Używaną przyczepę samochodową kupisz nawet za symboliczną złotówkę. Zanim jednak wyjedziesz z nią na drogę, sprawdź koniecznie, czy jest zarejestrowana i ubezpieczona. Pamiętaj, że brak OC może kosztować Cię znacznie więcej niż sam pojazd.

Zazwyczaj samochód osobowy wystarcza nam do przewozu niewielkiego towaru czy bagażu. Czasami jednak, niezbędne jest użycie przyczepy. Wyjeżdżając takim zespołem pojazdów na drogę musimy być świadomi, że nie tylko auto, ale również przyczepa powinna posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. Podpowiadamy, dlaczego zakup ubezpieczenia OC przyczepy jest konieczny, ile kosztuje polisa, gdzie ją kupić oraz co grozi za jej brak.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czy przyczepa jest pojazdem?

Przyczepa nie ma silnika i z reguły porusza się ciągnięta przez samochód lub inną siłę pochodzącą z zewnątrz. Z tego powodu wielu osobom trudno przyporządkować ją do grupy pojazdów. Jednak twórcy prawa są innego zdania. Przepisy ustawy o ruchu drogowym definiują pojazd jako „środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane”. Niekoniecznie więc, jest to urządzenie z własnym napędem.

W ustawie prawo o ruchu drogowym przyczepą jest „pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem”. W ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych znalazł się natomiast zapis określający przyczepę jako pojazd mechaniczny (obok pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego i motoroweru).

Skoro przyczepa jest pojazdem mechanicznym, to zgodnie z prawem, powinna posiadać aktualną polisę OC.

Dlaczego przyczepa musi mieć własne OC?

Obowiązek ubezpieczenia przyczepy samochodowej również nie jest oczywisty dla wszystkich kierowców. Głównie z powodu niemożliwości samodzielnego poruszania się tego pojazdu po drodze.

Gdybyśmy brali pod uwagę wyłącznie szkody, do których doszło gdy przyczepa była złączona z samochodem lub właśnie odłączyła się od niego i jeszcze toczyła, to kupno OC przyczepki faktycznie byłoby bezzasadne. W takich sytuacjach działa bowiem obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu, który był połączony z przyczepą.

Nie możemy jednak wykluczyć, że do szkody na innym pojeździe czy nawet osobie dojdzie w chwili, gdy przyczepa będzie odłączona od samochodu. Na przykład, stoczy się z miejsca postoju lub odłączy od niego podczas jazdy i przestanie już toczyć. Wówczas winą za zdarzenie można obarczyć wyłącznie jej posiadacza (nie musi nim być właściciel samochodu). Bez ubezpieczenia OC przyczepy musiałby on pokryć wszystkie koszty związane z likwidacją szkody z własnej kieszeni.

Łatwo wyobrazić sobie ogrom strat, gdy np. przyczepa z ciężkim ładunkiem uderzy w kilka zaparkowanych pod wzniesieniem pojazdów lub stoczy się na kilka osób przechodzących obok.

Kiedy działa OC przyczepy?

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, ubezpieczenie przyczepki samochodowej nie przyda nam się po każdej szkodzie. Mówi o tym art. 37. 1. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Odszkodowanie zostanie wypłacone z OC pojazdu (np. samochodu), który ciągnął przyczepę, jeśli do szkody spowodowanej przyczepą doszło:

 • gdy była ona złączona z pojazdem silnikowym,
 • gdy odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i jeszcze się toczyła.
Ubezpieczeniem OC właściciela lub posiadacza przyczepy objęte są szkody spowodowane przyczepą, która w chwili zdarzenia nie była złączona z pojazdem silnikowym ciągnącym lub odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i przestała się już toczyć.

Ubezpieczenie OC przyczepki zadziała również wtedy, gdy do szkody dojdzie podczas jej ręcznego przestawiania, np. pchamy ją lub ciągniemy z jednego miejsca w drugie.

Jakie formalności załatwić przed zakupem polisy OC przyczepy?

Jeśli przyczepka samochodowa nie jest zarejestrowana w momencie jej zakupu, powinniśmy w pierwszej kolejności zgłosić się do wydziału komunikacji.

Czy przyczepę samochodową trzeba zarejestrować?

Zgodnie z art. 71. 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym, dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Przepis ten nie dotyczy przyczep motocyklowych oraz przyczep specjalnych przeznaczonych do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny.

Uwaga! Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t i przyczepy może być dopuszczony do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu silnikowego, dokonanej na podstawie przeprowadzonego badania technicznego (przepis ten nie dotyczy motocykla).

Samochód, który będziemy chcieli wykorzystać do ciągnięcia przyczepy, powinien być wyposażony w hak holowniczy. Jeżeli takiego nie posiada, można go zamontować, zalegalizować na stacji kontroli pojazdów i poprosić w wydziale komunikacji o dodanie odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym.

Czy przyczepka musi przejść badanie techniczne?

Jeśli przyczepy nie można zakwalifikować do tzw. lekkich (o masie do 750 kg), przed rejestracją konieczne będzie również przeprowadzenie badania technicznego.

Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym, przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg podlegają regularnym badaniom technicznym. Z tego obowiązku zwolnieni są właściciele tzw. przyczepek lekkich.

Jak zarejestrować przyczepę samochodową?

Aby zarejestrować przyczepę samochodową należy złożyć wniosek w wydziale komunikacji odpowiednim dla miejsca zamieszkania właściciela pojazdu. Do wniosku powinniśmy załączyć:

 • dowód własności pojazdu (np. fakturę VAT),
 • kartę pojazdu (jeżeli była wydana),
 • wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej z homologacji. Uwaga! w przypadku nowej, zarówno lekkiej (do 750 kg) jak i ciężkiej (powyżej 750 kg) przyczepy posiadającej świadectwo homologacji nie jest wymagane badanie techniczne.

Ile kosztuje rejestracja przyczepki samochodowej?

Dowód rejestracyjny54 zł
Tablice rejestracyjne40 zł
Pozwolenie czasowe13,50 zł
Nalepka legalizacyjna12,50 zł
Opłata ewidencyjna1,50 zł

Uwaga! Rejestracja przyczepy będzie tańsza o 40 zł, jeżeli jej właściciel zdecyduje się na pozostawienie dotychczasowych tablic rejestracyjnych (dotyczy pojazdów, które są już zarejestrowane na terytorium Polski i posiadają tablice/tablicę rejestracyjną zgodną z obowiązującymi przepisami.

Ile wynoszą kary za brak OC przyczepki samochodowej?

Przypominamy, że dzień rejestracji przyczepki to ostateczny termin na wykupienie polisy OC. Za brak ubezpieczenia, podobnie jak w przypadku innych pojazdów mechanicznych, grozi kara nakładana przez UFG. Właściciel przyczepki samochodowej może być wezwany do zapłaty grzywny w wysokości nawet 1000 zł.

Kary za brak OC w 2022 roku

Patrząc na przykładowe ceny OC przyczepek samochodowych łatwo zauważyć, że ich właściciele nie muszą obawiać się wysokich kosztów ubezpieczenia. Za to spora strata pieniędzy może czekać ich w przypadku braku obowiązkowego ubezpieczenia. Co istotne, wspomniana wcześniej kara od UFG to nie jedyna tego konsekwencja.

Właściciel przyczepy, który nie wykupił obowiązkowej polisy OC, powinien liczyć się także z:

 • mandatem karnym, w przypadku kontroli drogowej,
 • pokryciem wszystkich kosztów kolizji lub wypadku - zarówno szkód majątkowych, jak i osobowych. W każdym przypadku odszkodowanie może wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych.

Gdzie można kupić ubezpieczenie przyczepy samochodowej?

Obowiązkową polisę możemy wykupić w większości towarzystw ubezpieczeniowych. Zazwyczaj konieczny jest osobisty kontakt z ubezpieczycielem – poszczególne firmy nie udostępniają na swoich stronach internetowych kalkulatora online (wyjątek stanowi kalkulator Generali, ale tylko dla przyczep o masie poniżej 400 kg).

Jakie dane musimy podać podczas zakupu OC przyczepki samochodowej?

Podczas kalkulacji składki OC przyczepki towarzystwo zapyta nas nie tylko o dane pojazdu, ale również jego właściciela. Najczęściej, będziemy musieli odpowiedzieć na pytanie dotyczące:

 • marki pojazdu,
 • typu przyczepy,
 • roku produkcji oraz daty pierwszej rejestracji,
 • numeru rejestracyjnego,
 • użytkowania za granicą,
 • imienia, nazwiska oraz nr. PESEL właściciela,
 • daty wydania prawa jazdy,
 • miejsca zamieszkania,
 • historii ubezpieczenia.

Ile kosztuje OC przyczepki samochodowej i od czego zależy cena polisy?

Głównym wyznacznikiem ceny OC jest ładowność przyczepy. Z reguły najmniej za polisy płacą właściciele przyczep lekkich. Ceny obowiązkowego ubezpieczenia na najmniejsze pojazdy mogą wynosić wówczas zaledwie 40 - 50 zł za rok. Znacznie więcej za OC zapłacą posiadacze przyczep o większej masie. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na cenę polisy, jest wiek przyczepy - za ubezpieczenie nowej możemy zapłacić nawet kilkadziesiąt złotych mniej.

Ile kosztuje ubezpieczenie przyczepy skrzyniowej, której właścicielem jest 40-letni mieszkaniec Dąbrowy (woj. małopolskie)?

Marka pojazdu

Całkowita masa dopuszczalna

Rok produkcji

Cena ubezpieczenia OC

Neptun1300 kg2020136 zł
Neptun1300 kg2015151 zł
Neptun400 kg2016131 zł
Zasław400 kg2019131 zł
Zasław400 kg2009131 zł
Ceny OC aktualne 28.03.2022 r.

Warto podkreślić, że nie każde towarzystwo zwraca uwagę na producenta czy wiek pojazdu. Jeśli np. zgłaszamy do ubezpieczenia przyczepki lekkie o podobnej lub takiej samej masie dopuszczalnej, cena OC może być dla nich stała. Przykładowo, w towarzystwie Wiener oferta dla tego samego kierowcy na przyczepkę lekką Neptun i Zasław z różnymi datami produkcji nie zmieniła się i wynosiła 131 zł.

Oferta tej firmy uległa jednak radykalnej zmianie, gdy zadeklarowaliśmy, że polisy OC poszukuje 20-letni kierowca (również z Dąbrowy). Ubezpieczyciel wycenił wówczas składkę na 358 zł, czyli prawie trzykrotnie drożej.

Czy przyczepę warto objąć dobrowolnym ubezpieczeniem AC, ASS i NNW?

Zakup OC to niezbędne minimum i podobnie jak OC samochodowe, chroni właściciela wyłącznie w zakresie likwidacji szkód wyrządzonych osobom trzecim. Nie otrzyma on więc wsparcia finansowego w przypadku naprawy swojej przyczepy, jej holowania, czy też świadczenia na poprawę własnego zdrowia po wypadku, do którego doszło np. podczas załadunku czy rozładunku przyczepy. Taką ochronę zapewniają dobrowolne ubezpieczenia, np. autocasco, ASS i NNW

Daniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.plDaniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl

Choć polisy dodatkowe nie są zazwyczaj drogie (cena AC przyczepy lekkiej może wynieść np. 200-300 zł), to zakup ubezpieczenia jest nieco utrudniony. Oferty nie otrzymamy w każdej firmie ubezpieczeniowej. O polisę warto pytać przede wszystkim największych polskich ubezpieczycieli, np. PZU, Ergo Hestia i Warta.

Co warto wiedzieć?

 1. Zgodnie z przepisami przyczepka jest pojazdem mechanicznym, więc musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.
 2. Kara za brak OC w przypadku przyczepki samochodowej wynosi w 2022 roku od 200 do 1000 zł. 
 3. Przyczepa samochodowa musi być zarejestrowana w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania jej właściciela.
 4. Wszystkie opłaty związane z rejestracją przyczepy samochodowej wyniosą 121,50 zł, jeśli zdecydujemy się na wymianę tablicy rejestracyjnej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące ubezpieczenia przyczepy samochodowej

 1. Czy muszę wymieniać tablice rejestracyjne przyczepy po jej zakupie?

  Obecnie nie ma takiego wymogu. Zgodnie z Ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym "Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z przepisami (...) oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne. W takim przypadku starosta, dokonując rejestracji pojazdu, wydaje decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych".

  Tablice zgodne z przepisami to przede wszystkim takie, które posiadają białe tło, symbol Unii Europejskiej w postaci okręgu 12 gwiazdek oraz litery „PL” wyróżniające państwo rejestracji pojazdu. Nie możesz więc zachować m.in. białych tablic rejestracyjnych z flagą Polski oraz czarnych tablic rejestracyjnych. 

 2. Jak długo ważne jest ubezpieczenie OC dla przyczepy samochodowej?

  Podobnie, jak w przypadku samochodów osobowych czy ciężarowych, ubezpieczenie OC dla przyczepy samochodowej ważne jest 12 miesięcy.

 3. Czy ubezpieczenie OC przyczepy samochodowej przedłuża się automatycznie?

  Tak, podobnie jak w przypadku np. samochodu osobowego. Jeśli nie wypowiemy umowy ubezpieczenia OC przyczepy najpóźniej na jeden dzień przed datą jej wygaśnięcia, to automatycznie polisa przedłuży się na kolejny rok.

 4. Czy można korzystać z OC poprzedniego właściciela przyczepy samochodowej?

  Tak. Jeśli kupiliśmy używaną przyczepę, możemy korzystać z ubezpieczenia OC zbywcy pojazdu do końca obowiązywania umowy w dotychczasowym towarzystwie ubezpieczeniowym. Jednocześnie należy pamiętać, że polisa nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok.

 5. Ile kosztuje ubezpieczenie przyczepki samochodowej?

  Choć przyczepka samochodowa nie porusza się samodzielnie, to musisz mieć na nią OC. Jego koszt jest o wiele niższy niż dla samochodu i mając pełne zniżki w OC, zapłacisz kilkadziesiąt złotych, maksymalnie do 100 zł. Dlatego też przyczepka samochodowa to świetny sposób na zdobycie zniżek dla młodego kierowcy. 

 6. Jak ubezpieczyć przyczepke samochodową?

  Przyczepka samochodowa musi być zarejestrowana i ubezpieczona. Do ubezpieczenia potrzebujesz dowodu rejestracyjnego przyczepki. Polisę OC na przyczepkę najwygodniej kupisz u agenta ubezpieczeniowego - zakup OC na przyczepkę samochodową przez Internet może być utrudniony. 

 7. Czy ubezpieczenie przyczepki daje zniżki?

  Tak, większość towarzystw ubezpieczeniowych uznaje zniżki w OC nabyte na przyczepce samochodowej. Należą do nich PZU, Warta, Proama, Generali, marki grupy ERGO Hestia - You Can Drive, mtu24.pl - oraz Uniqa. Aby sprawdzić, czy Twoje zniżki z przyczepy zostały uznane przez towarzystwo ubezpieczeniowe, skorzystaj z naszego kalkulatora OC, podaj dane i zobacz, jaką składkę Ci zaproponują. 

 8. Co potrzebne do ubezpieczenia przyczepki?

  Jeżeli przyczepka jest zarejestrowana i dopuszczona do ruchu drogowego, to do jej ubezpieczenia wystarczą Ci praktycznie tylko jej dane. Możesz je wziąć z dowodu rejestracyjnego, zeszłorocznej polisy OC, albo udać się do agenta ubezpieczeniowego, który wystawił polisę OC w tamtym roku i po prostu poprosić o przełużenie ubezpieczenia.