Ubezpieczenie AC samochodu gwarantuje wsparcie w przypadku uszkodzeń pojazdu spowodowanych wypadkiem czy działaniem sił natury. Na pomoc mogą liczyć również kierowcy, którym skradziono auto. Poszczególne towarzystwa oferują autocasco o różnym zakresie ochrony. Sprawdzamy, czym wyróżnia się PZU AC Auto Non Stop.

Ubezpieczenie autocasco należy do dobrowolnych polis komunikacyjnych. AC to w praktyce ochrona przed finansowymi konsekwencjami uszkodzenia auta w wyniku wypadku, pożaru, gradobicia, powodzi. AC działa także, jeśli dojdzie do kradzieży pojazdu. Lista wszystkich zdarzeń, które obejmuje ubezpieczenie znajduje się zawsze w OWU towarzystwa.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Umieszcza się tam również wykaz wyłączeń odpowiedzialności. W ramach ochrony kierowca może liczyć na naprawę, holowanie czy auto zastępcze. Towarzystwa ubezpieczeniowe same ustalają zakres polisy, a także indywidualnie wyliczają składki. 

Dlaczego ubezpieczenie AC się przydaje?

Dobrowolne ubezpieczenie AC może zapewnić kierowcy bardzo szeroką ochronę od różnego rodzaju zdarzeń. Dzięki polisie właściciele pojazdu nie będzie musiał z własnej kieszenie pokrywać kosztów naprawy samochodu, jeśli dojdzie do jego zniszczenia lub uszkodzenia w ściśle określonych przypadkach. Dokładny zakres ochrony w danym towarzystwie zawsze warto sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Porównaj ceny OC i AC

Zazwyczaj autocasco chroni przed:

 • szkodami, które właściciel pojazdu wyrządził samodzielnie (w przeciwieństwie do obligatoryjnego OC, które chroni tylko osoby trzecie);
 • zdarzeniami losowymi, żywiołami – ochrona może zadziałać w przypadku gradobicia, powodzi, huraganu, zderzenia ze zwierzyną;
 • aktami wandalizmu, dewastacją samochodu – zarysowania, wybite, pęknięte szyby, urwane lusterka;
 • kradzieżą – również w tym przypadku właściciel może liczyć na wypłatę odszkodowania na zakup nowego pojazdu.

Wypowiedź eksperta

Ubezpieczenie AC może przydać się szczególnie tym osobom, które mają nowe samochody, ale również kierowcom parkującym na ulicy, czyli pod przysłowiową chmurką. Warto pamiętać, że AC to jedyna polisa, która zapewnia ochronę w przypadku poważnego uszkodzenia samochodu czy jego kradzieży. To dlatego cieszy się szczególnym zainteresowaniem właścicieli nowo zakupionych pojazdów.
Stefania Stuglik, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnychStefania Stuglik, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Co wpływa na cenę ubezpieczenia AC?

Ustalając wysokość składki za ubezpieczenie AC, towarzystwo szacuje ryzyko kradzieży, wypadku czy uszkodzenia samochodu. Potrzebne są do tego informacje o właścicielu pojazdu oraz o aucie. Część tych danych jest identyczna jak w przypadku wyliczania składki na ubezpieczenie OC. Pod uwagę brane są:

 • wiek kierowcy;
 • stan cywilny oraz liczba dzieci;
 • miejsce zamieszkania;
 • doświadczenie (od kiedy jest prawo jazdy);
 • zniżki za bezszkodową jazdę;
 • marka, typ pojazdu;
 • rocznik samochodu;
 • pojemność silnika;
 • rodzaj paliwa.

Ponadto przy kalkulacji wysokości AC ubezpieczyciel uwzględnia miejsce parkowania pojazdu oraz ilość zabezpieczeń antywłamaniowych. 

Uwaga!

Podczas wliczania wysokości składki autocasco pod uwagę brana jest również wartość samochodu! Im droższy pojazd zgłaszasz do ubezpieczenia, tym wyższa będzie opłata. Trzeba też pamiętać, że im szerszy zakres polisy, tym więcej kierowca za nią zapłaci.

Czym jest PZU Auto Non Stop? Szczegóły dodatku

Auto Non Stop to rozszerzenie ubezpieczenia AC oferowane przez towarzystwo PZU, które gwarantuje klientowi usługę naprawy auta oraz samochód zastępczy na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu. 

Pojazd zastępczy przywożony jest na lawecie, na której następnie odwożone jest do naprawy niesprawne auto. Brak limitów czasowych na pojazd zastępczy to całkiem nowe rozwiązanie na rynku ubezpieczeń. Zazwyczaj jest on przydzielany zaledwie na kilka dni, np. 2 lub 5. Nie zawsze czas ten wystarczy, aby odzyskać naprawiony samochód. 

Dodatek od PZU przeznaczony jest dla właścicieli samochodów osobowych lub ciężarowych w nadwoziu osobowym. Auto Non Stop nie dotyczy natomiast pojazdów firm, które zarządzają flotami samochodowymi. 

Co obejmuje pakiet Auto Non Stop w PZU?

Decydując się na skorzystanie z dodatku do AC, ubezpieczony może liczyć na:

 • odbiór pojazdu i dostarczenie go do wskazanego warsztatu Sieci Naprawczej ASN (PZU zajmie się pokryciem kosztów holowania): usługa holowania dostępna jest tylko w przypadku samochodu, którym ze względu na charakter lub rozległość uszkodzeń nie można się poruszać; 
 • naprawę pojazdu w warsztacie Sieci Naprawczej PZU: listę punktów można znaleźć na stronie internetowej ubezpieczyciela oraz w jednostkach organizacyjnych;
 • zorganizowanie pojazdu zastępczego na czas naprawy samochodu: ubezpieczony zawiera umowę najmu ze wskazaną przez PZU wypożyczalnią i na warunkach określonych w owej umowie (może zaistnieć konieczność wpłacenia kaucji lub zablokowania środków na karcie kredytowej).

Uwaga!

W kilku przypadkach ubezpieczony może nie otrzymać samochodu zastępczego – gdy auto jest w warsztacie i nie jest naprawiane, zapadnie decyzja o nienaprawianiu pojazdu lub wystąpi szkoda całkowita!

Jakie są korzyści rozszerzenia ubezpieczenia AC w PZU?

Nowa oferta PZU jest interesująca z kilku powodów. Najważniejszym jest jednak udostępnienie pojazdu zastępczego bez limitu dni - dokładnie na taki czas, jaki jest potrzebny, aby naprawić samochód ubezpieczonego. Na tym jednak nie kończą się korzyści z rozszerzenia AC o opcję Auto Non Stop, warto wspomnieć o innych:

 • auto zastępcze jest dostępne w miejscu wskazanym przez ubezpieczonego;
 • samochód zastępczy można zwrócić w warsztacie naprawczym i w tym samym miejscu odebrać naprawiony pojazd;
 • klient otrzymuje kompleksową usługę serwisową, ponieważ PZU zajmuje się pokryciem kosztów holowania, pokrywa też koszty wynajmu pojazdu zastępczego;
 • skorzystanie z rozszerzenia nie wyklucza możliwości wyboru innych usług oferowanych przez ubezpieczyciela, jednocześnie nie obniża sumy ubezpieczenia.

Zobacz też: Ile kosztuje AC w 2024 r. i od czego zależy cena tego ubezpieczenia?

Co to znaczy dobre autocasco?

Wybór dobrego AC może okazać się trudny, jeśli właściciel samochodu nie wie, na co zwrócić uwagę. Zawsze należy zapoznać się OWU, w którym znajdują się szczegółowe informacje o zakresie polisy i wyłączeniach odpowiedzialności. O co dopytać, szukając odpowiedniego autocasco?

Zakres ubezpieczenia AC

Przede wszystkim należy zwrócić na zakres polisy – informacje znajdują się w OWU. Nie każde autocasco chroni od tych samych zdarzeń. Dobre AC zapewni wsparcie w przypadku uszkodzenia pojazdu w wypadku czy kolizji, na skutek działania osób trzecich, zdarzeń losowych czy kradzieży. Przy okazji warto sprawdzić zakres terytorialny autocasco – czy zadziała jedynie na terenie Polski, czy obejmuje też inne kraje.

W wielu przypadkach klient może wybrać taki zakres ubezpieczenia, na jakim mu zależy. Polisa może chronić od konkretnych zdarzeń.Najczęściej AC dostępne jest w wersji pełnej (all risk) oraz jako AC mini o okrojonym zakresie.

Metoda likwidacji szkody

Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest metoda likwidacji szkody. Towarzystwa stosują jedną z poniższych:

 1. Wariant bezgotówkowy, czyli warsztatowy – ubezpieczyciel ma podpisaną umowę z siecią warsztatów, po zgłoszeniu szkody samochód odstawia się do jednego z nich; pieniądze nie trafiają więc bezpośrednio do ubezpieczonego, nie musi on zbierać faktur, rozliczać się z warsztatem, a następnie z towarzystwem ubezpieczeniowym.
 2. Wariant gotówkowy, czyli kosztorysowy – ubezpieczyciel wycenia szkodę z pomocą rzeczoznawcy i wypłaca odszkodowanie; z tych środków należy pokryć koszty naprawy pojazdu w wybranym przez siebie warsztacie.

Wycena wartości samochodu

Przygotowując propozycję ubezpieczenia AC, towarzystwo oszacuje wartość samochodu. Ubezpieczyciel może przyjąć wartość rynkową auta lub przeprowadzić taką wycenę samodzielnie, korzystając z pomocy agenta lub firmy ubezpieczeniowej. Niestety zdarza się, że wartość pojazdu może zostać zaniżona lub zawyżona, co będzie dla klienta niekorzystne.

Warto wiedzieć

Zgłaszając samochód do ubezpieczenia AC, przyjdź z już przybliżoną wartością. Nie musisz też zgadzać się z wyceną proponowaną przez TU. Dobrą opcją jest skorzystanie z pomocy rzeczoznawcy samochodowego.

Dlaczego to tak ważne, by zwrócić uwagę na wycenę ubezpieczyciela? Zaniżona wartość oznacza wprawdzie niższą składkę, ale i mniejsze odszkodowanie oraz konieczność dopłacania z własnej kieszeni. Z kolei zawyżona wartość auta to wyższa składka. Niestety odszkodowanie wcale nie będzie wyższe – po zgłoszeniu zdarzenia TU ponownie oszacuje wartość pojazdu (jaka jest w danym momencie) i tak obliczy wysokość świadczenia. Klient, mimo że płacił spore składki, dostanie niższe ubezpieczenie.

Suma ubezpieczenia 

Przy zawieraniu umowy należy również zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia. Może ona być stała lub zmienna. To oczywiste, że wartość pojazdu spada z każdym miesiącem jego użytkowania, dlatego ubezpieczyciel może obliczać wysokość odszkodowania, biorąc pod uwagę wartość pojazdu na dzień zgłoszenia szkody. 

Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia klienta jest zapis o stałej sumie ubezpieczenia – to gwarancja utrzymania takiej samej wartości pojazdu przez cały czas trwania umowy. Aby było to możliwe, ubezpieczony musi spełniać określone warunki, które zapisane są w OWU.

Udział własny w szkodzie

Istotny dla klienta jest również zapis o udziale własnym w szkodzie. To wartość szkody, którą ubezpieczony będzie musiał pokryć sam. Może być ona ustalona procentowo lub kwotowo. Im mniejszy udział własny, tym wyższa składka AC. 

Zobacz więcej: Udział własny w likwidacji szkody w ubezpieczeniu AC – jakie dostaniesz odszkodowanie?

Franszyza integralna

Ubezpieczając samochód, należy także zapoznać się z zapisem o franszyzie. Ubezpieczyciele stosują dwa rodzaje franszyzy:

 • integralną,
 • redukcyjną.

Ta pierwsza określa kwotę, poniżej której odszkodowanie nie zostanie wypłacone, druga określa wysokość potrąceń odszkodowania.

Nieobowiązkowe ubezpieczenie AC to spore ułatwienie dla kierowców. Zapewnia ono ochronę przed nieprzewidzianymi zdarzeniami jak kradzież pojazdu czy jego uszkodzenie. Ubezpieczyciel może pokryć koszty holowania, a także naprawy samochodu. Klient TU ma też możliwość skorzystać z pojazdu zastępczego.

Porównaj ceny OC i AC

Szukając najlepszego AC, należy porównać oferty wielu towarzystw, zwrócić uwagę na zapisy OWU i wyłączenia odpowiedzialności. Każde towarzystwo dowolnie kształtuje swoją propozycję autocasco. Często najbardziej atrakcyjne są pakiety ubezpieczeń, np. OC, AC i ASS. Kierowcy mogą skorzystać z internetowego kalkulatora OC i AC, aby poznać szczegóły ofert największych firm na rynku. To prosty i szybki sposób, aby znaleźć polisę odpowiadającą konkretnym potrzebom. 

Co warto wiedzieć?

 1. PZU Auto Non Stop to rozszerzenie ubezpieczenia AC, dzięki któremu klienci ubezpieczyciela otrzymują auto zastępcze na czas trwania naprawy (bez limitu dni).
 2. Wynajem wskazanego przez PZU pojazdu zastępczego odbywa się na podstawie umowy zawieranej z zaproponowaną przez ubezpieczyciela wypożyczalnią.
 3. Ubezpieczenie AC obejmuje najczęściej uszkodzenie pojazdu na skutek działania sił natury, osób trzecich lub podczas wypadku.
 4. Autocasco działa również w przypadku kradzieży samochodu.
 5. Szukając dobrego AC warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia, wysokość wkładu własnego, metodę likwidacji szkody, zapis o franszyzie.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Na czym polega opcja Auto Non Stop w PZU?

  Opcja Auto Non Stop w PZU to specjalny dodatek do dotychczasowego ubezpieczenia. Dzięki temu rozszerzeniu klient będzie mógł skorzystać z auta zastępczego na czas naprawy. Co ważne, nie ma tu limitu dni. To oznacza, że samochód jest do dyspozycji tak długo, jak to konieczne.

  Oddanie pojazdu zastępczego następuje po podpisaniu umowy przez klienta ze wskazaną przez PZU wypożyczalnią. Niekiedy konieczna jest wpłata przez ubezpieczonego kaucji.

 2. Kto może kupić dodatek Auto Non Stop do autocasco w PZU?

  Auto Non Stop to propozycja dla klientów PZU, którzy mają wykupioną polisę AC. Jest to rodzaj rozszerzenia ubezpieczenia o dodatkową usługę.

 3. Na jak długo dostanę samochód zastępczy w ramach AC w PZU?

  Przy Auto Non Stop nie ma ustalonego limitu dni. Samochód jest przydzielany na cały czas trwania naprawy uszkodzonego pojazdu ubezpieczonego.

 4. Gdzie likwidowana jest szkoda w ramach PZU Auto Non Stop?

  Naprawa pojazdu przeprowadzana jest w Sieci Naprawczej PZU. Listę warsztatów można znaleźć na stronie internetowej ubezpieczyciela.