Już w czerwcu tego roku taksówkarze oraz inni kierowcy zajmujący się przewozem osób na aplikację będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zmiany te mają służyć przede wszystkim zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa pasażerów.

Nowe przepisy mają ułatwić weryfikację osób wykonujących przewóz, którzy swoją pracę świadczą np. przez aplikacje takie jak Uber czy Bolt. Wymiana prawa jazdy na polskie sprawi, że informacje o tym dokumencie trafią do krajowejbazy CEPiK. To z kolei pozwoli monitorować wykroczenia drogowe popełnione przez zagranicznych kierowców, a tym samym przyznawać im zarówno mandaty, jak i punkty karne. Wejście w życie nowych przepisów zaplanowano na 17 czerwca 2024 r.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Wypowiedź eksperta

Celem wprowadzenia takiego rozwiązania było zwiększenie bezpieczeństwa przewożonych osób, jak również uniemożliwienie świadczenia usług przewozowych przez kierowców, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych do wykonywania zarobkowych przewozów osób samochodami osobowymi i taksówkami.
komentarz Ministerstwa Infrastruktury dla redakcji TVN24 Biznes
 

Kto musi wymienić prawo jazdy na polskie?

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2023 r., poz. 1123) z maja 2023 r., obowiązek wymiany prawa jazdy na polskie będzie dotyczył wszystkich obcokrajowców, którzy w Polsce pracują jako taksówkarze lub zajmują się odpłatnym przewozem osób. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, oznacza to, że polskie prawo jazdy będą musieli mieć także kierowcy świadczący usługi przewozu osób w ramach takich aplikacji jak Bolt, Uber czy Free Now.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby wymienić prawo jazdy na polskie?

O wymianę uprawnień do kierowania pojazdem na polskie może ubiegać się każdy obcokrajowiec, który:

 • posiada prawo jazdy zgodne ze wzorem przedstawionym w Konwencji Genewskiej lub Konwencji Wiedeńskiej,

 • przebywa na terytorium Polski min. 185 dni.

Jeśli natomiast kierowca posiada uprawnienia do kierowania pojazdem odbiegające od wymaganego wzoru, będzie musiał zaliczyć część teoretyczną egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Jak wymienić zagraniczne prawo jazdy na polskie?

Aby wymienić zagraniczne prawo jazdy na polskie należy:

 • złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy - w zależności od miejsca zamieszkania, wniosek można złożyć w urzędzie miasta, urzędzie dzielnicy lub w starostwie powiatowym;

 • dołączyć do wniosku aktualne zdjęcie;

 • okazać w urzędzie lub starostwie dowód osobisty albo paszport;

 • okazać w urzędzie lub starostwie dokument, który potwierdzi adres zameldowania;

 • dołączyć do wniosku ksero zagranicznego prawa jazdy z tłumaczeniem na język polski;

 • wnieść opłatę w wysokości 100,50 zł za wydanie nowego dokumentu.

Podmioty świadczące przewóz osób mają wątpliwości

Jak podaje serwis Bizblog.pl, stanowisko przedsiębiorców pośredniczących w przewozie osób takich wobec wspomnianych zmian w przepisach jest zgodne:

Wypowiedź eksperta

Wejście w życie powyższego wymogu wiązać się będzie z koniecznością przejścia wielomiesięcznej procedury, która nie obejmuje żadnych dodatkowych znaczących z punktu widzenia bezpieczeństwa elementów weryfikacji kierowcy.
oświadczenie Bolt, Uber i Free Now przesłane do redakcji Bizblog.pl
 

Co więcej, podmioty te podkreślają, że obowiązek wymiany prawa jazdy na polskie może zmniejszyć liczbę osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy w usługach opartych na przewozie osób. Z kolei niespełnienie warunków wskazanych powyżej dla pasażerów będzie oznaczało wzrost cen przejazdów.

Inne zamiany dla kierowców już obowiązują

Obowiązkiem firm zajmujących się organizacją przejazdów zamawianych przez aplikację jest m.in. weryfikacja tożsamości potencjalnych kierowców i posiadanych przez nich uprawnień do kierowania pojazdem, a także potwierdzenie ich niekaralności. Dodatkowo, każdy kandydat na kierowcę, jeszcze przed rozpoczęciem pracy, musi osobiście stawić się w danej firmie przewozowej. Minister Cyfryzacji zwrócił także uwagę na fakt, że przedsiębiorcy mają ponadto obowiązek sprawdzać, czy przewóz faktycznie realizuje osoba, która otrzymała na niego zlecenie.

Wypowiedź eksperta

Wszystko to w trosce o bezpieczeństwo pasażerów. Firmy będą musiały sprawdzić, czy kurs rzeczywiście wykonuje osoba, która jest u nich zatrudniona. Ta zmiana przepisów była konieczna i jest odpowiedzią na powtarzające się doniesienia o napaściach o charakterze seksualnym.
minister cyfryzacji Janusz Cieszyński
 

Za naruszenie obowiązków przewidzianych ustaw grozi nawet do miliona złotych kary. Co więcej, w ustawie przewidziano szereg naruszeń, które również będą karane. Przykładowo, brak licencji wymaganej do prowadzenia pośrednictwa przy przewozie osób będzie skutkował karą w wysokości 500 000 zł.

Warto wiedzieć:

1. Weryfikacja, czy przewóz faktycznie realizuje osoba, która została do tego oddelegowana, ma charakter losowy, ale musi zostać wykonana co najmniej raz na 50 przewozów i nie rzadziej niż raz w tygodniu.

2. Firmy zajmujące się pośrednictwem w przewozie osób mogą przetwarzać informacje o osobach wykonujących taką usługę przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dany kierowca zakończył współpracę z danym przedsiębiorstwem.

3. Firmy zajmujące się organizacją przejazdów mogą wymieniać się danymi na temat kierowców.

4. Kandydat na kierowcę w przedsiębiorstwie zajmującym się organizacją przewozów musi stawić się w firmie osobiście przed zleceniem pierwszego przewozu.

5. Aby wymienić zagraniczne prawo jazdy na polskie, kandydat na kierowcę musi przebywać w Polsce min. 185 dni.