Wielu kierowców chce spersonalizować posiadany pojazd i decyduje się na tuning. Należysz do tej grupy właścicieli aut? Pamiętaj, że wprowadzone w samochodzie zmiany mogą wpłynąć na wysokość składki ubezpieczeń OC i AC.

Miłośników tuningu samochodów nie brakuje. Jeżeli się do nich zaliczasz, musisz mieć na uwadze dodatkowe formalności – wiążą się one m.in. z poinformowaniem ubezpieczyciela o dokonanych zmianach. W przeciwnym razie możesz spodziewać się problemów z wypłatą odszkodowania lub zaniżenia jego wysokości. W poniższym artykule podpowiadamy, o czym należy pamiętać, tuningując swój pojazd.

Znajdź OC już od 333zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty 19 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czym jest tuning samochodu?

Do tuningu samochodu dochodzi, gdy jego właściciel znacząco zmienił jego wygląd zewnętrzny lub przeprowadził istotne modyfikacje parametrów technicznych pojazdu. W efekcie powstał unikalny egzemplarz, bardzo różniący się od standardowego modelu, który opuścił fabrykę. Tuning jest bardzo popularny np. wśród kierowców jeżdżących sportowymi autami.

Tuning jest legalny, lecz zmiany wprowadzone w wyglądzie lub konstrukcji pojazdu muszą być zgodne z prawem. Jeśli nie będą, narażasz się na ryzyko mandatu, niezaliczenia badania technicznego, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, czy nawet odmowę wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jakie wyróżnia się rodzaje tuningu?

Jeżeli masz w planach wprowadzenie modyfikacji w posiadanym pojeździe, warto wiedzieć, jak zakwalifikować takie zmiany. Specjaliści wyróżniają trzy rodzaje tuningu – każdy z nich odnosi się do modyfikacji elementów z innego obszaru auta.

1. Tuning optyczny

Tuning optyczny, zwany również tuningiem wizualnym, obejmuje zmiany w wyglądzie pojazdu. Dokonuje się ich poprzez montaż dodatkowych elementów, np. spojlera, nowej maski czy końcówek wydechu. Tuning optyczny odnosi się też do modyfikacji wyglądu wnętrza samochodu. Przykładem może być montaż folii przyciemniających szyby czy nowej kierownicy.

Przeprowadzenie tuningu optycznego nie jest czasochłonne ani specjalnie trudne. Dodatkowo ten rodzaju tuningu nie ma większego wpływu na parametry techniczne pojazdu (uzyskiwane przez niego osiągi).

2. Tuning mechaniczny

Głównym celem tuningu mechanicznego jest poprawa osiągów pojazdu. Z tego względu zmian dokonuje się w obrębie silnika, układu napędowego, paliwowego i podwozia auta. Jeżeli planujesz np. wymianę tłoków (bo chcesz uzyskać większą moc) lub zastosowanie filtra powietrza o zwiększonej przepustowości, to masz zamiar w swoim pojeździe przeprowadzić tuning mechaniczny.

Modyfikacje pojazdu mogą też doprowadzić do osiągnięcia lepszej przyczepności i stabilności lub poprawy bezpieczeństwa kierowcy. Z uwagi na budowę auta, samodzielne przeprowadzenie tuningu mechanicznego jest zazwyczaj domeną największych entuzjastów.

3. Tuning elektroniczny (zwany również chip tuningiem)

Ostatnim rodzajem tuningu jest tuning elektroniczny. Jego celem również jest polepszenie parametrów technicznych auta (prędkości maksymalnej, stosunku paliwa do powietrza czy maksymalnych obrotów silnika) poprzez uruchomienie rezerw pojazdu. W tym przypadku modyfikacje dotyczą zmian w oprogramowaniu pojazdu.

Samodzielne przeprowadzenie tuningu elektronicznego najczęściej jest niemożliwe. Jeżeli interesują Cię zmiany w elektronice pojazdu, będziesz musiał skorzystać z pomocy specjalistów, którzy dobrze znają dany model i mają dostęp do niezbędnych narzędzi.

Jak przeprowadzić tuning zgodnie z prawem?

Aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy nie zabraniają właścicielom pojazdów przeprowadzania tuningu. Jeżeli jesteś zainteresowany zmianą standardowego wyglądu swojego auta, powinieneś jednak pamiętać, że nie każda modyfikacja jest akceptowalna – niektóre mogą doprowadzić do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Tak się stanie, jeżeli:

 • W czasie prowadzenia pojazdu będziesz miał ograniczoną widoczność. Szyby w aucie mogą być przyciemnione np. folią, ale przyciemnienie nie może przekraczać ustalonych norm. Przykładowo przepuszczalność światła szyb bocznych musi być na poziomie 70 proc.
 • Części użyte do tuningu nie będą posiadać homologacji. Tuning jest zgodny z przepisami jedynie przy użyciu elementów dopuszczonych do użytkowania w Polsce.
 • W wyniku przeprowadzonych zmian opony i felgi będą wystawać poza obrys pojazdu. Taka modyfikacja jest niedopuszczalna – zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego.
Warunki techniczne jakie musi spełniać pojazd, zostały określone m.in. w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W przywołanym przepisie przeczytać można, że pojazd, który uczestniczy w ruchu musi być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego m.in. nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim podróżujących.

Pamiętaj, że tuningowanym autem prędzej czy później, ale będziesz musiał zgłosić się na badanie techniczne, podczas którego diagnosta stwierdzi, czy przeróbki są zgodne z przepisami.

 • Jeśli, na przegląd udasz się od razu po wprowadzeniu przeróbek i Twój samochód będzie posiadał aktualne badania techniczne, za potwierdzenie diagnosty zapłacisz 82 zł.
 • Gdy, na badanie udasz się w terminie przypadającym na kolejny przegląd, za usługę zapłacisz już znacznie więcej, bo 180 zł (98 zł za okresowe badanie techniczne pojazdu oraz 82 zł za dodatkowy przegląd po przeprowadzeniu zmian konstrukcyjnych auta).

Uwaga! Jeżeli zmiany okażą się niezgodne z przepisami, nie otrzymasz pieczątki w dowodzie rejestracyjnym – diagnosta poprosi Cię w pierwszej kolejności o usunięcie wprowadzonych przeróbek.

Koszt badania technicznego nie jest jedynym wydatkiem, jaki może czekać Cię po modyfikacji pojazdu. W przypadku zmian konstrukcyjnych powinieneś zadbać również o zmianę dowodu rejestracyjnego.

Opłaty za zmiany konstrukcyjne auta

Więcej na temat zmian konstrukcyjnych auta oraz formalności z tym związanych znajdziesz w artykule: Jak zmiany konstrukcyjne samochodu wpływają na odszkodowanie OC.

Czy każdy tuning trzeba zgłosić ubezpieczycielowi?

Niezależnie od tego, czy dokonasz jedynie tuningu wizualnego, czy też zdecydujesz się na tuning mechaniczny lub elektroniczny, powinieneś zgłosić ubezpieczycielowi wprowadzone zmiany. Powód jest prosty – pracownicy firmy ubezpieczeniowej powinni ocenić istotność modyfikacji. Jeżeli uznają oni, że tuning może wpływać na wysokość składki OC lub/i AC, to dokonają jej rekalkulacji, a Ty otrzymasz informację, ile powinieneś dopłacić.

Poinformowanie firmy ubezpieczeniowej o zmianach jest szczególnie istotne w przypadku korzystania z ubezpieczenia AC. Jeżeli nie zgłosisz przeprowadzonych modyfikacji, możesz spodziewać się kłopotów, gdy spowodujesz szkodę z autocasco. Wówczas ubezpieczyciel może argumentować, że nie został poinformowany o dokonanych w pojeździe zmianach. Gdyby okazało się, że tuning nie jest zgodny z przepisami, możesz zostać obarczony częścią lub całością kosztów likwidacji szkody.

Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.plKamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Pamiętaj, że o modyfikacjach fabrycznych parametrów pojazdu powinieneś poinformować ubezpieczyciela zarówno przed zawarciem umowy, jak i w trakcie jej trwania.

Przykład:Pół roku po zakupie pojazdu pan Tomasz zdecydował się na tuning wizualny i elektroniczny pojazdu. Po odebraniu samochodu z warsztatu mężczyzna wysłał do firmy ubezpieczeniowej informacje o dokonanych modyfikacjach pocztą e-mail, dołączając dokumentację. Po kilku dniach otrzymał wezwanie do dopłaty – ubezpieczyciel uznał, że zamontowane elementy i wprowadzone zmiany wpływają na osiągi pojazdu, a to z kolei może wpłynąć na rozmiar szkód, jeżeli dojdzie do kolizji lub wypadku drogowego.

Jak tuning auta wpływa na wysokość składek OC i AC?

Tuning pojazdu może, ale nie musi wpłynąć na wysokość składek ubezpieczenia OC i AC – wszystko zależy od zakresu modyfikacji, na jakie się zdecydowałeś. Przykładowo:

 • Montaż spojlera nie podniesie znacząco wartości pojazdu, nie wpłynie też bardzo na osiągi pojazdu. Jest zatem mało prawdopodobne, że firma ubezpieczeniowa zdecyduje się podwyższyć składkę.
 • Modyfikacje w obrębie silnika czy podwozia pojazdu i montaż wielu dodatkowych podzespołów będą mieć odzwierciedlenie zarówno w maksymalnej prędkości, jaką pojazd będzie mógł rozwinąć, jak i jego wartości. To może oznaczać wyższą składkę ubezpieczenia OC, jak i AC.

Przykład:W dniu zakupu polisy OC AC wartość pojazdu należącego do pana Arkadiusza została ustalona na 50 tys. zł. Kilka miesięcy później mężczyzna zdecydował się na tuning, w którego efekcie wartość pojazdu wzrosła o 20 tys. zł. Po otrzymaniu zgłoszenia o modyfikacjach ubezpieczyciel przeprowadził rekalkulację składki AC – pan Arkadiusz otrzymał wezwanie do dopłaty w wysokości 250 zł.

Czy towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania po spowodowaniu szkody tuningowanym samochodem?

Jeśli spowodujesz wypadek lub kolizję drogową samochodem po tuningu, towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma prawa odmówić poszkodowanemu wypłaty odszkodowania z Twojej polisy OC. 

Inaczej wygląda kwestia naprawy Twojego auta z dobrowolnego ubezpieczeniaautocasco. Jeśli tuning samochodu został wykonany przy użyciu części bez homologacji lub montaż został przeprowadzony nieprofesjonalnie i auto nie przeszło badania technicznego po zmianach konstrukcyjnych, firma ubezpieczeniowa może obarczyć Cię częścią kosztów lub nawet odmówić wypłaty odszkodowania.

Zapisów dotyczących odpowiedzialności Twojego ubezpieczyciela za szkodę likwidowaną z umowy AC szukaj w dostarczonym przez niego dokumencie OWU. Przykładowo w swoich ogólnych warunkach ubezpieczenia AC, Link4 wyraźnie wskazuje na możliwą odmowę wypłaty odszkodowania po modernizacji lub zmianach konstrukcyjnych pojazdu:

21. Wady fabryczne, niewłaściwe naprawy, modernizacje lub konserwacje

Nie wypłacamy odszkodowania za Szkody, które powstaną w wyniku:

1) wad fabrycznych Pojazdu,

2) niewłaściwych napraw, modernizacji lub konserwacji Pojazdu.

Wyjątkiem są dwie sytuacje – nawet jeżeli ich bezpośrednią przyczyną była wada fabryczna, niewłaściwa naprawa, modernizacja lub konserwacja:

3) gdy Pojazd zderzy się z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, które pochodzą z zewnątrz Pojazdu,

4) gdy Szkoda wystąpi z powodu pożaru, wybuchu albo zatopienia Pojazdu". 

33. Modyfikacje pojazdu

Nie wypłacamy odszkodowania za Szkody Pojazdu, którego zabudowa i konstrukcja zostały istotnie zmodyfikowane (przebudowane, rozbudowane, nadbudowane). 

Jak dostać wysokie odszkodowanie z OC po uszkodzeniu tuningowanego samochodu?

Jeśli doszło do kolizji lub wypadku drogowego, w którym jesteś osobą poszkodowaną i chcesz zlikwidować szkodę z OC sprawcy zdarzenia, upewnij się, że wypłacone odszkodowanie pokryje wszystkie koszty przeprowadzonych wcześniej zmian konstrukcyjnych auta. Szczególnie, jeśli ubezpieczyciel sprawcy proponuje uproszczony proces likwidacji szkody (tzn. bez wizyty rzeczoznawcy).

W takim przypadku może np. dojść do wyceny uszkodzonych elementów pojazdu w oparciu o cennik standardowego, tańszego wyposażenia auta. Z reguły nie jest to celowe działanie zakładu ubezpieczeń, ale skutek braku informacji o dokonanych zmianach. Co zrobić w takiej sytuacji?

Już na etapie zgłaszania szkody warto przedstawić ubezpieczycielowi wszelkie faktury i rachunki, które potwierdzają wysokość poniesionych kosztów na zakup części czy wykonanie prac.

Jeśli nie zgromadziłeś faktur i rachunków, możesz zwrócić się o opinię do niezależnego rzeczoznawcy. Jednak za jego usługi będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni. Jednocześnie może Ci to pomóc w złożeniu skutecznego odwołania od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jak odwołać się od decyzji zakładu ubezpieczeń, gdy wysokość odszkodowania z OC lub AC jest zbyt niska po tuningu samochodu?

Tuning pojazdu ma wpływ nie tylko na wysokość składki ubezpieczenia OC i AC, ale również na wysokość odszkodowania. Jak dochodzić swoich praw w razie sporu z ubezpieczycielem? Jeżeli zostaniesz poszkodowany w kolizji lub wypadku i uznasz, że odszkodowanie zostało zaniżone, możesz:

 • Odwołać się od decyzji ubezpieczyciela i przedstawić dokumenty, które będą potwierdzać wysokość wydatków poniesionych na modyfikacje. W ten sposób udowodnisz, że ubezpieczyciel błędnie określił wartość pojazdu w momencie zdarzenia.
 • Jeżeli, odwołanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego. Rzecznik pomaga poszkodowanym, którzy pozostają w sporze m.in. z firmami ubezpieczeniowymi.
 • W ostateczności możesz dochodzić swoich roszczeń przed sądem. Wówczas najprawdopodobniej powołany zostanie biegły, który dokona wyceny pojazdu.

Przykład: Pan Mateusz został poszkodowany w kolizji. Z OC sprawcy otrzymał odszkodowanie w wysokości 4 tys. zł. Mężczyzna w momencie zdarzenia poruszał się samochodem po tuningu i dlatego uważał, że wartość odszkodowania została zaniżona o co najmniej 2,5 tys. zł. Dzięki dokumentom potwierdzającym nakłady poniesione na modyfikację samochodu ubezpieczyciel zmienił swoje stanowisko i zaproponował odszkodowanie w wysokości 6,5 tys. zł.

Towarzystwo oferuje Ci odszkodowanie w wysokości nieadekwatnej do wartości pojazdu? Pamiętaj, że nie zawsze jest to zła wola ubezpieczyciela – mógł on po prostu nie być świadomy wydatków, jakie poczyniłeś w związku z tuningiem. Właśnie dlatego warto poinformować ubezpieczyciela o zmianach wprowadzanych w pojeździe.

Źródła:

Ustawa Prawo o ruchu drogowym: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf
 

Co warto wiedzieć

 1. Wyróżnia się trzy rodzaje tuningu: optyczny, mechaniczny i elektroniczny. Każda modyfikacja musi zostać przeprowadzona zgodnie z prawem.
 2. Wszelkie zmiany dokonane w pojeździe należy zgłosić firmie ubezpieczeniowej. Mogą one (ale nie muszą) mieć wpływ na wysokość składek OC i AC.
 3. Najczęściej wezwanie do dopłaty otrzymują właściciele pojazdów, którzy przeprowadzili tuning mechaniczny i elektroniczny. Ich efektem jest zmiana osiągów i wartości auta.
 4. Warto zachować rachunki dokumentujące wysokość nakładów poniesionych na tuning. Przydadzą się one przy dochodzeniu odszkodowania w razie wystąpienia szkody.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie tuningowanego samochodu

 1. Jakie zmiany konstrukcyjne samochodu może zakwestionować ubezpieczyciel?

  Mówiąc najprościej wykonane niezgodnie z prawem, ponieważ mogą przyczynić się do zmniejszenia bezpieczeństwa auta. Aby uniknąć kłopotów, używaj tylko części mających homologację. Poza tym do najczęściej przeprowadzanych nielegalnie modyfikacji przez miłośników tuningu należą:

  • montaż zbyt szerokich felg, czyli wystających za obrys samochodu,
  • oświetlanie podwozia i felg
  • demontaż tłumika,
  • wymiana lusterek bocznych na ograniczające widoczność,
  • wymiana kierownicy bez homologacji lub niemającej sprawnego klaksonu (sygnału dźwiękowego),
  • stosowanie świateł ksenonowych w kloszach zwykłych lamp.
 2. Czy tuning optyczny wpływa na wysokość składki OC?

  Raczej nie. Jednak nawet niektóre zmiany zewnętrznego wyglądu samochodu są nielegalne i mogą zmniejszyć bezpieczeństwo jazdy. Np. zbyt przyciemnione szyby ograniczają kierowcy widoczność, co może być przyczyną wypadku. W efekcie ubezpieczyciel może zakwestionować wypłatę odszkodowania.

 3. Jakie zmiany konstrukcyjne pojazdu mogą znacząco wpłynąć na wzrost składki OC?

  Przede wszystkim poważne przeróbki mechaniczne. Jeśli np. w ramach tuningu zmieniasz silnik, to może to wpłynąć na zmianę składki OC. Moc oraz osiągi samochodu i powiązane z nimi ryzyko wystąpienia kolizji lub wypadku, to dla ubezpieczycieli bardzo ważne czynniki, które wpływają na wysokość cen ubezpieczenia pojazdu.