Zabytkowy motocykl o dużej wartości historycznej to gratka dla miłośników prędkości na dwóch kołach. Aby uznać jednoślad za zabytek, musi on jednak spełniać konkretne warunki i nie jest to wyłącznie wiek maszyny. Jeśli jednak jesteś właścicielem klasyka, pamiętaj o obowiązku jego rejestracji i ubezpieczeniu. Jak zarejestrować motocykl jako pojazd historyczny? Wyjaśniamy to krok po kroku!

Zarówno rejestracja motocykla zabytkowego, jak i jego użytkowanie wymaga dostosowania się do konkretnych procedur. Pojazdy, które zapisały się w historii motoryzacji mają jednak szerokie grono zwolenników, którym niestraszne urzędowe formalności.

Znajdź OC już od 333zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty 19 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

O jakich obowiązkach muszą pamiętać pasjonaci jednośladów? Sprawdź, jak uzyskać żółte tablice rejestracyjne i jakie dokumenty zabrać ze sobą do wydziału komunikacji.

Pojazd zabytkowy, czyli jaki?

Pierwsze co przychodzi na myśl, to odpowiedni wiek samochodu lub motocykla, aby można było go uznać za zabytkowy. Rzeczywiście - w Polsce żółte tablice rejestracyjne przyznaje się najczęściej pojazdom, które mają 25 lub nawet 30 lat (w niektórych województwach). Co więcej, musi się w nim znajdować co najmniej 75% części oryginalnych.

Poza tym pojazdem zabytkowym może być ten, który ma szczególne znaczenie w historii motoryzacji. Co to znaczy? Że spełnia następujące warunki:

 • stanowi dowód konkretnego etapu w rozwoju techniki motoryzacji,
 • zastosowano w nim unikalne rozwiązania konstrukcyjne,
 • jego użytkowanie wiąże się z ważnymi wydarzeniami sportowymi,
 • jego użytkowanie wiąże się z ważnymi wydarzeniami historycznymi,
 • jest w dobrym stanie oryginalnym lub został odnowiony zgodnie ze sztuką,
 • korzystały z niego ważne, uprzywilejowane nazwiska.

Takie pojazdy warto rejestrować jako zabytki, ponieważ wiąże się to z rozmaitymi przywilejami dla właściciela.

Czym się różni pojazd zabytkowy od historycznego? Są subtelne różnice!

W terminologii motoryzacyjnej funkcjonują, często zamiennie, dwa pojęcia - pojazdu zabytkowego oraz pojazdu historycznego. Utożsamianie ich ze sobą nie do końca jest poprawne. O pojeździe historycznym dokładnie możemy przeczytać w zapisach Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Co mówi prawo?

11. pojazd historyczny - pojazd mechaniczny, o którym mowa w pkt 10, będący:
 • a. pojazdem zabytkowym w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
 • b. pojazdem mającym co najmniej 40 lat,
 • c. pojazdem mającym co najmniej 25 lat i który został uznany przez rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.
art.2.pkt.1 ust. 11. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Za pojazd historyczny uznaje się czasem także pojazd zabytkowy, a ten z kolei w innym akcie prawnym definiowany jest następująco.

Co mówi prawo?

Pojazd zabytkowy – pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami.
art. 2 pkt 39 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Jak to rozumieć? Każdy pojazd wpisany do rejestru zabytków można jednocześnie uznawać za historyczny.

Uwaga!

Nie działa to jednak w drugą stronę! Nie każdy pojazd historyczny będzie jednocześnie zabytkowym. Ma to duże znaczenie choćby dla obowiązku homologacji lub badania technicznego. Motocykl zabytkowy nie będzie podlegał np. okresowym przeglądom technicznym.

Kiedy rejestracja motocykla na zabytek jest możliwa? Warunki

Wspomnieliśmy o tym, jakie warunki powinien spełniać motocykl, aby zostać zarejestrowany jako zabytkowy. Okazuje się jednak, że nie jest to takie oczywiste, a ostateczna decyzja o przyznaniu klasykowi odpowiedniego statutu zależy od opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Nawet jeśli motocykl jest w odpowiednim wieku i spełnia inne kryteria, konserwator może uznać, że pojazd jest zbyt pospolity. Wówczas nadanie mu żółtych tablic może obniżyć ich rangę. Nierzadko o uznanie motocykla za zabytkowy trzeba się mocno postarać.

Dlaczego rejestracja motocykla zabytkowego się opłaca?

Zabiegać o to zdecydowanie warto. Żółte tablice rejestracyjne pozwalają cieszyć się właścicielowi motocykla szczególnymi przywilejami, nie wspominając już o prestiżu.

Brak obowiązku okresowych badań technicznych

Motocykl wpisany do rejestru zabytków nie wymaga corocznych badań technicznych. Brak pieczątki z okręgowej stacji kontroli pojazdów nie będzie Twoim problemem, nawet jeśli zdecydujesz się poruszać swoim klasykiem na drogach publicznych.

Korzystne oferty ubezpieczenia OC

Motocykl zabytkowy może być ubezpieczony tylko na okres, w którym jest użytkowany - gdy np. wybierasz się na kilkudniowy zjazd i musisz pokonać nim dalszą trasę. Polscy ubezpieczyciele oferują korzystne składki dla właścicieli youngtimerów. Nie ma konieczności opłacania całorocznej obowiązkowej polisy OC na motocykl zabytkowy.

Akceptacja odmiennego stanu technicznego w motocyklach sprowadzonych z zagranicy

Czasami prawdziwą perełkę można znaleźć właśnie poza granicami Polski, a nawet za oceanem. Motocykl sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych na pewno będzie błyszczał na naszych drogach, jednak może różnić się konstrukcją od tej, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Na szczęście jako nabywca nie musisz martwić się o przeróbki - właściciel motocykla zabytkowego nie musi go dostosowywać do lokalnych wymogów.

Jak przebiega rejestracja motocykla na zabytek?

Jeśli masz już wymarzony egzemplarz w swoich rękach, czas na formalności. Oto jak rejestracja motocykla zabytkowego przebiega krok po kroku.

Po pierwsze: sporządzenie białej karty

To nic innego, jak karta ewidencyjna ruchomego zabytku techniki. Jednak przygotowanie białej karty może się dla niektórych okazać kłopotliwe ze względu na wymogi formalne. Karta musi zostać wydrukowana na grubym papierze oraz uwzględniać bardzo szczegółowe informacje o motocyklu wraz ze zdjęciami.

Przy wypełnianiu karty należy kierować się wytycznymi Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków.

Spróbuj tego

Aby ułatwić sobie zadanie, można zwrócić się po pomoc do rzeczoznawcy. Najpierw sprawdzi on, czy motocykl spełnia warunki do rejestracji jako zabytkowego, a następnie pomoże w poprawnym sporządzeniu białej karty.

Wniosek o rejestrację pojazdu zabytkowego składa się bezpłatnie, a decyzja powinna zostać wydana w ciągu 30 dni. Biała karta powinna zostać przygotowana w trzech egzemplarzach.

Po drugie: wizyta w okręgowej stacji kontroli pojazdów

Powiedzieliśmy już, że jako właściciel pojazdu zabytkowego nie musisz martwić się o regularne przeglądy. Jednak w momencie rejestracji motocykla, taki przegląd powinien zostać wykonany i to z wynikiem pozytywnym. Co jednak ważne, okręgowa stacja kontroli pojazdów, do której się udasz, musi mieć uprawnienia do badania tego typu pojazdów. Po zakończonej procedurze powinieneś otrzymać od specjalisty oświadczenie o możliwości udziału motocykla w ruchu drogowym.

Po trzecie: Rejestracja motocykla w wydziale komunikacji

Z kompletem dokumentów i po przejściu badania technicznego możesz udać się do wydziału komunikacji urzędu właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli dokumentacja będzie się zgadzać, a dodatkowo przedłożysz potwierdzenie wniesienia opłaty, otrzymasz tablice rejestracyjne i tymczasowy dowód rejestracyjny.

Będzie to dokument potwierdzający, że złożyłeś wniosek o rejestrację motocykla i czekasz na wydanie tzw. "twardego" dowodu rejestracyjnego. Może to potrwać kolejne 30 dni.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji motocykla zabytkowego? Lista

Zaliczyłeś badania techniczne i przed Tobą rejestracja pojazdu? Zbierz niezbędne dokumenty, bez których wpisanie motocykla do rejestru zabytków nie będzie możliwe. Aby uzyskać żółte tablice rejestracyjne, przygotuj:

 • wniosek o rejestrację pojazdu zabytkowego,
 • dowód własności pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży/darowizny, faktura, postanowienie sądu przyznające prawo własności),
 • wynik badania ze stacji kontroli pojazdów,
 • dowód rejestracyjny (w razie potrzeby z tłumaczeniem) lub oświadczenie o jego braku,
 • opinię rzeczoznawcy,
 • potwierdzenie wpisu do rejestru zabytków,
 • swój dowód tożsamości,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne, jeśli motocykl był już rejestrowany w kraju,
 • jeśli to motocykl z zagranicy potwierdzenie opłacenia akcyzy.

Jeśli cała procedura przebiegnie dla Ciebie pomyślnie, Twój pojazd pojawi się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

A co, jeśli nie mam dokumentów pojazdu?

Jeśli chcesz zarejestrować używany motocykl jako zabytek, ale nie masz jego kompletnej dokumentacji, nie martw się! Wciąż będzie to możliwe. W takim przypadku rejestracja motocykla odbywa się na podstawie oświadczenia właściciela pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Ale po kolei:

 1. Najpierw musisz złożyć oświadczenie o nabyciu praw do pojazdu.
 2. Następnie przedłożyć opinię rzeczoznawcy specjalizującego się w motoryzacji oraz sporządzoną białą kartę.
 3. Po tym wojewódzki konserwator zabytków będzie podejmował decyzję o wpisaniu motocykla do stosownego rejestru.
 4. W międzyczasie musisz dostarczyć do konserwatora zabytków zaświadczenie z OSKP wraz z czterema zdjęciami pojazdu.

Późnej procedura wygląda podobnie jak przy pełnej dokumentacji motocykla - wizyta w wydziale komunikacji z wnioskiem i oczekiwanie na wydanie decyzji.

Ile kosztuje rejestracja motocykla zabytkowego?

Ostateczna kwota może się wahać w zależności od stawek rzeczoznawcy czy ceny usług okręgowej stacji kontroli pojazdów. Zwykle jednak koszt całej rejestracji motocykla na zabytek wynosi od 700 zł do 1500 zł. Jak rozkładają się koszty, które znamy na pewno?

 • przygotowanie „białej karty”: ok. 250–400 zł,
 • badanie techniczne: od 100 zł wzwyż,
 • wpis motocykla do ewidencji zabytków: 5,50 zł,
 • tablice rejestracyjne: 50 zł,
 • koszt rejestracji motocykla: 131,50 zł (wydanie dowodu rejestracyjnego i żółtych tablic w wydziale komunikacji),
 • koszt rejestracji motoroweru 111,50 zł.

Opinia rzeczoznawcy może kosztować obecnie od 300 do nawet 800 zł.

Motocykl zabytkowy a ubezpieczenie OC

Zgodnie z obowiązującym prawem, polisa OC powinna zostać zawarta najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Jak jednak wygląda ta kwestia w przypadku motocykla zabytkowego? Ubezpieczyć taki pojazd można na podstawie odrębnych przepisów.

Jeśli motocykl zabytkowy motocykl cieszy Twoje oko wyłącznie w garażu lub na podjeździe, nie musisz kupować dla niego obowiązkowego OC. Inaczej jest, jeśli chcesz wyruszyć nawet na krótką przejażdżkę po okolicy. Każdorazowy wyjazd na drogę publiczną oznacza, że powinieneś kupić polisę.

Na szczęście na polskim rynku ubezpieczeń można bez trudu znaleźć taką, która dotyczy tak krótkiego okresu - to inaczej krótkoterminowe OC. OC w niepełnym wymiarze możesz nabyć na okres krótszy niż rok, ale nie krótszy niż 30 dni. Później taka polisa nie ulega automatycznemu przedłużeniu. Nie trzeba też specjalnie wypowiadać umowy. 

Wypowiedź eksperta

Należy pamiętać, że wyjazd na drogę nieubezpieczonym motocyklem, nawet zabytkowym, może się wiązać z nałożeniem kary za brak obowiązkowego OC. Pilnuje tego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Przypomnijmy, że obecnie dla właścicieli motocykli może to być grzywna nawet w wysokości 1200 zł.
Stefania Stuglik, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnychStefania Stuglik, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Ile kosztuje ubezpieczenie na zabytkowy motocykl?

OC krótkoterminowe będzie oczywiście o wiele tańsze niż całoroczna polisa. Towarzystwa wyliczają składkę indywidualnie, biorąc pod uwagę:

 • pojemność silnika,
 • model i markę pojazdu,
 • rok produkcji motocykla,
 • historię ubezpieczeniową właściciela, jego wiek i miejsce zamieszkania.

Warto wspomnieć także o zniżkach, jakie niektóre zakłady ubezpieczeń stosują wobec klientów należących do Polskiego Związku Motorowego. Takie osoby mogą liczyć nawet na 70% rabatu, oczywiście spełniając odpowiednie warunki.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj:Ubezpieczenie zabytkowego motocykla – co trzeba o nim wiedzieć?

Jeśli natomiast zamierzasz prezentować się na swojej maszynie częściej, szeroki wybór ofert ubezpieczenia znajdziesz choćby w internetowym kalkulatorze OC i AC. Ubezpieczysz tam motocykl bez wychodzenia z domu i na jasnych zasadach.

Jak widać, rejestracja motocykla na zabytek to procedura złożona, ale nie nieosiągalna. Jeśli zadbasz o komplet dokumentów i podejdziesz do tego obowiązku zgodnie z prawem, bez problemu uzyskasz dowód rejestracyjny pojazdu zabytkowego i żółte tablice rejestracyjne.

Warto wiedzieć!

 1. Aby motocykl mógł zostać zarejestrowany jako zabytkowy, musi spełniać konkretne wymogi. Przede wszystkim  jest to wiek (25 lub 30 lat, ale także inne czynniki, jak np. znaczenie pojazdu dla historii i rozwoju motoryzacji).
 2. Nie trzeba kupować całorocznej polisy OC dla motocykla zabytkowego, jeśli z rzadka wyjeżdżasz nim z garażu. Jeśli wybierasz się np. na zjazd motocyklistów lub planujesz krótką przejażdżkę, możesz wykupić krótkoterminowe OC na 30 dni. Polisa nie przedłuży się po tym czasie automatycznie.
 3. Każdy motocykl zabytkowy można uznać za pojazd historyczny, jednak nie każdy historyczny będzie jednocześnie wpisany do rejestru zabytków. 
 4. Do wniosku o rejestrację motocykla zabytkowego należy dołączyć: białą kartę, oświadczenie ze stacji kontroli pojazdów o pozytywnym przebiegu badania technicznego, dowód własności pojazdu, dowód rejestracyjny (w razie potrzeby z tłumaczeniem) lub oświadczenie o jego braku, opinię rzeczoznawcy, potwierdzenie wpisu do rejestru zabytków, swój dowód tożsamości, dotychczasowe tablice rejestracyjne, jeśli motocykl był już rejestrowany w kraju.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Czy każdy motocykl powyżej 25 lat może być uznany za zabytkowy?

  Wiek to tylko jedno z kilku kryteriów tej kwalifikacji. Na opinię konserwatora zabytków wpływają także inne czynniki związane z danym pojazdem, a to właśnie opinia konserwatora jest decydująca dla wpisu motocykla do rejestru zabytków. Jeśli uzna on, że mimo wieku pojazd uchodzi za zbyt "pospolity", może Ci odmówić.

 2. Czy ubezpieczenie motocykla zabytkowego jest obowiązkowe?

  Nie, jeśli nie użytkujesz go na drogach publicznych. Jeśli natomiast robisz to okazjonalnie, za każdym razem możesz wykupić OC krótkoterminowe na minimum 30 dni. Jeśli tego nie zrobisz, a wybierzesz się na motocyklową przejażdżkę, możesz zapłacić karę za brak OC.

 3. Ile kosztuje wydanie żółtych tablic rejestracyjnych motocykla?

  Koszty rejestracji motocykla na zabytek są dość wysokie. Sama rejestracja w urzędzie kosztuje 131.50 zł. Do tego dochodzi jeszcze koszt pozwolenia czasowego, za wydanie tablic czy wrobienie białej karty. Zapłacić trzeba także rzeczoznawcy i specjaliście na okręgowej stacji kontroli pojazdów. Łącznie cała procedura może wynieść nawet 1500 zł.

 4. Czy motocykl z zamiennymi częściami może zostać wpisany do rejestru zabytków?

  Niestety jednym z wymogów jest zachowanie części w oryginalnych w motocyklu, aby można go było uznać za zabytek. Obecnie wymaga się ich w 75% wszystkich części motocyklowych.