Przedmiotem ubezpieczenia NNW są następstwa nieszczęśliwych wypadków np. uszkodzenia ciała, stały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej. NNW jest dobrowolne i obejmuje kierowcę oraz pasażerów auta.

Decydując się na to ubezpieczenie należy dokładnie zapoznać się z warunkami umowy, ponieważ ubezpieczyciele umieszczają w nich różnego rodzaju wyłączenia od umowy.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Kiedy odszkodowanie nie zostanie nam wypłacone?

NNW określa wiele wyłączeń, z którymi przed podpisaniem umowy należy się koniecznie zapoznać. Do najczęstszych należą:

 • choroba zawodowa,

 • samobójstwo lub próba samobójcza,

 • prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień,

 • udział w protestach,

 • spowodowanie wypadku pod wpływem środków odurzających.

Od czego zależy składka NNW?

Składka zazwyczaj jest opłacana jednorazowo po podpisaniu umowy. Głównie zależy od:

 • sumy, na jaką się ubezpieczamy,

 • rodzaju pojazdu, ilości miejsc w samochodzie,

 • okresu, na jaki wykupujemy ubezpieczenie,

 • przeznaczenia pojazdu,

 • rodzaju opłaty - jednorazowa lub ratalna.

Składka nie jest jednakowa dla wszystkich i jak w przypadku polis OC, AC nalicza się ją indywidualnie dla każdego. Ubezpieczyciel przed wykupieniem przez was ubezpieczenia NNW zwróci uwagę na wiek kierowcy i inne okoliczności, które mogłyby zwiększyć prawdopodobieństwo wypadku. Większość ubezpieczycieli ma w swojej ofercie dwa warianty ubezpieczenia NNW komunikacyjnego: kierowcy lub kierowcy i pasażerów. Kompleksową ochronę zapewni bardziej rozbudowane ubezpieczenie.

Wysokość odszkodowania

W przypadku polisy NNW ubezpieczony sam ustala wysokość kwoty, na jaką chce się ubezpieczyć i oczywiście od tego zależy wysokość składki. Wielu ubezpieczycieli proponuje ubezpieczanie się na wyższe kwoty.  Dlaczego warto z tego skorzystać? Przykładowo: w sytuacji gdy doznamy 20% uszczerbku na zdrowiu (uwaga: wielkość % uszczerbku na zdrowiu zależy od wybranego towarzystwa), zostanie nam wypłacone odszkodowanie w wysokości 20% całkowitej sumy, na jaką się ubezpieczyliśmy. I tak, jeśli ubezpieczyliśmy się na 10 000 zł dostaniemy zaledwie 2000 zł, natomiast, jeśli ubezpieczyliśmy się na 100 000 zł, kwota odszkodowania to 20 000 zł.

Należy jednak pamiętać, że polisa NNW nie jest ubezpieczeniem na życie. Podpisując umowę powinniśmy się dowiedzieć, jak będzie w przypadku śmierci jednej z osób, biorącej udział w wypadku (jej bliscy mogą np. otrzymać tylko 50% sumy ubezpieczenia).

Warto korzystać z polisy NNW, jednak należy pamiętać o wyłączeniach i o kwocie, na jaką się ubezpieczamy - im jest ona wyższa, tym większe odszkodowanie otrzymamy. Trzeba więc szczegółowo przeanalizować swoje potrzeby i do nich dostosować swoją polisę NNW.