Opinia powołanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe rzeczoznawcy może budzić pewne wątpliwości. Ubezpieczyciele często niechętnie udostępniają opinię klientowi, co może sugerować brak jej bezstronności. Jak radzić sobie w takiej sytuacji?

Z tego artykułu dowiesz się:

Często wysokość odszkodowania zależy od opinii rzeczoznawcy, który jest powoływany przez zakład ubezpieczeń. Zdarzają się sytuacje sporne, w których bezstronność eksperta jest wielce wątpliwa. Ubezpieczyciel często niechętnie oddaje do wglądu opinie, a klient decyduje się na powołanie swojego rzeczoznawcy na własny koszt.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

  • Ceny OC w 5 minut
  • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
  • Pomoc 200 agentów

Własny rzeczoznawca

Likwidacja szkody w pierwszym etapie polega na jej wycenie przez rzeczoznawcę. Ponieważ to zakład ubezpieczeniowy odpowiedzialny jest za wypłatę odszkodowania, ma prawo powołać eksperta. Niestety, klienci często skarżą się, że rzeczoznawcy nie są bezstronni, a wydawane przez nich opinie są korzystne dla zakładów ubezpieczeń. Należy pamiętać, że w każdej tego typu wątpliwości ubezpieczony może odwołać się od decyzji rzeczoznawcy. Może także wystąpić o przeprowadzenie ekspertyzy przez innego specjalistę. Należy mieć jednak świadomość, że za usługę powołanego rzeczoznawcy trzeba zapłacić z własnej kieszeni, a ubezpieczyciel niekoniecznie musi zgodzić się z jego opinią. Szczególnie jeśli ta będzie bardziej przychylna ubezpieczonemu.

Droga sądowa

Sytuacja się zmienia w chwili, gdy decydujemy się na oddanie sprawy do sądu. W takim przypadku może zostać powołany biegły sądowy. Opinia tego eksperta ma zupełnie inny charakter, gdyż może być on przesłuchiwany przez strony, w celu wyjaśnienia, dlaczego opierał się na konkretnych faktach pomijając inne. Może być tak, że jedna ze stron zażąda wyłączenia biegłego, o ile udowodni, że nie jest on bezstronny. Pamiętać należy o tym, że opinia takiego rzeczoznawcy w procesie jest tylko jednym z dowodów przedstawianych w sprawie, który można podważyć innymi. W trakcie trwania procesu sądowego opinia rzeczoznawcy ubezpieczeniowego ma charakter opinii prywatnej i porównywana jest do opinii wyrażonej przez innych świadków. W procesie nawet opinia sporządzona przez osobę, która posiada uprawnienia biegłego sądowego, ale działa na rzecz ubezpieczyciela również jest traktowana jako opinia prywatna.

Należy mieć na uwadze, że sąd to ostateczność a każda sprawa jest traktowana indywidualnie. W kwestiach spornych warto zdecydować się na powołanie swojego eksperta, oczywiście wcześniej ustalając to z towarzystwem ubezpieczeń. Opinia rzeczoznawcy jak widać jest bardzo istotna dla ubezpieczyciela i na tej podstawie jest wypłacane odszkodowanie.