Dłuższa nieobecność lokatorów to większe ryzyko włamania czy szybszego rozprzestrzenienia się szkody. Ubezpieczyciel może wykorzystać ten fakt i nie wypłacić odszkodowania. Sprawdzamy, jak w praktyce wygląda ubezpieczenie nieruchomości niezamieszkanej.

W polskich miastach znajduje się ok. 50 tys. pustostanów. Takich budynków nie da się ubezpieczyć, ponieważ formalnie nie posiadają odbioru technicznego zezwalającemu lokatorom na legalne wprowadzenie się i zamieszkanie. Teoretycznie, nawet gdyby udało się wykupić polisę na taki budynek, to i tak TU nie wypłaci odszkodowania.

Co oznacza nieruchomość niezamieszkana?

W polisach mieszkaniowych nie chodzi o ochronę pustostanów, ale o zamieszkane domy i mieszkania, nieruchomości posiadające lokatorów, ale z jakichś przyczyn nieobecnych w nich przez dłuższy czas.

WAŻNE!
Po przekroczeniu okresu niezamieszkania, nieruchomość zostaje uznana za pustostan, który nie podlega ochronie z ubezpieczenia.
 

Jakie nieruchomości zaliczane są do niezamieszkanych?

Niezamieszkanie nieruchomości dotyczy z reguły domu i mieszkania. Może to być również domek letniskowy, jednak już garaż, piwnica czy altana. Tego typu nieruchomości nie są przeznaczone do stałego zamieszkania. 

Problem niezamieszkania przez dłuższy czas nie dotyczy też namiotu, nawet na terenie posesji, gdzie znajduje się nieruchomość główna. TU nie zaliczają namiotu do budowli o trwałej konstrukcji.

Jakie limity dla niezamieszkanej nieruchomości?

Każdy ubezpieczyciel może ustalić własne zasady w zakresie ochrony. Przykładowo, TU Generali wyznacza limit 90 dni. To znaczy, że jeśli nie zamieszkujemy nieruchomości dłużej niż 3 miesiące, to w razie szkody nasz dom, mieszkanie czy domek letniskowy będzie traktowany jak pustostan.

Im częściej lokal pozostaje pusty, tym większe jest prawdopodobieństwo włamania i kradzieży. Pusty dom lub mieszkanie są łakomym kąskiem dla włamywaczy. Niezamieszkiwanie wiąże się z mniejszą dbałością o nieruchomość, co w konsekwencji może doprowadzić do jej zaniedbania i powstania szkód oraz usterek (np. do przeciekania dachu, zamarznięcia rur, zawilgocenia ścian itp.).

Stąd firmy ubezpieczeniowe zabezpieczają się przed tego typu sytuacjami i wprowadzają limity, jeśli chodzi o maksymalny okres niezamieszkiwania budynku – najczęściej do maks. 30, 45, 60 oraz 90 dni w roku pod rząd. Większy dopuszczalny limit znajdziemy w ofercie towarzystwa Link4 na domek letniskowy. To dwa razy dłużej niż w przypadku standardowych domów bądź mieszkań. Związane jest to przede wszystkim z przeznaczeniem tego typu nieruchomości, służącej raczej jako miejsce tymczasowej rekreacji, wypoczynku, a nie stałego zamieszkania. Nie oznacza to jednak, że przez większość roku może on stać pusty. Link4 jedynie wydłuża dopuszczalny czas nieobecności lokatorów i nieużytkowania domku – maksymalnie do 180 dni w roku. 

Jak długo ubezpieczona nieruchomość może stać pusta?

Przerwa w zamieszkiwaniu pod rząd

TU
do 60 dni w roku

ALLIANZ Bezpieczny Dom

BENEFIA Pakiet Mieszkanie

do 90 dni w roku

GENERALI Generali z myślą o domu

PROAMA Dom

UNIQA Twój Dom Plus

do 180 dni w roku

LINK4 Dom**
dowolna 

WIENER Cztery kąty

* pod warunkiem opłacenie dodatkowej składki
** dotyczy domku letniskowego

Oprac. na podstawie OWU.

Oprócz limitu TU może wyznaczyć ubezpieczonemu inne warunki do wypłaty ewentualnego odszkodowania. We wspomnianym Generali to konieczność odcięcia dopływu wody bieżącej oraz zapewnienia opieki i nadzoru nieruchomości przez osoby objęte ubezpieczeniem lub przez osoby do tego upoważnione.

PAMIĘTAJ!
Ubezpieczyciele stosują różne limity niezamieszkania nieruchomości. Z reguły to okres do 30-180 dni.

Za co nie dostanę odszkodowania w niezamieszkanej nieruchomości?

Jeśli dojdzie do szkody w ubezpieczonej nieruchomości, a w chwili zdarzenia nie było żadnego z lokatorów dużej niż wyznaczony w polisie limit, TU odmówi wypłaty odszkodowania za każde z wykupionych zdarzeń, np.:

 • kradzież z włamaniem,
 • powódź,
 • zalanie, 
 • pożar,
 • wybuch,
 • wybicie okna, 
 • zarwanie dachu przez nagromadzony śnieg,
 • porywisty wiatr,
 • uszkodzenie ogrodzenia.

Można jednak uniknąć braku odszkodowania. Możliwości są dwie. Pierwsza to stały dozór fizyczny. Dotyczy to nieruchomości, które znajdują się na strzeżonym osiedlu (domy) lub posiadają system rejestracji przy wejściu (mieszkania). Drugim jest ustalenie z innymi osobami (znajomi, sąsiedzi) systematycznego doglądania nieruchomości. Należy to jednak potrafić udowodnić przed ubezpieczycielem, np. przez protokół przekazania kluczy. 

Ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości niezamieszkanej?

Ubezpieczyciele do kwestii niezamieszkania domu, mieszkania czy domku letniskowego podchodzą dwojako. Albo decydują się sprzedać taką polisę drożej, albo nie oferują takiej polisy wcale. 

To pokazuje poniższa tabela, w  której uwzględniliśmy ceny polisy dla domu jednorodzinnego o wartości  450 000 złotych i powierzchni 125 m2. Suma ubezpieczenia dla elementów stałych – 45 000 złotych, suma ubezpieczenia dla wyposażenia – 40 000 złotych.

Jak nieobecność lokatorów wpływa na cenę polisy?

Rodzaj nieruchomości

ProamaGeneraliInter PolskaLink4
Dom stale zamieszkany

356 zł

400 zł592 zł360 zł
Dom niezamieszkany pod rząd 45-60 dni w roku358 zł402 zł

632 zł

365 zł
Dom niezamieszkany pod rząd 60-90 dni w roku358 zł402 zł

brak oferty

365 zł
Dom niezamieszkany pod rząd powyżej 90 dni w rokubrak ofertybrak oferty

brak oferty

brak oferty

Kalkulacja na rankomat.pl z dnia 07.02.2022 r. uwzględnia najtańsze oferty TU.

Cena polisy rośnie wraz z liczbą dni, które przewidujemy spędzać poza mieszkaniem lub domem, choć różnice te są minimalne w skali roku – z wyjątkiem oferty towarzystwa Inter Polska (w tym wypadku różnica wynosi już kilkadziesiąt złotych). Wszystko zmienia się wraz z osiągnięciem limitu nieobecności powyżej 90 dni w roku.

Małgorzata PrzybyszewskaMałgorzata Przybyszewska

Gdzie kupię ubezpieczenie dla niezamieszkanej nieruchomości?

Ubezpieczenie nieruchomości, którą planujemy zamieszkiwać sporadycznie, znajdziemy w ofercie praktycznie każdego towarzystwie. Najłatwiej, ale i najtaniej można to zrobić przez porównywarkę ubezpieczeń online. Wystarczy kilka minut na wypełnienie formularza, aby poznać nawet ponad 20 ofert różnych TU. Dzięki temu sprawdzimy, która polisa o tych samych parametrach będzie tańsza nawet o kilkaset złotych rocznie.

Ważne informacje

1. Dłuższa nieobecność lokatorów w nieruchomości może spowodować brak odszkodowania, ale nie wpływa na cenę polisy

2. Niezamieszkiwanie w nieruchomości oznacza proces ciągły

3. Każdy z ubezpieczycieli ustala własny limit dni, przez które nieruchomość może stać pusta

4. Wyższe limity dotyczą zazwyczaj domków letniskowych, w których z natury mieszkamy sezonowo

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie niezamieszkanej nieruchomości

 1. Czy jako właściciel nieruchomości dostanę odszkodowanie za straty wyrządzone przez dzikich lokatorów?

  Tak, o ile taka nieruchomość nie jest wyłączona z użytkowania i nie funkcjonuje jako tzw. skłot. W przeciwnym razie odszkodowanie zostanie normalnie przyznane po zgłoszeniu szkody z załączonym kosztorysem i dokumentacją fotograficzną.

 2. Kto odpowiada za szkodę w niezamieszkanej nieruchomości?

  Jeśli do szkody doszło podczas naszej nieobecności, winowajcę może ustalić powołany rzeczoznawca. Warto wcześniej wykupić w ramach polisy odpowiednie rozszerzenie typu ubezpieczenie kosztów poszukiwania przyczyn szkody.

 3. Czy okazyjne doglądanie nieruchomości jest brane pod uwagę przy odszkodowaniu?

  Tak, ale musimy ten fakt udowodnić towarzystwu ubezpieczeniowemu. Może to być sporządzenie protokołu z  przekazania kluczy osobom trzecim.