Wielu kierowców chce spersonalizować posiadany pojazd i decyduje się na tuning. Należysz do tej grupy właścicieli aut? Pamiętaj, że wprowadzone w samochodzie zmiany mogą wpłynąć na wysokość składki ubezpieczeń OC i AC.

Miłośników tuningu samochodów nie brakuje. Jeżeli się do nich zaliczasz, musisz mieć na uwadze dodatkowe formalności – wiążą się one m.in. z poinformowaniem ubezpieczyciela o dokonanych zmianach. W przeciwnym razie możesz spodziewać się problemów z wypłatą odszkodowania lub zaniżenia jego wysokości. W poniższym artykule podpowiadamy, o czym należy pamiętać, tuningując swój pojazd.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jakie wyróżnia się rodzaje tuningu?

Jeżeli masz w planach wprowadzenie modyfikacji w posiadanym pojeździe, powinieneś wiedzieć, jak zakwalifikować takie zmiany. Specjaliści wyróżniają trzy rodzaje tuningu – każdy z nich odnosi się do modyfikacji elementów z innego obszaru auta.

1. Tuning optyczny

Tuning optyczny, zwany również tuningiem wizualnym, obejmuje zmiany w wyglądzie pojazdu. Dokonuje się ich poprzez montaż dodatkowych elementów, np. spojlera, nowej maski czy końcówek wydechu. Tuning optyczny odnosi się też do modyfikacji wyglądu wnętrza samochodu. Przykładem może być montaż folii przyciemniających szyby czy nowej kierownicy.

Przeprowadzenie tuningu optycznego nie jest czasochłonne ani specjalnie trudne. Dodatkowo ten rodzaju tuningu nie ma większego wpływu na parametry techniczne pojazdu (uzyskiwane przez niego osiągi).

2. Tuning mechaniczny

Głównym celem tuningu mechanicznego jest poprawa osiągów pojazdu. Z tego względu zmian dokonuje się w obrębie silnika, układu napędowego, paliwowego i podwozia auta. Jeżeli planujesz np. wymianę tłoków (bo chcesz uzyskać większą moc) lub zastosowanie filtra powietrza o zwiększonej przepustowości, to masz zamiar w swoim pojeździe przeprowadzić tuning mechaniczny.

Modyfikacje pojazdu mogą też doprowadzić do osiągnięcia lepszej przyczepności i stabilności lub poprawy bezpieczeństwa kierowcy. Z uwagi na budowę auta, samodzielne przeprowadzenie tuningu mechanicznego jest zazwyczaj domeną największych entuzjastów.

3. Tuning elektroniczny

Ostatnim rodzajem tuningu jest tuning elektroniczny. Jego celem również jest polepszenie parametrów technicznych auta (prędkości maksymalnej, stosunku paliwa do powietrza czy maksymalnych obrotów silnika) poprzez uruchomienie rezerw pojazdu. W tym przypadku modyfikacje dotyczą zmian w oprogramowaniu pojazdu.

Samodzielne przeprowadzenie tuningu elektronicznego najczęściej jest niemożliwe. Jeżeli interesują Cię zmiany w elektronice pojazdu, będziesz musiał skorzystać z pomocy specjalistów, którzy dobrze znają dany model i mają dostęp do niezbędnych narzędzi.

Jak przeprowadzić tuning zgodnie z prawem?

Aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy nie zabraniają właścicielom pojazdów przeprowadzania tuningu. Jeżeli jesteś zainteresowany zmianą standardowego wyglądu swojego auta, powinieneś jednak pamiętać, że nie każda modyfikacja jest akceptowalna – niektóre mogą doprowadzić do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Tak się stanie, jeżeli:

 • W czasie prowadzenia pojazdu będziesz miał ograniczoną widoczność. Szyby w aucie mogą być przyciemnione np. folią, ale przyciemnienie nie może przekraczać ustalonych norm. Przykładowo przepuszczalność światła szyb bocznych musi być na poziomie 70 proc.
 • Części użyte do tuningu nie będą posiadać homologacji. Tuning jest zgodny z przepisami jedynie przy użyciu elementów dopuszczonych do użytkowania w Polsce.
 • W wyniku przeprowadzonych zmian opony i felgi będą wystawać poza obrys pojazdu. Taka modyfikacja jest niedopuszczalna – zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego.
Warunki techniczne jakie musi spełniać pojazd zostały określone m.in. w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W przywołanym przepisie przeczytać można, że pojazd który uczestniczy w ruchu musi być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego m.in. nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim podróżujących.

Pamiętaj, że tuningowanym autem prędzej czy później, ale będziesz musiał zgłosić się na badanie techniczne, podczas którego diagnosta stwierdzi, czy przeróbki są zgodne z przepisami.

 • Jeśli na przegląd udasz się od razu po wprowadzeniu przeróbek i Twój samochód będzie posiadał aktualne badania techniczne, potwierdzenie diagnosty wykosztuje Cię 82 zł,
 • Gdy na badanie udasz się w terminie przypadającym na kolejny przegląd, za usługę zapłacisz już znacznie więcej, bo 180 zł (98 zł za okresowe badanie techniczne pojazdu oraz 82 zł za dodatkowy przegląd po przeprowadzeniu zmian konstrukcyjnych auta).

Uwaga! Jeżeli zmiany okażą się niezgodne z przepisami, nie otrzymasz pieczątki w dowodzie rejestracyjnym – diagnosta poprosi Cię w pierwszej kolejności o usunięcie wprowadzonych przeróbek.

Koszt badania technicznego nie jest jedynym wydatkiem, jaki może czekać Cię po modyfikacji pojazdu. W przypadku zmian konstrukcyjnych, powinieneś zadbać również o zmianę dowodu rejestracyjnego - za jego wydanie zapłacisz 54,50 zł.

Opłaty za zmiany konstrukcyjne auta

Więcej na temat zmian konstrukcyjnych auta oraz formalności z tym związanych znajdziesz w artykule Jak zmiany konstrukcyjne samochodu wpływają na odszkodowanie OC

Czy każdy tuning trzeba zgłosić ubezpieczycielowi?

Niezależnie od tego, czy dokonasz jedynie tuningu wizualnego, czy też zdecydujesz się na tuning mechaniczny lub elektroniczny, powinieneś zgłosić ubezpieczycielowi wprowadzone zmiany. Powód jest prosty – pracownicy firmy ubezpieczeniowej powinni ocenić istotność modyfikacji. Jeżeli uznają oni, że tuning może wpływać na wysokość składki OC lub/i AC, to dokonają jej rekalkulacji, a Ty otrzymasz informację, ile powinieneś dopłacić.

Poinformowanie firmy ubezpieczeniowej o zmianach jest szczególnie istotne w przypadku korzystania z ubezpieczenia AC. Przykładowo w OWU firmy Concordia znajduje się zapis: „Ubezpieczony ma obowiązek informować ubezpieczyciela o wszelkich okolicznościach, o które ubezpieczyciel zapytywał w formularzu wniosku albo w innych pismach przed zawarciem umowy. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zdarzenie jest następstwem tych okoliczności, o których ubezpieczyciel nie widział (...)”.

Jeżeli nie zgłosisz przeprowadzonych modyfikacji, możesz spodziewać się kłopotów, gdy spowodujesz szkodę z AC. Wówczas ubezpieczyciel może argumentować, że nie został poinformowany o dokonanych w pojeździe zmianach. Gdyby okazało się, że tuning nie jest zgodny z przepisami, możesz zostać obarczony częścią lub całością kosztów likwidacji szkody.

Pamiętaj, że o modyfikacjach fabrycznych parametrów pojazdu powinieneś poinformować ubezpieczyciela zarówno przed zawarciem umowy, jak i w trakcie jej trwania.

Przykład: Pół roku po zakupie pojazdu pan Tomasz zdecydował się na tuning wizualny i elektroniczny pojazdu. Po odebraniu samochodu z warsztatu mężczyzna wysłał do firmy ubezpieczeniowej informacje o dokonanych modyfikacjach pocztą e-mail, dołączając dokumentację. Po kilku dniach otrzymał wezwanie do dopłaty – ubezpieczyciel uznał, że zamontowane elementy i wprowadzone zmiany wpływają na osiągi pojazdu, a to z kolei może wpłynąć na rozmiar szkód, jeżeli dojdzie do kolizji lub wypadku drogowego.

Jak tuning auta wpływa na wysokość składek OC i AC?

Tuning pojazdu może, ale nie musi wpłynąć na wysokość składek ubezpieczenia OC i AC – wszystko zależy od zakresu modyfikacji, na jakie się zdecydowałeś. Przykładowo:

 • Montaż spojlera nie podniesie znacząco wartości pojazdu, nie wpłynie też znacząco na osiągi pojazdu. Jest zatem mało prawdopodobne, że firma ubezpieczeniowa zdecyduje się podwyższyć składkę.
 • Modyfikacje w obrębie silnika czy podwozia pojazdu i montaż wielu dodatkowych podzespołów będą mieć odzwierciedlenie zarówno w maksymalnej prędkości, jaką pojazd będzie mógł rozwinąć, jak i jego wartości. To oznacza wyższą składkę ubezpieczenia OC i AC.

Przykład: W dniu zakupu polis OC i AC wartość pojazdu należącego do pana Arkadiusza została ustalona na 50 tys. zł. Kilka miesięcy później mężczyzna zdecydował się na tuning, w efekcie którego wartość pojazdu wzrosła o 20 tys. zł. Po otrzymaniu zgłoszenia o modyfikacjach ubezpieczyciel przeprowadził rekalkulację składki – pan Arkadiusz otrzymał wezwanie do dopłaty w wysokości 250 zł.

Jak wygląda kwestia odszkodowania z OC lub AC po tuningu samochodu?

Tuning pojazdu ma wpływ nie tylko na wysokość składki ubezpieczenia OC i AC, ale również na wysokość odszkodowania. Jak dochodzić swoich praw w razie sporu z ubezpieczycielem? Jeżeli zostaniesz poszkodowany w kolizji lub wypadku i uznasz, że odszkodowanie zostało zaniżone, możesz:

 • Odwołać się od decyzji ubezpieczyciela i przedstawić dokumenty, które będą potwierdzać wysokość wydatków poniesionych na modyfikacje. W ten sposób udowodnisz, że ubezpieczyciel błędnie określił wartość pojazdu w momencie zdarzenia.
 • Jeżeli odwołanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego. Rzecznik pomaga poszkodowanym, którzy pozostają w sporze m.in. z firmami ubezpieczeniowymi.
 • W ostateczności możesz dochodzić swoich roszczeń przed sądem. Wówczas najprawdopodobniej powołany zostanie biegły, który dokona wyceny pojazdu.

Przykład: Pan Mateusz został poszkodowany w kolizji. Z OC sprawcy otrzymał odszkodowanie w wysokości 4 tys. zł. Mężczyzna w momencie zdarzenia poruszał się samochodem po tuningu i dlatego uważał, że wartość odszkodowania została zaniżona o co najmniej 2,5 tys. zł. Dzięki dokumentom potwierdzającym nakłady poniesione na modyfikację samochodu, ubezpieczyciel zmienił swoje stanowisko i zaproponował odszkodowanie w wysokości 6,5 tys. zł.

Towarzystwo oferuje Ci odszkodowanie w wysokości nieadekwatnej do wartości pojazdu? Pamiętaj, że nie zawsze jest to zła wola ubezpieczyciela – mógł on po prostu nie być świadomy wydatków, jakie poczyniłeś w związku z tuningiem. Właśnie dlatego warto poinformować ubezpieczyciela o zmianach wprowadzanych w pojeździe.

Co warto wiedzieć

 • Wyróżnia się trzy rodzaje tuningu: optyczny, mechaniczny i elektroniczny. Każda modyfikacja musi zostać przeprowadzona zgodnie z prawem.
 • Wszelkie zmiany dokonane w pojeździe należy zgłosić firmie ubezpieczeniowej. Mogą one (ale nie muszą) mieć wpływ na wysokość składek OC i AC.
 • Najczęściej wezwanie do dopłaty otrzymują właściciele pojazdów, którzy przeprowadzili tuning mechaniczny i elektroniczny. Ich efektem jest zmiana osiągów i wartości auta.
 • Warto zachować rachunki dokumentujące wysokość nakładów poniesionych na tuning. Przydadzą się one przy dochodzeniu odszkodowania w razie wystąpienia szkody.