Nawet co piąty pasażer nie zapina pasów bezpieczeństwa, zwłaszcza gdy siedzi na tylnej kanapie. Problem nagłośniła Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w kampanii „Zapnij pasy. Włącz myślenie” już w 2011 roku. Telewizyjne spoty reklamowe na wielu podróżnych jednak nie zadziałały i zapinanie pasów wciąż nie jest dla nich normą.

Dlaczego należy zapinać pasy bezpieczeństwa? Jak zrobić to prawidłowo?

Jedną z najczęściej powtarzanych zasad jest, że pasy bezpieczeństwa zostały stworzone nie po to, aby życie utrudniać, a po to, aby je ratować.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Prawidłowo zapięty pas powinien płasko przylegać do ciała. Pas biodrowy opinać biodra jak najniżej w stosunku do brzucha, a pas piersiowy przebiegać nad środkiem barku, bez tendencji do zsuwania się z ramienia. Ważne jest także, aby odpowiednio dopasować górny punkt mocowania pasów bezpieczeństwa (na bocznym słupku). Wszystkie osoby, które znajdują się w samochodzie powinny zadbać o zapięcie pasów, jeszcze przed ruszeniem auta z miejsca.

Zapięte pasy to:

 • Dwukrotnie większe szanse na przeżycie w wypadku;
 • Najbardziej skuteczna ochrona dla kierowcy i pasażera;
 • Utrzymanie bezpiecznej pozycji ciała nawet podczas dachowania, czy innych niebezpiecznych manewrów;
 • Znacznie łatwiejsze panowanie samochodem dla kierowcy;
 • Łatwiejsze wyczucie każdego nieoczekiwanego ruchu auta i natychmiastowa reakcja;

Czym grozi jazda bez pasów bezpieczeństwa?

„Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3, 3b i 3c”

– czytamy w Prawie o ruchu drogowym.

Nieprzestrzeganie tego nakazu to dla kierowcy mandat w kwocie 100 zł oraz 2 punkty karne. Przed rozpoczęciem jazdy każdy kierowca ma również obowiązek sprawdzić, czy pasażerowie mają zapięte pasy. Jeśli podczas kontroli drogowej okaże się, że  kwestia ta nie została dopilnowana, kwota mandatu wzrasta do 200 zł i 4 punktów karnych.

Pasażer musi liczyć się z obciążeniem finansowym w kwocie 100 zł w takiej sytuacji. Jeśli podczas kontroli drogowej kierowca mający zapięte pasy, poinformuje policjanta o ówczesnym przypomnieniu współtowarzyszom o kwestiach bezpieczeństwa, wówczas tylko pasażer zostanie ukarany mandatem. Dlatego szczególnie ważne jest, aby każdy pasażer – bez wyjątku – pamiętał o obowiązku zapięcia pasów.

Ponadto, najważniejszym ostrzeżeniem dla uczestników ruchu drogowego powinna być troska o własne zdrowie i życie. Warto pamiętać, że podczas wypadku drogowego, czy kolizji prawa fizyki są bezlitosne. Kiedy dochodzi do zderzenia auta, jadącego 50 km/h, z nieruchomą masywną przeszkodą, na ludzi wewnątrz niego działa ogromna siła przeciążenia. „Masa zderzeniowa” człowieka o wadze 75 kilogramów może wynosić nawet 3750 kg. Nikt nie jest w stanie przeciwstawić się tak bezwzględnej sile, w efekcie czego zostanie wyrzucony przez szybę, lub zatrzyma się na desce rozdzielczej. Chyba, że powstrzymają go zapięte pasy.

Kto i kiedy nie musi zapinać pasów bezpieczeństwa?

W poszukiwaniu jak najbardziej rzetelnej odpowiedzi na ten temat, ponownie zajrzeliśmy do Kodeksu Prawa Drogowego. Dokument jasno określa sytuacje zwalniające z obowiązku zapinania pasów.

Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:

 • osoby mającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa;
 • kobiety o widocznej ciąży;
 • kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera;
 • instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;
 • policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno- -Skarbowej i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;
 • funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania czynności służbowych;
 • żołnierza Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych;
 • zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;
 • konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych; 
 • osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim;
 • dziecka w wieku poniżej 3 lat przewożonego pojazdem kategorii M2 i M3.

Wszyscy pozostali uczestnicy ruchu, korzystający z auta jako kierowcy, czy pasażerowie są zobligowani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zapinania pasów.

Czy brak pasów ma wpływ na wysokość odszkodowania OC?

Kwestie bezpieczeństwa, komfort prowadzenia auta, zminimalizowanie negatywnych efektów zdarzenia drogowego to wartości nadrzędne, jakimi powinien kierować się każdy uczestnik ruchu. Istnieje jednak jeszcze jeden dość ważny czynnik, który ma ogromne znaczenie dla skutków niezapiętych pasów. Wysokość odszkodowania OC.

Warto tę kwestię usystematyzować ze względu na fakt, że istnieje wiele niejasności i mitów dotyczących odszkodowania OC w przypadku braku pasów bezpieczeństwa.

Jedyną i wciąż obowiązującą zasadą jest, że jazda bez zapiętych pasów jest zaliczana przez towarzystwa ubezpieczeniowe do tak zwanego przyczynienia się do własnej szkody. O co dokładnie chodzi?

Termin ten oznacza sytuację, w której poszkodowany w jakikolwiek sposób przyczynił się do zwiększenia szkody. W takiej sytuacji ponosi on współodpowiedzialność za zdarzenie – mówi Kamil Sztandera, specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Jeśli więc z własnej woli, całkiem przytomni i świadomi swojego czynu nie zapięliście pasów, musicie pamiętać, że towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić Wam wypłaty odszkodowania w sumie 100% należnej kwoty.

Ubezpieczyciele regularnie powołują biegłych, którzy oceniają, czy poszkodowani nie mieli zapiętych pasów i w jakim stopniu ten fakt wpłynął na rozmiar szkody. Nie można jednak traktować działania firm ubezpieczeniowych jako zjawiska negatywnego. Przeciwnie, im większa będzie świadomość społeczna, że niezapięte pasy mogą znacząco przyczynić się do obniżenia świadczenia, tym rzadziej pasażerowie będą o tym obowiązku zapominać.

Pojawia się jednak pytanie, jak dokładnie wyglądają wypłaty odszkodowania OC w przypadku niezapiętych pasów?

Odszkodowanie z OC w przypadku niezapiętych pasów bezpieczeństwa – jaka kwota mi się należy?

Powołani przeztowarzystwo ubezpieczeniowe biegli na podstawie wiedzy i doświadczenia mają na celu ocenić sytuację danego zdarzenia drogowego. Jednym z czynników, jaki podlega analizie jest wpływ poszkodowanego i jego działania na powstałe w wyniku kolizji szkody.

Jeśli w procesie oceny, biegły uzna, że poszkodowany sam przyczynił się do powstałej szkody – na przykład właśnie za pośrednictwem niezapiętych pasów – przedstawi to w raporcie dla towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel, w zależności od „wkładu własnego” poszkodowanego w zaistniałą sytuację, adekwatnie pomniejszy wysokość odszkodowania OC.

Tak, jak każda sytuacja jest inna, tak też ocena wartości pomniejszonej przez towarzystwo będzie inna. Każda konkretna okoliczność ma wpływ na kwotę ostateczną.

PRZYKŁAD: Czworo znajomych postanowiło wybrać się na pizzę do pobliskiej pizzerii. Jako ostatni do auta wsiadł Rafał. Chłopak mieszkał najbliżej miejsca docelowego, dlatego uznał, że 11 minut jazdy samochodem nie może być trasą, na której wydarzy się coś nieprzewidywalnego. Niestety samochód na ośnieżonej drodze wpadł w poślizg, zderzając się z drzewem. Nikt z uczestników zdarzenia nie ucierpiał mocno, poza Rafałem, który przez niezapięte pasy mocno uderzył w siedzenie kierowcy. Złamana ręka uniemożliwia normalne funkcjonowanie i pracę przez kilka miesięcy, a dodatkowo chłopak nie mógł liczyć na wysoką rekompensatę od ubezpieczyciela. Towarzystwo ubezpieczeniowe przyznało mu 10 000 odszkodowania, ale kwota, która finalnie trafiła do Rafała wynosiła 5 000. Wysokość ubezpieczenia została pomniejszona o 50% przez świadomie niezapięte pasy Rafała.

Najważniejszą kwestią jednak powinien być fakt, że pasy bezpieczeństwa chronią nie przed „odczuciem po portfelu”, a utratą zdrowia i życia. Polska Policja często organizuje akcje społeczne, mające na celu poszerzenie świadomości bezpiecznej jazdy. Jednak to w umysłach użytkowników dróg powinna samoistnie wykształcić się potrzeba zapinania pasów i zapewnienia sobie i innym bezpiecznej jazdy.

Co warto wiedzieć?

 1. Pasy bezpieczeństwa powinien zapinać każdy – zarówno kierowca, jak i pasażerowie.
 2. Za niezapięte pasy kierowcy grozi mandat w kwocie 100 zł oraz 2 punkty karne. Jeśli pasażer nie zapnie pasów, również będzie zobowiązany zapłacić 100 zł mandatu, a przy tym naraża kierowcę, na podwyższenie kwoty do 200 zł i 4 punktów karnych. 
 3. Istnieje jedynie kilka wyjątków zaakceptowanych przez prawo, które nie wymagają zapinania pasów.
 4. Kwota wypłaconego odszkodowania OC w przypadku niezapiętych pasów, zależna jest od indywidualnej wyceny biegłego danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenia komunikacyjne

 1. Czy NNW chroni pasażerów?

  NNW to ubezpieczenie (w przeciwieństwie do OC) w pełni dobrowolne. Dlatego zakres ochrony jest uzależniony od tego, na jaki pakiet zdecyduje się klient. Jeśli kierowca korzysta z pakietu, który chroni tylko jego, pasażerowie nie będą już nim objęci. Jeśli natomiast wykupił on pakiet, w którym uwzględniona jest ochrona dla pasażerów – w następstwie zdarzenia drogowego, mogą oni domagać się od ubezpieczyciela odszkodowania, niezależnie od tego, kto jest sprawcą wypadku.

  W takiej sytuacji, na mocy ustawy pasażerowi również nadal przysługuje odszkodowanie z OC. Oba te świadczenia są od siebie niezależne, dlatego w praktyce poszkodowany pasażer może otrzymać je oba.

  Warto jednak podkreślić, że w OWU NNW zawarta jest informacja, że jeśli poszkodowany w jakikolwiek sposób przyczynił się do konsekwencji zdarzenia – ubezpieczenie zostanie obniżone.

 2. Czy ubezpieczyciel może całkowicie odmówić wypłaty odszkodowania w przypadku niezapiętych pasów?

  Ubezpieczyciel nie może całkowicie odmówić wypłaty odszkodowania, a jedynie zmniejszyć należną kwotę. Pomniejszenie będzie zależne od stopnia przyczynienia się do konsekwencji wypadku. Ubezpieczyciel ma do tego prawo na mocy art. 362 Kodeksu cywilnego.

 3. Jeśli podczas wypadku, jako pasażer miałem zapięte pasy, czego mogę domagać się z OC sprawcy zdarzenia drogowego?

  Osoba poszkodowana w wypadku, może domagać się z OC ubezpieczyciela miedzy innymi:

  •       Zwrotów kosztów leczenia;
  •       Zwrotów kosztów poniesionych podczas rehabilitacji;
  •       Zwrot kosztów do placówki zdrowia;
  •       Zwrot za zniszczone rzeczy;
  •       Zadośćuczynienie za doświadczoną krzywdę;
  •       Zwrot w przypadku utraconego zarobku;
  •       Zwrot kosztów opieki;
  •       Renty.

  Wszelkie roszczenia regulowane są przez konkretne okoliczności i koszty, jakie generują te czynności. Zazwyczaj odszkodowanie, które obejmuje koszty powstałe w wyniku wypadku, oblicza się na zasadzie przedłożonych paragonów.