W I kwartale 2021 r. kierowcy płacili średnio za obowiązkowe ubezpieczenie samochodu 617 zł. Tak niskiej ceny OC nie odnotowaliśmy od 2016 roku. Kryzys wywołany epidemią COVID-19, choć widoczny na niektórych rynkach, nie wpłynął na rynek OC.

I kwartał bieżącego roku zakończył się wyraźną obniżką cen OC w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego (-10,2%). Od przeszło trzech lat, w następujących po sobie kwartałach obserwujemy tylko nieznaczny spadek cen obowiązkowych polis. Może to świadczyć o wyraźnej stabilizacji na rynku OC.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

- W 2020 roku ceny OC utrzymywały się na względnie stałym poziomie, a roczny spadek wysokości składki nie przekroczył 6%. Po I kwartale 2021 r. odnotowaliśmy kolejną nieznaczną obniżkę. Średnia składka OC wyniosła 617 złotych i była niższa niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku o 3,7%. To także najniższa odnotowana średnia cena polisy od 2016 roku, co z pewnością jest dobrą informacją dla kierowców, którzy w ostatnim czasie odczuli negatywny wpływ koronawirusa na finanse swoich gospodarstw domowych

- mówi Tomasz Masajło Prezes Zarządu Rankomat

W raporcie RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych prezentujemy, jak kształtowały się średnie składki OC w I kwartale 2021 roku. Przeanalizowaliśmy wysokość cen OC dla poszczególnych grup kierowców, uwzględniając ich miejsce zamieszkania, wiek czy stan cywilny. Zgromadziliśmy również dane dotyczące cen polis dla wybranych marek, modeli samochodów, pojemności silnika i rodzaju tankowanego paliwa

Pobierz raport

Najniższe i najwyższe ceny OC w I kwartale 2021 r.

Jak kształtowały się ceny OC od 2020 roku?

W kolejnych kwartałach 2020 roku obserwowaliśmy nieznaczne spadki cen OC (za wyjątkiem III kwartału 2020 – wzrost o 0,3%). Największą obniżkę średniej składki (-5,5% w stosunku do kwartału poprzedniego) odnotowaliśmy w ostatnim kwartale ubiegłego roku. W I kwartale 2021 r. ponownie doszło do obniżki: 3,7% w porównaniu do IV kwartału 2020 r.

Średnia cena OC od 2020 r.

W których województwach można było kupić najtańsze OC?

W I kwartale 2021 r. najtańsze oferty obowiązkowego ubezpieczenia samochodu otrzymywali właściciele pojazdów zarejestrowanych w województwie opolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Najwięcej za OC płacili natomiast mieszkańcy województwa pomorskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego. Różnica pomiędzy najtańszym (opolskie: średnio 513 zł) i najdroższym (pomorskie: 706 zł) w OC regionem wyniosła 37,6%.

Ceny OC w województwach w I kwartale 2021 r

Ile płaciliśmy za OC w miastach wojewódzkich?

Biorąc pod uwagę średnie ceny OC w miastach wojewódzkich, najtaniej było w Opolu, Rzeszowie i Kielcach. Właściciele pojazdów zarejestrowanych w tych miejscowościach płacili za OC mniej niż wynosiła średnia cena w całym kraju (od -10,5% w Opolu do -0,8% w Kielcach). W pozostałych miastach ceny OC przewyższały średnią o 2,8% (Katowice) do nawet 36,3% (Wrocław).

Ceny OC w miastach w I kw. 2021 r.

Jak wiek kierowcy wpływał na ceny OC?

W I kwartale 2021 r. najwięcej za OC płaciły młode osoby, w wieku 18 i 19 lat (odpowiednio 2128 zł i 2174 zł). Średni koszt obowiązkowego ubezpieczenia ich samochodu był czterokrotnie wyższy niż najniższa w zestawieniu średnia składka OC proponowana kierowcom w wieku 63 lat (492 zł).

Czy stan cywilny i płeć ma wpływ na składkę OC?

Najwięcej za OC płacą zazwyczaj kawalerowie i panny. W I kwartale 2021 roku wydawali oni na obowiązkowe ubezpieczenie średnio 885 złotych. Inne grupy kierowców nie musiały się liczyć z tak dużym wydatkiem – średni koszt polisy wynosił dla nich od 541 zł do 602 zł. Stan cywilny kierowcy nie był jednak głównym czynnikiem decydującym o cenie.

- Niezmiennie od lat, najdroższe oferty obowiązkowego ubezpieczenia trafiają do panien i kawalerów. W I kwartale 2021 r. otrzymywali oni propozycje OC aż o 64% droższe niż oferty dla osób pozostających w związkach małżeńskich. Warto jednak podkreślić, że do tej grupy należy najwięcej młodych kierowców. Płacą oni więcej za ubezpieczenie swojego samochodu głównie z powodu wieku i braku lub niewielkich zniżek z tytułu bezszkodowej jazdy. To z kolei ma znaczący wpływ na wyliczoną dla nich średnią składkę OC

– mówi Tomasz Kroplewski, kierownik ds. rozwoju sprzedaży rankomat.pl.

Różnice w średniej składce OC odnotowaliśmy także dla kobiet i mężczyzn. Jednak tutaj również nie można mówić o promowaniu wybranej grupy kierowców.

Płeć kierowcy a cena OC w I kw. 2021 r.

Zgodnie z prawem zakłady ubezpieczeń nie mogą różnicować stawek OC ze względu na płeć właściciela pojazdu. Różnice w wysokości średnich cen OC dla kobiet i mężczyzn wynikają z danych dotyczących kierowcy oraz jego samochodu, deklarowanej historii ubezpieczenia oraz wypracowanych zniżek.

Za jakie samochody płaciliśmy najniższe składki OC?

Spośród 11 najczęściej ubezpieczanych w rankomat.pl marek samochodów, najtańsza pod względem ceny OC w I kwartale 2021 r. była Toyota (średnio za OC 555 zł),  Skoda (564 zł) i Fiat (583 zł). Najdroższe propozycje OC otrzymywali kierowcy BMW (759 zł) i Audi (681 zł). Różnica w średniej składce między najtańszą a najdroższą w OC marką samochodu wyniosła 36,8%.

Marka pojazdu a cena OC w I kw. 2021 r.

Jak pojemność silnika wpływała na cenę OC?

W I kwartale bieżącego roku najwięcej za OC pojazdu płacili właściciele samochodów z największą pojemnością silnika. Na obowiązkowe ubezpieczenie samochodu z silnikiem 3,1 l lub więcej wydawali średnio 746 zł. Tymczasem średnia składka OC w przypadku pojemności silnika do 1 l wyniosła zaledwie 487 zł (różnica 53%).

Pojemność silnika a cena OC w I kw. 2021 r.

Ile dróg i ścieżek rowerowych wybudowano w ostatnich latach?

Korzystając z danych udostępnionych przez GUS sprawdziliśmy także przyrost ścieżek rowerowych i dróg publicznych na przestrzeni ostatnich lat.

W latach 2016 - 2019 w Polsce wybudowano prawie tyle samo dróg publicznych, co ścieżek rowerowych. Warto jednak podkreślić, że choć ten rozwój jest zrównoważony, to obecnie jezdni w Polsce jest ponad 27 razy więcej niż dróg rowerowych. W 2019 roku rowerzyści mieli do dyspozycji tylko 15,5 tys. ścieżek rowerowych, natomiast kierowcy prawie 425 tys. km dróg.

Przyrost dróg publicznych i ścieżek rowerowych

Ile Polscy kierowcy wydają na paliwo?

Przeanalizowaliśmy również ceny paliw w Polsce i porównaliśmy je z cenami w innych krajach Unii Europejskiej. Następnie wyliczyliśmy, ile litrów benzyny kupi obywatel wybranego państwa za średnią miesięczną pensję. Okazuje się, że w Polsce przeciętne wynagrodzenie wystarczy zaledwie na 642 l benzyny. W Szwajcarii natomiast miesięczny zarobek pokrywa koszt zakupu aż 3471 l paliwa.

Na 29 państw w Europie Polska zajmuje dopiero 22 miejsce pod względem stosunku ceny benzyny do średniej pensji w kraju. Wyprzedzają nas m.in. takie kraje jak Czechy, Litwa czy Słowacja.

Gdzie kupimy najwięcej paliwa za średnią pensję

Więcej na temat cen paliw w Polsce i za granicą można przeczytać na stronie https://rankomat.pl/samochod/ceny-paliw-w-polsce-za-co-placimy-i-jak-wypadamy-na-tle-europy

Pobierz raport

Raport został przygotowany w oparciu o dane porównywarki rankomat.pl, pochodzące z kalkulacji użytkowników wykonanych w okresie 01.01.2015 r. do 31.03.2021 r. i przedstawia mediany najniższych cen OC.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy rodzaj paliwa może wpływać na cenę OC?

  Tak, choć nie jest to tak istotny czynnik jak np. wiek kierowcy czy pojemność silnika jego samochodu. Przykładowo, w I kwartale 2021 r. najwięcej za OC płacili właściciele samochodów zasilanych benzyną z LPG (średnia cena OC 644 zł). Najtańsze oferty obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu otrzymywali natomiast kierowcy pojazdów elektrycznych (492 zł).
 2. Dlaczego niektóre towarzystwa pytają o zawód właściciela pojazdu?

  Ubezpieczyciele mogą ustalać wysokość składki OC nawet na podstawie z pozoru mało istotnych informacji o kierowcy i pytają np. o jego zawód. Niektóre profesje mogą bowiem być pewnego rodzaju wskazówką, jaki tryb życia prowadzi właściciel pojazdu i jak często korzysta z samochodu. Przykładowo, najwięcej za OC płacą zazwyczaj sportowcy, a najmniej rolnicy. W tej drugiej grupie znajduje się znacznie więcej mieszkańców miejscowości, gdzie ruch drogowy jest niewielki. Można też założyć, że rolnicy rzadziej używają swojego pojazdu niż np. przedstawiciele handlowi.
 3. Czy ceny AC oblicza się na podstawie tych samych danych co OC?

  Tak, choć w autocasco o cenie polisy decydują także dodatkowe czynniki. Towarzystwa biorą pod uwagę np. wartość pojazdu, miejsce jego parkowania czy też zamontowane urządzenia antykradzieżowe. Na ostateczną wysokość składki wpływa także wybrany przez właściciela auta zakres ochrony (sposób likwidacji szkody, rodzaj użytych części do naprawy, amortyzacja) i wprowadzony do umowy udział własny.