
336,00 zł
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja Przedmioty szklane All Risk RankoPomoc Prawna
Link4
Cena roczna
341,40 zł
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja OC w życiu prywatnym 50 000 zł All Risk RankoPomoc Prawna
INTER Polska
Cena roczna
407,00 zł
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja OC w życiu prywatnym All Risk RankoPomoc Prawna

Kalkulacja dla mieszkania 60 m2 wybudowanego w 2016 roku.

Podsumowanie

1. Świadectwo energetyczne jest dokumentem opisującym zapotrzebowanie budynku lub jego części na energię

2. Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej pojawia się w momencie, w którym właściciel chce sprzedać lub wynająć nieruchomość

3. Przepisy dotyczące świadectwa energetycznego odnoszą się w takim samym stopniu do domów (całych budynków) i mieszkań (części budynku)

4. Koszt pozyskania świadectwa energetycznego to najczęściej kilkaset złotych, a dokument jest ważny przez 10 lat

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o świadectwo energetyczne dla mieszkania

 1. Czy mieszkanie w bloku wymaga świadectwa energetycznego?

  Tak, ale tylko wtedy, kiedy ma zostać sprzedane lub wynajęte. Dla mieszkań i domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych przepisy są identyczne.

 2. Czy blok musi mieć świadectwo energetyczne?

  Wprowadzone wiosną przepisy narzucają obowiązek wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków, które mają zostać sprzedane lub wynajęte. Takie świadectwo można sporządzić i dla całego budynku, i dla jego części, czyli np. jednego mieszkania.

 3. Czy spółdzielnia mieszkaniowa musi mieć świadectwo energetyczne?

  Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane tylko w momencie, w którym właściciel budynku lub jego części chce go wynająć lub sprzedać. Spółdzielnie mieszkaniowe tylko zarządzają nieruchomościami, więc nie muszą pozyskiwać takich dokumentów.

 4. Kiedy nie trzeba świadectwa charakterystyki energetycznej?

  Świadectwo energetyczne nie jest wymagane przy zwykłym użytkowaniu nieruchomości przez właściciela. Obowiązek sporządzenia tego dokumentu pojawia się dopiero w momencie, w którym dom lub mieszkanie mają zostać sprzedane lub wynajęte.

 5. Kogo nie obowiązuje świadectwo energetyczne?

  Świadectwo energetyczne jest wymagane tylko przy określonych czynnościach prawnych, konkretnie przy sprzedaży nieruchomości i jej wynajęciu. Właściciel mieszkania lub domu, który nie chce go ani sprzedać, ani wynająć, nie musi więc pozyskiwać takiego dokumentu.

 6. Kto musi mieć świadectwo energetyczne?

  Każdy, kto chce sprzedać lub wynająć nieruchomość. Obowiązek przedłożenia świadectwa energetycznego kupującemu lub najemcy dotyczy zarówno właścicieli mieszkań, jak i całych budynków.

 7. Ile kosztuje świadectwo energetyczne?

  Minimalny koszt świadectwa charakterystyki energetycznej to około 300 zł, a większość takich dokumentów będzie kosztowała kilkaset złotych. Ceny są zróżnicowane, a ich wysokość zależy m. in. od lokalizacji nieruchomości, jej wielkości i przeznaczenia czy stopnia skomplikowania projektu.

 8. Od kiedy obowiązuje świadectwo energetyczne budynku?

  Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest wymagane od 28 kwietnia 2023 r. Podstawą prawną obowiązku jest nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawa Prawo budowlane.