Ubiegasz się o wypłatę odszkodowania z OC, ale nie wiesz, czy ubezpieczyciel pokryje wszystkie koszty związane z powstałą szkodą. Czy istnieją górne limity odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego w przypadku szkody likwidowanej z ubezpieczenia OC? Jak przebiega proces likwidacji i jak zgłosić szkodę?

Jakie są sumy gwarancyjne OC?

W przypadku ubezpieczenia OC firma ubezpieczeniowa odpowiada do wysokości tzw. sumy gwarancyjnej, której wysokość zależy od tego, czy szkoda powstała na osobie, czy na przedmiotach materialnych. Sumy gwarancyjne nie są stałe, a decyzja o ich ewentualnej zmianie podejmowana jest przez Komisję Europejską. Sprawdźmy jak zmieniały się sumy gwarancyjne na przestrzeni lat.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Do 10 grudnia 2009 roku suma gwarancyjna z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wynosiła:

 • W przypadku szkód osobowych – 1 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych. Oznacza to, że jedna osoba mogła otrzymać odszkodowanie nawet w wysokości 1 500 000 euro. Jeśli jednak liczba poszkodowanych w jednym zdarzeniu była większa, łączne odszkodowanie dla wszystkich poszkodowanych nie mogło przekroczyć tej kwoty.
 • W przypadku uszkodzeń mienia – 300 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Od 11 grudnia 2009 roku sumy gwarancyjne uległy zmianie i do 10 czerwca 2012 roku wynosiły:

 • w przypadku szkód na osobie – 2 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód na mieniu – 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Od czerwca 2012 roku sumy gwarancyjne wynosiły:

 • w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Od stycznia 2019 roku sumy gwarancyjne wynoszą:

 • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Co to oznacza?

Jeżeli odszkodowanie z tytułu twojego OC przekroczyłoby wartością sumy gwarancyjne, musiałbyś pokryć ten koszt z własnej kieszeni. Mimo, że kwoty te są wysokie, to na świecie i w Polsce zdarzały się już szkody, które opiewały na dziesiątki milionów złotych. 

Jakie przepisy chronią poszkodowanych w wypadkach i kolizjach drogowych?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów jest obowiązkowe. Wynika to z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Art. 34 tej ustawy wskazuje na obowiązek wypłaty odszkodowania, jeżeli kierujący pojazdem jest sprawcą uszkodzenia mienia lub uszczerbku na zdrowiu, a w tragicznym przypadku śmierci. 

Na podstawie ustawy można także liczyć na odszkodowanie, jeżeli szkoda została popełniona przez nieubezpieczoną osobę. Można uzyskać odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a potem to UFG będzie żądało zapłaty od sprawcy. Na podstawie art. 363. § 1 kodeksu cywilnego przedmiot szkody powinien wrócić do stanu sprzed zdarzenia, a odszkodowanie powinno być wypłacone w określonej kwocie, która starczy na naprawę. Można także wybrać odszkodowanie bezgotówkowe, jeżeli ktoś chce oddać samochód do serwisu i odebrać naprawiony bez załatwiania dodatkowych formalności.

Jak towarzystwo sporządza kosztorys szkody?

Po zgłoszeniu szkody towarzystwo ubezpieczeniowe wysyła rzeczoznawcę, aby ocenił rozmiar szkody. Nie zawsze jednak jego wizyta jest konieczna. Często ubezpieczyciele podejmują decyzję o wypłacie odszkodowania na podstawie zdjęć uszkodzonego pojazdu. Niektóre towarzystwa tak przyspieszają proces likwidacji, że rozwinęły formularze zgłoszenia szkody w internecie i samemu można wycenić szkodę, opisując dokładnie uszkodzenia. System sam zaproponuje kwotę odszkodowania, możesz ją zaakceptować, ale nie musisz. Jeżeli jednak wiesz, że kwota starczy na naprawę pojazdu warto skorzystać z takiej opcji. Jest ona na pewno dużo szybsza.

Jeżeli jednak rzeczoznawca przyjedzie, będzie korzystał z systemu wyliczenia odszkodowania. Najczęściej z Audatex lub EurotaxGlass’s. Znajdują się tam ceny minimalne i maksymalne części samochodowych oraz roboczogodzin warsztatów w danych regionach. Towarzystwa proponują na początek minimalne stawki, tak aby nie zawyżać kwot odszkodowań, nie każdy bowiem likwiduje szkodę w autoryzowanym serwisie. Wiele osób także chce zarobić na odszkodowaniu, co nie jest korzystne dla ubezpieczycieli i może powodować podwyższenie cen OC.

Jeżeli ubezpieczony uzna, że kwota jest za niska, może przedstawić kosztorys swojego mechanika. Tak uargumentowany wniosek towarzystwo powinno rozpatrzeć przychylnie. Warto sprawdzić czy pierwsza wycena towarzystwa naprawdę starczy na odszkodowanie, aby potem nie żałować szybkiej akceptacji propozycji wypłaty odszkodowania. 

Czy rozliczenie bezgotówkowe szkody z OC jest lepsze?

Skoro przy kosztorysowym rozliczeniu musisz sprawdzać, czy odszkodowania starczy na naprawę pojazdu, znaleźć dobrego mechanika, jeżeli nie masz nikogo znajomego, może warto zastanowić się nad likwidacją szkody w autoryzowanym serwisie lub warsztacie poleconym przez towarzystwo ubezpieczeniowe lub jakimkolwiek warsztacie w pobliżu twojego miejsca zamieszkania. 

Wtedy udzielając upoważnienia warsztatowi, nie musisz się już martwić o formalności. Warsztat zrobi to za ciebie, a na koniec będziesz mógł wyjechać naprawionym samochodem. To do warsztatu będą należały negocjacje dotyczące kwoty naprawy, przedstawienie faktury, a wypłata odszkodowania zostanie przelana na konto warsztatu. 

Jaką wybrać metodę likwidacji szkody z OC?

Decyzja należy do poszkodowanego. Jednak przy droższych, bardziej wartościowych, młodszych pojazdach warto skorzystać z naprawy bezgotówkowej w serwisie. Masz wtedy pewność, że twój pojazd jest w dobrych rękach, a formalności dotyczące kwoty odszkodowania nie będą cię dotyczyły. To serwis się tym zajmie. 

Rozwiązanie bezgotówkowe jest także dobre dla osób, które nie chcą się zastanawiać, jak negocjować wysokość odszkodowania z towarzystwem. Nie mają czasu i wolą przekazać to profesjonalistom, a na końcu odebrać swój naprawiony samochód. Likwidacja kosztorysowa jest dobrą metodą dla właścicieli starszych pojazdów, a także dla osób, które mają zaprzyjaźnionego mechanika lub same są w stanie naprawić swoją szkodę. 

Za co można domagać się odszkodowania?

W przypadku kolizji poszkodowany może ubiegać się od sprawcy zdarzenia o odszkodowanie za uszkodzone mienie. Sprawca kolizji powinien przekazać numer polisy oraz podać towarzystwo, w którym wykupił ubezpieczenie, tak aby poszkodowany mógł zgłosić szkodę. Odszkodowanie należy się nie tylko za uszkodzony pojazd, ale także w przypadku, gdy sprawca uszkodzi swoim pojazdem np. ogrodzenie twojego domu. 

Jeżeli dojdzie do wypadku i poszkodowane są osoby, mogą one zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ból, uszczerbek na zdrowiu psychicznym i fizycznym czy zahamowanie kariery zawodowej. Jeżeli wypadek skończy się tragicznie i poszkodowany umrze, bliscy mogą także domagać się zadośćuczynienia za śmierć najbliższej osoby, a także zwrot kosztów pogrzebu. W wielu sytuacjach można także wnioskować o rentę – jeżeli w wyniku wypadku życie po nim nie będzie już takie jak przed, np. w wyniku inwalidztwa.

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody?

Szkodę należy zgłosić w ciągu 3 lat od daty zdarzenia. Wyjątkiem są szkody spowodowane w wyniku występku lub przestępstwa. Na zgłoszenie takich roszczeń masz czas do 20 lat. Szkodę jednak warto zgłosić od razu, jeżeli masz taką możliwość. Uzupełnisz opis okoliczności zdarzenia według najlepszej wiedzy, a ubezpieczyciel nie będzie mógł ci zarzucić, że szkoda powiększyła swoje rozmiary poprzez twoje zaniechanie i odłożenie tego na później.

Jak zgłosić szkodę?

Po zdarzeniu powinieneś otrzymać numer polisy i nazwę ubezpieczyciela sprawcy. Jeżeli na miejsce nie została wezwana policja, musisz spisać oświadczenie o zdarzeniu drogowym, tam będzie miejsce na wpisanie tych danych. Jeżeli jednak policja była na miejscu, powinieneś uzyskać te dane od policji. 

Szkodę możesz zgłosić telefonicznie, dzwoniąc na infolinię lub przez internet, wypełniając formularz online. Możesz także zgłosić szkodę wysyłając formularz i załączniki przez pocztę tradycyjną, jednak to opóźni realizację likwidacji szkody. Najprościej skorzystać z formularza online, można także od razu załączyć zdjęcia uszkodzeń pojazdu oraz notatkę policyjną lub oświadczenie o zdarzeniu drogowym, oświadczenie o numerze konta, dowód rejestracyjny. Po otrzymaniu zgłoszenia ubezpieczyciel podejmie decyzję o odpowiedzialności za zaistniałą szkodę. 

Jaki termin na ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

W ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia ubezpieczyciel powinien wypłacić świadczenie lub poinformować zgłaszającego o braku możliwości wypłaty i tego przyczynach. Zakład ubezpieczeń powinien także wypłacić cześć bezsporną kwoty odszkodowania do 30 dni od zgłoszenia. Często ubezpieczyciele wypłacają świadczenie szybciej niż 30 dni. Jeżeli zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania w należytym terminie, będą naliczane odsetki ustawowe. 

Co zrobić, jeżeli nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela?

Jeżeli ubezpieczyciel proponuje ci kwotę, która nie pokryje naprawy przedmiotu szkody, możesz się odwołać. Warto skorzystać z opinii eksperta w dziedzinie naprawy lub rzeczoznawcy, aby uargumentować swoje stanowisko. Jeżeli mimo tego ubezpieczyciel nie zmieni zdania, można wystąpić na drogę sądową. Warto skorzystać z usług doświadczonego prawnika. Można także złożyć wniosek o interwencje do Rzecznika Finansowego, a także prośbę o pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu. 

Podsumowanie

Jeżeli zostałeś poszkodowany, należy ci się odszkodowanie z OC sprawcy. Musisz zgłosić szkodę do towarzystwa, możesz wybrać metodę likwidacji szkody, masz także prawo się odwołać. Warto znać aktualne sumy gwarancyjne OC, bowiem dla ubezpieczycieli to górna granica wypłaty odszkodowania.
 

Co warto wiedzieć?

 1. Maksymalna suma gwarancyjna w OC w przypadku szkód na osobie wynosi 5 210 000 euro.
 2. Maksymalna suma gwarancyjna w OC w przypadku szkód w mieniu wynosi 1 050 000 euro.
 3. Szkodę należy zgłosić ubezpieczycielowi w ciągu 3 lat od daty zdarzenia.
 4. Ubezpieczyciel ma 30 dni na podjęcie decyzji o pokryciu świadczeń lub odmowie wypłaty odszkodowania.