Kto nie wyrejestruje samochodu w ciągu 30 dni, musi liczyć się z karą w wysokości nawet 1000 zł. Jest to przepis, który wszedł w życie w 2020 roku. Nowy zapis dotyczy zarówno przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych. Jak wyrejestrować auto?

Kto może wyrejestrować samochód?

Wyrejestrować samochód może tylko jego właściciel lub wszyscy współwłaściciele. Jeżeli współwłaściciele nie chcą lub nie mogą być obecni w urzędzie, to muszą wybrać spośród siebie przedstawiciela, któremu dadzą pełnomocnictwa i to on zajmie się przeprowadzeniem formalności.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Kiedy trzeba wyrejestrować auto?    

Ustawa Prawo o ruchu drogowym reguluje, w jakich sytuacjach należy wyrejestrować pojazd. W przepisie przeczytamy, że należą do nich:

 • przekazanie pojazdu (w tym niekompletnego) do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
 • kradzież samochodu,
 • udokumentowana trwała i zupełna utrata posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności,
 • wywóz auta z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę,
 • zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą.

Czy można dostać karę za niewyrejestrowanie samochodu w terminie?

Mimo że obowiązek wyrejestrowania pojazdów istnieje od bardzo dawna, to wielu kierowców ignorowało go z racji tego, że nic nie groziło za takie zaniechanie. Przekładało się to na bałagan i przekłamanie w różnego rodzaju danych i statystykach. Wiadomo było, że na ulicach miast jeździ mniej aut, niż widnieje to w dokumentacji CEP, ale ciężko było oszacować, jak duże są to różnice. 

Doprowadziło to do zmian w prawie i od 2020 r. osoba, która w ciągu 30 dni od zdarzenia (np. zezłomowania) nie wyrejestruje pojazdu, podlega karze finansowej w wysokości od 200 do 1000 zł. Karę nakłada starosta, a ukarany będzie miał 14 dni na jej zapłatę.

Jak wypełnić wniosek o wyrejestrowanie samochodu?

Wniosek o wyrejestrowanie samochodu można otrzymać w wydziale komunikacji albo pobrać ze strony www.gov.pl. We wniosku trzeba będzie podać:

 • dane właściciela lub współwłaścicieli (imię i nazwisko, adres, datę urodzenia i nr PESEL),
 • informacje o pojeździe (marka, model, rok produkcji, numery: rejestracyjny, karty pojazdu VIN i silnika)
 • listę załączników.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrejestrowania samochodu?

Lista dokumentów potrzebnych do wyrejestrowania pojazdu zależy od przyczyny, z której auto wyrejestrowujemy. Niezmiennie, to co trzeba mieć przy sobie to:

 • dowód osobisty,
 • upoważnienia od pozostałych współwłaścicieli auta (jeżeli takowi są),
 • dowód wniesienia opłaty.

Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć, wypisaliśmy poniżej.

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży:

 1. Pisemne oświadczenie właściciela samochodu o skradzeniu go. Pamiętaj, że za poświadczenie nieprawdy grozi kara więzienia.
 2. Pismo z Policji potwierdzającego kradzież albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
 3. Dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeżeli była wydana).

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu sprzedaży za granicę:

 1. Oświadczenie właściciela auta, że sprzedał pojazd za granicę.
 2. Dokument potwierdzający zbycie samochodu (np. umowa kupna-sprzedaży, akt darowizny) za granicę.
 3. Kopia dokumentu, który potwierdzi, że samochód został zarejestrowany za granicą.

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji za granicą:

 1. Dokument potwierdzający zniszczenie samochodu.
 2. Tablice rejestracyjne.
 3. Dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeżeli była wydana).

Wyrejestrowanie auta z powodu trwałej utraty:

 1. Dokument, który potwierdzi, że utrata pojazdu jest trwała.
 2. Tablice rejestracyjne.
 3. Dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeżeli była wydana).
 4. Dowód wpłaty na rzecz gminy.

Opłatę zawsze trzeba uiścić, jeśli przyczyną wyrejestrowania samochodu jest jego trwała utrata. Więcej o tym koszcie – w dalszej części tekstu. 

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu przekazania samochodu do stacji demontażu:

 1. Zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu.
 2. Tablice rejestracyjne.
 3. Dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeżeli była wydana).

Wyrejestrowanie samochodu z powodu wycofania go z obiegu:

Wystarczy jeden z poniższych dokumentów:

 1. Dokument potwierdzający wycofanie auta z obiegu (może być nim np. oświadczenie producenta).
 2. Dokument potwierdzający, że wycofany samochód został wykupiony (pamiętaj, że pojazd wycofany z obiegu może odkupić tylko firma, która go wprowadziła do obiegu).
 3. Poświadczona kopia decyzji administracyjnej o wycofaniu pojazdu z obrotu.

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu bądź tablic rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Gdzie wyrejestrować samochód?

Samochód wyrejestrowuje się w wydziale komunikacji urzędu właściwego dla miejsca ostatniej rejestracji pojazdu. Może to być:

 • urząd starostwa powiatowego,
 • urząd miasta – jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • urząd dzielnicy – jeśli mieszkasz w Warszawie.

Co istotne – do wydziału komunikacji nie musisz iść osobiście. Możesz przesłać wszystkie wymagane dokumenty pocztą, a niektóre urzędy pozwalają na wyrejestrowanie samochodu przez internet, za pomocą Profilu Zaufanego. Dlatego, zanim pofatygujesz się do wydziału, dowiedz się, czy nie możesz załatwić wszystkich formalności online, bez wychodzenia z domu.

Ile płaci się za wyrejestrowanie samochodu?

Wyrejestrowanie samochodu kosztuje 10 zł, jeżeli auto ma jednego właściciela. W przypadku, kiedy współwłaścicieli jest kilku, a do urzędu zgłasza się jeden z pełnomocnictwami od pozostałych, to oprócz 10 zł trzeba będzie uiścić dodatkową opłatę w wysokości 17 zł za każdego współwłaściciela. Opłata nie jest pobierana, jeżeli współwłaściciele są osobami z najbliższej rodziny (współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo).

Dodatkowa opłata, o której już wcześniej wspomnieliśmy to opłata na rzecz gminy. Tę opłatę ponosi się, kiedy auto zostało trwale utracone (np. spłonęło w pożarze). Nie ma stałego taryfikatora co do jej wysokości. Opłata ustalana jest na podstawie wzoru umieszczonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. i zależy m.in. od rodzaju i masy pojazdu.

Ile trwa wyrejestrowanie samochodu?

Zgodnie z ustawą, urząd ma 30 dni na wyrejestrowanie samochodu od momentu złożenia kompletu dokumentów. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony do dwóch miesięcy. W przypadku odrzucenia wniosku, możesz odwołać się od decyzji w ciągu 14 dni od momentu jej wydania.

Czy samochód wyrejestrowany można ponownie zarejestrować?

Wyrejestrowanie auta to najczęściej droga w jedną stronę, ponieważ ponowna rejestracja tego samego pojazdu jest możliwa tylko w kilku przypadkach. Przepisy prawa dopuszczają ją wyłącznie, kiedy pojazd:

 • jest ciągnikiem albo przyczepą rolniczą,
 • został odzyskany po kradzieży,
 • jest zabytkowy,
 • ma co najmniej 25 lat i rzeczoznawca samochodowy uznał go za unikatowy,
 • ma co najmniej 25 lat i jest ważny ze względów historycznych (np. należał do prezydenta, brał udział w jakimś epokowym wydarzeniu),
 • został wywieziony z kraju lub sprzedany za granicą.

Czy po wyrejestrowaniu samochodu należy się zwrot OC?

Po wyrejestrowaniu samochodu trzeba przesłać do towarzystwa ubezpieczeniowego wypowiedzenie umowy OC i załączyć dokument potwierdzający wyrejestrowanie. Ubezpieczyciel zwróci nam część składki za niewykorzystany okres ochrony.

Daniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.plDaniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl

Co warto wiedzieć?

 1. Za niewyrejestrowanie auta w określonych w przepisach przypadkach grozi kara do 1000 zł.
 2. Wyrejestrowanie auta, które ma jednego właściciela kosztuje 10 zł.
 3. Auto należy wyrejestrować w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca ostatniej rejestracji pojazdu.
 4. Urząd ma 30 dni na wyrejestrowanie auta od momentu złożenia wniosku.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wyrejestrowanie samochodu

 1. Czy wszyscy współwłaściciele auta muszą być obecni przy wyrejestrowywaniu auta?

  Każdy ze współwłaścicieli pojazdu musi wyrazić zgodę na jego wyrejestrowanie. Jeżeli któryś z nich nie może osobiście pojawić się w wydziale komunikacji, może udzielić pisemne pełnomocnictwo innej osobie, która będzie mogła załatwić wszelkie formalności. Za jego wystawienie jest pobierana opłata w wysokości 17 zł.

 2. Czy można wyrejestrować samochód z dowolnego powodu?

  Nie. Pojazd mechaniczny może zostać wyrejestrowany w Polsce jedynie z ważnego powodu. Zaliczamy do nich sprzedaż, kradzież lub zezłomowanie samochodu w stacji demontażu działającej zgodnie z zezwoleniem wydanym przez marszałka województwa.

 3. Czy można czasowo wyrejestrować samochód?

  Zgodnie z art. 78a ustawy Prawo o ruchu drogowym, na okres od 2 do 24 miesięcy można czasowo wyrejestrować: samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t; ciągniki samochodowe; i autobusy. Okres ten może zostać wydłużony, jednak łączny czas tymczasowego wycofania pojazdu z ruchu nie może przekroczyć 48 miesięcy. Natomiast samochód osobowy można czasowo wyrejestrować w związku z koniecznością wykonania naprawy w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, a także w razie wystąpienia istotnej szkody.

 4. Jak założyć Profil Zaufany, aby wyrejestrować samochód?

  Aby zdalnie założyć Profil Zaufany, należy wejść na stronę: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany, a następnie odpowiedzieć na kilka pytań. Jednocześnie musisz mieć konto internetowe w jednym z następujących banków: PKO BP, Pekao, Santander, mBank, ING Bank Śląski, Envelo, Bank Millennium, Alior Bank lub Banku Spółdzielczym.