W leasingu to finansujący jest właścicielem przedmiotu umowy. Oznacza to, że ubezpieczenie samochodu jest na leasing, choć to Ty za nie płacisz - samodzielnie lub w ratach. Co się dzieje z ubezpieczeniem, kiedy wykupujesz pojazd z leasingu? Czy polisa przedłuża się automatycznie? Czy możesz przepisać OC z leasingu na siebie? Sprawdź. 

63% polskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw uważa leasing samochodowy za najlepszy rodzaj finansowania samochodu. Od 2011 roku leasing jest także dostępny dla osób prywatnych. 

Znajdź OC już od 333zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty 19 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Kto ubezpiecza samochód w leasingu?

Leasing samochodowy różni się tym od kredytu samochodowego, że to finansujący pozostaje właścicielem auta. To otwiera nowe możliwości przed korzystającymi, do których należy decyzja, czy chcą sami ubezpieczyć auto, czy zostawić tę sprawę w rękach leasingu

Jeżeli biorący decyduje się ubezpieczyć samochód we własnym zakresie, leasing występuje w roli ubezpieczonego, a biorący - ubezpieczającego. Oznacza to, że osoba korzystająca z przedmiotu leasingu zawiera polisę i opłaca ją, ale nie jest właścicielem przedmiotu ubezpieczenia. 

Ważne! Część towarzystw ubezpieczeniowych uznaje zniżki wypracowane przy ubezpieczeniu samochodu w leasingu, a część nie. Jeżeli zatem chcesz ubezpieczyć pojazd samodzielnie, a przy tym budować historię ubezpieczenia, dowiedz się najpierw, czy okres posiadania ubezpieczenia zostanie Ci zaliczony. 

W drugim przypadku, kiedy to leasing ubezpiecza pojazd, a koszt polisy wchodzi do raty leasingowej, korzystającego w ogóle nie ma na polisie. Ewentualnie może zostać wymieniony jako użytkownik pojazdu w momencie, gdy poprosi o to towarzystwo ubezpieczeniowe lub ma to wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego. Leasing zawiera polisę, opłaca ją, a należność za składkę odbiera w ratach leasingowych. 

W obu sytuacjach to leasing jest właścicielem polisy.

Co się dzieje z polisą OC przy zmianie właściciela pojazdu? 

Każda zmiana właściciela pojazdu rodzi obowiązek jego przerejestrowania. W chwili wykupu pojazdu z leasingu korzystający staje się jego właścicielem i powinien zarejestrować pojazd na siebie lub na firmę. 

Zgodnie z prawem polisa “idzie” za samochodem. Przy wykupie pojazdu z leasingu finansujący przekaże Ci polisę OC, a Ty możesz się jej zrzec lub przepisać na siebie.

Ważne! Polisa, którą opłacasz w leasingu, nie wznawia się automatycznie po wykupie. Oznacza to, że po wykupie musisz zawrzeć nową polisę na cały rok zanim stara polisa się skończy. Jeżeli to zaniedbasz, dostaniesz karę z UFG

Kiedy to Ty kupujesz polisę 

Pytanie: “Co z OC po wykupie z leasingu?” budziło w swoim czasie wiele kontrowersji, szczególnie że nie istniała jednolita interpretacja art. 31 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ponadto wiele zakładów ubezpieczeniowych odmawiało posiadaczom pojazdów 

Przykład. Panu Krzysztofowi umowa leasingu kończy się w maju, ale OC ma do listopada. Pan Krzysztof wykupuje auto z leasingu i powinien mieć prawo zrzec się ubezpieczenia OC, ponieważ pojazd zmienił właściciela. Zakład ubezpieczeń odmówił rozwiązania polisy, powołując się na art. 31 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, argumentując, że to pan Krzysztof zawierał polisę i jeździł samochodem. 

Światło na sprawę rzuciło oficjalne stanowisko Rzecznika Finansowego, które brzmi:

Art. 31 ust. 4 ustawy przewiduje, iż w razie zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez posiadacza pojazdu mechanicznego niebędącego właścicielem tego pojazdu, prawa i obowiązki tego posiadacza, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia, przechodzą na właściciela pojazdu mechanicznego z chwilą, gdy posiadacz utracił posiadanie tego pojazdu na rzecz właściciela. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że właściciel pojazdu mechanicznego wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia.

powiedziała Anna Dąbrowska, główny specjalista w Biurze Rzecznika Finansowego

Polisa OC zakupiona w ramach leasingu jest w tym kontekście traktowana jak zwykła polisa OC przy umowie kupna-sprzedaży.

Dodatkowo sprawie przyjrzała się Komisja Nadzoru Finansowego, która jesienią 2020 roku wydała stosowne zalecenia co do rozwiązywania umów OC po wykupie pojazdu z leasingu. Obecnie standardem jest, że po wykupie auta z leasingu korzystający ma prawo kontynuować umowę OC lub się jej zrzec ze skutkiem natychmiastowym. 

Kiedy polisę kupuje leasing

Poprzedni właściciel ma obowiązek przekazać Ci polisę OC wraz z pojazdem. Leasing nie jest tutaj wyjątkiem. Przekazanie własności następuje na nieco innej zasadzie niż w przypadku umowy kupna-sprzedaży, ale nie zmienia to faktu, że pojazd zmienia właściciela. 

Żaden leasing nie będzie robił Ci problemów z ubezpieczeniem, za które przecież i tak płacisz. W momencie wykupu finansujący przekaże Ci dokumenty pojazdu. 

Jak kupić polisę na samochód w leasingu? 

Na początek musisz wystąpić z wnioskiem do leasingu o zgodę na zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie. Dowiedz się przed tym, czy Twój leasing w ogóle dopuszcza zawarcie ubezpieczenia samemu. 

Niektóre firmy wskażą Ci konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe (lub kilka), w którym będzie trzeba wykupić ubezpieczenie

Ważne! Zanim złożysz wniosek o zgodę na ubezpieczenie, dowiedz się, czy z wyrażeniem takiej zgody wiąże się dopłata. Może się okazać, że to, co zaoszczędzisz na ubezpieczeniu, stracisz w dopłacie. 

Jeżeli już leasing wyrazi zgodę na zawarcie ubezpieczenia samemu, będzie mieć określone wymagania co do polisy. Wśród nich mogą się znaleźć:

 • autocasco z opcją naprawy w warsztacie, 
 • zniesiona amortyzacja, 
 • zniesione udziały własne w szkodzie, 
 • brak franszyz, 
 • stała suma ubezpieczenia.

Czytaj więcej: Ubezpieczenie samochodu w leasingu - jak zrobić to dobrze 

Niekiedy będziesz także potrzebować ubezpieczenia GAP, czyli Guaranteed Asset Protection. Ta polisa zabezpieczy Cię przed konsekwencjami spadku wartości auta w trakcie trwania umowy leasingowej. 

Co warto wiedzieć?

 • Finansujący jest właścicielem pojazdu, który bierzesz w leasing. 
 • Nawet jeśli to Ty kupujesz polisę na pojazd, to leasing występuje na polisie jako ubezpieczony. 
 • Kiedy wykupisz pojazd z leasingu, polisa OC przejdzie na Ciebie. 
 • Polisa zawarta w trakcie umowy leasingu nie przedłuża się automatycznie, więc zaraz po wykupie przepisz ją na siebie lub zrzeknij się i wykup nową polisę. 
 • Gdy okres ochrony polisy przejętej od leasingu dobiegnie końca, a Ty nie wykupisz OC, powstanie przerwa w ciągłości i zapłacisz karę za brak OC. 
   

FAQ - najczęściej zadawane pytanie o polisę OC po wykupie auta z leasingu

 1. Ubezpieczyć auto samemu czy przez leasing?

  Tutaj decyzja należy do klienta. Jeżeli klient ma preferencyjne zniżki w którymś towarzystwie ubezpieczeniowym, może otrzymać korzystniejszą ofertę na własną rękę. Jeśli jednak nie chce chodzić i szukać ubezpieczenia, albo nie ma dobrych zniżek, może wrzucić koszt ubezpieczenia w ratę leasingową. 
  Warto przed zawarciem umowy leasingowej obliczyć koszt ubezpieczenia np. w naszym kalkulatorze OC

 2. Czy autocasco przejdzie na mnie po wykupie auta z leasingu?

  Nie. Obowiązkowe OC przechodzi na nowego właściciela, ale ubezpieczenia dobrowolne nie. Dotychczasowy właściciel dostanie za nie zwrot składki, ale możesz go poprosić, by przekazał Ci polisę. Jednak raczej nie zrobi tego za darmo. 
   

 3. Czy muszę przejmować OC po leasingu?

  Nie ma takiego obowiązku. W momencie wykupu pojazdu z leasingu stajesz się jego nowym właścicielem, a zgodnie z ustawą masz prawo zrzec się poprzedniego ubezpieczenia. 
  Pamiętaj jednak o tym, aby przed zrzeczeniem się OC zawrzeć nową polisę. W przeciwnym razie będziesz mieć przerwę w ciągłości OC i zapłacisz karę.