Używaną przyczepę samochodową kupisz nawet za symboliczną złotówkę. Zanim jednak wyjedziesz z nią na drogę, sprawdź koniecznie, czy jest zarejestrowana i ubezpieczona. Pamiętaj, że brak OC może kosztować Cię znacznie więcej niż sam pojazd. Warto wybrać dobre ubezpieczenie przyczepki samochodowej wyruszając na drogę. Zobacz, ile kosztuje ubezpieczenie przyczepki online.

Zazwyczaj samochód osobowy wystarcza do przewozu niewielkiego towaru czy bagażu. Czasami jednak niezbędne jest użycie przyczepy. Wyjeżdżając takim zespołem pojazdów na drogę, trzeba  być świadomym, że nie tylko auto, ale również przyczepa powinna posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Podpowiadamy, dlaczego zakup ubezpieczenia OC przyczepy jest konieczny, ile kosztuje ubezpieczenie przyczepki samochodowej, gdzie ją kupić oraz co grozi za jej brak.

Czy przyczepa jest pojazdem?

Przyczepa nie ma silnika i z reguły porusza się ciągnięta przez samochód lub inną siłę pochodzącą z zewnątrz. Z tego powodu wielu osobom trudno przyporządkować ją do grupy pojazdów. Jednak twórcy prawa są innego zdania. Przepisy ustawy o ruchu drogowym definiują pojazd jako środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane. Niekoniecznie więc jest to urządzenie z własnym napędem.

Co mówi prawo?

W Ustawie prawo o ruchu drogowym przyczepą jest pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem. W ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych znalazł się natomiast zapis określający przyczepę jako pojazd mechaniczny (obok pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego i motoroweru).

Skoro przyczepa jest pojazdem mechanicznym, to zgodnie z prawem, powinna zostać objęta ubezpieczeniem OC.

Dlaczego przyczepa musi być objęta OC?

Obowiązek ubezpieczenia przyczepy samochodowej nie jest oczywisty dla wszystkich kierowców. Głównie z powodu niemożliwości samodzielnego poruszania się tego pojazdu po drodze.

Gdy brać pod uwagę wyłącznie szkody, do których doszło gdy przyczepa była złączona z samochodem lub właśnie odłączyła się od niego i jeszcze się toczyła, to kupno OC przyczepki faktycznie byłoby bezzasadne. W takich sytuacjach działa bowiem obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu, który był połączony z przyczepą.

Nie możesz jednak wykluczyć, że do szkody na innym pojeździe czy nawet osobie dojdzie w chwili, gdy Twoja przyczepa będzie odłączona od samochodu. Na przykład stoczy się z miejsca postoju lub odłączy od niego podczas jazdy i przestanie już toczyć. Wówczas, jako jej posiadacz, zostaniesz obarczony winą za zdarzenie (nie musisz być właścicielem samochodu). Bez ubezpieczenia OC przyczepy musiałbyś pokryć wszystkie koszty związane z likwidacją szkody z własnej kieszeni.

Łatwo wyobrazić sobie ogrom strat, gdy np. przyczepa z ciężkim ładunkiem uderzy w kilka zaparkowanych pod wzniesieniem pojazdów lub stoczy się na kilka osób przechodzących obok.

Kiedy działa OC przyczepy?

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, ubezpieczenie przyczepki samochodowej nie przyda Ci się po każdej szkodzie. Mówi o tym art. 37. pkt. 1. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Odszkodowanie zostanie wypłacone z OC pojazdu (np. samochodu), który ciągnął przyczepę, jeśli do szkody spowodowanej przyczepą doszło:

 • gdy była ona złączona z pojazdem silnikowym,
 • gdy odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i jeszcze się toczyła.

Co mówi prawo?

Zgodnie z Ustawą prawo o ruchu drogowym, dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Przepis ten nie dotyczy przyczep motocyklowych oraz przyczep specjalnych przeznaczonych do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny.
art.71 pkt.1 Ustawy prawo o ruchu drogowym

Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t i przyczepy może być dopuszczony do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu silnikowego, dokonanej na podstawie przeprowadzonego badania technicznego (przepis ten nie dotyczy motocykla).

Samochód, który będziesz chciał wykorzystać do ciągnięcia przyczepy, powinien być wyposażony w hak holowniczy. Jeżeli takiego nie posiada, możesz go zamontować, zalegalizować na stacji kontroli pojazdów i poprosić w wydziale komunikacji o dodanie odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym.

Czy przyczepka musi przejść badanie techniczne?

Jeśli przyczepy nie można zakwalifikować do tzw. lekkich (o masie do 750 kg), przed rejestracją konieczne będzie również przeprowadzenie badania technicznego.

Uwaga!

Zgodnie z ustawą przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg podlegają regularnym badaniom technicznym. Z tego obowiązku zwolnieni są właściciele tzw. przyczepek lekkich.

Jak zarejestrować przyczepę samochodową?

Aby zarejestrować przyczepę samochodową, wystarczy złożyć wniosek w wydziale komunikacji odpowiednim dla Twojego miejsca zamieszkania (pobierzesz go ze strony internetowej urzędu).

Jeśli chcesz zarejestrować/przerejestrować używaną przyczepę samochodową, do wniosku załącz:

 • dowód własności pojazdu (np. fakturę VAT, umowa sprzedaży czy umowa darowizny),
 • dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne (nawet jeśli będziesz wnioskować o ich zachowanie),
 • dowód opłaty za przerejestrowanie,
 • aktualne ubezpieczenie OC.

Do urzędu zabierz dowód osobisty lub paszport oraz - jeśli kupiłeś przyczepę na firmę -  KRS lub zaświadczenie CEiDG (może być wydruk ze strony internetowej).

Jeśli przyczepa ma więcej niż jednego właściciela, do wydziału komunikacji powinien zgłosić się każdy z nich. Jeśli nie ma takiej możliwości, możesz przedłożyć ich pisemne pełnomocnictwo do załatwienia sprawy.

Jeśli chcesz zarejestrować nową przyczepę samochodową kupioną w Polsce, do wniosku załącz:

 • dowód własności pojazdu,
 • dokument potwierdzający, że pojazd został dopuszczony do ruchu,
 • dowód opłaty za rejestrację pojazdu.

Nabyłeś nową przyczepę w salonie sprzedaży? Zgodnie z art.73c. Ustawy prawo o ruchu drogowym możesz upoważnić salon lub jego uprawnionego przedstawiciela do złożenia wniosku o rejestrację oraz odbioru decyzji, pozwolenia czasowego i zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej.

Ile kosztuje rejestracja przyczepki samochodowej?

KATEGORIA OPŁATYKOSZT
Dowód rejestracyjny54 zł
Tablice rejestracyjne40 zł
Pozwolenie czasowe13,50 zł
Nalepka legalizacyjna12,50 zł
Razem120 zł

Uwaga!

Rejestracja przyczepki samochodowej będzie tańsza o 40 zł, jeżeli zdecydujesz się na pozostawienie dotychczasowych tablic rejestracyjnych (dotyczy pojazdów, które są już zarejestrowane na terytorium Polski i posiadają tablice/tablicę rejestracyjną zgodną z obowiązującymi przepisami). Jeszcze mniej zapłacisz za rejestrację przyczepy bez wydania pozwolenia czasowego (w sumie 66,50 zł).

 

Opłata za złożenie pełnomocnictwa wynosi dodatkowo 17 zł (od każdej osoby). Jeśli jednak pełnomocnikiem jest osoba z najbliższej rodziny (np. mąż, żona, rodzic, rodzeństwo), pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Ile wynoszą kary za brak OC przyczepki samochodowej?

Przypominamy, że dzień rejestracji przyczepki to ostateczny termin na wykupienie polisy OC. Za brak ubezpieczenia, podobnie jak w przypadku innych pojazdów mechanicznych, grozi kara nakładana przez UFG. Właściciel przyczepki samochodowej może być wezwany do zapłaty grzywny w wysokości nawet 1410 zł.

Patrząc na przykładowe ceny OC przyczepek samochodowych (zamieszczamy je poniżej) łatwo zauważyć, że ich właściciele nie muszą obawiać się wysokich kosztów ubezpieczenia. Za to spora strata pieniędzy może czekać ich w przypadku braku obowiązkowego ubezpieczenia. Co istotne, wspomniana wcześniej kara od UFG to nie jedyna tego konsekwencja.

Właściciel przyczepy, który nie wykupił obowiązkowej polisy OC, powinien liczyć się także z:

 • mandatem karnym, w przypadku kontroli drogowej,
 • pokryciem wszystkich kosztów kolizji lub wypadku - zarówno szkód majątkowych, jak i osobowych.

W każdym przypadku odszkodowanie może wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych.

Gdzie można kupić ubezpieczenie przyczepy samochodowej?

Obowiązkową polisę możesz wykupić w większości towarzystw ubezpieczeniowych. Zazwyczaj konieczny jest osobisty kontakt z ubezpieczycielem – poszczególne firmy nie udostępniają na swoich stronach internetowych kalkulatora online (do nielicznych należy Warta).

Jakie dane powinieneś podać podczas zakupu OC przyczepki samochodowej?

Podczas kalkulacji składki OC przyczepki towarzystwo zapyta Cię nie tylko o dane pojazdu, ale także Twoje jako właściciela. Najczęściej trzeba odpowiedzieć na pytanie dotyczące:

 • marki pojazdu,
 • typu przyczepy,
 • roku produkcji oraz daty pierwszej rejestracji,
 • numeru rejestracyjnego,
 • użytkowania za granicą,
 • imienia, nazwiska oraz nr PESEL kierowcy i właściciela,
 • daty wydania prawa jazdy,
 • miejsca zamieszkania,
 • historii ubezpieczenia.

Zobacz też: Co wpływa na ceny OC i AC? Od czego zależy wysokość OC?

Uwaga!

Ubezpieczyciele bazują obecnie na danych dostępnych w bazie UFG oraz CEPiK i właścicielom pojazdów zarejestrowanych już w Polsce proponują skorzystanie ze skróconego formularza o ubezpieczenie oc. Jeśli na wstępie podasz numer rejestracyjny przyczepy i swój numer PESEL, a potem uzupełnisz informacje o swoje imię, nazwisko, kod pocztowy miejsca zamieszkania oraz poinformujesz o sposobie użytkowania pojazdu, ofertę ubezpieczenia OC przyczepy otrzymasz w zaledwie kilka minut.

Ile kosztuje OC przyczepki samochodowej i od czego zależy cena polisy?

Głównym wyznacznikiem ceny za ubezpieczenie OC przyczepki jest ładowność przyczepy. Z reguły najmniej za polisy płacą właściciele przyczep lekkich. Ceny obowiązkowego ubezpieczenia na najmniejsze pojazdy mogą wynosić wówczas do 100 zł za rok.

Znacznie więcej za OC zapłacą posiadacze przyczep o większej masie. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na cenę polisy, jest wiek przyczepy - za ubezpieczenie nowej możesz zapłacić nawet kilkadziesiąt złotych mniej niż za OC starszego modelu. Ceny polis zawierają się zwykle w przedziale od 40 do 150 zł.

Warto podkreślić, że nie każde towarzystwo zwraca uwagę na producenta czy wiek pojazdu. Jeśli np. zgłaszamy do ubezpieczenia przyczepy lekkie o podobnej lub takiej samej masie dopuszczalnej, cena OC dla przyczepki samochodowej może być stała. 

Uwaga!

Oferta wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego ulega jednak radykalnej zmianie, jeśli ubezpieczenie OC przyczepki kupuje młody kierowca.

Czy przyczepę warto objąć dobrowolnym ubezpieczeniem AC, ASS i NNW?

Wypowiedź eksperta

Zakup OC to niezbędne minimum i podobnie jak ubezpieczenie OC samochodowe chroni właściciela wyłącznie w zakresie likwidacji szkód wyrządzonych osobom trzecim. Nie otrzyma on więc wsparcia finansowego w przypadku naprawy swojej przyczepy, jej holowania, czy też świadczenia na poprawę własnego zdrowia po wypadku, do którego doszło np. podczas załadunku czy rozładunku przyczepy. Taką ochronę zapewniają dobrowolne ubezpieczenia, np. autocasco, ASS i NNW.
Natalia Tokarczyk-Jarocka, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnychNatalia Tokarczyk-Jarocka, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Choć polisy dodatkowe nie są zazwyczaj drogie (cena AC przyczepy lekkiej może wynieść np. 200 zł-400 zł), to zakup ubezpieczenia jest nieco utrudniony. Oferty nie otrzymamy w każdej firmie ubezpieczeniowej. O polisę warto pytać przede wszystkim największych polskich ubezpieczycieli, np. PZU, Ergo Hestia i Warta.

Co warto wiedzieć?

 1. Zgodnie z przepisami przyczepka jest pojazdem mechanicznym, musi więc posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.
 2. Kara za brak OC w przypadku przyczepki samochodowej wynosi od 1 stycznia 2024 roku od 280 zł do 1410 zł. 
 3. Przyczepa samochodowa musi być zarejestrowana w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania jej właściciela.
 4. Wszystkie opłaty związane z rejestracją przyczepy samochodowej wyniosą 120 zł, jeśli zdecydujesz się na wymianę tablicy rejestracyjnej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące ubezpieczenia przyczepy samochodowej

 1. Czy muszę wymieniać tablice rejestracyjne przyczepy po jej zakupie?

  Obecnie nie ma takiego wymogu. Zgodnie z Ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie Ustawy – Prawo o ruchu drogowym "Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z przepisami (...) oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne. W takim przypadku starosta, dokonując rejestracji pojazdu, wydaje decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych".

  Tablice zgodne z przepisami to przede wszystkim takie, które posiadają białe tło, symbol Unii Europejskiej w postaci okręgu 12 gwiazdek oraz litery „PL” wyróżniające państwo rejestracji pojazdu. Nie możesz więc zachować m.in. białych tablic rejestracyjnych z flagą Polski oraz czarnych tablic rejestracyjnych. 

 2. Jak długo ważne jest ubezpieczenie OC dla przyczepy samochodowej?

  Podobnie, jak w przypadku samochodów osobowych czy ciężarowych, ubezpieczenie OC dla przyczepy samochodowej ważne jest 12 miesięcy.

 3. Czy ubezpieczenie OC przyczepy samochodowej przedłuża się automatycznie?

  Tak, podobnie jak w przypadku np. samochodu osobowego. Jeśli nie wypowiesz umowy ubezpieczenia OC przyczepy najpóźniej na jeden dzień przed datą jej zakończenia, to automatycznie polisa przedłuży się na kolejny rok.

 4. Czy można korzystać z OC poprzedniego właściciela przyczepy samochodowej?

  Tak. Jeśli kupiłeś używaną przyczepę, możesz korzystać z ubezpieczenia OC zbywcy pojazdu do końca obowiązywania umowy w dotychczasowym towarzystwie ubezpieczeniowym. Jednocześnie należy pamiętać, że polisa nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok.

 5. Ile kosztuje ubezpieczenie przyczepki samochodowej?

  Choć przyczepka samochodowa nie porusza się samodzielnie, to musisz mieć na nią ubezpieczenie OC. Jego koszt jest o wiele niższy niż dla samochodu i mając pełne zniżki w OC, zapłacisz kilkadziesiąt złotych, z reguły maksymalnie do 200 zł. Dlatego też przyczepka samochodowa to świetny sposób na zdobycie zniżek dla młodego kierowcy. 

 6. Jak ubezpieczyć przyczepkę samochodową?

  Przyczepka samochodowa musi być zarejestrowana i ubezpieczona. Do ubezpieczenia potrzebujesz dowodu rejestracyjnego przyczepki. Polisę OC na przyczepkę najwygodniej kupisz u agenta ubezpieczeniowego - ubezpieczenie przyczepki online może być utrudnione. 

 7. Czy ubezpieczenie przyczepki daje zniżki na OC samochodu?

  Tak, część towarzystw ubezpieczeniowych uznaje zniżki w OC nabyte na przyczepce samochodowej. Należą do nich Proama, Generali, marki grupy ERGO Hestia - You Can Drive, mtu24.pl - oraz TUZ Ubezpieczenia. Aby sprawdzić czy Twoje zniżki z przyczepy zostały uznane przez towarzystwo ubezpieczeniowe, skorzystaj z naszego kalkulatora OC, podaj dane i zobacz, jaką składkę Ci zaproponują. 

 8. Co jest potrzebne do ubezpieczenia przyczepki?

  Jeżeli przyczepka jest zarejestrowana i dopuszczona do ruchu drogowego, to do jej ubezpieczenia wystarczy podać tylko numer rejestracyjny, Twoje dane (PESEL, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, historia w OC) oraz sposób użytkowania. Większość z nich możesz spisać z dowodu rejestracyjnego lub zeszłorocznej polisy OC. Możesz także udać się do agenta ubezpieczeniowego, który wystawił polisę OC na przyczepkę samochodową w ubiegłym roku i poprosić o przedłużenie ubezpieczenia.