Kamera to łakomy kąsek dla złodziei oraz sprzęt podatny na zniszczenia mechaniczne czy działanie wody. Od takich i podobnych zdarzeń można się jednak ubezpieczyć. Podpowiadamy, jak to zrobić oraz ile kosztuje przykładowa polisa dla kamery.

Profesjonalny sprzęt do filmowania może kosztować grubo ponad 100 000 zł. Także zwykła kamera służąca do amatorskiego kręcenia filmów to wydatek nawet kilku tysięcy złotych. Kamera jest użytkowana często w plenerze i przewożona z miejsca na miejsce, co tylko zwiększa ryzyko uszkodzeń czy kradzieży. Kamerę warto więc ubezpieczyć, zwłaszcza że nie jest to szczególnie kosztowne, jeśli porównamy cenę polisy do wartości sprzętu.

Jak ubezpieczyć kamerę?

Kamerę możemy ubezpieczyć w sklepie stacjonarnym lub internetowym poprzez wykupienie przedłużonej gwarancji. Dotyczy to jednak tylko nowego sprzętu i ma ograniczenie czasowe, najczęściej do 5 lat od daty zakupu. 

Kamerę używaną lub po prostu kilkuletnią ubezpieczymy z polisy mieszkaniowej. Wystarczy uwzględnić w polisie ruchomości domowe, którymi jest również sprzęt RTV i AGD.

Kamerę ubezpieczymy też w ramach polisy firmowej, jeśli prowadzimy działalność gospodarczą i działalność ta jest związana z filmowaniem lub handlowaniem sprzętem RTV.

Ubezpieczenie kamery dla przedsiębiorców

Jak już wspomnieliśmy, nie każdy przedsiębiorca może uwzględnić w polisie firmowej kamerę. Jeśli jednak zajmuje się np. filmowaniem uroczystości (wesela, osiemnastki, studniówki) czy tworzeniem spotów reklamowych, to nie powinien mieć z tym problemu.

Ochrona w ramach polisy firmowej może zabezpieczyć przed szkodami wywołanymi przez pożar, zalanie, powódź i inne zdarzenia losowe, a także przed kradzieżą. Bardziej rozbudowane oferty uwzględniają również wady fabryczne, zniszczenia dokonane przez pracowników, a nawet utratę danych zapisanych w pamięci urządzenia.

Ubezpieczenie kamery w ramach polisy mieszkaniowej

W standardzie polisa mieszkaniowa chroni mury i ewentualnie elementy stałe nieruchomości. Zawsze jednak można włączyć w nią tzw. mienie ruchome (ruchomości domowe), do których zalicza się m. in. kamerywraz z wszystkimi akcesoriami wykorzystywanymi podczas filmowania, jak drony, obiektywy, elementy oświetlenia czy statywy. 

Co ważne, dla towarzystwa nie ma znaczenia, ile lat ma posiadany przez nas sprzęt – jeśli zostanie zniszczony lub skradziony, ubezpieczyciel powinien nam zwrócić jego równowartość. 

Od czego można ubezpieczyć kamerę?

Jeśli poszerzymy polisę o ruchomości domowe, czyli m. in. o kamerę, to będzie ona chroniona przed tymi samymi zdarzeniami, co mury i elementy stałe. Podstawowy zakres ochrony to zazwyczaj kilka lub kilkanaście ryzyk typu pożar, uderzenie pioruna, huragan, upadek drzew i masztów czy upadek samolotu. Dostępne są również ubezpieczenia uwzględniające nawet 30 ryzyk, a także polisy w wariancie All Risks

Jeśli zależy nam na zabezpieczeniu kamery w sposób kompleksowy, powinniśmy rozważyć wykupienie przynajmniej kilku dodatków. Do tego grona trzeba zaliczyć:

 • kradzież z włamaniem – zdarzenie mające miejsce na obszarze ubezpieczonej nieruchomości, podczas którego złodzieje pozostawiają po sobie wyraźne ślady, np. wyłamane zamki czy wybitą szybę;
   
 • kradzież zwykłą – dostępna tylko w niektórych towarzystwach. Definiuje się ją jako kradzież, po której nie ma wyraźnych śladów, kiedy złodziej dostaje się do pomieszczenia przez uchylone okno;
   
 • rabunek – zdarzenie mające miejsce poza miejscem ubezpieczenia, czyli głównie w przestrzeni publicznej. Towarzystwa łączą to zdarzenie z groźbą użycia siły lub jej użyciem
   
 • powódź – woda jest tym czynnikiem, które może zagrozić wszystkim urządzeniom elektronicznym, więc również kamerze;
   
 • zalanie – nasze mienie, w tym urządzenia elektroniczne, może zostać zniszczone również przez wycieki z instalacji wodno-kanalizacyjnej czy grzewczej, a takie zdarzenia zalicza się do zalania (nie do powodzi);
   
 • przepięcie – podczas ładowania kamery może dojść do skoku napięcia, co spowoduje uszkodzenie sprzętu. Część ubezpieczycieli stosuje podział na przepięcie wywołane uderzeniem pioruna i mające inne przyczyny;
   
 • Home Assistance – wśród usług składających się na ten pakiet często pojawia się serwis sprzętu RTV. W przypadku drobnych awarii możemy więc liczyć na darmowe wsparcie specjalisty.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu kamery

Każda, nawet najbardziej rozbudowana polisa mieszkaniowa, ma swoje ograniczenia, w których kluczową rolę odgrywają tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Są to opisane w OWU sytuacje, w wyniku których ubezpieczenie nie zadziała. Każde towarzystwo stosuje nieco inne wyłączenia, jednak niektóre ograniczenia są standardem, np.:

 • rażące niedbalstwo i celowe zniszczenie sprzętu;
 • użytkowanie sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi;
 • utrata danych zapisanych na urządzeniu;
 • wszelkie zniszczenia będące skutkiem braku wymaganych przeglądów technicznych;
 • przechowywanie i użytkowanie środków pirotechnicznych i materiałów wybuchowych;
 • przechowywanie cennego sprzętu w przestrzeni niemieszkalnej, np. w garażu, na balkonie czy w domu letniskowym;
 • zniszczenia powstałe w trakcie wojny;
 • awarie objęte gwarancją;
 • uszkodzenie lub kradzież mienia wykorzystywanego do działalności gospodarczej.

Powszechnie stosowanymi ograniczeniami są również limity. Przykładem może być ubezpieczenie rzeczy osobistych do konkretnej kwoty, np. do 5000 zł. 

Od czego zależy cena ubezpieczenia kamery?

Na cenę ubezpieczenia zawsze kluczowy wpływ mają dwie kwestie: zakres ochrony i wartość mienia, które chcemy ubezpieczyć. Jeśli więc w celu poszerzenia ochrony sprzętu filmowego wykupimy kilka dodatków do polisy, to każdy z nich podniesie wysokość składki. Pojedyncze rozszerzenie może kosztować kilkanaście albo kilkadziesiąt złotych – zależy to od jego specyfiki, a także indywidualnej polityki towarzystwa. 

Na łączną wartość ubezpieczonego z polisy mienia składa się sama nieruchomość (mury), jej elementy stałe oraz mienie ruchome, czyli m. in. nasza kamera. Jeśli posiadamy amatorski sprzęt wart np. 1000 zł, to składka praktycznie nie wzrośnie. W przypadku drogich kamer, np. za 100 000 zł, różnica w cenie polisy będzie już odczuwalna.

W dalszej kolejności na ogólny koszt polisy wpływają takie czynniki, jak: rodzaj budownictwa, lokalizacja, kondygnacja, liczba i wiek lokatorów, palność/niepalność konstrukcji i poszycia dachowego, forma własności czy historia ubezpieczenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie kamery? 

Sprawdziliśmy, jaka jest różnica w składce pomiędzy podstawowym ubezpieczeniem mieszkania, a ubezpieczeniem obejmującym mienie ruchome, w tym sprzęt do filmowania, o łącznej wartości 100 000 zł. 

Wszystkie obliczenia wykonaliśmy dla konkretnej nieruchomości: mieszkanie 60 mkw. w Gdyni o wartości 450 000 zł, znajdujące się na środkowym piętrze. W naszej kalkulacji podstawowy wariant polisy to ubezpieczenie murów i elementów stałych od zdarzeń losowych. Polisa rozszerzona obejmuje również ruchomości domowe o wartości 100 000 zł oraz kradzież z włamaniem.

W przykłądowej kalkulacji za podstawową polisę zapłacimy od 161 zł (Mtu24.pl) do 220 zł (Generali). Ubezpieczenie uwzględniające ruchomości z kamerą oraz kradzież z włamaniem kosztuje z kolei od 270 zł (Proama) do 688 zł (Mtu24.pl).

Warto również zwrócić uwagę na indywidualną politykę cenową poszczególnych towarzystw. Interesujące jest np. to, że mtu24.pl oferuje jednocześnie najtańsze ubezpieczenie podstawowe i najdroższe rozszerzone, a różnica pomiędzy składkami wynosi aż 527 zł. Z kolei w Generali czy nawet w Proamie stawki są bardziej spłaszczone – różnice na poziomie odpowiednio 60 i 97 zł. Każdy ubezpieczyciel podchodzi inaczej do wyceny polisy o konkretnym zakresie ochrony i dla konkretnego typu nieruchomości. Nasze wyliczenia pokazują, że za identyczny produkt w jednym towarzystwie możemy zapłacić nawet kilkaset złotych mniej, niż w drugim.

Przykładowe ubezpieczenie kamery z polisy mieszkaniowej

TU

Podstawowa polisa
(bez kamery)

Rozszerzona polisa
(łączna wartość ruchomości domowych 100 000 zł
)

Proama

173 zł270 zł

Generali

220 zł280 zł

Link4

185 zł512 zł

Mtu24.pl

161 zł688 zł

Średnio za polisę na rok

185 zł438 zł

Tabela 1. Źródło: rankomat.pl (stan na: 26.01.2021 r.).

Ważne informacje

1. Kamerę można ubezpieczyć przedłużając gwarancję, a także w ramach polisy firmowej lub mieszkaniowej

2. Kamera w polisie mieszkaniowej zaliczana jest do kategorii ruchomości domowych

3. Ruchomości domowe w polisie mieszkaniowej są chronione przed tymi samymi zdarzeniami, co mury i elementy stałe

4. Kompleksowe ubezpieczenie kamery wymaga dokupienia przynajmniej kilku rozszerzeń, głównie kradzieżowych (kradzież z włamaniem, kradzież zwykła, rabunek)