Chcesz na kilka dni wypożyczyć samochód z wypożyczalni, ale masz wątpliwości dotyczące tego, kto pokryje szkody w razie kolizji lub wypadku? Wypożyczalnie samochodów współpracują z firmami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu możesz uchronić się przed ponoszeniem dodatkowych kosztów.

W Polsce działa ponad 1000 wypożyczalni samochodów. Mimo że ich oferty różnią się pod wieloma względami – w tym przede wszystkim cenami – to można też wskazać punkty wspólne. Jednym z nich są ubezpieczenia, z których może (a w niektórych przypadkach nawet musi) skorzystać najemca. Dzięki różnym polisom, najemca może zabezpieczyć się na wypadek, gdyby spowodował szkodę w majątku wypożyczalni.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

O czym należy pamiętać podczas wynajmowania samochodu?

Bez względu na to, czy chcesz wynająć samochód na kilka dni, czy kilka tygodni, możesz zastanawiać się, co z jego ubezpieczeniem. Własny samochód naturalnie ubezpieczasz Ty, a co z wynajętym? Warto zgłębić tę kwestię, aby w razie kolizji lub wypadku uniknąć przykrej finansowej niespodzianki.

Ubezpieczenie OC – czy wynajmujący ma obowiązek ubezpieczenia wynajmowanego auta?

Wypożyczalnia, jako właściciel pojazdu, ma obowiązek ubezpieczyć każdy samochód dostępny w ofercie. Aktualnie ubezpieczenie samochodu na wynajem OC jest jedyną obowiązkową polisą komunikacyjną w Polsce i umową musi być objęty praktycznie każdy pojazd mechaniczny, bez względu na to, do kogo należy. Co to oznacza dla użytkownika pojazdu (w tym najemcy), czyli Ciebie? Ochronę przed roszczeniami osób przez Ciebie poszkodowanych.

Jeżeli w czasie użytkowania wypożyczonego samochodu spowodujesz kolizję lub wypadek, to każda poszkodowana przez Ciebie osoba otrzyma odszkodowanie za:

 • szkody na osobie – maksymalna odpowiedzialność ubezpieczyciela to 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • szkody w mieniu – ubezpieczyciel odpowiada do kwoty 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Wysokość sum gwarancyjnych nieprzypadkowo jest tak wysoka – ma to zagwarantować, że ubezpieczony sprawca zdarzenia nie będzie musiał dopłacać z własnej kieszeni.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, OC jest przypisane do pojazdu, a nie kierowcy. Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu na wynajem obejmuje swoim zakresem wszystkie zdarzenia, do których doszło w związku z ruchem ubezpieczonego samochodu. Polisa działa bez względu na to, kto w chwili kolizji lub wypadku nim kierował (z nielicznymi wyjątkami – o tym poniżej).

Fakt, że samochód z wypożyczalni jest ubezpieczony, nie zawsze będzie miał jednak znaczenie. Mowa tu o sytuacjach, gdy kierowca, który spowodował kolizję lub wypadek:

 • był pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających,
 • nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem,
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,
 • zbiegł z miejsca zdarzenia.

W wymienionych przypadkach firma ubezpieczeniowa wypłaci pokrzywdzonym odszkodowanie. Później jednak może dochodzić od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu poniesionych kosztów (będzie to tzw. regres).

Jakie kroki należy podjąć, gdy dojdzie do kolizji nie z Twojej winy? Jeżeli korzystasz z wypożyczonego pojazdu, wezwij na miejsce zdarzenia policję. W tej sytuacji spisanie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym to za mało. Sprawca może przyznać się do winy, a później zmienić zdanie. Wówczas wypożyczalnia będzie żądać od Ciebie pokrycia kosztów związanych z naprawą wynajętego przez Ciebie auta.

Uwaga! W regulaminach niektórych wypożyczalni możesz znaleźć zapis informujący o tym, że najemca nie skorzysta z ochrony OC, jeżeli kierowca nie został zgłoszony pracownikom wypożyczalni jako kierowca główny lub dodatkowy. Taki zapis przeczy jednak polskim przepisom ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i w związku z tym nie ma zastosowania.

Ubezpieczenie samochodu w AC – czy to standard w wypożyczalniach?

Podczas gdy OC stanowi minimum ochrony ubezpieczeniowej, polisa AC jest jej rozszerzeniem. W wypożyczalniach AC to najczęściej jednak standard. Powód jest prosty – w ten sposób firmy te chronią swój majątek. W zależności od warunków polisy ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie m.in. po uszkodzeniu auta przez kierującego, kradzieży czy zniszczeniu samochodu przez działanie żywiołów.

Wypożyczasz samochód z wypożyczalni? Nie musisz się martwić, że wypożyczalnia będzie żądała od Ciebie jego równowartości, gdy zostanie on skradziony na parkingu przed sklepem. Jednocześnie – analogicznie jak w przypadku OC – jest pewne „ale”.

Czy wiesz, że ubezpieczenie samochodu w AC może zapewniać najemcy pojazdu zwrot za utracone lub zniszczone własne mienie, np. bagaż czy przewożony sprzęt turystyczny? To jeden z powodów, dla których warto zapoznać się z treścią dokumentów udostępnionych przez wypożyczalnię.

Po pierwsze, w umowie AC zawsze pojawia się spis zdarzeń, które zwalniają towarzystwo od odpowiedzialności. Zazwyczaj ubezpieczenie samochodu na wynajem nie działa, gdy:

 • samochód został uszkodzony lub skradziony wskutek rażącego niedbalstwa (np. kierowca nie uruchomił urządzeń przeciwkradzieżowych, pozostawił na parkingu otwarte auto wraz z kluczykami),
 • pojazd prowadziła osoba bez odpowiednich uprawnień,
 • kierowca był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • pojazd był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. do przewozu większej niż dozwolona liczby osób lub zbyt dużej ilości ładunku), w wyścigach, rajdach czy zawodach.

Po drugie, ubezpieczenie samochodu AC nie obejmuje uszkodzeń wnętrza pojazdu oraz bagażnika, gdy do szkody dojdzie z winy użytkownika. Do tego typu uszkodzeń zalicza się m.in. zniszczenie wewnętrznych elementów karoserii, zamków, klamek, przełączników, wypalone dziury w tapicerce oraz jej trwałe zabrudzenia. Za wymienione szkody zawsze płaci najemca samochodu.

Wypożyczalnie często zastrzegają, aby kierowcą auta była wyłącznie osoba zawierająca umowę/wskazana w umowie. Za dodatkowego kierowcę (również wskazanego w umowie) wynajmujący może żądać dopłaty. Za szkody spowodowane przez innych kierowców odpowiesz Ty, będąc klientem wypożyczalni. Nie jest to jednak jednoznaczne z koniecznością pokrycia każdej szkody – niektóre zostaną zlikwidowane z polisy AC.

Wkład własny przy wynajmie samochodu – co powinien wiedzieć najemca?

Ze względu na to, że w wypożyczalniach ubezpieczenie AC to aktualnie standard, warto wspomnieć o kwestii wkładu własnego (udziału własnego). Czym jest udział własny? Najprościej mówiąc, to część wartości szkody, którą ubezpieczony musi pokryć z własnej kieszeni. Udział własny może być wyrażony kwotowo lub procentowo. Zastosowanie udziału własnego sprawia, że AC jest tańsze.

Ponieważ wypożyczalnie samochodów to podmioty nastawione na zysk, to najczęściej nabywają one ubezpieczenie samochodu na wynajem AC, właśnie z udziałem własnym i następnie przerzucają obowiązek jego zapłaty na najemcę. Inaczej mówiąc, jeżeli spowodujesz szkodę, zapłacisz. Ile? To zależy od wysokości udziału własnego.

Zazwyczaj wkład własny jest realizowany jako depozyt (kaucja). Firma wynajmująca pojazd blokuje określoną kwotę na karcie kredytowej głównego kierowcy (najemcy). Jeżeli najemca zwróci samochód w stanie nienaruszonym, depozyt jest zwracany.

Wysokość udziału własnego zależy od umowy zawartej pomiędzy wypożyczalnią a ubezpieczycielem. Ponieważ jest ona ustalana indywidualnie, to konieczne jest zapoznanie się z dokumentami przedstawionymi przez pracowników wypożyczalni. Przykładowo w CarFree jest to kwota od 500 do 4000 zł – w zależności od klasy auta.

Przykład:Po przylocie do Krakowa pani Anna zdecydowała się wypożyczyć samochód. Podczas podpisywania umowy kobieta zgodziła się na zablokowanie na jej karcie kwoty 1700 zł. Kilka dni później, gdy zdała samochód do wypożyczalni, mogła już swobodnie dysponować zablokowaną wcześniej kwotą.

Przykład:Pan Karol wypożyczył auto, aby wraz z rodziną pojechać na krótki urlop nad morze. W drodze powrotnej zmęczony kierowca spowodował kolizję. Szkoda została wyceniona na 750 zł. Mężczyzna tytułem kaucji wpłacił 1000 zł. W rezultacie wypożyczalnia zwróciła mu jedynie 250 zł.

Jakie ubezpieczenia zmniejszają wkład własny najemcy pojazdu?

Ubezpieczenia zmniejszające wkład własny najemcy to produkty, których celem jest zminimalizowanie wysokości wkładu własnego, a często jego całkowite wyeliminowanie. Wiążą się one m.in. z ubezpieczeniem od kradzieży. Kupując np. TW (Theft Waiver), kierowca może wyłączyć swoją odpowiedzialność, gdyby doszło do kradzieży wynajmowanego pojazdu. Innym przykładem jest opisane niżej ubezpieczenie samochodu CDW, które ma zastosowanie, gdy dojdzie do kolizji.

Przykład: Pan Tomasz wypożyczył samochód na kilka dni. W momencie podpisywania umowy najmu pojazdu zdecydował się na zakup ubezpieczenia całkowicie eliminującego jego wkład własny. Dzień przed terminem zwrotu auta doszło do jego kradzieży. Dzięki zapobiegliwości mężczyzna nie został obciążony żadnymi kosztami – wypożyczalnia samochodów otrzymała odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej.

Wymienione ubezpieczenia to nie wszystkie propozycje, z jakimi można się spotkać. Wiele wypożyczalni samochodów rozszerza współpracę z ubezpieczycielami, aby zaoferować najemcom szeroką ochronę. To kolejny powód, dla którego warto dokładnie przeczytać warunki umowy najmu samochodu i wszystkie inne dokumenty przedstawione przez pracownika wypożyczalni.

Oferta wielu wypożyczalni pod względem dodatkowych ubezpieczeń jest obszerna. Wynika to z faktu, że podmioty te konkurują między sobą nie tylko ceną, ale również jakością usług. Dodatkowe koszty, które klient mógłby ponieść w razie kolizji czy awarii, z pewnością nie skłoniłyby go do ponownego skorzystania z usług danej firmy. Właśnie dlatego osoby wypożyczające auto są zachęcane do zakupu dodatkowej polisy, do której należy nawet ubezpieczenie wkładu własnego

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Dodatkowe pakiety ochronne samochodu na wynajem – co oznacza CDW, SCDW, PAI, GT i RP?

Na polskim rynku działają nie tylko rodzime wypożyczalnie, ale również oddziały zagranicznych firm. W regulaminach podmiotów tego drugiego rodzaju często można znaleźć zagadkowe terminy – CDW, SCDW, PAI, GT i RP. Co się pod nimi kryje?

CDW, SCDW, PAI, GT i RP to skróty nazw produktów ograniczających odpowiedzialność klienta wypożyczalni. Oznaczają one:

CDW – Collision Damage Waiver

Wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do stłuczki. To właśnie wówczas przydaje się CDW, czyli ubezpieczenie samochodu na wynajem od skutków kolizji. Wykupując ten produkt, kierowca nie musi obawiać się dodatkowego rachunku za uszkodzenia pojazdu – jego odpowiedzialność zostanie ograniczona do wysokości udziału własnego wskazanego w umowie.

Mimo że CDW to praktyczne rozwiązanie, to trzeba pamiętać o jego ograniczeniach. Przykładowo wypożyczalnia Sixt wskazuje, że ograniczeniu odpowiedzialności nie podlegają m.in. uszkodzenia szyb i lusterek bocznych.

SCDW – Super Collision Damage Waiver

To rozszerzenie CDW. Super CDW to wariant pozwalający kierowcy nawet całkowicie wyeliminować swoją finansową odpowiedzialność za szkody, jakie powstały w mieniu po kolizji. Inaczej mówiąc, udział własny klienta wypożyczalni może zostać zniesiony.

PAI – Personal Accident Insurance

Zakup ubezpieczenia PAI oznacza, że w razie nieszczęśliwego wypadku każda osoba podróżująca samochodem, która doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu, otrzyma od ubezpieczyciela finansowe wsparcie. Wysokość sumy ubezpieczenia określa umowa – najczęściej wskazuje ją klient.

GT – Glass and Tire Coverage

Czasem wystarczy niewielki kamyk na drodze, aby doszło do pęknięcia szyby czy przebicia opony. Przed odpowiedzialnością za takie szkody chroni właśnie GT. Niekiedy zakup tego ubezpieczenia będzie jednak zbędny.

Przykład:Wypożyczalnia samochodów Budget na swojej stronie internetowej zaznacza, że oferowanym przez nią ubezpieczeniem przedniej szyby są objęte wyłącznie auta wypożyczane w Austrii, Czechach, Niemczech, Polsce i Szwajcarii. Z kolei w pozostałych krajach najemcy pojazdów mogą to ubezpieczenie dokupić.

RP – Roadside Protection

W razie problemów na drodze nie musisz samodzielnie zmieniać koła czy korzystać z życzliwości innych kierowców, aby uzupełnić paliwo w baku. Dzięki temu ubezpieczeniu szybko i sprawnie uporają się z tym fachowcy, którzy mają doświadczenie i niezbędne narzędzia.

Przykład:Wypożyczalnia Sixt zastrzega, że najemca, który zdecydował się na Roadside Protection, otrzyma pomoc w ciągu maksymalnie 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii samochodu.

Ile kosztuje dodatkowe ubezpieczenie samochodu na wynajem?

Każda wypożyczalnia samochodów ustala własne ceny. Niestety, na stronach internetowych poszczególnych wypożyczalni nie zawsze udostępniane są cenniki. To utrudnia sprawdzenie całkowitego kosztu wypożyczenia samochodu. Pewną wskazówką są ceny podawane przez wypożyczalnię Europcar.

Orientacyjne ceny dodatkowych ubezpieczeń auta z wypożyczalni na podstawie cennika wypożyczalni Europcar:

 • CDW – od 13 do 25 euro,
 • TW – od 6 do 15 euro,
 • PAI – od 8,5 do 12 euro.

Wszystkie podane ceny dotyczą doby wynajmu. Rozbieżność cenowa to z kolei odzwierciedlenie oferty wypożyczalni – oferuje ona zarówno małe (miejskie), jak i luksusowe samochody.

Przeczytaj także: Ile kosztuje wynajmowanie samochodu za granicą? 

Co warto wiedzieć

 • Wypożyczalnie samochodów kupują pakiety ubezpieczeń OC i AC dla oferowanych aut. Z reguły najemca jest obciążany udziałem własnym w AC (tzw. wkład własny).
 • Aby zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować wkład własny, najemca może skorzystać z dodatkowych polis. Mowa o ubezpieczeniu CDW i SCDW.
 • Najemcy mogą też dokupić dodatkowe ubezpieczenia. Należą do nich m.in. ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), ubezpieczenie przedniej szyby i opon czy ubezpieczenie Assistance.
 • Tak jak w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, najemcy muszą liczyć się z wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela. Należy się z nimi zapoznać jeszcze przed podpisaniem umowy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Z jakimi firmami ubezpieczeniowymi współpracują wypożyczalnie pojazdów?

  Wypożyczalnie pojazdów mają w tym względzie pełną dowolność – mogą kierować się zarówno wyłącznie ceną, jak i możliwością skorzystania z pełnej oferty ubezpieczeniowej. Przykładowo wypożyczalnia 99rent współpracuje z ERGO Hestią i MetLife. Z warunkami ubezpieczeń można zapoznać się na stronie internetowej wypożyczalni.

 2. Czy w opłacie za wynajem uwzględnione jest ubezpieczenie pojazdu?

  Tak, ale z reguły dotyczy to wyłącznie ubezpieczeń OC i AC. Niektóre wypożyczalnie samochodów proponują w ramach czynszu również ubezpieczenie NNW, które zapewnia kierowcy lub kierowcy i pasażerom finansowe wsparcie w razie wypadku.

 3. Czy ubezpieczenia nabywane przy wynajmie auta będą działać też za granicą?

  Nie zawsze. Warto dopytać o to pracownika wypożyczalni i zapoznać się z OWU. Z reguły należy uzyskać zgodę wypożyczalni na wyjazd wypożyczonym pojazdem za granicę. Może się więc zdarzyć, że ochrona ubezpieczeniowa działa wyłącznie na terenie Polski i konieczne jest dokupienie stosownego rozszerzenia.

 4. Czy można objąć ochroną ubezpieczeniową depozyt?

  Tak. Na rynku działają firmy, które nie są związane z wypożyczalniami samochodów i oferują ubezpieczenie depozytu. Jedną z nich jest firma Worldwideinsure.com. Na tej stronie internetowej klienci mogą wyliczyć opłatę, wskazując m.in. kraj zamieszkania i kraj, w którym wypożyczą samochód.

 5. Jakie ubezpieczenie może mieć wynajmowany samochód?

  Wypożyczalnie dla oferowanych przez siebie pojazdów kupują OC i AC. Klienci mogą też skorzystać z szeregu dodatkowych produktów ubezpieczeniowych. Jakie jeszcze ubezpieczenia wypożyczalnie wykupują dla posiadanych aut? Przykładami mogą być GT (ubezpieczenie szyb i kół) czy RP (ubezpieczenie assistance). Dodatkowe ubezpieczenia mogą chronić nie tylko mienie (samochód), ale również zdrowie i życie osób nim podróżujących (np. PAI).
 6. Od czego zależy cena dodatkowego ubezpieczenia wynajmowanego auta?

  Wpływ na cenę dodatkowych ubezpieczeń auta z wypożyczalni mają dwa czynniki. Pierwszy to wartość samochodu. Zasada jest prosta – do im wyższej klasy samochód został zakwalifikowany, tym polisy będą droższe. Drugim czynnikiem jest okres wynajmu pojazdu – stawki poszczególnych ubezpieczeń najczęściej są podawane za jedną dobę. W przypadku korzystania z oferty zagranicznej wypożyczalni dodatkowych kosztów może przysporzyć przewalutowanie środków.