Uszkodzenie szyby może nastąpić w ułamku sekundy, a wymiany szyby lub naprawa może oznaczać poważne obciążenie dla twojego portfela. Jednak możesz uniknąć wysokich wydatków, mając dodatkowe ubezpieczenie szyb, które warto kupić wraz z OC lub AC. Sprawdzamy, które firmy ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie szyb samochodowych i ile to kosztuje.

O ile obowiązkowe ubezpieczenie samochodu OC zapewnia kierowcom ochronę przed roszczeniami osób trzecich, o tyle nie dotyczy pomocy, gdy to ich pojazd ucierpi. Jednocześnie do uszkodzenia, pęknięcia czy odpryśnięcia szyby może dojść bardzo łatwo. Chcąc zabezpieczyć się przed koniecznością samodzielnego płacenia za naprawę lub wymianę szyby, właściciele samochodów mają dwie opcje: wykupić autocasco lub ubezpieczenie szyb samochodowych. Sprawdź, co warto wiedzieć o tym drugim rozwiązaniu.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Co to jest ubezpieczenie szyb?

Ubezpieczenie szyb samochodowych chroni przed szkodami, które powstaną w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia szyb zamontowanych w samochodzie. Jest to polisa dobrowolna i możesz ją dokupić do OC lub AC. Niestety nie ma możliwości zawarcia odrębnej umowy ubezpieczenia szyb. Ubezpieczenie szyb samochodowych zapewnia właścicielowi pojazdu pełną ochronę przed uszkodzeniami szyb powstałymi na skutek różnych rodzajów działań, na które nie zawsze ma wpływ. Do sytuacji objętych ochroną ubezpieczeniową należą przede wszystkim zdarzenia:

 • losowe (np. gałęzie spadające z drzewa albo drobne przedmioty uniesione przez silny wiatr),
 • pogodowe (np. grad),
 • będące następstwem szkód własnych (np. kolizji drogowych),
 • spowodowane przez osoby trzecie (np. w wyniku włamania lub aktu wandalizmu).

Jaki zakres ochrony ma ubezpieczenie szyb?

Zakres ochrony ubezpieczenia szyb należy dokładnie sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Zwróć szczególną  uwagę na sumę ubezpieczeniaim wyższa, tym lepiej. Ponadto bardzo ważna jest metoda likwidacji szkody, która najczęściej rozliczana jest bezgotówkowo. Zwykle towarzystwa ubezpieczeniowe zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia naprawy tylko we współpracujących z nimi warsztatach partnerskich. Oznacza to, że nie będziesz mógł skorzystać z usług Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).

Ponadto, nie wszyscy ubezpieczyciele pokrywają również koszt holowania auta do warsztatu w sytuacji, gdy uszkodzenie szyby uniemożliwia prowadzenie pojazdu. Sprawdź też, czy towarzystwo ubezpieczeniowe zapewnia możliwość pozostawienia samochodu na parkingu strzeżonym.

Jakie są ograniczenia ubezpieczenia szyb?

Ubezpieczenie szyb samochodowych ma również swoje ograniczenia. Warto więc zwrócić uwagę jeszcze przed zawarciem umowy ochrony szyb na następujące zapisy w OWU:

 • suma ubezpieczenia – koszt wymiany szyb w samochodzie w ciągu roku nie może przekroczyć ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia. Ubezpieczyciele proponują zazwyczaj od 2 do 6 tys. złotych. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym lepiej dla właściciela auta;
 • udział własny – jest to część kosztów naprawy wyrażona w procentach (od 10 do 40% i więcej), które musi ponieść właściciel pojazdu. Towarzystwa często wprowadzają go przy drugiej i każdej kolejnej szkodzie, ale może też obowiązywać od razu przy pierwszej. Najkorzystniejsze ubezpieczenie szyb samochodowych zakłada brak udziału własnego;
 • rodzaje szyb – niektóre firmy różnicują zakres ochrony dla szyb czołowej i bocznych. Ponadto, ochrona nie dotyczy zwykle szyberdachu oraz szyb panoramicznych;
 • limit wiekowy pojazdu – ubezpieczenie szyb samochodowych nie jest dostępne dla starszych samochodów. Limit wiekowy każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa samodzielnie w OWU.

Jakie są wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa w ubezpieczeniu szyb?

Towarzystwa ubezpieczeniowe informacje o wyłączeniach odpowiedzialności w ubezpieczeniu szyb zamieszczają w OWU. Najczęściej ubezpieczenie szyb nie zadziała, jeśli do powstania szkody doszło w wyniku:

 • samodzielnej wymiany i wymontowania szyb,
 • przeprowadzania prac konserwacyjnych,
 • następstwa działań wojennych,
 • trzęsienia ziemi,
 • rażącego niedbalstwa właściciela auta.

Oprócz tego większość towarzystw ogranicza zakres terytorialny ubezpieczenia szyb. Zwykle można zlikwidować szkodę powstałą na terenie Polski, a jedynie niektóre firmy zapewniają rozszerzenie ochrony w całej Europie.

Gdzie można kupić ubezpieczenie szyb?

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje dodatkowe ubezpieczenie szyb, które można kupić wraz z OC lub AC. Z dokładnymi warunkami i zakresem ochrony w różnych firmach możesz zapoznać się w poniższej tabeli:

Ubezpieczenie szyb w różnych towarzystwach

Ubezpieczyciel

Zakres ochrony szyb

Allianz (ubezpieczenie szyb)

– ubezpieczeniu podlegają szyby: czołowa, boczne i tylna;   

– suma ubezpieczenia: 5 000 zł;   

– udział własny 500 zł przy drugiej i kolejnych szkodach w szybie czołowej;

– likwidacja szkody z użyciem zamiennika.

Link4 (ubezpieczenie szyb)

– do OC: wyłącznie z zakupem Smartcasco lub NNW;

– dla samochodów od 4 lat i starszych;

– suma ubezpieczenia do 3 000 zł;   

– przy wymianie szyby czołowej udział własny 5%;   

– działa tylko w Polsce;   

– szkoda jest raportowana do UFG jako szkoda z AC;

– w przypadku OC\AC dodatkowe ubezpieczenie szyb kosztuje 49zł;

- przy likwidacji szkody szybowej z AC klient nie traci zniżki w Link4 przy odnowieniu, ale szkoda jest raportowana do UFG jako szkoda z AC;

  – bez udziału własnego.

Ergo Hestia (ubezpieczenie szyb)

– suma ubezpieczenia: 5 000 zł;

– udział własny dla szyby czołowej 50 zł; 

– Zdarzenia: 1) zderzenie się pojazdów; 2) nagłe zetknięcie się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu; 3) wandalizm; 4) zderzenie się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu; 5) pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie sił przyrody; 6) nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu;

- szkody szybowe nie są raportowane do UFG jako szkody Casco;

Proama (ubezpieczenie szyb)

– suma ubezpieczenia 3 000 zł;

- suma ubezpieczenia każdorazowo pomniejszana jest o kwotę wypłaconych odszkodowań;

- W przypadku wystąpienia drugiej i każdej następnej Szkody, skutkującej koniecznością wymiany szyby, PROAMA organizuje i pokrywa 60% łącznego kosztu Wymiany szyby, nie więcej jednak niż do wysokości Sumy ubezpieczenia z uwzględnieniem jej pomniejszenia.

You Can Drive (ubezpieczenie szyb)

- suma ubezpieczenia - 5000 zł, udział własny: 50zł. Zdarzenia: 1) zderzenie się pojazdów; 2) nagłe zetknięcie się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu; 3) wandalizm; 4) zderzenie się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu; 5) pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie sił przyrody; 6) nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu;

- szkody szybowe nie są raportowane do UFG jako szkody Casco;

Wiener (ubezpieczenie szyb)

 - udział własny 25% (szyba czołowa);

- suma ubezpieczenia: 4.000 zł;

- szkoda likwidowana z dodatkowego ubezpieczenia szyb w przypadku kontynuacji ubezpieczenia w Towarzystwie Wiener nie będzie miała wpływu na zniżki, natomiast w momencie zawarcia polisy w innym TU może być to potraktowane jako szkoda z AC.

Uniqa (ubezpieczenie szyb)

 - ubezpieczeniem objęte są szyby boczne, tylna i czołowa;

- dla samochodów od 0 do 20 lat;

- zakres terytorialny - Polska;

- suma ubezpieczenia - 4000 zł;

-szkoda szybowa, likwidowana z dodatkowego ubezpieczenia szyb, jest raportowana do UFG jako szkoda z AC;

- w przypadku wykupionego AC i ubezpieczenia szyb likwidacja z ubezpieczenia szybowego nie wpłynie na kontynuację AC w Uniqa.

mtu24.pl (ubezpieczenie szyb)

- suma ubezpieczenia - 5000 zł;

- udział własny: 50zł;

- zdarzenia: 1) zderzenie się pojazdów; 2) nagłe zetknięcie się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu; 3) wandalizm; 4) zderzenie się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu; 5) pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie sił przyrody; 6) nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu;

- szkody szybowe nie są raportowane do UFG jako szkody Casco.

TUZ Ubezpieczenia (ubezpieczenie szyb)– suma ubezpieczenia 2 000 zł, nieodnawialna;   – przy drugiej i kolejnych szkodach potrącany udział własny w wysokości 25%.
Trasti (ubezpieczenie szyb)– suma ubezpieczenia 4 000 zł, obejmuje zdarzenia polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu szyb: czołowej, tylnej, bocznych
Warta (ubezpieczenie szyb)– dla pojazdów nie starszych niż 20 lat;   – zakres terytorialny: Polska;   – suma ubezpieczenia: 4 000 zł, nieodnawialna, bez możliwości doubezpieczenia;   – w przypadku drugiej i każdej kolejnej szkody szyby czołowej 30% udziału własnego
HDI (ubezpieczenie szyb)– dla pojazdów nie starszych niż 20 lat; – zakres terytorialny: Polska; – suma ubezpieczenia: 5 000 zł, nieodnawialna, bez możliwości doubezpieczenia; – w przypadku drugiej i każdej kolejnej szkody szyby czołowej 30% udziału własnego.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW (ubezpieczenie szyb)– suma ubezpieczenia 3000 zł; – przy wymianie szyby czołowej udział własny 10%; – możliwość zakupu ochrony zniżki na kolejny rok.
PZU (ubezpieczenie szyb)– szkoda nie jest raportowana do UFG jako szkoda z AC.

(Stan na 30.04.2024 r.)

Ile kosztuje ubezpieczenie szyb?

Ubezpieczenie szyb możesz dokupić do OC lub AC, a jednocześnie nie jest możliwy oddzielny zakup polisy. Zwykle dodatkowo ochrona szyb powoduje wzrost składki o kilkadziesiąt złotych. W prosty sposób możesz kupić ubezpieczenie szyb w pakiecie z OC i AC w kalkulatorze rankomat.pl.  W porównywarce są dostępne oferty kilkunastu największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Wystarczy wypełnić prosty formularz w kilka minut, w którym należy podać dane właściciela oraz pojazdu wymagane przez ubezpieczycieli. Następnie po wyborze polisy możesz dokonać płatności online, a umowę otrzymasz na maila. Dzięki temu zaoszczędzisz zarówno czas, jak i pieniądze.

W porównywarce rankomat.pl ubezpieczenie szyb w pakiecie z obowiązkową polisą OC oraz dodatkowym assistance i NNW znalazł  43-letni pan Zenon z Sanoka, który jest właścicielem Skody Octavii 1,2l benzyna z 2019 r. Za ubezpieczenie samochodu zapłacił 804 zł.

Ile kosztuje ubezpieczenie szyb z OC?
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Szyby
Ile kosztuje ubezpieczenie szyb z OC?
Link4
804,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Szyby

Kalkulacja z 18.12.2023 r., Skoda Octavia 1 l benzyna z 2019 r.

Czy ubezpieczenie szyb zapewnia gwarancję zachowania zniżek AC?

Ochronę na wypadek uszkodzenia szyb powinno zapewniać ubezpieczenie AC. Należy jednak pamiętać o tym, że likwidacja szkody z ubezpieczenia autocasco wiąże się z utratą wypracowanych zniżek, a tym samym z wyższą składką w kolejnym roku.

Wypowiedź eksperta

Dodatkowe ubezpieczenie szyb może umożliwić zachowanie zniżek AC w razie ich uszkodzenia. Jednak nie zawsze będzie to możliwe, ponieważ każde towarzystwo ubezpieczeniowe indywidualnie określa zakres ochrony polis dobrowolnych. Warto więc przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznać się z zapisami zawartymi w OWU.
Stefania Stuglik, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnychStefania Stuglik, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

AC to dobrowolna polisa, zatem każde towarzystwo może kształtować warunki zgodnie z własną polityką. Można zauważyć trzy różne podejścia ubezpieczycieli:

 • zgłaszanie szkody do UFG bez oznaczenia, z jakiej polisy była likwidowana szkoda – najmniej korzystna dla kierowcy opcja, gdyż w jej wyniku traci zebrane zniżki AC,
 • zgłaszanie szkody do UFG z oznaczeniem, że szkoda była likwidowana z dodatkowej polisy, a nie z AC – w takiej sytuacji kierowca co prawda nie traci zniżek, ale tylko u swojego ubezpieczyciela. Jeśli jednak zdecyduje się nie przedłużyć umowy ubezpieczenia autocasco, to w innej firmie będzie startować ze zniżkami AC od zera,
 • nieprzypisywanie szkody do konta AC właściciela pojazdu, co jest zdecydowanie najkorzystniejszą opcją.

Czy warto kupić ubezpieczenie szyb?

Zakup dodatkowego ubezpieczenia szyb ma kilka zalet. Warto z niego skorzystać, jeśli nie zależy ci na naprawie pojazdu w ASO przy użyciu części oryginalnych, tylko zadowolisz się zamiennikami. Jednocześnie nie będziesz musiał płacić wysokiej składki za AC,mając zapewnioną ochronę szyb podczas dalekich podróży samochodem. W efekcie ponosząc niewielki wydatek, zyskujesz realne zabezpieczenie finansowe auta. Ubezpieczenie szyb może być również niedrogim i przydatnym dodatkiem do polisy AC, jeśli:

 • nie chcesz kupować pełnego autocasco, a np. AC mini, bądź masz starsze auto, którego żadne towarzystwo ubezpieczeniowe nie chce objąć ochroną,
 • masz wykupioną polisę AC, ale jednocześnie nie chcesz tracić zniżek. Wówczas w razie uszkodzenia szyby możesz zlikwidować szkodę z dodatkowego ubezpieczenia.

Jak już wspomnieliśmy, warto przed wyborem konkretnej oferty dokładnie zapoznać się z zapisami zawartymi w OWU. Warunki ubezpieczenia szyb znacznie się różnią w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli tego nie zrobisz, zakres ochrony dodatkowej polisy może cię rozczarować przy likwidacji szkody.

Co warto wiedzieć? – Ubezpieczenie szyb

 1. Ochrona szyb to dodatkowe ubezpieczenie, które można dokupić do OC lub AC.
 2. Ubezpieczenie zapewnia ochronę w przypadku uszkodzenia szyby na skutek różnych działań – atmosferycznych, losowych, a nawet spowodowanych przez osoby trzecie.
 3. Przy zakupie ubezpieczenia szyb warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia, udział własny oraz to, czy zgłoszenie szkody jest raportowane do UFG.
 4. W niektórych przypadkach ochrona szyb pozwala zachować zniżki AC pomimo likwidacji szkody.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie szyb

 1. Ile wynosi udział własny w ubezpieczeniu szyb?

  Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ustala go indywidualnie. Zwykle w zależności od ubezpieczyciela od 10% do 40% na szybę czołową i każdą kolejną.

 2. Ile wynosi suma ubezpieczenia szyb?

  Ubezpieczyciele wysokość sumy ubezpieczenia szyb ustalają indywidualnie. Zwykle wynosi od 2000 do 6000 tys. zł w zależności od towarzystwa. Jeśli wartość uszkodzeń będzie wyższa, właściciel samochodu musi pokryć brakującą różnicę z własnej kieszeni.

 3. Jak się zachować, gdy kamień uszkodzi szybę podczas jazdy?

  Przede wszystkim nie wpadaj w panikę. Oceń sytuację i jeśli tylko nie zagraża to bezpieczeństwu innych uczestników ruchu – zjedź na pobocze i oszacuj straty. Jeżeli pęknięcie nie grozi całkowitym stłuczeniem szyby i nie ogranicza ci widoczności, możesz samodzielnie pojechać autem do warsztatu. W przypadku poważniejszych uszkodzeń konieczne będzie wezwanie lawety.

 4. Ile razy można likwidować szkodę w ramach jednego ubezpieczenia szyb?

  Wszystko zależy od tego, jak została skonstruowana umowa i ile kosztuje wymiana szyby w Twoim aucie. Najczęściej ubezpieczyciele nie stosują ograniczeń w liczbie napraw, a ich koszcie. O ile poprzednie szkody nie wyczerpały sumy ubezpieczenia, polisa powinna pokryć kolejną. W przeciwnym razie przyjdzie ci zapłacić za wszystko z własnej kieszeni.

 5. Czy przy likwidacji szkody szyba zostanie wymieniona na oryginalną, czy na zamiennik?

  Towarzystwa zazwyczaj stosują w takich sytuacjach zamienniki, chyba że nie są dostępne dla danego modelu. Informację o tym, czy ubezpieczyciel zakłada korzystanie z oryginalnych części, znajdziesz w OWU

 6. W jaki sposób najczęściej dochodzi do uszkodzenia szyby?

  Szyba samochodu może zostać uszkodzona na wiele sposobów – na skutek nieuwagi kierowcy, warunków atmosferycznych, a nawet nawierzchni drogi. Do tych najczęstszych zalicza się:

  • stłuczkę drogową – szkło nie należy do najtrwalszych materiałów i potrafi pęknąć nawet przy uderzeniu o niewielkiej sile,
  • jazdę po szutrowej drodze – żwir i drobne kamienie mogą wystrzelić spod kół twojego lub jadącego przed tobą samochodu,
  • niebezpieczną pogodę – padający grad, sople lodu oderwane od dachu budynku, spadające gałęzie albo drobne przedmioty niesione przez silny wiatr mogą naruszyć integralność szyby,
  • działanie osób trzecich – mogą to być zarówno nieostrożnie bawiące się dzieci, jak i złodzieje chcący ukraść coś ze środka lub wandale szukający obiektu, który mogą zniszczyć,
  • niewłaściwą pielęgnację – mowa tu chociażby o myciu szyb środkami nieprzeznaczonymi do tego delikatnego materiału, np. mocno kwasowymi preparatami, przy których użyciu usuwa się ślady much z felg.
 7. Czy można jeździć samochodem z pękniętą szybą?

  Uszkodzenie szyby nie jest jedynie problemem natury estetycznej. To poważne ograniczenie widoczności dla kierowcy, które może skutkować zagrożeniem dla niego oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego. W związku z tym poruszanie się samochodem z uszkodzoną szybą jest w Polsce zakazane. Grozi za to mandat w wysokości do 500 zł, a nawet zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu do czasu naprawienia usterki. Takie uszkodzenie uniemożliwia też uzyskanie pozytywnego wyniku badania technicznego, a to oznacza zakaz legalnego poruszania się po polskich drogach.

 8. Czy opłaca się naprawiać starą szybę zamiast wymieniać na nową?

  Wymiana całej szyby (szczególnie czołowej) na pewno nie jest tania. Z tego powodu kierowcy często starają się tego uniknąć i decydują się jedynie na naprawę uszkodzenia. W rzeczywistości jest to możliwe tylko wtedy, gdy są spełnione następujące warunki:

  • średnica odprysku nie przekracza 5-20 mm,
  • uszkodzenie nie znajduje się w polu widzenia kierowcy (22-centymetrowy obszar między kolumną kierownicy a polem działania wycieraczek),
  • rysa jest zlokalizowana w odległości większej niż 10 cm od brzegu szyby.
 9. Ile kosztuje wymiana szyby?

  Jak już wspomnieliśmy, naprawa szyby może słono kosztować. Wszystko zależy oczywiście od konkretnego egzemplarza, ale ceny za tę usługę wahają się w granicach:

  • 100-150 zł – szyba czołowa,
  • 50-70 zł – szyba boczna,
  • 150 zł – szyba tylna.

  Na koszt wymiany szyby wpływają także marka i model auta. Im mniej popularnym samochodem jeździsz, tym więcej zapłacisz. W skład ostatecznej ceny nie wchodzi jednak tylko koszt zakupu szyby, ale też roboczogodziny pracowników warsztatu, a ich liczba może być różna w zależności od konkretnego pojazdu. W jednym aucie wymiana szyby przebiega błyskawicznie, w drugim ze względu na skomplikowaną konstrukcję stanowi długi proces.

 10. Co obejmuje ubezpieczenie szyb?

  Ubezpieczenie szyb obejmuje uszkodzenia mechaniczne szyb, w tym zwłaszcza szyby czołowej. Jest to istotne z dwóch powodów:

  • z uszkodzoną szybą czołową nie przejdziesz pozytywnie badania technicznego, a kontrola policyjna zatrzyma Ci dowód rejestracyjny, 
  • uszkodzenia szyby czołowej to ponad 90% wszystkich uszkodzeń szyb. 

  Ubezpieczenie szyb jest tutaj podwójnie korzystne, ponieważ naprawa szyby z tego ubezpieczenia nie zabiera zniżek w AC, i możesz je mieć bez ubezpieczenia autocasco. 

 11. Czy warto wykupić ubezpieczenie szyb?

  Zdecydowanie tak. Ubezpieczenie szyb może uchronić Cię przed zatrzymaniem dowodu przez kontrolę drogową, pozwoli przejść pozytywnie badanie techniczne, przy tym nie zabierając Ci zniżek w AC czy OC. Ubezpieczenie szyb kosztuje najczęściej kilkadziesiąt złotych, więc definitywnie warto rozważyć jego zakup. Sama szyba czołowa potrafi kosztować kilkaset złotych. 

 12. Czy można ubezpieczyć same szyby?

  Tak, ale tylko w parze z innym głównym ryzykiem - OC lub AC. Dokupienie ubezpieczenia szyb w trakcie trwania umowy OC lub AC może nie być możliwe.