Chcesz na kilka dni wypożyczyć samochód z wypożyczalni, ale masz wątpliwości dotyczące tego, kto pokryje szkody w razie kolizji lub wypadku? Wypożyczalnie samochodów współpracują z firmami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu możesz uchronić się przed ponoszeniem dodatkowych kosztów.

W Polsce działa ponad 1000 wypożyczalni samochodów. Mimo że ich oferty różnią się pod wieloma względami – w tym przede wszystkim cenami – to można też wskazać punkty wspólne. Jednym z nich są ubezpieczenia, z których może (a w niektórych przypadkach nawet musi) skorzystać najemca. Dzięki różnym polisom, najemca może zabezpieczyć się na wypadek, gdyby spowodował szkodę w majątku wypożyczalni.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jakie ubezpieczenia wypożyczalnie wykupują dla aut?

Każda wypożyczalnia samochodów, jako właściciel wynajmowanych aut, ma obowiązek zakupić obowiązkowe ubezpieczenie OC. Ponieważ w ofertach wypożyczalni przeważają pojazdy kilkuletnie, uzasadniony ekonomicznie jest zakup także ubezpieczenia AC. Mimo że najemca pojazdu będzie każdorazowo korzystał z ochrony ubezpieczeniowej, jaką gwarantuje pakiet ubezpieczeń OC i AC, to pamiętać trzeba o ograniczeniach i wyłączeniach.

Przed czym chroni najemcę auta ubezpieczenie OC?

Aktualnie ubezpieczenie OC jest jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym w Polsce i musi nim być objęty praktycznie każdy pojazd mechaniczny, bez względu na to, do kogo należy. Dla użytkownika pojazdu (w tym najemcy) OC oznacza finansową ochronę przed roszczeniami osób przez niego poszkodowanych.

Ubezpieczyciel gwarantujący ochronę ubezpieczeniową OC odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej. Aktualnie suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.
Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, OC jest przypisane do pojazdu, a nie kierowcy. Obejmuje więc swoim zakresem wszystkie zdarzenia, do których doszło w związku z ruchem ubezpieczonego samochodu. Polisa działa bez względu na to, kto w chwili kolizji lub wypadku nim kierował (z nielicznymi wyjątkami - o tym poniżej).

W warunkach najmu pojazdu może znaleźć się zapis informujący o tym, że najemca nie skorzysta z ochrony OC, jeżeli kierowca nie został zgłoszony pracownikom wypożyczalni jako kierowca główny lub dodatkowy. Taki zapis przeczy jednak polskim przepisom ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Wyjątki, czyli sytuacje w których towarzystwo nie odpowiada za szkodę zostały ściśle określone w przepisach ustawy (Art. 38. 1.) i dotyczą tylko kilku sytuacji (szkody ekologiczne, utrata bagażu, przedmiotów wartościowych oraz zderzenie dwóch pojazdów będących w posiadaniu tej samej osoby).

Najemca lub kierowca któremu udostępnił on samochód, będzie jednak zobligowany do zaspokojenia roszczeń osób poszkodowanych, jeżeli do szkody dojdzie z jego umyślnej winy oraz:

 • gdy był on pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających,
 • nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem,
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,
 • zbiegł z miejsca zdarzenia.

W ww. przypadkach (na podstawie Art. 43. ustawy) zakład ubezpieczeń wypłaca pokrzywdzonym odszkodowanie, jednak przysługuje mu prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu poniesionych kosztów (tzw. regres).

Jeśli dojdzie do kolizji nie z Twojej winy, na miejsce zdarzenia wezwij policję. Spisanie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym może być niewystarczające. Nawet jeśli sprawca przyzna się do winy, to w dalszym toku postępowania może zmienić zdanie. W takim przypadku wypożyczalnia będzie żądać od Ciebie pokrycia kosztów związanych z naprawą wynajętego przez Ciebie auta.

Przed czym chroni najemcę auta polisa AC?

Do najpopularniejszych ubezpieczeń nieobowiązkowych należy AC (autocasco). Posiadanie tej polisy zapewnia właścicielowi pojazdu (w tym przypadku wypożyczalni) odszkodowanie, np. po uszkodzeniu auta przez kierującego, kradzieży czy zniszczeniu samochodu przez działanie żywiołów. Osoba korzystająca z wypożyczonego samochodu będzie więc zwolniona z odpowiedzialności za wszystkie szkody na pojeździe objęte ochroną AC.

W zależności od zapisów umowy i dokupionych/dodawanych przez ubezpieczyciela dodatków do AC, może jej także przysługiwać zwrot za utracone lub zniszczone własne mienie, np. bagaż czy przewożony sprzęt turystyczny.

Ponieważ jest to ubezpieczenie dobrowolne, o to czy wynajmowany pojazd został objęty ochroną autocasco zawsze warto zapytać pracownika wypożyczalni. 

Osoba zainteresowana wynajęciem samochodu powinna pamiętać o tym, że ubezpieczenie autocasco nie jest zabezpieczeniem na każdą okazję. W warunkach umowy AC zawsze pojawia się spis zdarzeń, które zwalniają towarzystwo od odpowiedzialności. Zazwyczaj ubezpieczenie nie działa, gdy:

 • samochód został uszkodzony lub skradziony wskutek rażącego niedbalstwa (np. kierowca nie uruchomił urządzeń przeciwkradzieżowych, pozostawił na parkingu otwarte auto wraz z kluczykami),
 • pojazd prowadziła osoba bez odpowiednich uprawnień,
 • kierowca był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • pojazd był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. do przewozu większej liczby osób lub ładunku), w wyścigach, rajdach czy zawodach.

Ograniczenia zakresu ochrony AC warto sprawdzić przed wynajmem samochodu, w OWU towarzystwa, z którym wynajmujący podpisał umowę.

Pamietaj, że polisa ubezpieczeniowa nie obejmuje uszkodzeń wnętrza pojazdu oraz bagażnika, gdy do szkody dojdzie z winy użytkownika. Do tego typu uszkodzeń zalicza się m.in. zniszczenie wewnętrznych elementów karoserii, zamków, klamek, przełączników, wypalone dziury w tapicerce oraz jej trwałe zabrudzenia. Za ww. szkody zawsze płaci najemca samochodu.

Wypożyczalnie w warunkach wynajmu z reguły zastrzegają, aby kierowcą samochodu była wyłącznie osoba zawierająca umowę/wskazana w umowie. Za dodatkowego kierowcę (również wskazanego w umowie) wynajmujący może pobrać dodatkową opłatę. Odpowiedzialnością za działania innych osób kierujących pojazdem, z reguły obarcza się najemcę. Nie jest to jednak jednoznaczne z koniecznością pokrycia przez niego każdej szkody. Niektóre zostaną zlikwidowane z polisy AC (takie sprawy są rozpatrywane indywidualnie).

Udział własny w AC i depozyt - co powinien o nich wiedzieć najemca auta?

Aby autocasco było produktem przystępnym cenowo, często firmy ubezpieczeniowe proponują klientom udział własny w szkodzie. Czym jest udział własny i dlaczego jego występowanie jest niekorzystne dla najemców pojazdów?

Udział własny to część wartości szkody, którą ubezpieczony musi pokryć z własnej kieszeni. W zależności od konstrukcji umowy, udział własny może być wyrażony kwotowo lub procentowo. Takie ubezpieczenie jest z reguły tańsze. Ponieważ wypożyczalnie samochodów to podmioty nastawione na zysk, to najczęściej nabywają one ubezpieczenie AC z udziałem własnym. Z kolei w swoich regulaminach stosują one pojęcie „wkładu własnego”, co w praktyce oznacza przerzucenie obowiązku uregulowania kwoty udziału własnego na najemcę, który spowodował szkodę.

Zazwyczaj wkład własny jest realizowany jako depozyt (kaucja). Firma wynajmująca pojazd blokuje określoną kwotę na karcie kredytowej głównego kierowcy (najemcy). Jeżeli najemca zwróci samochód w stanie nienaruszonym, depozyt jest zwracany.

Ile wynosi udział własny? Stawka zależy od umowy zawartej pomiędzy wypożyczalnią a ubezpieczycielem. Ponieważ jest ona ustalana indywidualnie, to konieczne jest zapoznanie się z dokumentami przedstawionymi przez pracowników wypożyczalni. Przykładowo w Carforyou wkład własny wynosi 1000 zł. Z kolei w CarFree jest to kwota 2500 zł.

Przykład:  Po przylocie do Krakowa pani Anna zdecydowała się wypożyczyć samochód. Przy podpisywaniu umowy kobieta zgodziła się na zablokowanie na jej karcie kwoty 1700 zł. Kilka dni później, gdy zdała samochód do wypożyczalni, mogła już swobodnie dysponować zablokowaną wcześniej kwotą.

Jakie ubezpieczenia zmniejszają wkład własny najemcy pojazdu?

Niezależnie od tego, czy pojazd wypożyczasz po raz pierwszy, czy kolejny, zawsze powinieneś zapoznać się z dokumentem, który wypożyczalnie określają jako „Warunki świadczenia usług” czy „Ogólne warunki umowy”. Znajdziesz w nim sekcję poświęconą ubezpieczeniu wynajmowanego auta.

Większość wypożyczalni proponuje klientom skorzystanie z dodatkowych ubezpieczeń, dzięki którym będę oni mogli ograniczyć lub całkowicie wyłączyć swoją odpowiedzialność i tym samym uchronić się przed utratą depozytu. Z reguły brak wykupienia jednego z takich pakietów oznacza dla najemcy, że w niektórych przypadkach będzie on odpowiadał za szkody nawet do pełnej wartości pojazdu.

1. Wyłączenie odpowiedzialności – oferta Sixt

Wypożyczalnia samochodów Sixt proponuje najemcom wykupienie jednego z trzech pakietów ograniczających odpowiedzialność w przypadku spowodowania kolizji:

 • podstawowy pakiet ograniczenia odpowiedzialności – najemca ponosi odpowiedzialność od 676,50 do 2460 euro w zależności od segmentu i wyposażenia pojazdu,
 • rozszerzony pakiet ograniczenia odpowiedzialności – odpowiedzialność najemcy zmniejsza się do kwoty od 246 do 1230 euro i również uzależniona jest od klasy pojazdu i jego wyposażenia,
 • super rozszerzony pakiet ograniczenia odpowiedzialności – odpowiedzialność klienta za szkody zostaje zniesiona.

Pierwszy pakiet to podstawowe ubezpieczenie samochodu od skutków kolizji (CDW – Collision Damage Waiver), z kolei pozostałe pakiety to rozszerzone ubezpieczenia samochodu od skutków kolizji (SCDW – Super Collision Damage Waiver). Stosując analogię, można powiedzieć, że CDW to ubezpieczenie AC z udziałem własnym, a SCDW to najszerszy wariant AC (bez wkładu własnego).

Zgodnie ze Standardowymi warunkami najmu firmy Sixt, w każdym z wariantów ograniczeniu odpowiedzialności najemcy nie podlegają uszkodzenia kół, kluczyka, szyb, lusterek bocznych, wycieraczek i zabrudzenia pojazdu powodujące trwałe uszkodzenia np. jego wnętrza.

Wypożyczalnia samochodów Europcar zastrzega sobie w Ogólnych warunkach wynajmu, że może odmówić zawarcia umowy wynajmu pojazdu, jeżeli najemca nie wykupi ubezpieczenia CDW lub ubezpieczenia od kradzieży pojazdu.

2. Wyłączenie odpowiedzialności – oferta 99Rent

Możliwość skorzystania z pakietu zmniejszającego odpowiedzialność najemcy za wynajęty pojazd przewiduje również wypożyczalnia samochodów 99Rent. Jej oferta jest prostsza – najemcy mogą zakupić tylko jeden pakiet – Pakiet Premium.

Co gwarantuje posiadanie Pakietu Premium? Wyłącza on odpowiedzialność najemcy za:

 • kradzież pojazdu (TW – Theft Waiver),
 • uszkodzenie opon i szyb,
 • zwrot pojazdu nieumytego z zewnątrz lub wewnątrz.

Jednocześnie wypożyczalnia zastrzega, że w razie gdyby ubezpieczyciel odmówił całkowitej lub częściowej wypłaty odszkodowania z przyczyn leżących po stronie najemcy, to właśnie najemca będzie zobowiązany pokryć różnicę między wartością szkody a odszkodowaniem.

Przykład:  Pan Tomasz wypożyczył samochód na kilka dni. Przy podpisywaniu umowy najmu pojazdu zdecydował się na zakup ubezpieczenia całkowicie eliminującego jego wkład własny. Dzień przed terminem zwrotu pojazdu doszło do jego kradzieży. Dzięki zapobiegliwości mężczyzna nie został obciążony żadnymi kosztami – wypożyczalnia samochodów otrzymała odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej.

Wypożyczalnie samochodów w regulaminach często stosują konstrukcję, zgodnie z którą w stawce najmu jest uwzględniona ochrona przed kradzieżą. Dla najemcy takie rozwiązanie jest korzystne – w razie kradzieży jego odpowiedzialność wobec wypożyczalni jest mocno ograniczona.

Większość wypożyczalni informuje w warunkach najmu, iż Najemca może zostać zobowiązany do pokrycia szkody poniesionej przez Wynajmującego (uszkodzenie, utrata lub kradzież samochodu) jeśli on lub kierowca, któremu powierzył samochód, naruszył przepisy drogowe, przepisy prawa lub zasady bezpieczeństwa ruchu na drogach.

Niektóre wypożyczalnie (np. Hertz Polska) informują o konieczności pokrycia przez najemcę utraconych wpływów (korzyści),  w wysokości odpowiadającej dobowej stawce najmu, liczonych od dnia wyłączenia samochodu z eksploatacji do dnia, w którym naprawiony lub nowy samochód (nabyty w miejsce skradzionego/utraconego) zostanie przekazany do wypożyczalni. Taką odpowiedzialność najemcy można znieść, po wykupieniu rozszerzonej opcji ochrony.

Z jakich ubezpieczeń mogą dodatkowo skorzystać najemcy aut?

Ubezpieczenia CDW i SCDW nie są jedynymi ubezpieczeniami, na które mogą zdecydować się najemcy pojazdów. W zależności od polityki realizowanej przez wypożyczalnię samochodów, klient wypożyczalni może zakupić różne dodatkowe produkty, np. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (PAI – Personal Accident Insurance), ubezpieczenie przedniej szyby i opon (GT – Glass and Tire Coverage) czy ubezpieczenie Assistance (RP – Roadside Protection).

– Oferta wielu wypożyczalni pod względem dodatkowych ubezpieczeń jest obszerna. Wynika to z faktu, że podmioty te konkurują między sobą nie tylko ceną, ale również jakością usług. Dodatkowe koszty, które klient mógłby ponieść w razie kolizji czy awarii, z pewnością nie skłoniłyby go do ponownego skorzystania z usług danej wypożyczalni. Właśnie dlatego osoby wypożyczające auto są zachęcane do zakupu dodatkowych polis

– tłumaczy Stefania Stuglik, specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

1. Ubezpieczenie NNW dla najemcy auta

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia poszkodowanym dodatkowe wsparcie finansowe. Z reguły odszkodowanie jest wypłacane, gdy kierowca lub pasażer w wyniku zdarzenia drogowego doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub stał się niezdolny do pracy. W przypadku śmierci ubezpieczonego świadczenie wypłacane jest jego najbliższym (członkom rodziny).

Przykładami wypożyczalni samochodów, w których można nabyć ubezpieczenie NNW, są Avis i Sixt. Pierwsza z firm współpracuje z towarzystwem ubezpieczeniowym AIG. W każdym przypadku to najemca określa sumę ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej.

2. Ubezpieczenie przedniej szyby i opon wypożyczonego auta

Niektóre firmy ubezpieczeniowe proponują klientom zakup ubezpieczenia przedniej szyby (lub skorzystanie z niego w ramach ceny wynajmu),  a dodatkowo także szyb bocznych, lusterek i opon. Po wykupie ubezpieczenia, odpowiedzialność finansowa najemcy jest ograniczona do udziału własnego wskazanego w umowie.

Wypożyczalnia samochodów Budget na swojej stronie internetowej zaznacza, że oferowanym przez nią ubezpieczeniem przedniej szyby są objęte wyłącznie auta wypożyczane w Austrii, Czechach, Niemczech, Polsce i Szwajcarii. Z kolei w pozostałych krajach najemcy pojazdów mogą to ubezpieczenie dokupić.

3. Ubezpieczenie Assistance dla kierowcy wynajmowanego auta

Najemcy pojazdów mogą spotkać się też z ofertą zakupu ubezpieczenia Assistance. Ta polisa gwarantuje kierowcy wszechstronną pomoc techniczną na drodze. Przy jej zakupie warto jednak zwrócić uwagę choćby na to, jak szybko ubezpieczyciel udzieli pomocy. Przykładowo wypożyczalnia Sixt zastrzega, że najemca otrzyma pomoc w ciągu maksymalnie 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii samochodu.

W ofercie wypożyczalni samochodów Hertz znajduje się produkt, który jest uzupełnieniem Assistance – Premium Emergency Roadside Assistance. Ubezpieczenie zapewnia ochronę przed kosztami dojazdu pomocy drogowej do najemcy, jakie musiałby on ponieść, gdyby do awarii doszło z jego winy.

Ile kosztują ubezpieczenia, z których mogą skorzystać najemcy? Każda wypożyczalnia samochodów ustala własne ceny, a na ich stronach internetowych na próżno szukać cenników. Z reguły za ubezpieczenie CDW lub SCDW trzeba zapłacić do 30 euro dziennie. Z kolei Pakiet Premium dostępny w ofercie 99Rent kosztuje od 25 do 100 zł za każdą dobę wynajmu – cena uzależniona jest od segmentu pojazdu.

Wymienione ubezpieczenia to nie wszystkie propozycje, z jakimi może spotkać się najemca. Wiele wypożyczalni samochodów rozszerza współpracę z firmami ubezpieczeniowymi, aby zaoferować najemcom szeroką ochronę. To kolejny powód, dla którego warto dokładnie przeczytać warunki umowy najmu samochodu i wszystkie inne dokumenty przedstawione przez pracownika wypożyczalni.

Przeczytaj także: Ile kosztuje wynajmowanie samochodu za granicą? 

Co warto wiedzieć

 • Wypożyczalnie samochodów kupują pakiety ubezpieczeń OC i AC dla oferowanych aut. Z reguły najemca jest obciążany udziałem własnym w AC (tzw. wkład własny).
 • Aby zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować wkład własny, najemca może skorzystać z dodatkowych polis. Mowa o ubezpieczeniu CDW i SCDW.
 • Najemcy mogą też dokupić dodatkowe ubezpieczenia. Należą do nich m.in. ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie przedniej szyby i opon czy ubezpieczenie Assistance.
 • Tak jak w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, najemcy muszą liczyć się z wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela. Należy się z nimi zapoznać jeszcze przed podpisaniem umowy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Z jakimi firmami ubezpieczeniowymi współpracują wypożyczalnie pojazdów?

  Wypożyczalnie pojazdów mają w tym względzie pełną dowolność – mogą kierować się zarówno wyłącznie ceną, jak i możliwością skorzystania z pełnej oferty ubezpieczeniowej. Przykładowo wypożyczalnia 99rent współpracuje z ERGO Hestią i MetLife. Z warunkami ubezpieczeń można zapoznać się na stronie internetowej wypożyczalni.
 2. Czy w opłacie za wynajem uwzględnione jest ubezpieczenie pojazdu?

  Tak, ale z reguły dotyczy to wyłącznie ubezpieczeń OC i AC. Niektóre wypożyczalnie samochodów proponują w ramach czynszu również ubezpieczenie NNW, które zapewnia kierowcy lub kierowcy i pasażerom finansowe wsparcie w razie wypadku.
 3. Czy ubezpieczenia nabywane przy wynajmie auta będą działać też za granicą?

  Nie zawsze. Warto dopytać o to pracownika wypożyczalni i zapoznać się z OWU. Z reguły należy uzyskać zgodę wypożyczalni na wyjazd wypożyczonym pojazdem za granicę. Może się więc zdarzyć, że ochrona ubezpieczeniowa działa wyłącznie na terenie Polski i konieczne jest dokupienie stosownego rozszerzenia.
 4. Czy można objąć ochroną ubezpieczeniową depozyt?

  Tak. Na rynku działają firmy, które nie są związane z wypożyczalniami samochodów i oferują ubezpieczenie depozytu. Jedną z nich jest firma Worldwideinsure.com. Na tej stronie internetowej klienci mogą wyliczyć opłatę, wskazując m.in. kraj zamieszkania i kraj, w którym wypożyczą samochód.