Home office to coraz popularniejszy sposób pracy. Prowadzenie firmy w domu wiąże często z nagromadzeniem dodatkowego sprzętu o sporej wartości. Wyjaśniamy, w jaki sposób można chronić mienie firmowe z polisy mieszkaniowej i ile to kosztuje.

Z polisy mieszkaniowej można chronić nie tylko mury, elementy stałe i wyposażenie nieruchomości, ale również wiele obiektów znajdujących się na posesji i poza nią, przedmioty specjalne, dzieła sztuki czy właśnie mienie firmowe. Dla przedsiębiorców to spore udogodnienie, ponieważ przedmioty wykorzystywane do działalności gospodarczej mogą naprawdę sporo kosztować, a ich utrata lub zniszczenie mogłyby narazić firmę na spore problemy.

Co oznacza prowadzenie działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania?

Wiele jednoosobowych firm, a także przedsiębiorstw zatrudniających pracowników, jest prowadzonych z domu. Prywatne mieszkania mogą spełniać nie tylko funkcję biura, ale również magazynu, gabinetu czy punktu odbioru towaru. Takie rozwiązanie bywa nie tylko wygodne, ale i opłacalne, z racji zmniejszenia kosztów. 

Sytuacja może się jednak drastycznie zmienić, kiedy w domu dojdzie do pożaru, eksplozji czy kradzieży. Nie w każdym towarzystwie można ubezpieczyć mienie firmowe w ramach polisy mieszkaniowej, ale takie produkty mają w swoich ofertach m. in. Link4, Proama, Warta, PZU czy Aviva. 

PAMIĘTAJ!
Prowadzenie działalności gospodarczej w domu a zarejestrowanie firmy w miejscu zamieszkania to dwie różne rzeczy. Jeśli tylko formalnie siedzibą naszego przedsiębiorstwa jest nasze prywatne mieszkanie lub dom, ale nie przechowujemy tam mienia firmowego, to nie ubezpieczymy tego mienia z polisy mieszkaniowej.

Jakie mienie firmowe można ubezpieczyć z polisy mieszkaniowej?

Ubezpieczenie firmy w ramach polisy mieszkaniowej to de facto ubezpieczenie mienia firmowego. Na wstępie warto uporządkować sobie trochę nomenklaturę, którą stosują towarzystwa, bo nie jest ona ani uniwersalna, ani oczywista. 

Czym innym są przedmioty do działalności gospodarczej, a czym innym mienie służbowe. Przykładowo, jeśli pracujemy w zewnętrznej firmie na etacie, to w domu możemy przechowywać telefon, który udostępniła nam ta firma i to jest właśnie mienie służbowe.

Towarzystwa dla określenia majątku firmy najczęściej używają sformułowania „przedmioty do działalności gospodarczej” jednak definicja tych przedmiotów może być różna. Czasami chodzi tylko o sprzęt biurowy i meble, innym razem również o maszyny czy magazynowane produkty, a nawet o mienie osób trzecich przechowywane w celu wykonania usługi, czyli np. naprawy. W jednym towarzystwie ubezpieczymy wszystkie te przedmioty, a w innym tylko niektóre, nie ma reguły i dlatego zawsze warto wnikliwie przeczytać OWU polisy, żeby to sprawdzić

- wyjaśnia Michał Ratajczak, ekspert Rankomat.pl.

Od czego chroni ubezpieczenie działalności gospodarczej w domu i mieszkaniu? 

Podstawowa polisa mieszkaniowa chroni mury i najczęściej też elementy stałe przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi. Żeby włączyć do zakresu ochrony również mienie firmowe, musimy najpierw uwzględnić w polisie zwykłe ruchomości domowe. Potrzebne będą nam więc dwa dodatki.

Po włączeniu mienia firmowego będzie ono chronione przed takimi samymi zdarzeniami, jak mury, elementy stałe i ruchomości. Zapewnienie kompleksowej ochrony przedmiotom wykorzystywanym do działalności gospodarczej wymaga jednak dokupienia jeszcze kilku dodatków, takich jak:

 • Kradzież z włamaniem – odnosi się do sytuacji, w których złodzieje pozostawiają wyraźne ślady w postaci zbitej szyby czy wyłamanych zamków. Opcjonalnie można również rozważyć kradzież zwykłą (brak śladów włamania) i rabunek (poza miejscem ubezpieczenia);
   
 • Przepięcie – zabezpieczy wszystkie urządzenia zasilane prądem przed szkodami wywołanymi skokami napięcia;
   
 • Powódź – ryzyko zagrażające w sposób istotny wszystkim przechowywanym w domu ruchomościom, również tym firmowym;
   
 • Wandalizm i dewastacja – mienie firmowe może zostać nie tylko skradzione, ale również zniszczone przez wandali.

Czego nie ubezpieczysz w ramach działalności gospodarczej w domu i mieszkaniu?

Niestety, trudno jest zapewnić mieniu firmowemu taką ochronę z polisy mieszkaniowej, jak zwykłym ruchomościom. Wynika to z faktu, że przedmioty do działalności podlegają licznym wyłączeniom odpowiedzialności i limitom.

Wiele towarzystw w ogóle nie ubezpiecza mienia firmowego w ramach polisy mieszkaniowej. Inne stosują ograniczenie powierzchniowe – działalność gospodarcza może być prowadzona na maksimum 50% powierzchni użytkowej domu lub mieszkania. Wśród innych stosowanych ograniczeń można wymienić:

 • OC życiu prywatnym nie dotyczy szkód spowodowanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej;
 • część usług z pakietu Home Assistance nie dotyczy przedmiotów do działalności, np. darmowe naprawy sprzętu RTV, AGD czy PC;
 • wyłączenia dla dewastacji, graffiti i stłuczenia przedmiotów do działalności (np. Aviva);
 • w pomocy prawnej wyłączone czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. PZU);
 • z ochrony wyłączone są przedmioty przyjęte w celu naprawy, wykonania usługi lub przetworzenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. Link4);
 • ochronie nie podlegają dane w formie cyfrowej;
 • nie można ubezpieczyć nieruchomości w budowie (nadbudowie, przebudowie czy podczas większego remontu), jeśli prowadzona jest tam działalność;
 • wyłączona eksplozja spowodowana przy okazji prowadzenia działalności (np. Proama);
 • wyłączone mienie firmowe w domu letniskowym (np. Aviva);
 • nie dotyczy przedmiotów do działalności stomatologicznej (np. Aviva).

Ile kosztuje ubezpieczenie działalności gospodarczej w domu i mieszkaniu?

Sprawdziliśmy na przykładzie, ile w skali roku trzeba zapłacić za ubezpieczenie nieruchomości, na obszarze której (mniej niż 50% powierzchni użytkowej) prowadzona jest działalność gospodarcza. Pod uwagę wzięliśmy następującą nieruchomość oraz mienie:

 • dom o powierzchni 120 m2;
 • lokalizacja: Szczecin;
 • nieruchomość własnościowa;
 • wartość rynkowa: 700 000 zł;
 • SU elementów stałych: 70 000 zł;
 • SU ruchomości domowych (razem z mieniem firmowym): 70 000 zł;
 • działalność gospodarcza prowadzona na obszarze domu ma charakter biurowy. 

Zakres ochrony przyjęliśmy taki, żeby w sposób kompleksowy zabezpieczyć mienie. Ubezpieczenie uwzględnia więc: pożar i inne zdarzenia losowe, powódź, wandalizm, dewastację oraz kradzież z włamaniem.

WAŻNE!
Polisa mieszkaniowa z opcją działalności gospodarczej może być droższa od oferty dla nieruchomości z funkcja wyłącznie mieszkalną. Wynika to z faktu różnicy wartości mienia, w tym służbowego.

Spośród wszystkich towarzystw, których oferty możemy porównywać na kalkulatorze ubezpieczeń Rankomatu, tylko trzy przedstawiły swoje oferty dla nieruchomości z działalnością gospodarczą. W Proamie za taką polisę trzeba zapłacić 497 zł, w Generali 545 zł, a w Inter Polska 1225 zł. Jak widać, różnica w cenach za niemal identyczny produkt może być naprawdę spora. Warto więc porównywać ze sobą oferty poszczególnych ubezpieczycieli. 

Ubezpieczenie działalności gospodarczej w domu – przykładowe oferty

TURoczna składka
Proama

497 zł

Generali

545 zł

Inter Polska

1225 zł

Źródło: rankomat.pl (stan na: 8.03.2021 r.).

Ważne informacje

1. Tylko niektóre towarzystwa oferują ubezpieczenie mienia firmowego przechowywanego w domu

2. Trudno jest ubezpieczyć nieruchomość, w której ponad 50% powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej

3. Przedmioty do działalności gospodarczej podlegają nie tylko ogólnym wyłączeniom odpowiedzialności, ale też szczególnym

4. Włączenie mienia firmowego w polisę mieszkaniową generuje istotny wzrost składki

Prowadzona działalność gospodarcza a ubezpieczenie mieszkania – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy od prowadzenia działalności gospodarczej w domu trzeba zapłacić dodatkowy podatek?

  Zarejestrowanie firmy w domu jest związane ze zwyżką podatku od nieruchomości. Wysokość podatku jest naliczana od przestrzeni wykorzystywanej na cele działalności.
 2. Czy prowadzenie firmy w domu trzeba zgłosić w spółdzielni mieszkaniowej?

  W większości przypadków nie ma obowiązku zgłaszania takiego faktu w spółdzielni czy wspólnocie mieszkaniowej. Jest to jednak uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności.
 3. Na jaką kwotę ubezpieczyć mienie firmowe?

  Mienie firmowe powinno się ubezpieczyć na kwotę, która jak najlepiej oddaje jego realną wartość. Jeśli podamy zaniżoną wartość przedmiotów do działalności (niedoubezpieczenie), to przy szkodzie całkowitej uzyskamy odszkodowanie, które nie pokryje całości zniszczeń. Jeśli natomiast zawyżymy wartość mienia (nadubezpieczenie), to zapłacimy zawyżoną składkę i nie uzyskamy z tego tytułu żadnych korzyści.
 4. Kiedy uzyskam odszkodowanie za mienie firmowe?

  Terminy wypłaty odszkodowania za przedmioty do działalności są identyczne, jak za pozostałe rodzaje mienia. Od zgłoszenia szkody towarzystwo będzie miało 30 dni na wypłatę bezspornej części rekompensaty, a sporna część (wymagająca dodatkowych ustaleń) powinna wpłynąć na nasze konto maksymalnie pod 14 kolejnych dniach.
 5. Czy mogę otrzymać zniżkę za ubezpieczenie firmy w domu?

  Tak. Jeśli ubezpieczenie uwzględnia kradzież z włamaniem, to w niektórych towarzystwach możemy uzyskać zniżkę za tzw. zabezpieczenia własne, czyli np. wzmacniane drzwi i okna, alarm czy monitoring. Zaoszczędzić pozwoli nam również opłacenie całej składki jednorazowo (nie na raty). Warto też korzystać z różnego typu promocji czy zniżek dla stałych klientów, a także porównywać ze sobą poszczególne oferty.