Kamienie na drodze czy opady gradu – to z reguły wystarcza, aby doszło do uszkodzenia szyby. Ponieważ jazda z pękniętą szybą jest ryzykowna, należy ją niezwłocznie wymienić. Jeżeli odpowiednio wcześniej zapewnisz sobie ochronę szyb, to koszty naprawy lub wymiany szyby pokryje firma ubezpieczeniowa.

Ochrona szyb to jedno z dodatkowych, dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych. Jak wskazuje sama nazwa, ochroną objęte są szyby pojazdu, chociaż nie wszystkie. Z propozycją skorzystania z ochrony szyb możesz spotkać się zarówno przy zakupie OC, jak i pakietu OC/AC.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jakie szyby obejmuje ochrona szyb?

W tej kwestii praktycznie wszystkie towarzystwa są zgodne. Ochrona szyb to ubezpieczenie, które gwarantuje pokrycie kosztów oraz zorganizowanie naprawy lub wymiany:

 • szyby przedniej (czołowej),
 • szyb bocznych,
 • szyby tylnej – o ile nie stanowi ona integralnej części dachu pojazdu.

Usługa obejmuje wymianę zniszczonej szyby na nową, ale tzw. część alternatywną. Nie będzie to więc szyba oryginalna, oznaczona znakiem producenta. Musi ona jednak spełniać wszelkie wymogi techniczne. Wyjątkiem jest sytuacja, w której na polskim rynku dostępne są wyłącznie szyby markowe – wtedy ubezpieczyciel pokryje koszt wymiany.

Ubezpieczenie szyb najczęściej nie obejmuje okien dachowych (dachów panoramicznych, szyberdachów) oraz innych elementów szklanych lub wykonanych z podobnych materiałów (świateł, lusterek czy reflektorów). Takie uszkodzenia zlikwidujesz z polisy autocasco.

Kto podejmuje decyzję o naprawie lub wymianie szyby?

Kupiłeś ochronę szyb? To firma ubezpieczeniowa zdecyduje, czy szyba zostanie naprawiona, czy też wymieniona.

Zgodnie z zapisami znajdującymi się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) polis oferowanych przez ubezpieczycieli:

 • Naprawa uszkodzonej szyby ma miejsce wówczas, gdy jest to technologicznie możliwe – gdy jest możliwa naprawa uszkodzeń punktowych.
 • Wymiana szyby uszkodzonej lub zniszczonej odbywa się, gdy w ocenie ubezpieczyciela nie jest możliwa jej naprawa.

Firmy ubezpieczeniowe współpracują z warsztatami zlokalizowanymi w różnych miastach. To właśnie specjaliści z tych warsztatów podejmują decyzję o sposobie postępowania.

Zarówno naprawa, jak i wymiana szyb odbywa się w firmach specjalizujących się w wymianie szyb. Przykładowo Warta współpracuje z FGS i NordGlass, z kolei Wiener tylko z NordGlass.

Jak wybrać ubezpieczenie ochrona szyb?

Jeżeli wcześniej nie kupowałeś ubezpieczenia autoszyby, to możesz zastanawiać się, na co należy zwrócić uwagę, aby wybrać najkorzystniejszy produkt. Najważniejsze parametry to: suma ubezpieczenia, wysokość udziału własnego w szkodzie, zakres terytorialny i termin naprawy.

Ochrona szyb – suma ubezpieczenia i udział własny w szkodzie

Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, jaką ubezpieczyciel przeznaczy na naprawę szyb w Twoim pojeździe. Wiele firm daje klientom możliwość określenia sumy ubezpieczenia.

FirmaSuma ubezpieczeniaUdział własny
Generali – Auto SzybyOd 3000 do 6000 złPo drugiej i każdej kolejnej szkodzie firma pokrywa 60 proc. kosztu wymiany szyby
InterRisk – AutoSzyby2000 złPo drugiej i każdej kolejnej szkodzie ubezpieczyciel pokrywa 50 proc. kosztów wymiany szyby czołowej
mtu24.pl – Ubezpieczenie szyb5000 złUdział własny ubezpieczonego wynosi 50 zł i dotyczy wyłącznie szyby czołowej
Proama – Autoszyby3000 złPo drugiej i każdej kolejnej szkodzie firma pokrywa 60 proc. kosztu wymiany szyby
PZU – Auto SzybaOd 2000 do 10 000 złPo drugiej i każdej kolejnej szkodzie udział własny ubezpieczonego wynosi 30 proc.
Uniqa – Ubezpieczenie SzybDo 4000 złUdział własny ubezpieczonego wynosi 25 proc. kosztów wymiany szyby czołowej i ma zastosowanie przy drugiej i każdej kolejnej szkodzie
Warta – Auto Szyby4000 złPo drugiej i każdej kolejnej szkodzie firma pokrywa 60 proc. kosztu wymiany szyby czołowej
Wiener – Auto Szyby4000 złUdział własny ubezpieczonego wynosi 25 proc. przy wymianie szyby czołowej i może zostać zniesiony
Opracowano na podstawie OWU. Oferty ważne na dzień 24.05.2021 r.

Z reguły suma ubezpieczenia ochrony szyb jest pomniejszana o kwotę wypłaconych odszkodowań. Taki zapis znajduje się w OWU m.in. Generali i InterRisk. Wyjątkiem jest np. Link4. W OWU produktu Szyby 24 oferowanego przez tego ubezpieczyciela można przeczytać: „Nie zmniejszamy sumy ubezpieczenia o kwotę zrealizowanych świadczeń”.

Co w sytuacji, gdy koszt naprawy czy wymiany szyby będzie przekraczał sumę ubezpieczenia?

Firmy ubezpieczeniowe mają procedurę na taki wypadek. Przykładowo InterRisk wymaga, aby ubezpieczony pokrył różnicę między rzeczywistym kosztem naprawy (wymiany) szyby a kwotą, do której ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. Bez dopłacenia tej różnicy naprawa się nie rozpocznie.

Ochrona szyb – zawarcie umowy i zakres terytorialny

Ochrona szyb to ubezpieczenie, które może działać zarówno na terenie Polski, jak i innych krajów europejskich. Przykładowo:

 • Generali, Proama, Wiener – proponują ochronę na terenie Polski i innych europejskich krajów,
 • InterRisk, mtu24.pl i Warta – pokryją koszty naprawy lub wymiany szyby jedynie wówczas, gdy do jej uszkodzenia czy zniszczenia doszło na terenie Polski.

Najczęściej ochrona szyb jest sprzedawana z ubezpieczeniem OC lub AC na okres 12 miesięcy. W niektórych firmach, np. w Compensie, będziesz mógł kupić ochronę w trakcie trwania umowy OC lub AC, ale tylko do końca okresu ubezpieczenia.

Przykład:  Pani Jowita kupiła w styczniu ubezpieczenie OC na 12 miesięcy. W czerwcu uznała, że przyda się jej ochrona szyb i dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne. Warunki umowy zostały tak skonstruowane, aby skończyła się ona wraz z polisą OC.

Ochrona szyb – pokrycie kosztów holowania i parkingu

Nie zawsze naprawa czy wymiana szyby jest możliwa od ręki (najczęściej w ciągu 24 godzin) – warsztat może nie dysponować niezbędnymi materiałami. Wówczas w ramach ochrony szyb możesz liczyć też na holowanie pojazdu i opłacenie jego postoju na strzeżonym parkingu.

Przykładowo:

 • InterRisk – zapłaci za parking strzeżony na maksymalnie 3 dni w ramach sumy ubezpieczenia do kwoty 500 zł.
 • mtu24.pl – opłaca koszty holowania do wysokości 150 zł (w przypadku holowania do 25 km), a jeżeli naprawa lub wymiana szyby nie będzie możliwa w ciągu 24 godzin, pokryje koszt parkowania auta do wysokości 300 zł.
 • Uniqa – pokrywa koszty parkingu strzeżonego do wysokości 150 zł (niezależnie od odszkodowania), jeżeli usługa nie będzie mogła zostać zrealizowana w ciągu 48 godzin od zgłoszenia szkody.

Holowanie i postój na strzeżonym parkingu należy uzgodnić z ubezpieczycielem. W przeciwnym razie możesz spotkać się z odmową zwrotu poniesionych kosztów.

Kiedy ubezpieczyciel zwróci koszty wymiany szyby?

Nie zawsze firma ubezpieczeniowa będzie w stanie zorganizować naprawę czy wymianę szyby w Twoim samochodzie – przyczyny mogą być różne, np. brak wolnych terminów w warsztacie. Wówczas będziesz mógł znaleźć wykonawcę usługi we własnym zakresie, a ubezpieczyciel zwróci Ci poniesione koszty do wysokości sumy ubezpieczenia. Różnica między ofertami ubezpieczycieli polega na okresie, jaki będziesz musiał odczekać.

Jeżeli kupiłeś ochronę szyb w:

 • Generali – ubezpieczyciel ma 14 dni na zlikwidowanie szkody, a po upływie tego terminu będziesz mógł zorganizować naprawę we własnym zakresie.
 • InterRisk – naprawę lub wymianę szyb będziesz mógł zlecić po upływie 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia wypadku ubezpieczeniowego.
 • Uniqa – szkodę na własną rękę będziesz mógł zlikwidować w trzech sytuacjach: gdy warsztat nie skontaktuje się z Tobą następnego dnia roboczego po zgłoszeniu szkody, nie naprawi szyby w ciągu 24 godzin lub odmówi naprawy czy wymiany szyby.

We własnym zakresie szkodę będziesz mógł zlikwidować również wówczas, jeżeli dojdzie do niej poza granicami Polski. Warunkiem jest jednak, że skorzystasz z ubezpieczenia działającego także w innych krajach europejskich.

Firmy ubezpieczeniowe, które przewidują wypłatę odszkodowania za naprawę lub wymianę szyby we własnym zakresie, wymagają przedłożenia dokumentów. Jeżeli likwidujesz szkodę samodzielnie, to pamiętaj, aby wziąć z warsztatu fakturę lub paragon.

Ile kosztuje ochrona szyb?

Kierowcy często decydują się na dodatkowe ubezpieczenie wówczas, gdy jego cena jest przystępna. Ile kosztuje ochrona szyb? Ten produkt nie należy do najdroższych. Najczęściej firmy ubezpieczeniowe wyliczają wysokość składki oddzielnie dla każdego klienta, ale od tej zasady są wyjątki.

Przykładowo:

 • Generali uzależnia wysokość składki od: rodzaju pojazdu, sumy ubezpieczenia, sposobu płatności składki i innych parametrów uwzględnianych przy ocenie ryzyka.
 • mtu24.pl stosuje stałą stawkę – ubezpieczenie kosztuje 120 zł za rok.
 • Uniqa – ochrona szyb to ubezpieczenie, którego ceny zaczynają się od 81 zł za rok.
 • Warta również stosuje stałą stawkę – ochrona szyb kosztuje 74 zł, przy czym ubezpieczyciel zastrzega, że dla niektórych marek i modeli aut osobowych stosuje zwyżkę do 20 proc.

Jeżeli chcesz sprawdzić, ile zapłacisz za ochronę szyb, skorzystaj z naszego kalkulatora OC/AC. Otrzymasz co najmniej kilka propozycji, spośród których będziesz mógł wybrać najkorzystniejszą.

Jakich szkód nie obejmuje ochrona szyb?

Ochrona szyb to ubezpieczenie, z którego nie będziesz mógł zlikwidować każdego uszkodzenia. Najczęściej z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

 • Powstałe w wyniku wad fabrycznych.
 • Powstałe po wadliwej naprawie lub konserwacji pojazdu.
 • O charakterze eksploatacyjnym.
 • Spowodowane przez nieprawidłowo zamocowany ładunek.
 • Spowodowane umyślnie.

Firmy ubezpieczeniowe nie ponoszą też odpowiedzialności m.in. gdy kierujący był nietrzeźwy lub pojazd w momencie zdarzenia nie miał ważnych badań technicznych.

– Z sekcjami „Ograniczenia” i „Wyłączenia” klient powinien dokładnie zapoznać się jeszcze przed zakupem ubezpieczenia. W przeciwnym razie może czekać go rozczarowanie, gdy będzie chciał zlikwidować pękniętą szybę. Firmy ubezpieczeniowe przewidują różne wyłączenia. Warto je znać, aby mieć świadomość, kiedy ochrona szyb nie będzie działać

– przestrzega Kamil Sztandera, specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Jak i kiedy poinformować ubezpieczyciela o szkodzie?

Ubezpieczyciele wymagają przekazania informacji o uszkodzeniu szyby (szyb) w określonym terminie. Szczegóły znajdziesz w OWU.

Przykładowo:

 • Warta jest rygorystyczna pod tym względem – wymaga niezwłocznego przekazania informacji o szkodzie, nie później niż przed upływem 72 godzin od jej stwierdzenia.
 • Wiener wymaga zgłoszenia szkody w terminie 5 dni roboczych, licząc od chwili uzyskania informacji o szkodzie.
 • Generali w OWU zobowiązuje ubezpieczonego do poinformowania o szkodzie w terminie 7 dni od dnia jej zaistnienia.

Większość ubezpieczycieli wymaga przekazania informacji o szkodzie telefonicznie – należy zadzwonić na infolinię i przekazać wymagane informacje konsultantowi.

Czy warto kupić ubezpieczenie szyb?

Niewątpliwie dodatkowa polisa z ochroną szyb może się bardzo przydać, szczególnie właścicielom samochodów, którzy nie posiadają ubezpieczenia autocasco. Składka jest niewielka w porównaniu z ewentualnymi kosztami naprawy i wymiany szyby. Warto jednak pamiętać o zróżnicowaniu ofert i porównać propozycje ubezpieczycieli jeszcze przed zakupem OC. Tym bardziej, że praktycznie w każdym towarzystwie ubezpieczenie szyb stanowi dodatek do OC lub AC i nie można go nabyć jako oddzielny produkt.

Przeczytaj również: Czy warto mieć ubezpieczenie szyb samochodowych

Co warto wiedzieć

 • Ochrona szyb to jedno z ubezpieczeń dodatkowych. Obejmuje ono organizację i pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyb przedniej, bocznych i tylnej.
 • Poszukując ochrony szyb, uwagę warto zwrócić na sumę ubezpieczenia, wysokość udziału własnego w szkodzie oraz zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej.
 • Kierowca za ochronę szyb płaci stałą składkę (np. 120 zł w mtu24.pl) lub jest ona wyliczana dla niego indywidualnie (np. Generali, Proama).
 • Ubezpieczyciel nie zapłaci za naprawę lub wymianę szyby, do której uszkodzenia doszło w wyniku działania umyślnego czy wad fabrycznych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy ochrona szyb obejmuje np. uszkodzenie folii przyciemniającej?

  To zależy od zapisów w OWU. Przykładowo PZU w OWU PZU Auto Szyby zaznacza, że polisa nie obejmuje ochroną uszkodzenia czy zniszczenia folii przyciemniającej, gdy zamontowałeś ją po zakupie samochodu. Jeżeli jednak folia została nałożona fabrycznie, to ochrona szyb będzie obejmować jej naprawę.
 2. Czy ochrona szyb to ubezpieczenie dostępne dla każdego pojazdu?

  Wiele firm ubezpieczeniowych proponuje ochronę szyb jako dodatek do polisy OC. Z tego względu parametry w postaci: marki, modelu, przebiegu czy roku produkcji samochodu nie mają znaczenia. Od tej zasady zdarzają się jednak wyjątki, np. Warta nie przyjmie do ubezpieczenia Twojego auta, jeżeli ma ono więcej niż 20 lat.
 3. Czy w przypadku ochrony szyb możliwe jest uzupełnienie sumy ubezpieczenia?

  Jeżeli zdecydujesz się na ochronę szyb w firmie Wiener, to w trakcie umowy będziesz mógł uzupełnić sumę ubezpieczenia, jeżeli została ona zmniejszona w związku z naprawą czy wymianą szyb. Doubezpieczenie będzie miało miejsce po zapłacie dodatkowej składki.
 4. Czy ochronę szyb można kupić dla auta wykorzystywanego jako taxi?

  Tak. W niektórych firmach ubezpieczeniowych ochronę szyb kupisz dla pojazdów wykorzystywanych m.in. jako taxi, rekwizyty, pojazdy do jazd wyścigowych czy konkursowych. Takie auta ochroną obejmuje np. Generali, przy czym warunkiem jest opłacenie dodatkowej składki.
 5. Czy ubezpieczony musi dopłacić do wymiany szyby, jeżeli koszt naprawy przekracza sumę ubezpieczenia?

  Nie. Jeżeli nie dopłacisz różnicy, szyba nie zostanie wymieniona. Od ubezpieczyciela otrzymasz odszkodowanie do wysokości, do której ponosi on odpowiedzialność. Wówczas sam zdecydujesz, czy wymiana szyby będzie Ci się opłacać.