Coraz większą popularnością cieszy się zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC przez Internet czy telefon. Z oczywistych względów – jest taniej i przede wszystkim wygodniej. Nie musimy tracić czasu na wycieczkę do towarzystwa ubezpieczeniowego, ponieważ wniosek możemy zgłosić drogą elektroniczną czy też ustnie podczas prowadzonej rozmowy telefonicznej, która jest nagrywana, należy oczywiście jeszcze tylko opłacić składkę i mamy polisę.

Wszystko przebiega szybko i sprawnie. Mało osób jednak wie, że zawierając w ten sposób umowę objęci jesteśmy dodatkową ochroną prawną, która umożliwia wypowiedzenie jej w ciągu 30 dni.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

  • Ceny OC w 3 minuty
  • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
  • Pomoc 200 agentów

Zgodnie z art. 166c ustawy o ochronie niektórych praw konsumenckich osoba, która zawarła umowę z zakresu czynności ubezpieczeniowych na odległość ma prawo do odstąpienia od niej w ciągu 30 dni od poinformowania jej o zawarciu tej umowy.
Zgodne jest to z zapisami unijnej Dyrektywy 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość, która także gwarantuje taką możliwość. Wyjątkiem są m.in. polisy ubezpieczeniowe na podróż i bagaż lub podobnych krótkoterminowych polis, których ważność jest krótsza niż miesiąc.

Czy jest problem z rozwiązaniem takiej umowy?

Problem dotyczy sprzeczności w polskim prawie, ponieważ przepisy, które obowiązują w naszym kraju a mianowicie ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych jak również regulacje Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nie przewidują możliwości rozwiązania umowy obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC ze względu na zawarcie go na odległość. Ubezpieczyciele dodatkowo uważają, że ta możliwość stanowi naruszenie konstytucyjnej równości obywateli wobec prawa, ponieważ osoby kupujące polisę „tradycyjnie” nie posiadają takich uprawnień.

Polska należy do państw Unii Europejskiej w związku z czym nasze przepisy prawne muszą być zgodne z unijnymi. Sprawą rozwiązania tego problemu zajmuje się specjalna grupa robocza do spraw przeglądu prawa ubezpieczeń gospodarczych. Należy spodziewać się tylko korzystnych rozwiązań dla posiadaczy ubezpieczeń kupionych kanałem direct.