Dłuższa nieobecność lokatorów to narażenie nieruchomości na włamanie bądź inne zdarzenie. Ubezpieczyciel może wykorzystać ten fakt i nie wypłacić odszkodowania. Sprawdzamy, jak z tą nieobecnością jest naprawdę.

Liczba pustostanów w Polsce w 2017 roku wynosiła blisko 4%. Najwięcej w Lublinie (ok. 20%), Katowicach (11%), Warszawie (ok. 12%) oraz Szczecinie (10%) - według raportu Colliers International. Co ciekawe, z roku na rok porzuconych bądź niezamieszkałych budynków w naszym kraju przybywa.

Szkoła, sklep i domek letniskowy, czyli obiekty niezamieszkałe

W przepisach prawa budowlanego próżno szukać definicji nieruchomości niezamieszkałej. Z wyjątkiem zapisu:
właścicielowi lub zarządcy obiektu nakazuje się utrzymywanie i użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. 

A więc, jeśli już budujemy obiekt mieszkalny, to z punktu widzenia prawa – po to, by w nim zamieszkać. Lub umożliwić jego zamieszkanie innym.

Więcej na temat nieruchomości niezamieszkałej mówi ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według której nieruchomości niezamieszkałe możemy podzielić na: 

  • nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy (a więc wszelkiego rodzaju pustostany); 
  • nieruchomości, które są niezamieszkałe, lecz na ich terenie powstają odpady komunalne (tj. placówki oświatowe, obiekty sakralne, domki letniskowe, działki rekreacyjne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, lokale handlowe, sklepy, obiekty i tereny użyteczności publicznej, itp.).

Ubezpieczyciele niechętnie patrzą na dłuższą nieobecność

Okazuje się, że standardowe ubezpieczenie najczęściej nie obejmuje szkód powstałych w niezamieszkałym domu lub w mieszkaniu

Towarzystwa są skłonne oferować ochronę, jeśli częściej przebywamy w domu, a nie poza nim. Gdy jest inaczej, tj. nie ma nas na terenie budynku powyżej 90 dni w roku pod rząd – wówczas mamy problem, a ubezpieczyciel przestaje brać na siebie odpowiedzialność za zdarzenia mające miejsce podczas naszej nieobecności.

Dzieje się tak z prostego powodu. Im częściej lokal pozostaje pusty, tym większe jest prawdopodobieństwo włamania i kradzieży. Pusty dom lub mieszkanie są łakomym kąskiem dla włamywaczy. 

Limit - od 30 do 90 dni w roku

Niezamieszkiwanie nieruchomości wiąże się również z brakiem stałego jej nadzoru, a tym samym – mniejszą dbałością o nią, co w konsekwencji może doprowadzić do jej zaniedbania i powstania szkód oraz usterek (np. do przeciekania dachu, zamarznięcia rur, zawilgocenia ścian itp.). Za które to ubezpieczony będzie chciał domagać się odszkodowania. 

Stąd firmy ubezpieczeniowe zabezpieczają się przed tego typu sytuacjami i wprowadzają limity, jeśli chodzi o maksymalny okres niezamieszkiwania budynku – najczęściej do maks. 30, 45, 60 oraz 90 dni w roku pod rząd.

Jak długo ubezpieczona nieruchomość może stać pusta?

Przerwa 
w zamieszkiwaniu
TU
do 60 dni w rokuALLIANZ
Bezpieczny Dom
BENEFIA
Pakiet Mieszkanie
do 90 dni w rokuGENERALI
Generali z myślą o domu
PROAMA
Dom
UNIQA
Twój Dom Plus
dowolna WIENER
Cztery kąty

* pod warunkiem opłacenie dodatkowej składki

Tabela 1. Na podstawie OWU.

Warto dodać, że podane limity dotyczą ciągłej nieobecności lokatorów w nieruchomości. Jeśli towarzystwo udowodni nam przekroczenie wskazanego limitu, nie dostaniemy za szkodę wypłaty świadczenia bądź pokrycia naprawy szkód z Assistance.

180 dni nieobecności w domku letniskowym

Większy dopuszczalny limit znajdziemy w ofercie towarzystwa Link4 na domek letniskowy. To dwa razy dłużej niż w przypadku standardowych domów bądź mieszkań. Związane jest to przede wszystkim z przeznaczeniem tego typu nieruchomości, służącej raczej jako miejsce tymczasowej rekreacji, wypoczynku, a nie stałego zamieszkania. 

Nie oznacza to jednak, że przez większość roku może on stać pusty. Link 4 jedynie wydłuża dopuszczalny czas nieobecności lokatorów i nieużytkowania domku – maksymalnie do 180 dni w roku. 

Polisa z opcją dłuższej nieobecności - albo droższa albo żadna

Ubezpieczyciele do kwestii niezamieszkania domu, mieszkania czy domku letniskowego podchodzą dwojako. Albo decydują się sprzedać taką polisę drożej, albo nie oferują takiej polisy wcale. 

To pokazuje poniższa tabela, w  której uwzględniliśmy ceny polisy dla domu jednorodzinnego o wartości  450 000 złotych i wielkości 124m2 w Wojnowicach pod Wrocławiem. Suma ubezpieczenia dla elementów stałych – 45 000 złotych, suma ubezpieczenia dla wyposażenia – 40 000 złotych.

Jak nieobecność lokatorów wpływa na cenę polisy?

TUProamaGeneraliInter PolskaLink4
Trwale zamieszkana356 zł400 zł592 zl360 zł
Niezamieszkana 45-60 dni w roku358 zł402 zł632 zł365 zł
Niezamieszkana 60-90 dni w roku358 zł402 złbrak oferty365 zł
Niezamieszkana powyżej 90 dni 
w roku
brak ofertybrak ofertybrak ofertybrak oferty

Tabela 2. Kalkulacja z dnia 15.05.2019 r. uwzględnia najtańsze znalezione wyniki porównania.

Cena polisy rośnie wraz z liczbą dni, które przewidujemy spędzać poza mieszkaniem lub domem, choć różnice te są minimalne w skali roku – z wyjątkiem oferty towarzystwa Inter Polska (w tym wypadku różnica wynosi już kilkadziesiąt złotych). Wszystko zmienia się wraz z osiągnięciem limitu nieobecności powyżej 90 dni w roku. Żadna z firm ubezpieczeniowych w kalkulatorze nie przewiduje wtedy ochrony naszego majątku.

Ważne informacje

1. Nieruchomość niezamieszkała to nie tylko budynek, w którym nikt nie mieszka

2. Niezamieszkanie nieruchomości oznacza proces ciągły

3. Maksymalny z reguły okres niezamieszkiwania nieruchomości brany pod uwagę przez towarzystwa to 90 dni z rzędu 

4. Jeśli jest to dom letniskowy – okres ochrony ulega wydłużeniu nawet do 6 miesięcy