Zwolennicy i przeciwnicy elektromobilności wciąż spierają się co do odpowiedzi na kluczowe pytanie – czy auta elektryczne są ekologiczne? Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego otrzymała raport, z którego płynie jednoznaczna odpowiedź. Rozważasz zakup auta elektrycznego? Poznaj szczegóły.

O zainteresowaniu samochodami elektrycznymi najlepiej świadczy to, w jakiej liczbie są one rejestrowane. Jak podaje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, w październiku 2023 r. liczba samochodów elektrycznych na terenie Unii Europejskiej wzrosła o 36,3 proc. W tym okresie najwięcej aut zostało zarejestrowanych w Belgii i Danii. Aktualnie udział samochodów elektrycznych w unijnym rynku wynosi już 14 proc. 

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Poniższy artykuł został opracowany w oparciu o raport „Environmental challenges through the life cycle of battery electric vehicles” przygotowany dla Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego. 

Raport dla Komisji PE – jak badano, czy auta elektryczne są ekologiczne?  

O pojazdach elektrycznych napisano już wiele. Jednak wiele publikacji omawiających wpływ aut elektrycznych na środowisko koncentrowało się na wybranym etapie ich cyklu życia – m.in. produkcji, eksploatacji lub utylizacji. Raport przygotowany dla Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego wyróżnia się pod tym względem, bo dokonuje oceny pełnego cyklu życia pojazdu (LCA – Life Cycle Assessment).  

LCA to metodologia, zgodnie z którą w cyklu życia każdego produktu można wyróżnić 4 kluczowe fazy. W przypadku aut elektrycznych są to: 

 1. Pozyskanie surowców i komponentów (wraz z ich uszlachetnieniem) wykorzystywanych do produkcji auta elektrycznego. 
 2. Produkcja auta elektrycznego
 3. Użytkowanie samochodu elektrycznego. 
 4. Wycofanie auta elektrycznego z użytkowania – w tym recykling i ponowne użycie niektórych jego elementów. 

Czy samochody elektryczne są ekologiczne na etapie produkcji? 

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy samochody elektryczne są ekologiczne, trzeba zacząć od początku, czyli etapu ich produkcji – rozumianego zarówno jako pozyskanie surowców, jak i wytworzenie pojazdu czy baterii. Z przeprowadzonych dotychczas badań wynika, że emisja gazów cieplarnianych podczas produkcji auta elektrycznego jest dużo wyższa niż ta związana z produkcją auta spalinowego. Dzieje się tak z kilku powodów – za podwyższoną emisję gazów cieplarnianych odpowiadają: 

 • akumulatory montowane w autach elektrycznych; 
 • materiały wykorzystywane do produkcji aut elektrycznych; 
 • lokalizacja zakładu produkcyjnego. 

Według szacunków, akumulatory mogą odpowiadać nawet za 50 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych podczas całego procesu produkcji aut elektrycznych. Jedną z przyczyn jest niekorzystna lokalizacja złóż niezbędnych metali – w rezultacie konieczna jest sprawna logistyka. Ale to nie wszystko. Wydobycie zwłaszcza metali ziem rzadkich jest obarczone dodatkowym ryzykiem środowiskowym (np. może dojść do zanieczyszczenia wód gruntowych). 

Uwaga!

Eksperci wskazują, że rozwiązaniem problemu wpływu produkcji akumulatorów na środowisko może być wydobycie głębinowe. Takie wydobycie metali wiąże się z niższą emisją dwutlenku węgla, ale wcale nie musi być receptą – pozostaje kwestia oddziaływania górnictwa głębinowego na faunę i florę morską.

Za wyższą emisję gazów cieplarnianych na etapie produkcji auta elektrycznego odpowiada też specyficzny projekt takiego pojazdu. Najczęściej projektanci poszukują materiałów lżejszych niż wykorzystywane w przypadku aut spalinowych. Cel jest prosty – zmniejszenie masy pojazdu, co z kolei pozytywnie wpływa na jego całkowity zasięg. 

Pojazdy elektryczne (podobnie jak stosowane w nich akumulatory) są produkowane w zakładach zlokalizowanych w różnych częściach świata. To kolejny czynnik wpływający na wielkość emisji gazów cieplarnianych na etapie produkcji auta elektrycznego. W zależności od kraju (a precyzując od wykorzystywanego w tym kraju miksu źródeł energii) inny będzie ostateczny wynik. 

Czy samochody elektryczne są ekologiczne w czasie ich użytkowania? 

Zwolennicy aut elektrycznych podkreślają, że użytkowanie takich pojazdów ma mniej negatywny wpływ na środowisko w porównaniu do aut z silnikami spalinowymi. Czy samochody elektryczne są ekologiczne w okresie ich użytkowania? Według specjalistów, którzy opracowali raport dla Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego, samochody elektryczne charakteryzują się średnio o 54 proc. niższą – w porównaniu do samochodów spalinowych – emisją gazów cieplarnianych przez cały okres ich eksploatacji. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że ostateczny poziom emisji zależy od klasy i wielkości auta (w badaniu porównywane były pojazdy elektryczne i z silnikami spalinowymi tej samej klasy). Wpływ na to mają dwa czynniki – są to: 

 • wyższa efektywność napędu elektrycznego; 
 • najczęściej korzystniejszy dla aut elektrycznych wskaźnik emisji zanieczyszczeń powietrza – przy czym ten parametr jest zmienny, bo zależny od sposobu wytworzenia energii elektrycznej wykorzystywanej do zasilenia pojazdu. 

Stopień dekarbonizacji poszczególnych państw (również wewnątrz Unii Europejskiej) jest zróżnicowany. Szwecja czy Francja praktycznie nie pozyskują już energii z węgla, podczas gdy np. Portugalia ma poważne i ambitne plany w tym zakresie. W Polsce, jak również w Czechach, do produkcji prądu wciąż w dużym stopniu wykorzystuje się paliwa kopalne. Stąd też między krajami mogą występować istotne różnice w zakresie emisji gazów cieplarnianych w okresie użytkowania auta elektrycznego. 

Jaki wpływ na środowisko ma wycofanie auta elektrycznego z użytku? 

W wielu artykułach odpowiedź na pytanie, czy samochody elektryczne są ekologiczne, nie uwzględnia etapu zakończenia eksploatacji auta. To błąd. Wycofanie z użycia pojazdu elektrycznego nie pozostaje bez wpływu na środowisko – wspomnieć wystarczy choćby o akumulatorach. Aby zatem uzyskać pełen obraz sytuacji, konieczne jest uwzględnienie procesu utylizacji samochodu. Z raportu dla Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego wynika, że nawet po uwzględnieniu tego etapu pojazdy elektryczne wciąż wypadają korzystniej niż auta spalinowe. Co więcej, potencjał do redukcji emisji i negatywnego wpływu na środowisko w tym obszarze wciąż nie jest w pełni zagospodarowany – pomóc w polepszeniu wyniku w tym względzie może:

 • zwiększenie efektywności wykorzystania metali niezbędnych do produkcji baterii (niklu, kobaltu i miedzi) – możliwe jest opracowanie nowych wersji baterii, które będą wymagały mniejszej ilości metali przy zachowaniu tej samej pojemności; 
 • wprowadzenie nowych technologii – duży potencjał mają bezpieczniejsze akumulatory półprzewodnikowe (ASSB) i sodowo-jonowe (NIB); 
 • optymalizacja procesu recyklingu baterii po zakończeniu ich użytkowania – przykładowo aktualny światowy wskaźnik recyklingu litu wynosi ok. 3 proc., ale zakłada się, że w 2050 r. będzie to już 30 proc. 

Istnieją też inne pomysły. Jednym z nich jest wykorzystanie akumulatorów jako stacjonarnych magazynów energii. Zgodnie z tą koncepcją zużyta bateria auta elektrycznego może zostać wykorzystana do magazynowania np. energii odnawialnej. 

Uwaga!

Twórcy raportu wskazują, że wpływ aut elektrycznych na środowisko można też zmniejszyć, promując usługę TaaS (Transportation as a Service). W tym modelu użytkownik korzysta ze wspólnych przejazdów, carsharingu i transportu publicznego, zamiast kupować samochód.

Czy samochody elektryczne są ekologiczne – jak brzmi odpowiedź? 

Mimo początkowego złego wyniku samochodów elektrycznych (na etapie pozyskania surowców i produkcji) w porównaniu do aut z silnikiem benzynowym, ostateczny bilans wypada na korzyść pojazdów zasilanych energią elektryczną. Biorąc pod uwagę wartości bezwzględne, w przypadku auta z silnikiem spalinowym emisje gazów cieplarnianych w okresie użytkowania są 6-7 razy wyższe niż na etapie produkcji. Dla aut elektrycznych ten wskaźnik wynosi zaledwie 1,8. To jednak nie wszystko. 

Rozwój technologiczny spowodował, że już dziś trwają intensywne prace nad ulepszeniem akumulatorów wykorzystywanych w samochodach elektrycznych. W rezultacie specjaliści spodziewają się dalszej redukcji negatywnego wpływu aut elektrycznych na środowisko – szacuje się, że dzięki samochodom na prąd w 2050 r. średnia redukcja emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej może wynosić ok. 86 proc. w porównaniu do emisji, za którą odpowiedzialne są porównywalne samochody z silnikiem spalinowym. Jednocześnie w 2030 r. wskaźnik ten może osiągnąć wartość 78%. 

Konsekwencją nowych technologii w zakresie produkcji pojazdów elektrycznych mogą być też: 

 • poprawa jakości powietrza – ma to szczególne znaczenie dla mieszkańców dużych miast, gdzie zanieczyszczenie jest największe; 
 • większa dostępność aut elektrycznych – intensywne prace nad nowymi akumulatorami mają sprawić, że w przyszłości będą one tańsze. 

Ekologiczny, czyli ekonomiczny – ile kosztuje OC auta elektrycznego? 

Mimo że dla wielu konsumentów ekologia jest ważna, to decyzje zakupowe często są rozpatrywane przez pryzmat portfela. Stąd też częste jest inne pytanie – czy samochód elektryczny jest tańszy w utrzymaniu (a precyzując, czy firmy ubezpieczeniowe żądają mniej za udzieloną ochronę ubezpieczeniową)? Sprawdziliśmy to. 

Przykład:  Załóżmy, że 43-letni pan Tomasz z Gniezna jest właścicielem dwóch aut z tego samego rocznika – oba to Peugeot 208 z 2020 r. Pierwszy samochód posiada silnik benzynowy o pojemności 1199 cm3, a drugi ma napęd elektryczny. Dla uproszczenia przyjmujemy, że auta mają taki sam przebieg i wyposażenie. 

Trzy najtańsze oferty OC od różnych firm ubezpieczeniowych dla Peugeota 208 z 2020 r. (silnik benzynowy) 

UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Trasti
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Uniqa
349,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Link4
386,46 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Trasti
427,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna

Trzy najtańsze oferty OC od różnych firm ubezpieczeniowych dla Peugeota 208 z 2020 r. (napęd elektryczny) 

UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
mtu24.pl
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Beesafe
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
mtu24.pl
350,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Link4
415,05 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Beesafe
447,34 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna

Jakie wnioski płyną z powyższego porównania? Różnice między cenami OC są niewielkie. Może to być spowodowane m.in. niewielką pojemnością silnika benzynowego. Wiele firm ubezpieczeniowych przywiązuje do tego parametru sporą wagę. Dobrze widać to na drugim przykładzie, gdy ubezpieczanym pojazdem jest Volvo XC40. 

Przykład: Załóżmy, że wspomniany pan Tomasz zdecydował się zmienić posiadane samochody – tym razem zdecydował się na Volvo XC40 z rocznika 2022 r. Ponownie wybrał dwa auta – pierwszy egzemplarz ma silnik benzynowy o pojemności 1969 cm3. Drugi pojazd jest zasilany energią elektryczną. 

Trzy najtańsze oferty OC od różnych firm ubezpieczeniowych dla Volvo XC40 z 2022 r. (silnik benzynowy) 

UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Balcia Insurance
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Balcia Insurance
414,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Uniqa
433,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Link4
494,42 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna

Trzy najtańsze oferty OC od różnych firm ubezpieczeniowych dla Volvo XC40 z 2022 r. (napęd elektryczny) 

UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
mtu24.pl
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Balcia Insurance
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Beesafe
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
mtu24.pl
350,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Balcia Insurance
371,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Beesafe
458,14 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna

Co z ubezpieczeniem AC i pozostałymi dobrowolnymi polisami? Czy w ich przypadku różnica może być wyższa? Odpowiedź wcale nie jest oczywista.

W przypadku ubezpieczeń AC, NNW czy assistance uwagę należy zwrócić na zakres ochrony ubezpieczeniowej. Niska składka najczęściej oznacza dużo wyłączeń, a zatem dość skromny zakres ochrony. Inaczej mówiąc, dobrowolnych polis nie powinno się porównywać, uwzględniając tylko jeden parametr, czyli cenę. Jednocześnie pod pewnymi względami dodatkowe polisy (np. assistance) mogą się różnić, a to z uwagi na odmienną budowę aut spalinowych i elektrycznych

Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Rozważasz zakup ekologicznego auta elektrycznego? Pamiętaj, że koszt ubezpieczenia OC (czy ubezpieczeń dodatkowych) to nie wszystko – pozostaje jeszcze kwestia zakupu paliwa, czyli energii elektrycznej. Na uwadze trzeba też mieć koszty serwisu czy zakupu części.

Co warto wiedzieć

 • Produkcja samochodów elektrycznych wiąże się z wyższą emisją gazów cieplarnianych niż produkcja aut spalinowych. 
 • W okresie użytkowania samochody elektryczne są ekologiczne – emisja gazów cieplarnianych jest znacząco niższa w porównaniu do aut spalinowych. 
 • Uwzględniając również etap wycofania auta elektrycznego z użytku, bilans nadal jest korzystny – samochody elektryczne są bardziej przyjazne środowisku niż spalinowe. 
 • Ostateczny poziom redukcji gazów cieplarnianych podczas użytkowania auta elektrycznego zależy od stopnia dekarbonizacji danego kraju. 
 • W UE elektryczne auta osobowe – w porównaniu do aut spalinowych –  już redukują wpływ gazów cieplarnianych o ponad 60 proc. 

Najważniejsze pytania o ekologiczne auta o napędzie elektrycznym

 1. Dlaczego recykling akumulatorów montowanych w autach elektrycznych jest koniecznością?

  Powodem są ograniczone zasoby metali niezbędnych do ich produkcji. Bez recyklingu zasoby te będą kurczyć się w szybkim tempie. Dodatkowo proces wydobycia (zwłaszcza metali ziem rzadkich) może negatywnie wpływać na środowisko – dojść może do zanieczyszczenia wód gruntowych (bo większość z tych metali jest pozyskiwana w kopalniach odkrywkowych). 

 2. Czy zużyte akumulatory montowane w autach elektrycznych nie są zagrożeniem dla środowiska?

  Aktualnie jedynie z niewielkiej części akumulatorów odzyskuje się metale. Nie oznacza to jednak, że producenci mają dowolność w zakresie utylizacji zużytych baterii – obowiązują ich przepisy. Z drugiej strony rosnący udział aut elektrycznych w ogólnym wolumenie pojazdów, postęp technologiczny i konkurencja między producentami mają sprawić, że w przyszłości baterie montowane w samochodach elektrycznych będą poddawane recyklingowi na większą skalę.

 3. Czy to prawda, że w chłodne dni emisja gazów cieplarnianych związana z użytkowaniem auta elektrycznego jest wyższa?

  Wydajność akumulatora auta z napędem elektrycznym w chłodny dzień jest niższa. Ma to swoje konsekwencje – rośnie zużycie energii, a więc i emisja gazów cieplarnianych związana z jej wyprodukowaniem. Jednocześnie maleje zasięg pojazdu – może on przejechać mniej kilometrów na jednym ładowaniu. W rezultacie ucierpieć może komfort kierowcy (i podróżujących z nim pasażerów), o ile będzie on chciał zwiększyć zasięg auta kosztem np. ogrzewania. Pomimo tego auta elektryczne nadal wypadają korzystniej pod względem emisji gazów cieplarnianych niż auta spalinowe. 

 4. Czy utrzymanie samochodu elektrycznego jest tańsze niż samochodu spalinowego?

  Cena ubezpieczenia OC może (ale nie musi) być zbliżona dla auta elektrycznego i auta spalinowego – wiele zależy m.in. od pojemności silnika zamontowanego w pojeździe z jednostką spalinową. Polisa to jednak nie wszystko – w ostatecznym rozrachunku trzeba uwzględnić również koszt zakupu energii elektrycznej. Tu z kolei właściciel elektryka ma kilka możliwości, bo może zarówno korzystać z ogólnodostępnych punktów, jak i zainwestować w domową stację ładowania.