Większość komisów i pośredników w sprzedaży samochodów przekazuje nabywcom pojazdów aktualne ubezpieczenie OC. Choć zakres ochrony takiej polisy jest zawsze taki sam, to warto sprawdzić pozostałe warunki umowy ubezpieczenia.

Polacy coraz chętniej kupują samochody używane. Z raportu Barometr AAA Auto wynika, że w lutym 2024 r. na rynku było dostępnych ponad 240 tys. ofert aut z drugiej ręki. Wzrasta również popularność komisów samochodowych, które niejednokrotnie wyręczają nabywcę auta z formalności związanych z przerejestrowaniem czy też ubezpieczeniem pojazdu. Jeśli jednak chcesz korzystać z OC komisowego, powinieneś sprawdzić, czy nie trzeba do niego dopłacić oraz kiedy upływa termin ochrony.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czym jest OC komisowe?

W ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych nie znajdziesz definicji OC komisowego. Jest to tylko nazwa potoczna, która w dodatku nie odnosi się wyłącznie do ubezpieczenia samochodu kupionego w komisie, czy też u innego pośrednika w kupnie i sprzedaży aut używanych. Większość kierowców używa tego określenia w stosunku do OC krótkoterminowego, czyli ubezpieczenia OC obejmującego ochroną okres krótszy niż 12 miesięcy.

Polisa OC krótkoterminowa, którą otrzymamy od komisu samochodowego, zakresem ochrony nie będzie różnić się od standardowego całorocznego ubezpieczenia pojazdu. Inny będzie wyłącznie okres obowiązywania umowy (zawierana jest ona na czas nie krótszy niż 30 dni).

Kto może kupić OC komisowe?

Ustawodawca pozwala na zakup OC na 30 dni (lub dłuższy) tylko właścicielom niektórych pojazdów:

 • zarejestrowanych czasowo,
 • zarejestrowanych za granicą,
 • wolnobieżnych,
 • historycznych,
 • przeznaczonych do jazd testowych,
 • zarejestrowanych na stałe, ale będących w posiadaniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży lub na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych (m.in. komisów).

Jeśli zamierzasz nazwę OC komisowe potraktować dosłownie, skup się na ubezpieczeniu pojazdu, które może Ci przekazać komis samochodowy. Czyli, czysto teoretycznie, należy brać pod uwagę ostatni z ww. przypadków.

Pamiętaj jednak, że pośrednik w sprzedaży samochodu wcale nie musi wręczyć Ci polisy krótkoterminowej. Równie dobrze może to być polisa całoroczna!

Jakie ubezpieczenie OC można otrzymać od komisu samochodowego?

OC krótkoterminowe

Jak już wspomnieliśmy, z ubezpieczenia OC komisowego korzystają osoby prowadzące działalność polegającą na pośredniczeniu lub handlu pojazdami, czyli m.in. komisy samochodowe. Ubezpieczenie krótkoterminowe (obejmujące okres ochrony krótszy niż rok, np. 30 dni) otrzymasz od takiego przedsiębiorcy zazwyczaj wtedy, gdy jest on właścicielem auta. Na przykład, pojazd został kupiony za granicą, pochodzi z komisu współpracującego z salonem samochodowym lub komis przejął go na podstawie umowy zamiany.

Uwaga! Z punktu widzenia przepisów prawa cywilnego, wymiana samochodów pomiędzy ich właścicielami jest umową sprzedaży. Różnica polega tylko na formie wynagrodzenia – zamiast pieniędzy otrzymujemy równowartość w postaci innego samochodu (barter).

Po zamianie samochodów ubezpieczenie OC przechodzi na każdą ze stron (następuje w pewnym sensie wymiana polis). Jeśli jedną z nich jest komis, przedsiębiorca musi zadbać o ciągłość ochrony. Do czasu odsprzedaży auta kolejnej osobie może on korzystać z OC poprzedniego właściciela, a gdy umowa dobiegnie końca – polisy krótkoterminowej lub rocznej, ale ze zryczałtowaną składką.

OC całoroczne

Jeśli do komisu trafia samochód zarejestrowany i ubezpieczony w Polsce, przedsiębiorca zwykle korzysta z przekazanej przez jego właściciela polisy OC. Co istotne – do zachowania ciągłości ochrony OC (aż do dnia sprzedaży pojazdu) może być zobowiązana osoba, która oddała auto do komisu.

Od dnia przekazania samochodu do komisu (zawarcie umowy komisu), posiadaczem pojazdu staje się komis, jednak nie zmienia się jego właściciel. To może budzić wątpliwości dotyczące zachowania ciągłości ubezpieczenia, a dokładnie – ustalenia, kto powinien wykupić kolejną polisę OC. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i PBUK mówi bowiem o obowiązku zawarcia umowy przez posiadacza pojazdu.
 

Kwestię zakupu polisy najlepiej ustalić wcześniej i zapisać w umowie komisu. Warto o tym pamiętać, ponieważ indywidualni właściciele aut muszą ubezpieczyć pojazd na cały rok, ewentualnie z podziałem składki na raty, co może być dla nich kosztowne. Tymczasem właściciele komisów samochodowych płacą za polisy tylko symboliczne składki.

Po nabyciu samochodu z komisu możesz otrzymać polisę OC zawartą przez poprzedniego właściciela pojazdu (z pominięciem komisu) lub, tak jak wspomnieliśmy, całoroczną kupioną przez komis. A dlaczego całoroczną, skoro przedsiębiorca może skorzystać z OC komisowego?

Towarzystwa ubezpieczeniowe sprzedają ubezpieczenie komisowe na 12 miesięcy na innych zasadach niż ubezpieczenia dla klientów indywidualnych. Pośrednicy w sprzedaży samochodów używanych nie ponoszą również wysokich kosztów ubezpieczenia komisowego. Ubezpieczyciele biorą pod uwagę fakt, że objęty ochroną samochód stoi zazwyczaj na parkingu komisu, a więc istnieje niewielkie ryzyko spowodowania nim kolizji czy wypadku.

Ile kosztuje OC komisowe? 

Z reguły towarzystwa ubezpieczeniowe nie stosują stałej stawki ubezpieczenia komisowego krótkoterminowego dla wszystkich klientów. Jest ona wyliczana indywidualnie. Zazwyczaj koszt polisy OC na 30 dni to kilkadziesiąt złotych.

Czy warto korzystać z OC komisowego?

Nabywca pojazdu z komisu, który otrzymał wraz z dokumentami ważne ubezpieczenie komisowe, może z niego korzystać. Powinien jednak jak najszybciej sprawdzić:

 • Termin zakończenia umowy OC

Musisz pamiętać, że ubezpieczenie OC otrzymane od zbywcy pojazdu (zarówno od komisu, jak i poprzedniego właściciela) nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok.

Obowiązek ubezpieczenia samochodu przechodzi na nowego właściciela w dniu zakupu auta i to on powinien zadbać o ciągłość ochrony (pomiędzy kolejnymi polisami nie może być ani jednego dnia przerwy). Jeśli dojdzie do przerwy w OC i zostanie ona wykryta np. przez system UFG, właścicielowi pojazdu grozi wysoka kara finansowa. Obowiązujące w 2024 roku kary za brak OC obrazują poniższe tabele.

Kary za brak OC w 2024 r. (styczeń-czerwiec)

Kary za brak OC w 2024 r. (lipiec-grudzień)

 • Wysokość składki po rekalkulacji

Po zmianie właściciela auta, towarzystwo ubezpieczeniowe przelicza wysokość składki ponownie na podstawie nowych danych (tzw. rekalkulacja). W przypadku korzystania z OC poprzedniego posiadacza pojazdu (osoby fizycznej, która oddała auto do komisu) lub OC krótkoterminowego, jest spora szansa, że ubezpieczyciel nie naliczy dodatkowej opłaty lub będzie ona tylko symboliczna. Jednak przy korzystaniu z całorocznego OC komisowego, nabywca samochodu powinien jak najszybciej skontaktować się z towarzystwem i zapytać o ewentualną rekalkulację składki.

Jeśli przedsiębiorca przekazał Ci ubezpieczenie komisowe całoroczne, to najprawdopodobniej płacił tylko zryczałtowaną składkę OC za każdy dzień korzystania z ochrony. Towarzystwo naliczy więc opłatę za cały pozostały okres ubezpieczenia, np. za kolejne 11 miesięcy. Niekoniecznie będzie to korzystna dla Ciebie propozycja.

W takim wypadku możesz wypowiedzieć OC komisowe i skorzystać z oferty tańszej firmy.

Wypełnij formularz kalkulatora i znajdź OC najtańsze na rynku

Czy OC komisowe należy wypowiadać?

 

Polisy krótkoterminowe oraz całoroczne ubezpieczenie komisowe, przekazane przez zbywcę pojazdu, obowiązują do ostatniego dnia umowy. Po tym okresie wygasają, czyli nie przedłużają się automatycznie. Jeśli więc zdecydujesz się na wykorzystanie OC komisowego do końca, polisy nie musisz wypowiadać

Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Jeżeli chcesz skorzystać z oferty OC konkurencyjnej firmy przed końcem umowy (np. po niekorzystnej dla Ciebie rekalkulacji), otrzymane od komisu ubezpieczenie OC wypowiedz na piśmie. Możesz to zrobić w dowolnym momencie.

Czy auto z komisu zawsze jest ubezpieczone?

Obowiązek zakupu ubezpieczenia OC dotyczy wszystkich samochodów zarejestrowanych w naszym kraju. Teoretycznie więc, jeśli kupujesz takie auto, właściciel komisu powinien przekazać Ci aktualną polisę OC. Lepiej jednak nie ufać bezgranicznie zapewnieniom sprzedawcy i samodzielnie sprawdzić, czy faktycznie jest ono ubezpieczone. Wystarczy w tym celu skorzystać z bezpłatnej strony UFG.

Po potwierdzeniu ważności polisy OC, właściciel auta powinien także sprawdzić, czy została ona opłacona w całości. Skontaktuj się z towarzystwem i dopytaj o szczegóły. Pamiętaj, że obowiązek zapłaty składki spoczywa na Tobie z chwilą nabycia samochodu.

Szczególną ostrożnością powinieneś wykazać się w momencie zakupu samochodu sprowadzonego z zagranicy. Właściciel komisu mógł przywieźć go np. do naszego kraju na lawecie. W takim przypadku pojazd może być nieubezpieczony!

Uwaga!

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe uregulowania ustawy Prawo o ruchu drogowym, pozwalające na ukaranie grzywną za nieprzerejestrowanie auta w ciągu 90 dni (w wysokości 1000 złotych) przedsiębiorcy zajmującego się handlem pojazdami na terenie Polski. Pomimo tego zdarza się, że komis samochodowy lekceważy swój obowiązek, nie rejestruje w terminie pojazdu i nie kupuje ubezpieczenia OC.

Jeśli zdecydujesz się kupić nieubezpieczony samochód z komisu, powinieneś go ubezpieczyć najpóźniej w dniu rejestracji, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu. Obowiązkowe OC może także wykupić w Twojej obecności sprzedawca pojazdu.

Kupiłeś samochód w komisie i szukasz najtańszego ubezpieczenia OC? Porównaj w naszym kalkulatorze oferty kilkunastu towarzystw i wybierz najkorzystniejszą propozycję. W ten sposób możesz zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.

Przykład: 40-letni kierowca z woj. podkarpackiego poszukiwał najtańszego OC na samochód Skoda Octavia. Dzięki porównaniu ofert, za polisę OC zapłacił tylko symboliczną kwotę.

UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Wiener
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Trasti
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Allianz
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Generali
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Beesafe
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
TUZ Ubezpieczenia
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Benefia
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
mtu24.pl
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Wiener
344,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Uniqa
349,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Trasti
382,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Allianz
392,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Generali
394,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Beesafe
401,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
TUZ Ubezpieczenia
442,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Benefia
448,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Link4
452,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
mtu24.pl
553,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna

Wyniki kalkulacji dla 40-letniego mieszkańca woj. podkarpackiego (Rakszawa), samochód Skoda Octavia z 2011 r., poj. silnika 1,2 l, brak szkód w historii OC

Co warto wiedzieć?

 1. O OC komisowym mówimy niekiedy potocznie, niekoniecznie kupując samochód w komisie.
 2. Ubezpieczenie komisowe nie ma swojej definicji w ustawie. Takiego określenia używa się m.in. przy krótkoterminowej ochronie ubezpieczeniowej pojazdów historycznych, samochodów zarejestrowanych czasowo, do jazd testowych czy pojazdów wolnobieżnych.
 3. Pamiętajmy, że nieubezpieczonym pojazdem nie możemy wyjechać z komisu na jazdę próbną czy też do stacji diagnostycznej!
 4. Właściciele pojazdów nie odpowiadają za brak obowiązkowego ubezpieczenia za okres przed zakupem auta.
 5. Od pośrednika możemy otrzymać polisę poprzedniego właściciela, który oddał auto do komisu lub tzw. OC komisowe.
 6. W każdym przypadku sprawdźmy, czy polisa jest ważna, jak długo obowiązuje i czy ubezpieczyciel nie będzie wymagał dopłaty do składki.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o OC komisowe

 1. Ile czasu ważne jest OC komisowe?

  Zwykle komisy samochodowe korzystają z OC krótkoterminowego, które jest ważne 30 dni. Jednak pośrednicy w handlu używanymi samochodami mogą również posiadać polisę całoroczną. Ponadto może być także kontynuowana polisa OC poprzedniego właściciela pojazdu, który oddał go do punktu sprzedaży. Ubezpieczenie zbywcy auta obowiązuje do dnia jego wygaśnięcia określonego w umowie.

 2. Czy OC komisowe przedłuża się automatycznie?

  Nie. Ubezpieczenie OC krótkoterminowe lub całoroczne przekazane przez komis lub poprzedniego właściciela samochodu, który przekazał go pośrednikowi, nie ulega automatycznemu przedłużeniu. Właściciele pojazdów, którzy korzystają z takiej polisy, powinni pamiętać, aby zawrzeć umowę na kolejny okres przed końcem obowiązywania ochrony. Jednak jeśli zrezygnują oni wcześniej z przekazanej polisy, a następnie samodzielnie ubezpieczą pojazd w innym towarzystwie i nie złożą wypowiedzenia w wymaganym terminie, ich polisa przedłuży się na kolejny rok.

 3. Czy samochód sprowadzony z zagranicy na lawecie ma OC komisowe?

  Możliwe, że nie. Używany samochód sprowadzony z UE na lawecie trzeba zarejestrować w Polsce w ciągu 30 dni (osoby fizyczne) lub 90 dni (przedsiębiorcy zajmujący się handlem pojazdami w Polsce). Jeśli więc przed upływem tego okresu trafimy do komisu może się okazać, że pośrednik nie zdążył go jeszcze zarejestrować w wydziale komunikacji i wykupić polisy OC. Warto więc samodzielnie zweryfikować, czy pojazd ma ważną polisę oraz oryginalne tablice rejestracyjne.

 4. Czy ubezpieczyciel przeliczy ponownie wysokość składki w OC komisowym?

  Ubezpieczyciel po zmianie właściciela pojazdu ma prawo przeprowadzić rekalkulację składki, czyli ponownie przeliczyć jej wysokość. W przypadku krótkoterminowego OC przekazanego przez komis lub zbywcę (osobę, która oddała auto do punktu sprzedaży), większość towarzystw ubezpieczeniowych najprawdopodobniej nie skorzysta z tej możliwości lub dopłata nie będzie wysoka. Natomiast, jeśli otrzymałeś OC komisowe całoroczne, warto samodzielnie skontaktować się z firmą ubezpieczeniową i określić wysokość składki. Gdy będzie zbyt wysoka, możesz wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie.

 5. Gdzie sprawdzić, czy używane auto ma OC komisowe?

  Można to zrobić na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) pod adresem: www.ufg.pl. W tym celu wystarczy wejść w zakładkę „Baza OC i AC”, a następnie kliknąć w „Identyfikacja umowy OC na dzień”. W kolejnym kroku należy podać numer rejestracyjny lub VIN, datę i kraj zarejestrowania pojazdu, a także przepisać ciąg znaków weryfikacyjnych z ramki oraz kliknąć „Dalej”. W ten sposób możesz sprawdzić ważność polisy OC na dzień przeprowadzania wyszukania w bazie UFG.