Właściciele pojazdów spotykają się z różnymi interpretacjami prawnymi na temat wypłacanego odszkodowania uwzględniającego podatek VAT. Jak faktycznie wygląda sprawa VAT-u w ubezpieczeniach?

rozliczenie VAT z odszkodowania z OC przez internet
Porównaj ceny OC i AC

Podczas likwidacji szkody w ramach OC zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie na podstawie przedstawionego rachunku za naprawę pojazdu lub w oparciu o kosztorys (sporządzony wg cen części zamiennych i kosztów niezbędnych usług związanych z naprawą). Poszkodowany może otrzymać od ubezpieczyciela odszkodowanie uwzględniające podatek VAT (w kwocie brutto) lub w kwocie netto (bez VAT). Forma świadczenia zależy od tego, czy poszkodowany jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego:

  • Poszkodowany nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT (nie prowadzi działalności gospodarczej lub prowadzi działalność, ale nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako podatnik podatku VAT) – odszkodowanie przysługuje w pełnej wysokości (w kwocie brutto, wraz z podatkiem VAT).
  • Poszkodowany jest podatnikiem VAT – ubezpieczyciel może obniżyć odszkodowanie o podatek VAT, naliczony np. za usługę polegającą na naprawie pojazdu. W takim razie odszkodowanie będzie obejmować kwotę netto (bez VAT).

Wypłata odszkodowania z VAT

Możliwość wystąpienia do towarzystwa o wypłatę odszkodowania razem z VAT (lub o zwrot niewypłaconej kwoty podatku) zależy od tego, czy poszkodowany ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jeżeli takie prawo istnieje, poszkodowany sam opłaca podatek VAT (np. za naprawę auta),a następnie dokonuje odliczenia tego podatku, w deklaracji składanej do urzędu skarbowego. Należy pamiętać, że nie chodzi tutaj o rzeczywiste skorzystanie z uprawnienia, ale o samo prawo do obniżenia podatku. Już na tej podstawie ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie pomniejszone o VAT (w kwocie netto).

Odszkodowanie a działalność gospodarcza

Równocześnie prowadzenie działalności gospodarczej nie jest powodem do wypłaty świadczenia z OC w kwocie netto. Może się np. zdarzyć, że naprawiany samochód nie jest używany do celów firmowych, ale wyłącznie prywatnych. Wówczas poszkodowany nie posiada prawa do odliczenia podatku. W konsekwencji zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania ubezpieczyciel powinien wypłacić pełną kwotę (brutto wraz z podatkiem VAT).