Umowa najmu miejsca garażowego pozwala najemcy parkować pojazd w wyznaczonym miejscu postojowym należącym do wynajmującego. Podpowiadamy, jak skonstruować umowę najmu garażu, aby podczas zawierania transakcji mieć pewność, że wszystko odbywa się zgodnie z przepisami.

W umowie najmu miejsca garażowego warto zawrzeć zasady dotyczące użytkowania garażu przez Najemcę, a także obowiązki Wynajmującego z tytułu najmu.

Pobierz darmowy wzór umowy miejsca garażowego

Pobierz wzór umowy

Umowa najmu miejsca garażowego – co musi zawierać?

Umowa najmu miejsca garażowego, tak jak każda inna umowa pisemna, powinna zawierać:

 • datę i miejsce zawarcia umowy;
 • dane obu stron podpisujących umowę, umożliwiające ich identyfikację (imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery dowodu osobistego, PESEL (a w przypadku firm: imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę, adres siedziby firmy, NIP i REGON)

Oprócz powyższych informacji, konieczne jest także określenie, gdzie znajduje się garaż, którego dotyczy umowa najmu, a więc podanie informacji tj. miasto, nazwa ulicy, numer.

Następnym priorytetem jest podanie daty, od jakiej umowa obowiązuje, czyli terminu, od którego Najemca może rozpocząć korzystanie z miejsca garażowego. Jeżeli jest to umowa najmu terminowego, wyraźnie określmy także, kiedy dobiega końca oraz czy możliwe jest jej wcześniejsze wypowiedzenie. Można to zrobić w następujący sposób:

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, z …………………………... terminem wypowiedzenia w formie pisemnej. Termin wypowiedzenia biegnie od dnia ……. dnia miesiąca – w którym wypowiedzenie zostało złożone, jeśli nastąpiło to do ……. dnia tego miesiąca lub od ……. dnia następnego miesiąca, jeśli wypowiedzenie zostało złożone po …… dniu miesiąca.

Umowa najmu miejsca garażowego – informacje dodatkowe

W umowie najmu koniecznie trzeba wskazać wysokość miesięcznego czynszu za wynajem garażu, który Najemca zobowiązuje się opłacać Wynajmującemu. Warto również zaznaczyć sposób dokonywania opłat – w gotówce czy przelewem bankowym. W przypadku drugiego wariantu wpiszmy numer konta bankowego, na który należy wpłacić należność.

Do umowy najmu garażu warto wpisać także sposób potwierdzania wpłat, np. za pomocą faktury.

WAŻNE!
Umowa najmu garażu powinna być stworzona w dwóch identycznych egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron i przez każdą stronę podpisana.

Co z podnajmem miejsca garażowego kolejnej osobie?

W umowie najmu miejsca garażowego warto zawrzeć zasady dotyczące użytkowania garażu przez Najemcę, a także obowiązki Wynajmującego z tytułu najmu. 

Szczególnie ważnym aspektem jest, czy Najemca może podnająć wynajęty garaż osobom trzecim. Jeżeli Wynajmującemu zależy, aby takie sytuacje nie miały miejsca, warto w umowie zawrzeć klauzulę:

Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatnie udostępniać osobom trzecim.

To samo może zrobić Najemca, jeśli chce mieć pewność, że podczas całego okresu najmu Wynajmujący nie będzie podnajmował garażu, ani jego części, osobom trzecim. Wtedy powinien zadbać o zapis w umowie:

Przedmiot najmu nie jest i nie będzie przedmiotem podnajmu dla osób trzecich i nie będzie przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań Wynajmującego wobec osób trzecich podczas całego okresu najmu.

Jeżeli w wynajmowanym garażu znajdują się jakieś cenne przedmioty Wynajmującego, np. maszyny czy urządzenia, dobrze jest spisać to mienie, a jego listę załączyć do umowy.  

Ponieważ nie sposób zamieścić w umowie wszystkich niezbędnych zapisów, dlatego na końcu umowy najmu miejsca garażowego warto pamiętać o klauzuli:

Sprawy nieuregulowane w danej umowie regulują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Kto ma ubezpieczyć miejsce garażowe i garaż?

Garaż to miejsce, w którym nie tylko przechowuje się auto, ale i często wykonuje różnego typu prace, a ponadto garaż narażony jest na włamania oraz akty wandalizmu, w umowie najmu warto również zawrzeć klauzulę dotyczącą ubezpieczenia nieruchomości. 

Ubezpieczenie garażu spoczywa po stronie Wynajmującego, to on powinien zadbać o to, aby miejsce garażowe było chronione na wypadek nagłej szkody, np. pożaru. Warto to zrobić, aby uniknąć niepotrzebnych sporów finansowych z Najemcą.

Jednocześnie Wynajmujący, poprzez odpowiedni zapis w umowie, może uchronić się przed kosztami związanymi z uszkodzeniem auta Najemcy przechowywanego w garażu. Klauzulę mówiącą o tym można w umowie zamieścić w następujących sposób:

Wynajmujący zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotu najmu od ognia i innych zdarzeń losowych na własny koszt.

Wynajmujący nie odpowiada za szkody wyrządzone pojazdowi Najemcy w wyniku zalania, ognia, włamania bądź...

Jak ubezpieczyć miejsce garażowe i garaż?

Miejsce garażowe i garaż możemy chronić finansowo z polisy mieszkaniowej, ale nie w każdym przypadku. Za szkody powstałe w miejscu garażowym - nie z naszej winy - odpowiada sprawca zdarzenia, a w razie innych przyczyn, np. wybuchu czy zalania administracja budynku. 

Z ubezpieczeniem garażu jest nieco inaczej. Możemy chronić garaż jako budynek i przedmioty, które znajdują się w nim, także samochód – do ustalonej kwoty typu 20 000 zł. Ubezpieczenie dotyczy garażu z  fundamentami – w bryle budynku mieszkalnego lub wolnostojącego. Tym samym z odpowiedzialności TU wyłączone są garaże blaszane.

Aby ubezpieczyć garaż, wystarczy najpierw ubezpieczyć główną nieruchomość (dom lub mieszkanie). Warto pamiętać, że nie wszystkie ryzyka dla głównej nieruchomości są dostępne także dla garażu i mienia, które się w nim znajduje. 

Ubezpieczenie w wariancie rozszerzonym może – zależnie od naszego wyboru – zabezpieczać garaż także na wypadek kradzieży z włamaniem, wandalizmu, przepięcia, stłuczenia elementów szklanych.

Elementy garażu, takie jak siłowniki stanowiące napęd bramy lub drzwi garażowe, są zwykle w polisie dodatkowo płatne.

Zgodnie z zasadami towarzystw ubezpieczeniowych, garaż to budynek niemieszkalny przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych. Lecz to nie wystarczy, aby nieruchomość została przez ubezpieczyciela uznana za garaż. Musi on spełniać także kilka kryteriów:

 • posiadać wydzielone przegrody budowlane (ściany);
 • wszelkie otwory w nieruchomości muszą być zamykane (okna, drzwi, bramy wjazdowe i wyjazdowe);
 • przeznaczeniem nieruchomości musi być przechowywanie pojazdów mechanicznych.
PAMIĘTAJ!
Ubezpieczenie garażu z reguły nie chroni znajdującego się w nim samochodu. Aby zabezpieczyć auto, należy wykupić polisę OC/AC dla kierowcy.

Gdzie kupić ubezpieczenie garażu?

Garaż ubezpieczymy w większości towarzystw. Ochrona garażu dostępna jest także w porównywarce ubezpieczeń nieruchomości na rankomat.pl. Wystarczy wybrać w kalkulatorze online parametry dla ubezpieczanego domu i mieszkania, a następnie w szczegółach wyników kalkulacji upewnić się czy garaż wlicza się do chronionego mienia. W 1 kalkulacji można sprawdzić nawet ponad 20 ofert polis mieszkaniowych.

Ważne informacje

1. W umowie najmu garażu niezbędne jest dokładne określenie, jaki obiekt jest przedmiotem najmu – podajmy miasto, ulicę i numer garażu

2. W umowie najmu miejsca garażowego warto zamieścić informacje o potwierdzeniach wpłat za najem, np. za pomocą faktury

3. Dobrze jest zastrzec w umowie, czy garaż może być podnajmowany osobom trzecim

4. Wynajmujący powinien pomyśleć o ubezpieczeniu garażu, który wynajmuje – można to zrobić w ramach polisy na dom
 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie garażu

 1. Czy ubezpieczę blaszany garaż?

  Nie, ponieważ taka konstrukcja nie jest trwała ze względu na materiał i brak fundamentów. TU traktuje garaż blaszany jako obiekt tymczasowy, podobnie jak szklarnię czy namiot. 

 2. Czy ubezpieczenie miejsca garażowego obejmuje zalanie?

  Tak, ale po odszkodowanie należy zgłosić się w pierwszej kolejności do zarządcy budynku, który także jest ubezpieczony,

 3. Co powinienem ubezpieczyć jako najemca garażu?

  Najlepiej wyposażenie, czyli ruchomości na wypadek kradzieży z włamaniem i zdarzeń losowych, o ile TU daje taką możliwość w polisie.

 4. Jak nazywa się osoba, która wynajmuje mieszkanie?

  To wynajmujący, natomiast lokator w wynajmowanej nieruchomości czy garażu to najemca.

 5. Jak wynająć miejsce postojowe?

  Na takich samych zasadach, co garaż, a więc za pomocą spisanej umowy dla wynajmującego i najemcy.

 6. Jak powinna wyglądać umowa najmu garażu?

  W dwóch identycznych egzemplarzach papierowych powinna zawierać co najmniej dane wynajmującego i najemcy, czas trwania umowy, wysokość miesięcznego czynszu i informacje odnośnie wypowiedzenia umowy.