Jednym z najprostszych sposobów obniżenia ceny OC nawet o kilkaset złotych, jest uczynienie współwłaścicielem samochodu doświadczonego kierowcę. Jednocześnie wiąże się to z ryzykiem utraty przez niego wypracowanych przez lata zniżek.

Zwykle na współwłasność samochodu z doświadczonym kierowcą decydują się młodzi posiadacze aut. Nie mając wypracowanych zniżek, są zaliczani przez ubezpieczycieli do tzw. grupy wysokiego ryzyka. W poniższym artykule wyjaśniamy, jakie formalności należy wykonać, aby móc współdzielić pojazd z inną osobą w celu obniżenia ceny oc.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Doświadczony współwłaściciel auta a zniżki w OC – jak to działa?

Zwykle młodzi kierowcy muszą płacić wyższe składki za OC ze względu na tzw. zwyżkę za wiek stosowaną przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Aby obniżyć cenę polisy, warto by współwłaścicielem samochodu została doświadczona osoba, która od lat jeździ bezkolizyjnie i posiada 60% zniżek. Wówczas opłata za ubezpieczenie auta będzie niższa.

Przykład: 21-letni Mariusz z Krakowa kupił pierwszy samochód (Volkswagen Golf z 2008 r.),za którego samodzielne najtańsze ubezpieczenie w kalkulatorze rankomat.pl musiałby zapłacić 2239 zł. Aby obniżyć cenę OC, z pomocą przyszedł mu 60-letni ojciec, który od 10 lat jeździ bezkolizyjnie i posiada pełen pakiet zniżek. W efekcie wysokość składki została obniżona do 1161 zł.
Przykład: 22-letnia Anna z Poznania kupiła pierwszy samochód (Fiat Punto z 2006 r.),którego samodzielne najtańsze ubezpieczenie w kalkulatorze rankomat.pl kosztowałoby 1792 zł. Aby obniżyć cenę OC, współwłaścicielką pojazdu została jej 55-letnia mama, która od 11 lat jeździ bezkolizyjnie i posiada komplet zniżek. Dzięki temu jej córka za polisę zapłaciła 1135 zł.

Jakie są wady i zalety współwłasności auta?

Największą zaletą współwłasności auta z doświadczonym kierowcą jest oczywiście niższa cena OC. Dodatkowo młodemu współwłaścicielowi samochodu za każdy rok bezkolizyjnej jazdy naliczane są zniżki.

Jeśli jednak dojdzie do kolizji spowodowanej autem posiadającym dwóch współwłaścicieli, to obaj stracą część zniżek za bezszkodową jazdę. W efekcie ojciec Mariusza czy mama Anny może stracić część własnej zniżki, którą wypracowali przez lata, chociaż sprawcą wypadku będzie ich syn bądź córka.

Jak dodać współwłaściciela auta?

Najprościej ustalić współwłaścicieli auta w umowie kupna-sprzedaży pojazdu. W tym celu wystarczy w niej wpisać, że samochód nabywają dwie osoby.

Natomiast gdy chcemy uczynić np. naszego syna lub córkę współwłaścicielem należącego już do nas samochodu, należy sporządzić akt darowizny. W dokumencie trzeba przekazać część udziałów auta drugiej osobie (zwykle połowę, ale może to być też np. kilka procent, co będzie korzystniejsze podczas rozliczeń z urzędem skarbowym, jeśli darowizna nie dotyczy osób z najbliższej rodziny).

jak dopisać współwłaściciela samochodu

Jak sporządzić akt darowizny samochodu?

Druk aktu darowizny samochodu można pobrać w wydziale komunikacji lub w internecie, albo sporządzić go samodzielnie. Dokument powinien zawierać następujące informacje:

 • dane darczyńcy (dotychczasowego właściciela) oraz obdarowanego (nowego współwłaściciela) – imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu,
 • datę i miejsca zawarcia umowy,
 • oznaczenie stron,
 • stopień pokrewieństwa,
 • przedmiot darowizny (w przypadku samochodu będzie to marka, rok produkcji, VIN, nr silnika, nr rejestracyjny),
 • wartość samochodu,
 • datę przekazania samochodu,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa własności samochodu,
 • oświadczenie darczyńcy o darowaniu samochodu lub jego części,
 • oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny samochodu lub jego części,
 • podpisy darczyńcy i obdarowanego.

Akt darowizny samochodu powinien być sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdego ze współwłaścicieli pojazdu.

Jak zgłosić darowiznę w urzędzie skarbowym?

Po sporządzeniu aktu darowizny, należy udać się do urzędu skarbowego, aby zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie możemy być zwolnieni z tego obowiązku, jeśli umowa została zawarta pomiędzy najbliższymi członkami rodziny. Należą do nich:

 • żona, mąż,
 • córka, syn, wnuczka, wnuk, prawnuczka, prawnuk,
 • matka, ojciec, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek,
 • pasierbica, pasierb,
 • siostra, brat,
 • macocha, ojczym.

Jeśli akt darowizny samochodu został zawarty pomiędzy członkami najbliższej rodziny, wystarczy jedynie wypełnić w urzędzie skarbowym druk SDZ-2.

Uwaga! Obowiązek zgłoszenia w urzędzie skarbowym dotyczy jedynie darowizn, których wartość przekracza w sumie 9637 zł od jednej osoby w ciągu pięciu lat. Co ważne, jeżeli chcemy uniknąć konieczności zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, darowiznę musimy zgłosić w ciągu sześciu miesięcy od daty sporządzenia aktu.

Natomiast gdy osoba obdarowywana samochodem nie jest członkiem naszej najbliższej rodziny lub w ogóle nie jest z nami spokrewniona, to w ciągu miesiąca od daty sporządzenia aktu darowizny musimy zgłosić się do urzędu skarbowego.Należy wypełnić w nim druk SD-3 i liczyć się z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Uwaga! Wyjątkiem jest sytuacja, jeśli wartość darowizny auta nie przekracza kwoty wolnej od podatku od czynności cywilnoprawnych. Dla II grupy podatkowej (dalsza rodzina) jej wysokość wynosi 7276 zł, a dla III grupy podatkowej (osoby niespokrewnione) 4902 zł. Od nadwyżki tych kwot należy zapłacić podatek.

Podatek od czynności cywilnoprawnych dla II grupy podatkowej (dalsza rodzina) wynosi:

 • nadwyżka do 10 278 zł – 7% podatku od nadwyżki,
 • nadwyżka od 10 278 do 20 556 zł – 719,5 zł + 9% podatku od nadwyżki,
 • nadwyżka powyżej 20 556 zł – 1644,5 zł + 12% podatku od nadwyżki.

Podatek dla III grupy podatkowej (osoby niespokrewnione) wynosi:

 • nadwyżka do 10 278 zł – 12% od nadwyżki,
 • nadwyżka od 10 278 do 20 556 zł – 1233,40 zł i 16% podatku od nadwyżki,
 • nadwyżka powyżej 20 556 zł – 2877,90 zł i 20% podatku od nadwyżki.
Uwaga! Wysokość darowizny to nie całość wartości samochodu, lecz część, którą nam podarowano. Jeżeli jesteśmy współwłaścicielami auta wartego 25 000 zł, a część naszych udziałów wynosi 50%, to opodatkowaniu podlega jedynie 12 500 zł. Z kolei gdy należy do nas jedynie 10% pojazdu, to wysokość darowizny wynosi 2500 zł.

Warto również wiedzieć, że dla ubezpieczyciela nie ma znaczenia podział procentowy udziałów współwłaścicieli samochodu. Niezależnie, czy będzie wynosił np. po 50%, bądź 90% do 10%, cena OC zaproponowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe będzie taka sama. Znaczenie może mieć również kolejność wpisu właścicieli w dowodzie rejestracyjnym. Korzystniej, aby głównym właścicielem auta był doświadczony kierowca, co może pomóc w obniżeniu kosztów ubezpieczenia auta.

Jakie dokumenty przygotować do wydziału komunikacji?

Poza wizytą w urzędzie skarbowym, musimy się również udać do właściwego dla naszego miejsca zamieszkania wydziału komunikacji. Należy się w nim zjawić w ciągu 30 dni od daty zawarcia aktu darowizny samochodu. W tym celu trzeba okazać urzędnikowi:

 • dokument potwierdzający przeniesienie części własności auta (umowa darowizny lub sprzedaży),
 • dowód rejestracyjny auta,
 • kartę pojazdu (jeśli była wydana),
 • dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteśmy cudzoziemcem spoza UE, musimy zabrać paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu),
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego auta (jeżeli jest wymagane),
 • aktualne ubezpieczenie OC samochodu,
 • w przypadku, gdy jeden ze współwłaścicieli auta prowadzi firmę, powinien przynieść KRS lub zaświadczenie z CEiDG (może być wydruk ze strony internetowej).

W wydziale komunikacji powinni pojawić się obaj współwłaściciele samochodu. Jeśli któryś z nich nie może zjawić się osobiście, może udzielić pisemne pełnomocnictwo innej osobie. Jeżeli pełnomocnikiem jest mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie lub wnuki – pełnomocnictwo jest bezpłatne. Z kolei gdy jest nim ktoś inny, w urzędzie musimy uiścić opłatę w wysokości 17 zł.

Jeśli po dostarczeniu wszystkich dokumentów urzędnik nie będzie miał do nich żadnych zastrzeżeń, wpisanie nowego współwłaściciela samochodu do dowodu rejestracyjnego odbędzie się na miejscu tego samego dnia.

Czy muszę informować ubezpieczyciela o zmianie współwłasności auta?

Zmiana współwłasności auta oznacza konieczność zgłoszenia tego faktu towarzystwu ubezpieczeniowemu w ciągu 14 dni. Jednocześnie ubezpieczyciel może przeprowadzić rekalkulację składki dotychczasowego ubezpieczenia samochodu

Co warto wiedzieć?

 1. Uczynienie współwłaścicielem doświadczonego kierowcę może znacznie obniżyć cenę OC.
 2. Zwykle aby uczynić kogoś współwłaścicielem auta, trzeba przygotować akt darowizny pojazdu.
 3. Warto, aby głównym właścicielem auta był doświadczony kierowca.
 4. Darowiznę auta należy zgłosić w urzędzie skarbowym.