Czy samochód po kolizji, w którym na oko do wymiany są tylko klapa, nadkole prawe, zderzak i szyba, może zostać zakwalifikowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe jako szkoda całkowita? Tak, może. Zastanawiasz się, o co tutaj chodzi?

Za szkodę całkowitą przyjmuje się sytuację, w której przywrócenie samochodu do stanu sprzed wypadku, z ekonomicznego punktu widzenia nie jest możliwe. W takiej sytuacji poszkodowany może liczyć jedynie na wypłacenie pieniędzy, bo z samochodem może się już raczej tylko pożegnać. Określenie progu opłacalności naprawy, a tym samym zakwalifikowanie szkody jako całkowitej jest różne dla ubezpieczenia OC i ubezpieczeniaAC.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Kiedy występuje szkoda całkowita w ubezpieczeniu OC?

Szkoda całkowita w przypadku OC występuje wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że:

 • nie nadaje się do naprawy,
 • koszt naprawy przewyższa wartość pojazdu z dnia likwidacji szkody.

Odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej w ubezpieczeniu OC ustala się poprzez pomniejszenie wartości pojazdu przed uszkodzeniem o wartość uszkodzonego pojazdu po wypadku, czyli tzw. pozostałości.

Przy określaniu kosztów naprawy pojazdu, obejmujących m.in. ceny części zamiennych czy wysokości stawek robocizny – firma ubezpieczeniowa powinna kierować się obiektywnymi kryteriami wyboru tych kosztów i stosować je w sposób jednolity. I to niezależnie od tego czy w konkretnej sytuacji zachodzi szkoda całkowita czy częściowa

powiedział Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy

Kiedy występuje szkoda całkowita w ubezpieczeniu AC?

Próg opłacalności naprawy, czyli uznania szkody jako całkowitej, regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia dotyczące AC, które tworzone są przez poszczególne firmy ubezpieczeniowe.

Zasada ustalania wysokości odszkodowania jest w przypadku AC prowadzona zgodnie z zapisami OWU, jednak próg opłacalności naprawy zazwyczaj określany jest na poziomie od 60% do 80% wartości pojazdu. Zatem szkoda uznawana jest za całkowitą, jeśli koszt naprawy przekroczy wskazany w umowie próg wartości.

Wysokość odszkodowania ustala się tak samo, jak w przypadku likwidacji z OC: poprzez pomniejszenie wartości pojazdu przed uszkodzeniem o wartość pojazdu w stanie uszkodzonym.

Co jeśli ubezpieczyciel przejmuje tzw. pozostałości?

Dobrze jest wiedzieć, że w przypadku kwalifikacji szkody przez ubezpieczyciela jako szkody całkowitej, uszkodzony pojazd jest nadal własnością poszkodowanego. Firma ubezpieczeniowa może, ale nie musi przejąć jego tzw. pozostałości (szczególnie w AC).
Jeżeli następuje przejęcie wraku przez ubezpieczyciela na Twój wniosek lub z inicjatywy zakładu ubezpieczeń, odszkodowanie powinno być równe wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym.

Warto wiedzieć, że przy szkodach likwidowanych z OC sprawcy, wytyczne KNF zobowiązują zakład ubezpieczeń do pomocy w sprzedaży wraku.

Co warto wiedzieć

 • Szkoda całkowita ma miejsce wówczas, gdy nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla naprawy auta po szkodzie. 
 • W przypadku stwierdzenia szkody całkowitej, towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiedzialne za jej likwidację wyliczy wartość szkody, odejmie od niej wartość pozostałości po samochodzie, a następnie wypłaci poszkodowanemu różnicę. 
 • Szkoda całkowita jest często przedmiotem sporu pomiędzy ubezpieczycielem a poszkodowanym. 

FAQ - najczęściej zadawane pytania o odszkodowanie przy szkodzie całkowitej

 1. Czy mogę się odwołać od stwierdzenia szkody całkowitej?

  Możesz się odwołać od każdej decyzji zakładu ubezpieczeń. Potrzebujesz jednak przedstawić solidne dowody i niezbite argumenty na poparcie swojego odwołania. Jeżeli twoim zdaniem szkoda była częściowa i masz na to np. zaświadczenie od mechanika lub rzeczoznawcy samochodowego, możesz wystąpić do towarzystwa ubezpieczeniowego o zmianę decyzji. 

 2. Ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie przy szkodzie całkowitej. Co robić?

  Podobnie jak w poprzedniej sytuacji - możesz się odwołać od tej decyzji. Zgromadź dokumentację i wystosuj pismo z odwołaniem od decyzji ubezpieczyciela. 

 3. Ile wynosi próg szkody całkowitej?

  Większość zakładów ubezpieczeń przyjmuje, że szkoda całkowita mieści się w granicach 60-80% wartości pojazdu w dniu zdarzenia. Najczęściej są to okolice 70%.