Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Wkrótce kierowcy będą zobowiązani do tworzenia tzw. korytarza życia, czyli wolnej przestrzeni dla pojazdów służb ratunkowych. Zostanie również wprowadzony obowiązek „jazdy na suwak”. Ale to nie wszystkie zmiany, jakie przygotował dla nich rząd.

Droga szybkiego ruchu
Porównaj ceny OC i AC

Nowe zasady rejestracji pojazdów, podwyższone stawki za parkowanie i usunięcie samochodu z drogi, kary za kręcenie licznika czy wprowadzenie nowych znaków drogowych - kilka rządowych projektów już obowiązuje, inne czekają na wejście w życie. Niektóre, niestety, mogą nie spodobać się kierowcom, ponieważ oznaczają dla nich większe wydatki. Są jednak i takie, które zdecydowanie ułatwią im życie.

Kiedy tworzenie korytarza życia i „jazda na suwak” będą obowiązkowe?

Najprawdopodobniej, od listopada br. zaczną obowiązywać jednolite zasady dotyczące tworzenia tzw. korytarza życia, a nieco później „jazdy na suwak”. Rządowy projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury właśnie wpłynął do Sejmu RP.

Propozycja ministerstwa jest zbliżona do sprawdzonych od lat przepisów obowiązujących w wielu krajach Europy. Regulacja precyzuje obowiązujące przepisy i dokładnie określa sposób tworzenia przez kierowców wolnej przestrzeni na drodze dla pojazdów uprzywilejowanych. Dzięki jednolitym przepisom, będą oni mogli sprawnie utworzyć tzw. korytarz życia i umożliwić służbom ratowniczym szybkie dotarcie na miejsce wypadku.

Według badań przeprowadzonych przez agencję rządową odpowiedzialną za płatne autostrady w Austrii, utworzenie przez kierujących pojazdami „korytarza życia” może przyspieszyć przybycie pojazdów ratunkowych do miejsca zdarzenia nawet o cztery minuty i zwiększyć tym samym szanse na przeżycie ofiar wypadku nawet o 40%.

Jak należy utworzyć korytarza życia?

W warunkach zwiększonego natężenia ruchu na drodze utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego kierowca powinien:

 • na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku

- poruszający się lewym pasem ruchu - zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu

- poruszający się prawym pasem ruchu - zjechać jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu

 • na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku

- poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu - zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa,

- poruszający się pasami sąsiednimi po prawej stronie - zjechać jak najbliżej prawej krawędzi pasów.

Kierowca poruszający się skrajnym pasem ruchu może wjechać na pobocze lub pas rozdzielający.

Jak utworzyć korytarz życia

Nowelizacja ustawy normuje również zasady pierwszeństwa jazdy, gdy następuje utrudnienie na jednym z pasów ruchu lub jeden pas kończy się (zanika).

Metoda jazdy na suwak lub inaczej „zamka błyskawicznego” i „na zakładkę” powstała w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem ekspertów, z powodzeniem może być stosowana również na polskich drogach.

Z badania Biura Inżynierii Ruchu Drogowego w Minnesocie w Stanach Zjednoczonych wynika, że w efekcie stosowania przez kierowców systemu „jazdy na suwak” zmniejszyła się: długość zatoru drogowego (korku) nawet o 50%, „agresja drogowa” wśród kierowców, nadmierna prędkość pojazdów.

Na czym polega jazda na suwak?

Gdy jeden z pasów zanika:

 • kierujący pojazdem poruszający się pasem ruchu który zanika kontynuuje jazdę do samego końca pasa i sygnalizuje zamiar jego zmiany za pomocą kierunkowskazu,
 • kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu (z możliwością kontynuacji jazdy),  dojeżdża do miejsca, w którym pas obok zanika i wpuszcza na swój pas dokładnie jednego kierującego. Powinien przy tym pamiętać, aby zapewnić przed sobą odpowiednio duży odstęp dla pojazdu wjeżdżającego,
 • następni kierowcy postępują tak samo.

Jazda na suwak, gdy jeden z pasów zanika

Gdy dwa skrajne pasy zanikają w tym samym miejscu:

 • kierujący pojazdem poruszający się skrajnym pasem kontynuuje jazdę na swoim pasie do samego końca i sygnalizuje zamiar jego zmiany za pomocą kierunkowskazu,
 • kierujący pojazdem poruszający się pasem ruchu z możliwością kontynuacji jazdy dojeżdża do miejsca, gdzie skrajne pasy obok zanikają i wpuszcza na swój pas po jednym kierującym z obu skrajnych pasów. Powinien przy tym zapewnić przed sobą odpowiednio duży odstęp, tak aby naprzemiennie i pojedynczo wpuszczać kierowców z zanikających skrajnych pasów ruchu,
 • kierujący pojazdem poruszający się skrajnym prawym pasem ruchu zmienia pas, a następnie taki sam manewr wykonuje kierowca poruszający się skrajnym lewym pasem,
 • kolejni kierowcy postępują tak samo.

Jazda na suwak, gdy dwa pasy zanikają

Przepisy dotyczące tworzenia tzw. korytarzy życia mają wejść w życie 1 listopada 2019 r., natomiast zasady jazdy na suwak zaczną obowiązywać po 60 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czy rejestracja pojazdu będzie łatwiejsza?

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znajduje się także Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (numer projektu UD515),  który może spodobać się kierowcom, ponieważ wprowadza dla nich sporo ułatwień administracyjnych.

W projekcie ustawy znalazły się m.in. regulacje dotyczące:

 • zniesienia obowiązku wydawania karty pojazdu podczas pierwszej rejestracji w Polsce,
 • możliwości zachowania (na wniosek właściciela) dotychczasowego numeru rejestracyjnego i tablicy rejestracyjnej w przypadku rejestracji pojazdu zarejestrowanego już w Polsce,
 • zniesienia obowiązku wydawania nalepki kontrolnej i jej wtórnika,
 • możliwości czasowej rejestracji pojazdu (na wniosek właściciela) w przypadku konieczności przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru. Dotychczas taka rejestracja mogła być dokonana tylko przez starostę właściwego dla miejsca zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu,
 • rozszerzenia katalogu pojazdów czasowo wycofanych z ruchu,
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu będzie możliwe tylko w niezbędnym zakresie, od 3 do 12 miesięcy i nie częściej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu. Przed ponownym dopuszczeniem auta do ruchu konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego.

Przykład: naprawa samochodu osobowego w związku z uszkodzeniem jego zasadniczych elementów nośnych konstrukcji.
 • możliwości rejestracji nowego pojazdu przez przedsiębiorcę zajmującego się sprzedażą nowych pojazdów w imieniu kupującego,
 • zwolnienia kierowców posiadających polskie prawo jazdy z obowiązku posiadania przy sobie tego dokumentu i okazywania go podczas kontroli drogowej.
Prawo jazdy będzie udostępniane w aplikacji mObywatel (w usłudze mPojazd),  podobnie jak dowód rejestracyjny, polisa ubezpieczenia OC i karta pojazdu.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski poinformował w wywiadzie dla TVN24, że jazda bez prawa jazdy będzie najprawdopodobniej możliwa pod koniec bieżącego roku lub na początku 2020 r. Rozstrzygające będzie wejście w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Kto otrzyma zielone tablice rejestracyjne?

Od 1 stycznia 2020 r. na polskich drogach pojawią się samochody z zielonymi tablicami rejestracyjnymi (czarne numery na zielonym tle). Będą one wydawane podczas rejestracji pojazdów elektrycznych oraz napędzanych wodorem. Zostanie również wprowadzony nowy znak legalizacyjny:

 • z obwódką w kolorze czerwonym dla pojazdów elektrycznych,
 • z obwódką w kolorze żółtym dla pojazdów zasilanych wodorem.

Uwaga!

Zielony kolor pojawił się już na profesjonalnych tablicach rejestracyjnych

Znaki wytłoczone na profesjonalnej tablicy rejestracyjnej są w kolorze zielonym, na białym tle. Składają się one z wyróżnika województwa, powiatu i numeru, który rozdzielony został literą „P”.

Przypominamy: profesjonalna rejestracja pojazdów ułatwia pracę m.in. naukowcom, producentom, inżynierom z instytutów badawczych oraz sprzedawcom nowych samochodów, którzy udostępniają je swoim klientom do jazd testowych. Od lipca br. mogą oni złożyć wniosek o zostanie podmiotem uprawnionym do profesjonalnej rejestracji. Na tej podstawie otrzymują jedne tablice i jeden dowód rejestracyjny i mogą na nich testować wiele pojazdów.

Pomiar prędkości i nazwy zagranicznych miast na znakach drogowych

W sierpniu br. przy naszych drogach pojawiły się nowe znaki drogowe D-51a oraz D-51b. Pierwszy z nich informuje o początku automatycznej kontroli średniej prędkości, natomiast drugi wskazuje na koniec jej obowiązywania.

Znaki drogowe, odcinkowy pomiar prędkości

W dolnym rogu znaku umieszczono ikonę określającą jaka prędkość obowiązuje w strefie objętej dozorem, co powinno pomóc w zwiększeniu przepustowości drogi. Do tej pory, w miejscach gdzie na znaku nie określano dozwolonej prędkości, niektórzy kierowcy zwalniali znacznie poniżej faktycznie obowiązującego limitu.

Wcześniej, bo w maju 2019 r. weszły w życie przepisy w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadziły one m.in. obowiązek podawania na znakach drogowych (np. tablicach szlaku drogowego, drogowskazach tablicowych) nazwy dużego zagranicznego miasta, do którego prowadzi droga, w języku polskim i w języku oryginalnym. Na znaku, obok nazwy miasta sąsiedniego państwa podawany jest również znak oznaczający to państwo w ruchu międzynarodowym

Przykład: Drezno (Dresden) DE

Wprowadzanie znaków dostosowanych do nowych przepisów następuje stopniowo i może potrwać do 31 grudnia 2028 r.

Dla kogo wyższe opłaty za parkowanie?

We wrześniu br. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, które modyfikują wysokość opłat pobieranych w strefach płatnego parkowania.

Rady gmin lub rady miast, w których liczba mieszkańców przekracza 100 tys. mogą utworzyć śródmiejskie strefy płatnego parkowania.

Postój w śródmiejskiej strefie parkowania może kosztować nawet 10 zł za pierwszą godzinę (0,45% minimalnego wynagrodzenia).

Wysokość opłaty będzie jednak zależała od decyzji rady gminy (rady miasta) i powinna zostać poprzedzona analizą poziomu rotacji parkujących pojazdów w planowanej strefie. Mogą z niej zostać zwolnieni wskazani przez władze miasta użytkownicy drogi.

Ustawodawca ponadto wskazuje, że 65% kwoty pobranej od kierowców powinna zostać przeznaczona wyłącznie na finansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej lub rowerowej lub zieleń i zadrzewienia w gminie.

… oraz usunięcie pojazdu z drogi

W 2020 roku będą natomiast obowiązywały nowe, maksymalne stawki za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

Przykładowo:

Za usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t płaciliśmy w 2019 r. maksymalnie 494 zł. Od nowego roku ta opłata wyniesie 530 zł. Za każdy dzień parkowania ww. pojazdu na parkingu strzeżonym zapłacimy natomiast o złotówkę więcej niż rok temu, czyli do 42 zł.

Możemy ponieść koszty holowania nawet wtedy, gdy służby drogowe zdążą wezwać lawetę, a my wrócimy do samochodu zanim ona przyjedzie na miejsce. W takiej sytuacji auto nie zostanie odholowane, ale oprócz mandatu zapłacimy za samo wezwanie holownika (zazwyczaj stawka wynosi ½ obowiązującej opłaty).

Kary za przekręcanie licznika już obowiązują 

Na koniec przypomnimy o chyba jednej z najbardziej surowych kar, jakie zostały wprowadzone dla właścicieli pojazdów w tym roku.

W maju br. weszły w życie przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w Kodeksie karnym, w myśl których za każde „przekręcenie” licznika grozi kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Dotyczy to zarówno zlecającego oszustwo, jak i wykonawcy, np. mechanika w warsztacie.

Ustawa z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny przewiduje również, że podczas każdej kontroli uprawnione służby (np. policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, służby celne) będą mogły spisać stan licznika kontrolowanego auta i przekazać dane do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Dzięki temu, łatwiej będzie porównać kolejne odczyty drogomierza. W ewidencji znajdą się również informacje o wymianie licznika i jego przebiegu, odczytane przez diagnostów. Zmiany w tym zakresie wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r.