Czy w ramach polisy mieszkaniowej możliwe jest ubezpieczenie samochodu w garażu? Tak, ale nie w każdym towarzystwie i pod pewnymi warunkami. Wyjaśniamy, na czym polega taka ochrona, kiedy działa i ile trzeba za nią zapłacić.

Polisy mieszkaniowe, jak sama nazwa wskazuje, skupiają się głównie na samej nieruchomości (dom, mieszkanie, budynek w budowie). Ochrona w ramach tego ubezpieczenia także samochodu jest zwykle pomijana w ofercie lub stanowi jedno z wyłączeń odpowiedzialności.

Wyjątek stanowi polisa Generali (Generali, z myślą o domu), w której ubezpieczymy pojazd i nieruchomość jednocześnie. Ale trzeba spełnić kilka warunków. Głównym z nich jest znajdowanie się pojazdu w garażu. Problem w tym, że nie każdy garaż będzie odpowiedni.

Co oznacza garaż w polisie mieszkaniowej?

W ubezpieczeniach nieruchomości wyróżnia się garaże znajdujące się w bryle budynku oraz garaże wolnostojące. Współcześnie częściej buduje się te pierwsze, co wynika z potrzeby oszczędzania przestrzeni. 

Możliwy jest także bardziej szczegółowy podział garaży:

 • mieszczące się w bryle domu jednorodzinnego lub szeregowego;
 • będące osobną konstrukcją umiejscowioną na posesji;
 • szeregowe budynki znajdujące się poza posesją;
 • garaże przynależące do budynku, podobnie jak ubezpieczone mieszkanie (np. garaż podziemny).

Jak definiują garaż towarzystwa ubezpieczeniowe? Najczęściej jest to budynek niemieszkalny trwale związany z gruntem służący do parkowania pojazdów mechanicznych. 

Definicji nie spełniają więc te konstrukcje, które nie mają fundamentów, czyli np. garaże blaszane.

Jak ubezpieczyciele definiują garaż w polisie mieszkaniowej?

TU

Definicja

Link4
 • wolnostojący budynek gospodarczy
 • przynależący do budynku
 • garaż blaszany (wyłączony z ochrony)
Proama
 • pomieszczenie przynależne
 • w bryle domu jako jego integralna część
 • wolnostojący
Inter Polska
 • pomieszczenie przynależne

Generali

 • wolnostojący
 • w bryle domu jako jego integralna część

Mtu24.pl

 • wolnostojący
 • w bryle domu jako jego integralna część
 • pomieszczenie przynależne

Tabela 1. Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

Co zrobić, żeby chronić samochód w garażu?

Do ochrony samochodu z polisy Generali potrzebne jest spełnienie kilku warunków:

1. Auto musi być zaparkowane w garażu
2. Garaż może być w bryle budynku lub wolnostojący murowany
3. Garaż musi znajdować się na tej samej posesji, co ubezpieczony dom

Tyle z wymogów technicznych. W samej polisie trzeba też mieć podstawowy zakres, który należy odpowiednio rozbudować o dodatki, jak:

 • ruchomości domowe,
 • kradzież z włamaniem,
 • ochrona budynków znajdujących się na posesji, jeśli garaż jest wolnostojący.

Garaż musi spełniać odpowiednie wymagania lokalizacyjne oraz antykradzieżowe. Generali precyzyjnie opisuje te wymagania. Chodzi  głównie o drzwi:

 • pełne zewnętrzne wykonane z materiałów trwałych, odporne na zniszczenie i uniemożliwiające ich otwarcie bez pozostawienia śladów użycia siły fizycznej lub narzędzi; 
 • zamontowane na stałe;
 • zamykane na co najmniej 1 zamek wielozastawkowy lub 1 kłódkę wielozastawkową lub elektryczny system zamykania lub 1 zamek wielopunktowy lub 1 zamek atestowany.

Ponadto garaż musi być też budowlą zamkniętą, czyli posiadać dach, wszystkie ściany i zamykane okna.

Po wykupieniu polisy z wymienionymi dodatkami oraz dopełnieniu warunków bezpieczeństwa samochód zaparkowany w garażu będzie chroniony z polisy. Nie musimy więc specjalnie wpisywać numerów rejestracyjnych auta w treści polisy czy też przedkładać towarzystwu zdjęć pojazdu. 

Kiedy polisa mieszkaniowa chroni samochód w garażu?

Polisa Generali może chronić auto tylko od jednego ryzyka, czyli od kradzieży z włamaniem. 

Z definicji ryzyko to obejmuje sytuacje, w których złodzieje dostają się do budynku siłą lub przy użyciu narzędzi i pozostawiają po sobie wyraźne ślady, czyli np. wybitą szybę, wyrwane drzwi lub wyłamany zamek. 

WAŻNE!
Ochrona samochodu z garażu dotyczy kradzieży z włamaniem (Generali). W przypadku kradzieży zwykłej, czyli bez śladów włamania do garażu, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Ile odszkodowania za kradzież samochodu z garażu?

Generali dla kradzieży pojazdu z garażu wyznaczyło limit 30 000 zł. Oznacza to, że jeśli auto, które padło łupem złodziei, było warte więcej niż 30 000 zł, odszkodowanie zostanie wypłacone tylko do tej sumy. Oczywiście, za samochód wart mniej, niż ustalony limit, otrzymamy tylko jego równowartość – odszkodowanie z polisy mieszkaniowej nigdy nie może być wyższe, niż wartość skradzionego lub zniszczonego mienia. 

Odszkodowanie za skradzione auto ma jeszcze jedno ograniczenie. Wspomniana kwota 30 000 zł dotyczy jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ochrony. Oznacza to, że tylko przy pierwszej kradzieży możemy liczyć na rekompensatę, bez względu na to, na jak długo podpisaliśmy umowę z Generali i ile razy doszło do kradzieży. Górna kwota dotyczy zatem również umów 3-letnich.

PAMIĘTAJ!
Rekompensatę za skradzione auto w garażu otrzymasz tylko raz na cały okres umowy (Generali). Dotyczy to umów zarówno 1-letnich, jak i 3-letnich.

W jakich sytuacjach polisa nie chroni samochodu w garażu?

Poza limitem wysokości odszkodowania, w polisie Generali z myślą o domu znajdziemy również kilka innych istotnych ograniczeń odnoszących się bezpośrednio do kradzieży auta:

 • ochronie nie podlegają samochody niezarejestrowane w Polsce i wycofane z ruchu;
 • chronione jest tylko auto należące do ubezpieczonego lub osoby, z którą prowadzi on gospodarstwo domowe;
 • wyłączone z ochrony są pojazdy zarejestrowane na firmę lub służące do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • odszkodowania nie otrzymamy za kradzież auta zaparkowanego poza garażem, czyli m. in. na posesji;
 • wyłączone z ochrony są pojazdy z wykupionym Autocasco w zakresie kradzieży.

Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu w garażu?

Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za polisę mieszkaniową uwzględniającą ochronę samochodu w garażu. Kalkulację przeprowadziliśmy dla domu wolnostojącego o powierzchni 120 mkw i wartości 500 000 zł. Ubezpieczenie zapewnia ochronę murów, elementów stałych (SU: 30 000) i ruchomości domowych (SU: 50 000 zł) przed zdarzeniami losowymi oraz kradzieżą z włamaniem. Każdy z przedstawionych w poniższej tabeli wariantów zawiera też dodatkowe ryzyka.

Najtańsza jest polisa chroniąca nieruchomość i samochód w garażu kosztuje 446 zł. Za mniej niż 500 zł rocznie możemy mieć ubezpieczenie posiadające również OC w życiu prywatnym, a za 658 zł ochronę przedmiotów szklanych przed stłuczeniem.

Koszty ubezpieczenia kształtują się proporcjonalnie do wartości nieruchomości i zakresu ochrony. Im droższe mienie, tym więcej za nie zapłacimy. Z liczbą ryzyk jest podobnie – im szerszy zakres ochrony, tym więcej kosztuje. Nie zapominajmy jednak, że każde towarzystwo ma nieco inną politykę, która również ma odzwierciedlenie w wysokości składki i dlatego zawsze warto zestawiać ze sobą konkurencyjne oferty 

– mówi Michał Ratajczak, ekspert Rankomat.

Koszty ubezpieczenia samochodu w garażu w Generali

Roczna składka

Dodatkowe ryzyka

446 zł

Home Assistance
powódź

493 zł

Home Assistance
powódź

495 zł

Home Assistance
powódź
OC w życiu prywatnym (SU: 100 000 zł)

658 zł

Home Assistance
powódź
przedmioty szklane od stłuczenia

Tabela 6. Źródło: rankomat.pl (stan na: 10.06.2021 r.).

Co jeszcze można chronić w garażu?

Jeśli garaż jest włączony w polisę mieszkaniową, to automatycznie chronione są jego elementy stałe, czyli np. brama i jej siłowniki. Jeśli ubezpieczenie uwzględnia także ruchomości domowe, to ochronie podlegają praktycznie wszystkie zgromadzone w garażu przedmioty, czyli m. in.: dokumenty, fotelik dziecięcy, opony zapasowe, bagażnik samochodowy, narzędzia, części zapasowe czy felgi. Wyłączone z ochrony są tylko specyficzne rodzaje ruchomości.

Wszystkie wymienione przedmioty są zabezpieczone nie tylko na wypadek kradzieży z włamaniem, ale również wszystkich innych zdarzeń, jakie są uwzględnione w polisie. W przypadku podstawowego ubezpieczenia Generali z myślą o domu (wariant od ryzyk nazwanych) są to:

 • pożar, 
 • wybuch, 
 • implozja, 
 • uderzenie pioruna, 
 • upadek statku powietrznego, 
 • uderzenie pojazdu, 
 • uderzenie fali ponaddźwiękowej,
 • dym i sadza,
 • katastrofa budowlana, 
 • akcja ratownicza,
 • wandalizm, 
 • szkody powstałe w skutek rażącego niedbalstwa.

Listę tę można jeszcze wydłużyć wykupując dodatkowe rozszerzenia lub decydując się na wariant All Risks.

Ważne informacje

1. Polisa mieszkaniowa umożliwia ochronę samochodu, ale tylko zaparkowanego w garażu

2. Żeby móc objąć ochroną auto w garażu z polisy, trzeba odpowiednio zabezpieczyć garaż oraz wykupić dodatki: ruchomości domowe, kradzież z włamaniem i (opcjonalnie) ochronę budynków na posesji

3. Auto w garażu może być chronione tylko przed kradzieżą z włamaniem, czyli sytuacją podczas której złodzieje pozostawiają ślady swojej obecności, np. wyłamany zamek

4. Samochód z polisy mieszkaniowej może być chroniony do określonej kwoty – w Generali to 30 000 zł

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie samochodu w garażu

 1. Jakich przedmiotów w garażu nie obejmuje polisa mieszkaniowa?

  To zależy już od indywidualnej polityki towarzystwa, jednak z reguły z ochrony wyłączone są przedmioty o dużej wartości jednostkowej, jak biżuteria, gotówka czy dzieła sztuki. Polisa zabezpiecza je tylko wtedy, kiedy znajdują się w przestrzeni mieszkalnej, a nie w garażu czy w innych zabudowaniach na posesji. Osobną kategorią mienia są przedmioty specjalne (wartościowe) – można je ubezpieczyć, ale na specjalnych warunkach, po wcześniejszej wycenie rzeczoznawcy.
 2. Co z ubezpieczeniem garażu poza posesją?

  Garaż znajdujący się poza posesją może zostać włączony w polisę, ale tylko w wybranych towarzystwach. W takich sytuacjach podana jest konkretna odległość od podstawowego miejsca ubezpieczenia, czyli np. 2 km, a jeśli budynek znajduje się dalej, to nie podlega pod polisę.
 3. Czy ubezpieczę garaż z budowie?

  Część towarzystw wyłącza z ochrony garaż w budowie, ale są też ubezpieczyciele, którzy umożliwiają uwzględnienie go w polisie, szczególnie jeśli stanowi on integralną część budynku mieszkalnego. Nie można natomiast ubezpieczyć ruchomości znajdujących się w budynku, który nie posiada jeszcze dachu, okien i drzwi zamykanych na zamek.
 4. Czy można ubezpieczyć garaż blaszany?

  Towarzystwa ubezpieczeniowe z reguły nie ubezpieczają garaży blaszanych. Taki garaż nie jest bowiem na stałe przytwierdzony do gruntu, a wiec narażony jest na łatwe zniszczenie w wyniku działania warunków atmosferycznych. Na Polskim rynku jest jednak oferta, która stanowi w tej kwestii wyjątek – to ubezpieczenie garażu w PZU. Towarzystwo PZU zezwala na ubezpieczenie garażu blaszanego, jeżeli spełnia on wymogi bezpieczeństwa (m.in. posiada określone zabezpieczenia).
 5. Czy można ubezpieczyć wynajmowany garaż?

  Najemca garażu nie może go ubezpieczyć, ponieważ nie jest jego właścicielem. Może jednak wykupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym na wypadek szkód, które w takim garażu może wyrządzić, np. podczas prac z elektronarzędziami. Jeśli spowodujemy szkodę w wynajmowanym garażu, w ramach ubezpieczenia OC w życiu prywatny, ubezpieczyciel pokryje straty na mieniu właściciela.
 6. Czy można ubezpieczyć garaż w budowie?

  Ubezpieczenie garażu możemy wykupić także na garaż w budowie, lecz taki garaż musi być w stanie zamkniętym, czyli posiadać dach, okna i drzwi, które można zamknąć. Nawet jeśli niektóre TU obejmują ochroną garaż w budowie w stanie otwartym, najczęściej zastrzegają, że nie wypłacają odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zalania i kradzieży.
 7. Czy można ubezpieczyć sam garaż?

  Aby ubezpieczyć garaż, trzeba wykupić ubezpieczenie domu lub mieszkania. Nie można ubezpieczyć samego garażu. Jeśli garaż połączony jest z domem i razem tworzą jedną nieruchomość, przez ubezpieczycieli traktowany jest jako integralna część domu i przy zakupie ubezpieczenia nieruchomości automatycznie zostaje objęty ochroną. W przypadku gdy garaż nie przynależy do domu, jest samodzielnym budynkiem, konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty za ubezpieczenie takiej nieruchomości.