W wielu przypadkach, podarowanie samochodu lub jego części innej osobie, to idealny sposób na zmianę właściciela, bez dodatkowych kosztów. By jednak doszło do darowizny, należy wykonać kilka kroków. Sprawdź w naszym artykule jak sporządzić umowę darowizny samochodu.

Darowizna samochodu to popularny sposób zmiany własności lub współwłasności samochodu - nie jest skomplikowana, a w przypadku najbliższej rodziny nie trzeba odprowadzać podatku. Jak przeprowadzić akt darowizny? 

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Co to jest darowizna samochodu?

Umowa darowizny samochodu polega na bezpłatnym przekazaniu własności pojazdu innej osobie (np. członkowi najbliższej rodziny). Często za pomocą tego dokumentu darczyńca (np. rodzic) zobowiązuje się do oddania swojego auta obdarowanemu (np. dziecku). W ten sposób również początkujący kierowcy czynią współwłaścicielem samochodu doświadczonego kierowcę, który ma wypracowane zniżki za bezszkodową jazdę. Dzięki temu mogą obniżyć składkę ubezpieczenia OC.

Uwaga! Zgodnie z art. 890 Kodeksu cywilnego umowa darowizny powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Jednak w przypadku darowizny samochodu nie jest to konieczne, aby przekazać całość lub część własności auta innej osobie.

Umowę darowizny można zawrzeć z członkiem najbliższej rodziny, ale także z dopiero poznaną osobą. Ważne natomiast, żeby poprawnie skonstruować umowę.

Jak spisać umowę darowizny samochodu w 2022 roku? (Pobierz gotowy wzór)

Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba tego robić u notariusza, bo umowę darowizny samochodu można sporządzić nawet odręcznie. Ważne jednak, by w przypadku samochodu posiadała konkretne zapisy (lista poniżej). Możesz również pobrać gotowy wzór umowy darowizny samochodu od rankomat.pl w pliku docx lub pdf:

Pobierz gotowy wzór umowy darowizny samochodu (plik docx)

Pobierz gotowy wzór umowy darowizny samochodu (plik pdf)

Umowa darowizny samochodu powinna zawierać:

 • datę i miejsca zawarcia umowy,
 • oznaczenie stron,
 • stopień pokrewieństwa,
 • dane obdarowującego oraz obdarowywanego (imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu),
 • przedmiot darowizny (w przypadku samochodu będzie to marka, rok produkcji, VIN, nr silnika, nr rejestracyjny),
 • wartość pojazdu,
 • datę przekazania pojazdu,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa własności pojazdu,
 • oświadczenie darczyńcy o darowaniu samochodu lub jego części,
 • oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny samochodu lub jego części,
 • podpisy darczyńcy i obdarowanego.

Umowa darowizny samochodu powinna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach – po jednym dla darczyńcy i dla obdarowanego.

Darowizna samochodu w najbliższej rodzinie bez podatku

Gdy umowa darowizny pojazdu jest już gotowa, to obdarowany musi udać się z nią do urzędu skarbowego. Nie oznacza to jednak, że automatycznie będzie musiał coś fiskusowi zapłacić.

Z podatku całkowicie jest zwolniona najbliższa rodzina, ale pod jednym warunkiem – w ciągu sześciu miesięcy od dnia przekazania pojazdu darowizna samochodu musi zostać zgłoszona naczelnikowi odpowiedniego urzędu (należy to zrobić na druku SDZ-2).

Do najbliższej rodziny (tzw. 0 grupy podatkowej) należą:

 • żona, mąż,
 • córka, syn, wnuczka, wnuk, prawnuczka, prawnuk,
 • matka, ojciec, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek,
 • pasierbica, pasierb,
 • siostra, brat,
 • macocha, ojczym.

Jak zgłosić darowiznę samochodu w urzędzie skarbowym?

W przypadku darowizny od członka najbliższej rodziny należy pamiętać, że obowiązek jej zgłoszenia dotyczy tylko darowizn, których wartość przekracza w sumie 9637 zł od jednej osoby w ciągu pięciu lat.

Przykład: Jeśli samochód podarowany np. przez ojca warty jest 9 tys. zł, to obdarowany syn nie musi tego zgłaszać do urzędu skarbowego. Wybierze się tam dopiero wtedy, gdy w ciągu pięciu lat od podarowania auta, otrzyma od ojca darowiznę wartą 638 zł lub więcej.

W praktyce czasem jednak lepiej zgłosić darowiznę nawet poniżej 9 637 zł, bo może się okazać, że zapomnieliśmy, iż np. cztery lata wcześniej również zostaliśmy obdarowani przez daną osobę, a wówczas będziemy musieli tłumaczyć się przed fiskusem.

Co się stanie, jeśli nie zgłosimy darowizny samochodu w urzędzie skarbowym?

A co jeśli osoba z najbliższej rodziny nie zgłosi się do urzędu skarbowego w przeciągu 6 miesięcy? Wówczas obdarowany – bez względu na bliskość pokrewieństwa - musi liczyć się z opłaceniem podatku, a nawet odpowiedzialnością karno-skarbową. Jakiego? Wszystko zależne jest od nadwyżki powyżej kwoty wolnej od podatku, która w tym przypadku wynosi właśnie 9637 zł.

Przykład: Jeśli rodzic podaruje nam pojazd warty 10 tys. zł, a nie zgłosimy tego fiskusowi w ciągu 6 miesięcy, wówczas musimy zapłacić podatek od 363 zł, bo tyle wynosi nadwyżka od kwoty wolnej od podatku dla I grupy podatkowej.

Ile wynosi podatek od darowizny samochodu dla I grupy podatkowej?

Wartość samochodu do 10 278 zł

Wartość samochodu od 10278 zł do 20 556 zł

Wartość samochodu powyżej 20 556 zł

I grupa podatkowa

3 proc.

308,30 zł i 5 proc. nadwyżki ponad 10 278 zł

822,20 zł i 7 proc. nadwyżki ponad 20 556 zł

W przypadku darowizny powyższy podatek muszą zapłacić obdarowani teściowie, zięć i synowa, jeśli wartość przekazanego im samochodu przekroczy kwotę wolną w wysokości 9637 zł. Jeżeli darowizna będzie wyższa, będą musieli zapłacić podatek w zależności od wysokości otrzymanej nadwyżki.

Jaki podatek od darowizny samochodu zapłaci dalsza rodzina i niespokrewnieni?

Jeszcze inaczej wygląda kwestia darowizny od osoby z dalszej rodziny (tzw. II grupa podatkowa) lub daleko lub w ogóle niespokrewnionej (III grupa podatkowa).

W tej sytuacji musimy zgłosić się do Urzędu Skarbowego w ciągu miesiąca i wypełnić druk SD-3.

Do II grupy podatkowej zaliczamy:

 • zstępnych rodzeństwa (dzieci, wnuki, prawnuki rodzeństwa),
 • rodzeństwo rodziców,
 • zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki) i małżonków pasierbów,
 • małżonków rodzeństwa,
 • rodzeństwo małżonków,
 • małżonków rodzeństwa małżonków,
 • małżonków innych zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków).

W przypadku II grupy podatkowej kwota wolna od podatku to 7276 zł. Jeśli wartość samochodu nie będzie wyższa, wówczas podatku nie zapłacimy. Jeśli jednak wartość pojazdu przewyższa 7276 zł, wówczas znów musimy uiścić podatek od nadwyżki.

Ile wynosi podatek od darowizny samochodu dla II grupy podatkowej (dalsza rodzina)?

Wartość samochodu do 10 278 zł

Wartość samochodu od 10278 zł do 20 556 zł

Wartość samochodu powyżej 20 556 zł

II grupa podatkowa

7 proc.

719,50 zł i 9 proc. od nadwyżki ponad 10 278 zł

1 644,50 zł i 12 proc. od nadwyżki ponad 20 556 zł

Identycznie sprawa wygląda w przypadku darowizny od osoby niespokrewnionej lub bardzo daleko spokrewnionej (III grupa podatkowa). Tyle że tutaj kwota wolna od podatku jest niższa i wynosi 4902 zł, więc gdyby przyjaciel podarował nam auto o wartości 10 tys. zł, wówczas podatek zapłacilibyśmy od nadwyżki, która wynosi 5098 zł.

Ile wynosi podatek od darowizny samochodu dla III grupy podatkowej (osoby niespokrewnione)?

Wartość samochodu do 10 278 zł

Wartość samochodu od 10278 zł do 20 556 zł

Wartość samochodu powyżej 20 556 zł

III grupa podatkowa

12 proc.

1 233,40 zł i 16 proc. od nadwyżki ponad 10 278 zł

2 877,90 zł i 20 proc. od nadwyżki ponad 20 556 zł

Należy pamiętać, że kwotę do opodatkowania stanowi procentowa wartość samochodu, jaka została podarowana.

Przykładjeśli pojazd warty jest 10 tys. zł, ale podarowano nam tylko jego połowę, wówczas do opodatkowania musimy zgłosić 5 tys. zł.

Kiedy i jak zgłosić darowiznę samochodu w wydziale komunikacji?

Podarowanie pojazdu lub jego części wiąże się również z przerejestrowaniem samochodu, którego dokonuje się w wydziale komunikacji odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania. Obdarowany powinien się tam stawić w ciągu 30 dni i powinien zabrać:

 • umowę darowizny samochodu;
 • dowód rejestracyjny;
 • kartę pojazdu (jeśli była wydana);
 • dowód osobisty lub paszport (cudzoziemiec spoza UE musi zabrać paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (jeżeli jest wymagane);
 • aktualne ubezpieczenie

Obowiązek poinformowania wydziału komunikacji o darowiźnie samochodu ciąży nie tylko na obdarowanym, ale również na darczyńcy.

Jak darowizna samochodu wpływa na ubezpieczenie OC?

O podarowaniu pojazdu lub jego części darczyńca powinien poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym aktualnie posiada polisę OC. Powinien to zrobić w ciągu 14 dni.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Wówczas ubezpieczyciel przepisuje obecną polisę na obdarowanego (towarzystwo może też dokonać korekty składki). Obdarowany może także polisę kontynuować (nie zostanie ona jednak automatycznie przedłużona po wygaśnięciu) lub wypowiedzieć.

Co warto wiedzieć

 1. Darowizna samochodu w większości przypadków powinna być zgłoszona do urzędu skarbowego.
 2. Najbliższa rodzina będzie zwolniona z zapłacenia podatku, jeśli zgłosi darowiznę auta w ciągu sześciu miesięcy. Pozostali muszą liczyć się z kosztami, które zależne są od stopnia pokrewieństwa oraz wartości pojazdu.
 3. Obdarowany ma 30 dni na powiadomienie wydziału komunikacji o zmianie właściciela pojazdu.
 4. O darowiźnie wydział komunikacji powinien poinformować również darczyńca.
 5. Darczyńca ma 14 dni, by poinformować o darowiźnie pojazdu towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym pojazd posiada polisę OC.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o darowiznę samochodu 2022

 1. Czy umowę darowizny samochodu trzeba sporządzić u notariusza?

  To zależy. Według art. 890 ust. 1 kodeksu cywilnego, w formie aktu notarialnego powinno być sporządzone oświadczenie darczyńcy. Jednocześnie przepisy nie przewidują formy oświadczenia obdarowanego. Jednak umowa darowizny auta niesporządzona w formie aktu notarialnego pozostaje ważna, jeśli świadczenie zostanie spełnione, czyli auto zostanie przekazane osobie obdarowanej.

 2. Kto musi zapłacić podatek od darowizny?

  Jeśli samochód nie jest przekazywany członkowi najbliższej rodziny lub została przekroczona kwota wolna od podatku od spadków i darowizn, daninę na rzecz urzędu skarbowego musi zapłacić osoba obdarowana. Z kolei darczyńca auta nie musi płacić podatku.

 3. Czy podatek od darowizny można zapłacić przez internet?

  Tak, na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-otrzymanie-majatku-ze-spadku-lub-darowizny-formularz-podatkowy-sd-z2. Aby wysłać deklarację przez internet, trzeba potwierdzić swoją tożsamość za pomocą danych autoryzujących lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 4. Czy darczyńca może ubiegać się o zwrot składki OC?

  Tak, jeśli osoba obdarowana nie będzie kontynuować dotychczasowej polisy OC i wypowie umowę ubezpieczenia. Wówczas darczyńca może ubiegać się o zwrot części składki za niewykorzystany okres ochrony.