Jakiś czas temu w Polsce panowała moda na małe tablice rejestracyjne. Niestety, osoby które skorzystały z takiej możliwości, dziś mogą mieć z tym problemy. Jeśli ich samochód nie jest konstrukcyjnie przystosowany do małych tablic, nie przejdzie badania technicznego.

Od lipca 2018 roku w Polsce istnieje możliwość wyrobienia małych tablic rejestracyjnych. Jak wynika z nieoficjalnych danych, już na początku roku 2019 po polskich drogach poruszało się niemalże 7 tysięcy samochodów z pomniejszonymi tablicami. Liczba ta będzie wyłącznie wzrastać — sprowadzaniem pojazdów z USA czy z Japonii zaczyna się interesować coraz to większe grono kierowców.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Małe tablice rejestracyjne nie są wymysłem kierowców, a jedynie odpowiedzią na ich zapotrzebowanie na rynku motoryzacyjnym. Powstały one z myślą o sprowadzanych z zagranicy pojazdach, na których nie da się zamocować tablic o standardowych wymiarach.

Jak wyglądają małe tablice rejestracyjne?

Małe tablice rejestracyjne zamawia się zazwyczaj w przypadku rejestracji w Polsce samochodów sprowadzanych z USA oraz Japonii. Zmniejszona tablica rejestracyjna składa się z:

 • jednej litery — oznacza ona województwo lub powiat,
 • 3 znaków — w zależności od kombinacji, mogą to być 3 cyfry, ale także 2 cyfry i litera, 2 litery i cyfra itp.

Wzór tablicy określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

Mała tablica rejestracyjna posiada wymiary 305 × 114 mm. Dla porównania, tradycyjne polskie tablice mierzą 520 × 114 mm.

Kto może używać małych tablic rejestracyjnych?

Małe tablice rejestracyjne nie mogą zostać wydane każdemu kierowcy. Mówi nam o tym §27 ust. 1 pkt 1 lit b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokładny zapis brzmi następująco:

“Tablice rejestracyjne ze względu na rozmiary dzielą się na: samochodowe (…) jednorzędowe zmniejszone - do oznaczania pojazdów silnikowych posiadających zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej, z wyłączeniem motocykli, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych wchodzących w skład kolejki turystycznej i pojazdów rodzaju "samochodowy inny".

Małe tablice rejestracyjne będą niezbędne, jeśli kupimy samochód, który fabrycznie posiada mniejszą wnękę na ramkę z blachami.

Jak wygląda proces wyrabiania małych tablic rejestracyjnych?

Proces wyrabiania małych tablic rejestracyjnych wygląda dokładnie tak samo, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych blach. W tym celu należy więc udać się do najbliższego Wydziału Komunikacji oraz złożyć stosowne dokumenty. Najważniejszy z nich jest wniosek o wydanie tablic, który powinien zawierać:

 • imię, nazwisko, adres oraz PESEL właściciela pojazdu (w przypadku działalności — REGON),
 • dokładną nazwę i adres Wydziału Komunikacji,
 • datę i miejscowość,
 • wszelkie istotne parametry i informacje dot. rejestrowanego pojazdu — rodzaj, przeznaczenie, rok produkcji, marka, typ, numer identyfikacyjny VIN itp.,
 • informację o załączonych dokumentach tj. oświadczenie, akcyza, odprawa celna czy faktura zakupu,
 • informację o rodzaju potrzebnych tablic,
 • oświadczenie, iż podane we wniosku informacje i dane są zgodne ze stanem faktycznym,
 • podpis właściciela pojazdu.

Niezbędne będzie również oświadczenie, iż posiadamy samochód, na którym możemy zamocować wyłącznie zmniejszone tablice, a także dokument tożsamości, dokument potwierdzający własność pojazdu, dotychczasowe tablice, potwierdzenie opłat oraz kartę pojazdu (jeśli została wydana).

Treść oświadczenia to zapewnienie ze strony właściciela pojazdu, iż jego samochód rzeczywiście wymaga małych tablic rejestracyjnych. W dokumencie musi on również przyznać, iż jest świadomy odpowiedzialności karnej, jaka grozi za fałszywe zeznania. Gotowy wzór takiego dokumentu możemy znaleźć w internecie.

Jaki jest koszt wyrobienia małych tablic oraz ile trzeba na nie czekać?

Koszty związane z wyrobieniem małych tablic rejestracyjnych są takie same, jak w przypadku tradycyjnych blach. Na całość składają się poszczególne opłaty:

 • tablice rejestracyjne — 80 złotych,
 • dowód rejestracyjny — 54 złote,
 • pozwolenie czasowe — 13,50 złotych,
 • opłata ewidencyjna — 2 złote,
 • nalepka kontrolna — 18,50 złotych,
 • nalepka legalizacyjna — 12,50 złotych.

Rejestracja samochodu oraz wyrobienie tablic rejestracyjnych to koszt 180,50 złotych.

Cały proces nie trwa długo, otrzymanie nowych oznaczeń oraz dowodu rejestracyjnego trwa zazwyczaj od 10 do 14 dni. Instytucja powiadamia wnioskującego o tej możliwości poprzez adres e-mail lub SMS.

Dlaczego nie należy używać małych tablic bez potrzeby?

Możliwość wyrabiania mniejszych tablic rejestracyjnych zainteresowała wielu właścicieli samochodów — nie tylko tych, którzy sprowadzili swoje pojazdy z państw spoza Unii Europejskiej. Nietypowe tablice wydawały się dość atrakcyjne i estetyczne, co poskutkowało ich nagminnym wyrabianiem przez kierowców.

- Każdy kierowca, który bez potrzeby pokusił się o wyrobienie małej tablicy rejestracyjnej, powinien jak najszybciej udać się do Wydziału Komunikacji i złożyć stosowny wniosek o wyrobienie prawidłowych tablic. Bezpodstawne korzystanie z tych oznaczeń niesie za sobą poważne konsekwencje prawne

- doradza Stefania Stuglik, specjalista ds. ubepzieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Z tego też względu zdecydowano o nowelizacji rozporządzenia. Została wydana jeszcze w 2018 roku i stanowiła, iż właściciel, który wyrabia małą tablicę rejestracyjną, w Wydziale Komunikacji musi dodatkowo złożyć oświadczenie potwierdzające, że eksploatowany przez niego pojazdu posiada miejsce wyłącznie na zmniejszone oznaczenia.

Na dzień dzisiejszy korzystanie ze zmniejszonych tablic bez potrzeby jest nielegalne. Mówi o tym art. 60 pkt. 1 ust. 3b Ustawy Prawo o ruchu drogowym: “Zabrania się umieszczania na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej.”

Jakie kary mogą grozić za używanie małych tablic bez powodu?

Co jednak w sytuacji, w której kierowca korzysta już z małych tablic rejestracyjnych? Do wykrywania takich pojazdów zostały m.in. oddelegowane Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów. Ich obowiązkiem jest zatrzymanie dowodu rejestracyjnego takiego samochodu.

Diagnosta może zwrócić kierowcy dokument dopiero po zamontowaniu tradycyjnych tablic rejestracyjnych. Taki scenariusz jest jednak dość optymistyczny — urzędnicy mogą również pociągnąć kierowcę do odpowiedzialności karnej, jeśli w celu otrzymania małych tablic rejestracyjnych złożył fałszywe oświadczenie na piśmie. Grozi za to kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy, do 8 lat.

Prawidłowość zamontowania małych tablic rejestracyjnych może zostać również sprawdzona przez patrol drogowy.

Jeśli policjanci stwierdzą, że małe tablice są zamontowane nieprawidłowo, wówczas odbiorą kierowcy dowód rejestracyjny. Jego odzyskanie będzie wiązało się ze zmianą tablic, co oznacza, że wizyta w wydziale komunikacji i tak jest nieunikniona.

Co więcej – policjanci przy okazji sprawdzania małych tablic mogą również dokładnie prześwietlić cały pojazd, co dla kierowcy na ogół nie jest miłą czynnością. Dlatego, jeśli w naszym samochodzie małe tablice zamontowane są nielegalnie, to już teraz lepiej udać się do wydziału komunikacji i złożyć wniosek o ich wymianę. Dzięki temu unikniemy całej procedury związanej z odzyskiwaniem zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.

Co warto wiedzieć

 • Zmniejszone tablice rejestracyjne są przeznaczone wyłącznie dla tych samochodów, które posiadają mniejsze wymiary miejsca przeznaczonego na ich umieszczenie.
 • Wyrobienie tablic nie jest skomplikowane ani czasochłonne, wystarczy wybrać się do Wydziału Komunikacji, złożyć odpowiedni wniosek oraz dołączyć do niego m.in. odpowiednie oświadczenie.
 • Koszt wyrobienia małych tablic wynosi 180,50 złotych, a czas oczekiwania trwa zazwyczaj od 10 do 14 dni.
 • Bezpodstawne korzystanie z małych tablic rejestracyjnych jest w Polsce karalne.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy negatywny wynik przeglądu samochodu jest przeszkodą do otrzymania małych tablic?

  Niestety tak. Kierowca nie może zarejestrować pojazdu z negatywnym wynikiem. W pierwszej kolejności należy więc naprawić samochód oraz wyrobić tablice tymczasowe, a dopiero gdy wynik będzie pozytywny — wnioskować o tradycyjne, małe tablice.
 2. Co spowodowało zmniejszenie ilości wydawanych małych tablic wyłącznie do tych samochodów, które tego wymagają?

  Małe tablice rejestracyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem, przez co pula dostępnych numerów znacznie się zmniejszyła. Powstało ryzyko, iż zabraknie dostępnych numerów ze względu na panującą modę.
 3. Czy nieprawidłowe tablice rejestracyjne mogą wpłynąć na wynik przeglądu samochodowego?

  Otrzymanie pozytywnego wyniku przeglądu z nieprawidłowymi tablicami nie jest możliwe. Aby pojazd przeszedł przegląd pozytywnie niezbędne będzie wyrobienie nowych tablic rejestracyjnych, o standardowych wymiarach.
 4. Skąd wziąć oświadczenie, że pojazd konstrukcyjnie posiada miejsce dla zmniejszonych tablic rejestracyjnych?

  Taki wniosek można pobrać z internetu. Oświadczenie może być również złożone na wniosku o rejestrację, w tym także na jego odwrocie.
 5. Czy istnieje możliwość wyrobienia zmniejszonych tablic rejestracyjnych na motocykl?

  Nie, nie ma takiej możliwości. Motocykle, ciągniki rolnicze, pojazdy wolnobieżne wchodzące w skład kolejki turystycznej oraz pojazdy rodzaju "samochodowy inny" zostały wyłączone z grupy pojazdów, dla których można zamówić małe tablice rejestracyjne.
 6. Czy zamiast małych tablic rejestracyjnych, mogę zamówić normalne i wozić je np. na podszybiu?

  Nie, montowanie lub umieszczanie tablic rejestracyjnych w innym miejscu niż do tego przeznaczone, jest niezgodne z prawem.
 7. Czy zapłacę karę, gdy będę chciał wymienić małe tablice na tradycyjne „blachy”?

  Nie, w takiej sytuacji nie należy obawiać się kar. Jedyną konsekwencją jest poniesienie kosztów związanych z wymianą tablic rejestracyjnych.