Kamienie na drodze czy opady gradu – to z reguły wystarcza, aby doszło do uszkodzenia szyby. Ponieważ jazda z pękniętą szybą jest ryzykowna, należy ją niezwłocznie wymienić. Jeżeli odpowiednio wcześniej wykupisz ubezpieczenie szyb, to koszty naprawy lub jej wymiany pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie szyb samochodowych to jedno z dodatkowych, dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych. Jak wskazuje sama nazwa, ochroną objęte są szyby pojazdu, chociaż nie wszystkie. Z propozycją skorzystania z ochrony szyb możesz spotkać się zarówno przy zakupie OC, jak i pakietu OC/AC.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jakie szyby obejmuje ubezpieczenie szyb?

W tej kwestii praktycznie wszystkie towarzystwa są zgodne. Ochrona szyb to ubezpieczenie, które gwarantuje pokrycie kosztów oraz zorganizowanie naprawy lub wymiany:

 • szyby przedniej (czołowej),
 • szyb bocznych,
 • szyby tylnej – o ile nie stanowi ona integralnej części dachu pojazdu.

Usługa obejmuje wymianę zniszczonej szyby na nową, ale tzw. część alternatywną. Nie będzie to więc szyba oryginalna, oznaczona znakiem producenta. Musi ona jednak spełniać wszelkie wymogi techniczne. Wyjątkiem jest sytuacja, w której na polskim rynku dostępne są wyłącznie szyby markowe – wtedy ubezpieczyciel pokryje koszt takiej wymiany.

Ubezpieczenie szyb samochodowych najczęściej nie obejmuje okien dachowych (dachów panoramicznych, szyberdachów) oraz innych elementów szklanych lub wykonanych z podobnych materiałów (świateł, lusterek czy reflektorów). Takie uszkodzenia szyby zlikwidujesz z polisy autocasco.

Kto podejmuje decyzję o naprawie lub wymianie szyby?

Kupiłeś ubezpieczenie szyb? To firma ubezpieczeniowa zdecyduje, czy szyba zostanie naprawiona, czy też wymieniona.

Zgodnie z zapisami znajdującymi się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) polis oferowanych przez ubezpieczycieli:

 • Naprawa szyby ma miejsce wówczas, gdy jest to technologicznie możliwe – gdy jest możliwa naprawa uszkodzeń punktowych.
 • Wymiana szyby uszkodzonej lub zniszczonej odbywa się, gdy w ocenie ubezpieczyciela nie jest możliwa jej naprawa.

Firmy ubezpieczeniowe współpracują z warsztatami zlokalizowanymi w różnych miastach. To właśnie specjaliści z tych warsztatów podejmują decyzję o sposobie postępowania.

Zarówno naprawa szyby, jak i wymiana, odbywa się w firmach specjalizujących się w tego typu usługach. Przykładowo Warta współpracuje z Nord Glass, Flota Glasservice i Autoglass.

Jak wybrać dodatkowe ubezpieczenie szyb?

Jeżeli wcześniej nie kupowałeś ubezpieczenia autoszyby, to możesz zastanawiać się, na co należy zwrócić uwagę, aby wybrać najkorzystniejszy produkt. Najważniejsze parametry to: suma ubezpieczenia, wysokość udziału własnego w szkodzie, zakres terytorialny i termin naprawy.

Ubezpieczenie szyb – suma ubezpieczenia i udział własny w szkodzie

Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, jaką ubezpieczyciel przeznaczy na naprawę szyb w Twoim pojeździe. Niektóre firmy dają klientom możliwość określenia jej wartości, inne natomiast z góry ustalają, do jakiej kwoty zapłacą za szkodę.

FirmaSuma ubezpieczeniaUdział własny
Allianz5000 złPo drugiej i każdej kolejnej szkodzie w szybie czołowej udział własny 500 zł
HDI4000 złPo drugiej i każdej kolejnej szkodzie w szybie czołowej udział własny 30%
Link43000 zł

OC: 25% uszkodzenie szyby czołowej

AC: brak udziału własnego

mtu24.pl5000 zł50 zł
Proama3000 złPo drugiej i każdej kolejnej szkodzie udział własny 40%
PZUUstalana indywidualnie, nieodnawialnaPo drugiej i każdej kolejnej szkodzie udział własny 30%
TUZ Ubezpieczenia

2000 zł, nieodnawialna

Po drugiej i każdej kolejnej szkodzie udział własny 25%
Uniqa4000 złPo drugiej i każdej kolejnej szkodzie udział własny 25%
Warta4000 zł, nieodnawialnaPo drugiej i każdej kolejnej szkodzie udział własny 30%
Wiener4000 zł25% uszkodzenie szyby czołowej
You Can Drive5000 zł 50 zł
Oferty ważne na dzień 15.12.2022 r.

Z reguły suma ubezpieczenia ochrony szyb jest pomniejszana o kwotę wypłaconych odszkodowań (tzw. nieodnawialna). Taki zapis znajduje się w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia) m.in. PZU, TUZ Ubezpieczenia i Warta. Z kolei Link4 w OWU produktu Szyby 24 informuje: „Nie zmniejszamy sumy ubezpieczenia o kwotę zrealizowanych świadczeń”.

Co w sytuacji, gdy koszt naprawy czy wymiany szyby będzie przekraczał sumę ubezpieczenia?

Firmy ubezpieczeniowe mają różne procedury na taki wypadek. Zazwyczaj zakład ubezpieczeń wymaga, aby ubezpieczony pokrył różnicę między rzeczywistym kosztem naprawy (wymiany) szyby a kwotą, do której ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. Bez dopłacenia tej różnicy naprawa się nie rozpocznie.

Ubezpieczenie szyb – zawarcie umowy i zakres terytorialny

Ochrona szyb to ubezpieczenie, które może działać zarówno na terenie Polski, jak i innych krajów europejskich. Przykładowo:

 • PZU, Wiener i Allianz – proponują ochronę na terenie Polski i innych europejskich państw (Uwaga! Należy sprawdzić w OWU, czy ubezpieczyciel nie wyłączył w ubezpieczeniu szyb wybranych krajów. Przykładowo, w Allianz ochrona nie obejmuje Kazachstanu, w tym Gruzji oraz europejskiej części Rosji i krajów basenu Morza Śródziemnego (oprócz Algierii, Libii i Syrii)).
 • HDI, Link4, Uniqa i Warta – pokryją koszty naprawy lub wymiany szyby jedynie wówczas, gdy do jej uszkodzenia czy zniszczenia dojdzie na terenie Polski.

Najczęściej ubezpieczenie szyb samochodu jest sprzedawane z ubezpieczeniem OC lub AC na okres 12 miesięcy. W niektórych firmach będziesz mógł kupić ochronę w trakcie trwania umowy OC lub AC, ale tylko do końca okresu ubezpieczenia.

Przykład:  Pani Jowita kupiła w styczniu ubezpieczenie OC na 12 miesięcy. W czerwcu uznała, że przyda się jej ubezpieczenie szyb i inne dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne. Warunki umowy zostały tak skonstruowane, aby skończyła się ona wraz z polisą OC.

Dodatkowe ubezpieczenie szyb – pokrycie kosztów holowania i parkingu

Nie zawsze naprawa czy wymiana szyby jest możliwa od ręki (najczęściej w ciągu 24 godzin) – warsztat może nie dysponować niezbędnymi materiałami. Wówczas w ubezpieczeniu szyb możesz liczyć też na holowanie pojazdu i opłacenie jego postoju na strzeżonym parkingu.

Przykładowo:

 • Link4 – zapłaci za parking strzeżony na maksymalnie 48 godzin, do kwoty 500 zł.
 • Wiener – pokrywa koszty parkowania do 150 zł (ten koszt nie pomniejsza sumy ubezpieczenia)
 • Warta – płaci za parking strzeżony do 500 zł, jeśli naprawa nie jest możliwa w ciągu 24 godzin od zgłoszenia szkody.

Holowanie i postój na strzeżonym parkingu należy uzgodnić z ubezpieczycielem. W przeciwnym razie możesz spotkać się z odmową zwrotu poniesionych kosztów.

Kiedy ubezpieczyciel zwróci koszty wymiany szyby?

Nie zawsze firma ubezpieczeniowa będzie w stanie zorganizować naprawę uszkodzenia szyby czy jej wymianę w samochodzie – przyczyny mogą być różne, np. brak wolnych terminów w warsztacie. Wówczas będziesz mógł znaleźć wykonawcę usługi we własnym zakresie, a ubezpieczyciel zwróci Ci poniesione koszty do wysokości sumy ubezpieczenia. Różnica między ofertami ubezpieczycieli polega na okresie, jaki będziesz musiał odczekać.

Jeżeli kupiłeś ubezpieczenie szyb samochodowych w:

 • Proama – ubezpieczyciel ma 14 dni na zlikwidowanie szkody, a po upływie tego terminu będziesz mógł zorganizować naprawę we własnym zakresie.
 • Wiener – naprawę lub wymianę szyb będziesz mógł zlecić po upływie 24 godzin, licząc od ustalonego z Koordynatorem Wiener terminu naprawy.
 • Uniqa – szkodę na własną rękę będziesz mógł zlikwidować w trzech sytuacjach: gdy warsztat nie skontaktuje się z Tobą następnego dnia roboczego po zgłoszeniu szkody, nie naprawi szyby w ciągu 24 godzin lub odmówi naprawy czy wymiany szyby.

We własnym zakresie szkodę będziesz mógł zlikwidować również wówczas, jeżeli dojdzie do niej poza granicami Polski. Warunkiem jest jednak, że skorzystasz z ubezpieczenia działającego także w innych krajach europejskich.

Firmy ubezpieczeniowe, które przewidują wypłatę odszkodowania za naprawę lub wymianę szyby we własnym zakresie, wymagają przedłożenia dokumentów. Jeżeli likwidujesz szkodę samodzielnie, to pamiętaj, aby wziąć z warsztatu fakturę lub paragon.

Ile kosztuje ubezpieczenie szyb?

Kierowcy często decydują się na dodatkowe ubezpieczenie wówczas, gdy jego cena jest przystępna. Ile kosztuje ubezpieczenie szyb? Ten produkt nie należy do najdroższych. Najczęściej firmy ubezpieczeniowe wyliczają wysokość składki oddzielnie dla każdego klienta, ale od tej zasady są wyjątki.

Przykładowo:

 • Proama uzależnia wysokość składki od: rodzaju pojazdu, sumy ubezpieczenia, sposobu płatności składki i innych parametrów uwzględnianych przy ocenie ryzyka.
 • mtu24.pl stosuje stałą stawkę – ubezpieczenie kosztuje 120 zł za rok.
 • Uniqa – ubezpieczenie szyb to produkt, którego ceny zaczynają się od 81 zł za rok.
 • Warta również stosuje stałą stawkę – ubezpieczenie szyb kosztuje 78 zł, przy czym ubezpieczyciel zastrzega, że dla niektórych marek i modeli aut osobowych może zastosować zwyżkę.

Jeżeli chcesz sprawdzić, ile zapłacisz za ochronę szyb, skorzystaj z naszego kalkulatora OC/AC. Otrzymasz co najmniej kilka propozycji, spośród których będziesz mógł wybrać najkorzystniejszą.

Jakich szkód nie obejmuje ubezpieczenie szyb?

Ochrona szyb to ubezpieczenie, z którego nie będziesz mógł zlikwidować każdego uszkodzenia. Najczęściej z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

 • Powstałe w wyniku wad fabrycznych.
 • Powstałe po wadliwej naprawie lub konserwacji pojazdu.
 • O charakterze eksploatacyjnym.
 • Spowodowane przez nieprawidłowo zamocowany ładunek.
 • Spowodowane umyślnie.

Firmy ubezpieczeniowe nie ponoszą też odpowiedzialności m.in. gdy kierujący był nietrzeźwy lub pojazd w momencie zdarzenia nie miał ważnych badań technicznych.

Z sekcjami „Ograniczenia” i „Wyłączenia” klient powinien dokładnie zapoznać się jeszcze przed zakupem ubezpieczenia. W przeciwnym razie może czekać go rozczarowanie, gdy będzie chciał zlikwidować pękniętą szybę. Firmy ubezpieczeniowe przewidują różne wyłączenia. Warto je znać, aby mieć świadomość, kiedy ubezpieczenie szyb nie będzie działać

Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.plKamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Jak i kiedy poinformować ubezpieczyciela o szkodzie?

Ubezpieczyciele wymagają przekazania informacji o uszkodzeniu szyby (szyb) w określonym terminie. Szczegóły znajdziesz w OWU.

Przykładowo:

 • Warta jest rygorystyczna pod tym względem – wymaga niezwłocznego przekazania informacji o szkodzie, nie później niż przed upływem 72 godzin od jej stwierdzenia.
 • Wiener wymaga zgłoszenia szkody niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od powstania szkody lub chwili uzyskania informacji o szkodzie.
 • Proama w OWU zobowiązuje ubezpieczonego do poinformowania o szkodzie w terminie 7 dni od dnia jej zaistnienia.

Większość ubezpieczycieli wymaga przekazania informacji o szkodzie telefonicznie – należy zadzwonić na infolinię i przekazać wymagane informacje konsultantowi.

Czy warto kupić ubezpieczenie szyb?

Niewątpliwie dodatkowa polisa z ochroną szyb może się bardzo przydać, szczególnie właścicielom samochodów, którzy nie posiadają ubezpieczenia autocasco. Składka jest niewielka w porównaniu z ewentualnymi kosztami naprawy i wymiany szyby. Warto jednak pamiętać o zróżnicowaniu ofert i porównać propozycje ubezpieczycieli jeszcze przed zakupem OC. Tym bardziej, że praktycznie w każdym towarzystwie ubezpieczenie szyb stanowi dodatek do OC lub AC i nie można go nabyć jako oddzielny produkt.

Przeczytaj również: Czy warto mieć ubezpieczenie szyb samochodowych

Co warto wiedzieć

 • Ochrona szyb to jedno z ubezpieczeń dodatkowych do OC i/lub AC. Obejmuje ono organizację i pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyb przedniej, bocznych i tylnej.
 • Poszukując ochrony szyb, uwagę warto zwrócić na sumę ubezpieczenia, wysokość udziału własnego w szkodzie oraz zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej.
 • Kierowca za ubezpieczenie szyb płaci stałą składkę (np. 120 zł w mtu24.pl) lub jest ona wyliczana dla niego indywidualnie (np. Proama).
 • Ubezpieczyciel nie zapłaci za naprawę lub wymianę, jeśli uszkodzenie szyby wynika z działania umyślnego czy wad fabrycznych

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy ubezpieczenie szyb obejmuje np. uszkodzenie uszczelki, anteny lub folii antywłamaniowej?

  To zależy od zapisów w OWU. Przykładowo Wiener zaznacza, że z jego odpowiedzialności są wyłączone uszkodzenia i zniszczenia "w elementach związanych z szybami, tj. w uszczelkach, w listwach, folii antywłamaniowej, ogrzewaniu, instalacji alarmowej oraz antenie radiowej, chyba że powstały one jednocześnie z uszkodzeniem albo zniszczeniem szyby lub gdy ich wymiana jest podyktowana technologią naprawy bądź wymiany szyby (...)".

 2. Czy ubezpieczenie szyb jest dostępne dla każdego pojazdu?

  Wiele firm proponuje ubezpieczenie szyb jako dodatek do polisy OC. Z tego względu parametry w postaci: marki, modelu, przebiegu czy roku produkcji samochodu nie mają znaczenia. Od tej zasady zdarzają się jednak wyjątki, np. Warta nie przyjmie do ubezpieczenia Twojego auta, jeżeli ma ono więcej niż 20 lat.

 3. Czy w przypadku ochrony szyb możliwe jest uzupełnienie sumy ubezpieczenia?

  Jeżeli zdecydujesz się na ubezpieczenie szyb w firmie Wiener, to w trakcie umowy będziesz mógł uzupełnić sumę ubezpieczenia, jeżeli została ona zmniejszona w związku z naprawą czy wymianą szyb. Doubezpieczenie będzie miało miejsce po zapłacie dodatkowej składki.

 4. Czy ubezpieczenie szyb można kupić dla auta wykorzystywanego jako taxi?

  Tak. W niektórych firmach ubezpieczeniowych ochronę szyb kupisz dla pojazdów wykorzystywanych m.in. jako taxi, rekwizyty, pojazdy do jazd wyścigowych czy konkursowych. Takie auta ochroną obejmuje np. Proama, przy czym warunkiem jest opłacenie dodatkowej składki.

 5. Czy ubezpieczony musi dopłacić do wymiany szyby, jeżeli koszt naprawy przekracza sumę ubezpieczenia?

  Nie. Jeżeli nie dopłacisz różnicy, szyba nie zostanie wymieniona. Od ubezpieczyciela otrzymasz odszkodowanie do wysokości, do której ponosi on odpowiedzialność. Wówczas sam zdecydujesz, czy wymiana szyby będzie Ci się opłacać.