Zatarcie tłoka czy łożyska, uszkodzenie głowicy samochodowej czy awaria turbosprężarki – lista zgłaszanych przez kierowców problemów z silnikiem jest długa. Niestety, nie każda awaria silnika może zostać zlikwidowana z polisy AC.

Przeanalizowaliśmy Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU),  aby odpowiedzieć na pytanie, czy uszkodzenia w obrębie jednostki napędowej można zlikwidować z ubezpieczenia AC. Okazuje się, że nie zawsze. Firmy ubezpieczeniowe często wyłączają swoją odpowiedzialność poprzez zapisy w OWU.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Sprawdź, kiedy ubezpieczyciel słusznie odmówi Ci naprawy jednostki napędowej, a kiedy otrzymasz od niego pomoc.

Czym jest i jaką pomoc zapewnia ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie AC to jedna z polis komunikacyjnych. Charakterystyczna jest dla niej dobrowolność – jako właściciel samochodu musisz samodzielnie zdecydować, czy opłaca Ci się zawrzeć umowę AC.

Lista korzyści jest długa, bo z ubezpieczenia AC możesz m.in.:

 • Naprawić pojazd po kolizji, do której doszło z Twojej winy. Wówczas z polisy AC wymienione mogą zostać np.: stłuczona lampa, urwane lusterko, wgniecione drzwi czy uszkodzony zderzak.
 • Zlikwidować szkody spowodowane działaniem czynników atmosferycznych. Wystarczy zaledwie kilka minut intensywnych opadów gradu, aby konieczne było usunięcie wgnieceń z karoserii.
 • Otrzymać odszkodowanie po kradzieży pojazdu. Dostaniesz kwotę, która pozwoli Ci sfinansować zakup kolejnego samochodu.

To, z jakich świadczeń będziesz mógł skorzystać, zależy od konstrukcji umowy. Ze względu na zakres ochrony, polisy AC można podzielić na pełne i mini. Drugi rodzaj ubezpieczenia z reguły zapewnia wypłatę środków tylko w dwóch ostatnich sytuacjach.

Niemiecki automobilklub ADAC opublikował raport, w którym wskazał najczęstsze przyczyny wzywania pomocy drogowej ADAC. Na pierwszym miejscu znalazły się problemy z akumulatorem (46,3 proc.),  na drugim kłopot z silnikiem (15,9 proc.),  a na trzecim usterki alternatora, rozrusznika i instalacji elektrycznej (10 proc.).

Jakie są częste przyczyny uszkodzenia silnika samochodowego?

Uszkodzenie jednostki napędowej może być spowodowane różnymi czynnikami. W czasie jazdy może dojść do mechanicznej usterki, np. zatarcia tłoka. Zimą wielu kierowców zgłasza się do warsztatów samochodowych z uszkodzoną głowicą. Ponieważ współczesne samochody są bogato wyposażone w elektronikę, to również te części mogą ulec uszkodzeniu – dojść może np. do awarii czujników czy sterownika. Czy w wymienionych sytuacjach posiadanie ubezpieczenia AC pomoże?

Firmy ubezpieczeniowe kwalifikują takie awarie jako uszkodzenia eksploatacyjne i nie pokrywają kosztów usunięcia usterek – to jedno z częściej występujących w OWU wyłączeń, o którym szerzej przeczytasz w dalszej części artykułu. Jeżeli chcesz zapewnić sobie ochronę na wypadek awarii silnika, rozważ zakup tzw. motogwarancji.

Ubezpieczenie od awarii samochodu (tzw. motogwarancja) to produkt dedykowany właścicielom samochodów używanych, dzięki któremu mogą oni liczyć na naprawę różnych podzespołów, np. silnika, skrzyni biegów, mechanizmu różnicowego czy instalacji elektrycznej. W rezultacie polisa AC i ubezpieczenie od awarii to dwa różne produkty, które nie pokrywają się zakresem ochrony, ale się uzupełniają.

– Nawet ubezpieczenie AC w pełnej wersji nie zapewnia wsparcia w razie problemów z silnikiem, które są wynikiem awarii. Ubezpieczenie AC nigdy nie chroni od takich zdarzeń. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za niesprawny silnik tylko wtedy, gdy dojdzie do mechanicznego uszkodzenia, np. po kolizji czy wypadku, w wyniku działania żywiołów lub osób trzecich

– mówi Stefania Stuglik, specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Kiedy z polisy AC można usunąć uszkodzenie silnika?

To, czy niesprawny silnik zostanie naprawiony z ubezpieczenia AC, zależy od przyczyny uszkodzeń. Można powiedzieć, że polisa AC zapewnia ochronę w razie uszkodzeń, które nie są wynikiem normalnej eksploatacji pojazdu, ale są skutkiem działania żywiołów, wandalizmu lub np. zderzenia się auta z przeszkodą.

Szczegóły można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia – dokumencie, który każdy z ubezpieczycieli udostępnia dla oferowanego ubezpieczenia AC.

Przykład:  Pani Grażyna wracała późnym wieczorem z pracy, gdy straciła panowanie nad pojazdem. Wynikiem zderzenia z przydrożnym drzewem było uszkodzenie silnika. W momencie zdarzenia kobieta posiadała ubezpieczenie AC. Po oszacowaniu wartości szkody została ona zlikwidowana przez ubezpieczyciela z tej polisy.

Nie każde uszkodzenie silnika kwalifikujące się do likwidacji z ubezpieczenia AC musi zostać usunięte. Przed zleceniem naprawy firmy ubezpieczeniowe dokonują wyceny szkody. W wielu sytuacjach naprawa silnika może być ekonomicznie nieopłacalna. Wówczas firma ubezpieczeniowa orzeknie szkodę całkowitą i tym samym będzie zwolniona z naprawy uszkodzeń silnika.

Przykład:  Pan Adrian pojechał z wizytą do przyjaciół i zaparkował samochód na osiedlowym parkingu. Niestety, samochód uległ dewastacji przez wandali. Sprawcy dostali się do komory silnika i poważnie uszkodzili jednostkę napędową. Mężczyzna chciał naprawić szkody z posiadanej polisy AC, ale okazało się, że koszty naprawy będą przewyższać wartość auta.

Uszkodzony silnik a AC – kiedy ubezpieczyciel nie zapłaci za naprawę?

Jesteś zapobiegawczy i kupiłeś pełne ubezpieczenie AC? Musisz wiedzieć, że w każdym OWU znajduje się lista wyłączeń. To sytuacje, gdy – mimo uszkodzenia silnika – ubezpieczyciel nie będzie musiał wypłacać Ci odszkodowania.

Lista wyłączeń w OWU jest długa. Poniżej opisujemy 5 najczęściej powtarzających się wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.

1. Uszkodzenie silnika będące skutkiem zassania wody

Nie otrzymasz odszkodowania, jeżeli dojdzie do zalania silnika i próby uruchomienia pojazdu. Takie działanie prowadzi do zassania wody do silnika i finalnie uszkodzenia wielu jego elementów. Ubezpieczyciel musiałby pokryć koszt całkowitego remontu jednostki napędowej. Wysokie koszty takiej naprawy są powodem, dla którego każdy ubezpieczyciel wyłącza swoją odpowiedzialność w tym zakresie.

Przykładowe zapisy, jakie znajdziesz w OWU brzmią podobnie:

 • Warta nie odpowiada za szkody „polegające na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody podczas jego pracy lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie”.
 • AXA zastrzega, że z odpowiedzialności wyłączone są szkody „polegające na uszkodzeniu silnika w wyniku zassania wody podczas próby uruchomienia lub pracy silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie”.

Przykład:  Po obfitych opadach deszczu na drodze dojazdowej do domu pana Tomasza powstała ogromna kałuża. Mężczyzna był pewien, że uda mu się ją pokonać SUV-em. Niestety, fala wody wytworzona podczas przejazdu przez kałużę zalała komorę silnika, który zgasł. Próby uruchomienia pojazdu okazały się nieudane, a fachowcy stwierdzili, że doszło do zassania wody do silnika. W rezultacie mężczyźnie odmówiono wypłaty środków z AC.

Spory między ubezpieczycielami a właścicielami aut często mają swój finał w sądzie. Sąd Rejonowy w Radomsku uznał, że ubezpieczyciel z polisy AC powinien wypłacić odszkodowanie za zalanie komory silnika przez jadący w przeciwnym kierunku samochód, który utworzył falę wody na drodze, ale nie może odpowiadać za uszkodzenia, które powstały wskutek próby ponownego uruchomienia silnika. Strony odwołały się od wyroku, ale został on utrzymany przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim (sygn. akt II Ca 499/14).

2. Uszkodzenie silnika przez użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych

Praca silnika jest uzależniona m.in. od jakości używanych materiałów eksploatacyjnych. Zupełną podstawą jest systematyczna wymiana oleju silnikowego. Próba jazdy bez oleju czy z nieprawidłowym paliwem w baku – to kolejne sytuacje, gdy nie będziesz mógł liczyć na to, że uszkodzony silnik zostanie naprawiony z ubezpieczenia AC.

Ubezpieczyciele ograniczają swoją odpowiedzialność, stosując takie zapisy:

 • Proama w OWU zastrzega, że ochroną nie są objęte szkody „[...] powstałe w wyniku niewłaściwego doboru paliwa, płynów i materiałów eksploatacyjnych”.
 • W OWU AC Link4 można przeczytać: „Nie wypłacamy odszkodowania za szkody, które powstaną na skutek użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. paliwa)”.

Przykład:  Pan Bartosz pomylił pistolety od dystrybutorów paliwowych i zatankował nieprawidłowe paliwo. Po uruchomieniu silnika doszło do jego uszkodzenia. Mężczyzna był pewien, że szkodę zlikwiduje z posiadanej polisy AC. Ubezpieczyciel powołał się jednak na zapisy w OWU – mężczyzna musi z własnej kieszeni naprawić uszkodzenia spowodowane swoją pomyłką.

3. Uszkodzenie silnika umyślne lub spowodowane rażącym niedbalstwem

Ubezpieczyciele chronią się także przed działaniami umyślnymi ze strony kierowców czy ich rażącym niedbalstwem. Jeżeli będziesz ignorował wyświetlane na desce rozdzielczej komunikaty wskazujące, że silnik nie pracuje poprawnie, nie będziesz mógł liczyć na odszkodowanie po jego uszkodzeniu.

Przykładowe zapisy w OWU brzmią następująco:

 • Allianz wyłącza odpowiedzialność dotyczącą szkód „polegających na zatarciu silnika i jego osprzętu lub innych zespołów, w tym skrzyni biegów”.
 • PZU stosuje ogólniejszy zapis – ochroną nie są objęte szkody „spowodowane umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym”.

Przykład:  Pani Paulina wracała do domu, gdy na desce rozdzielczej zapaliła się kontrolka ostrzegająca o wysokiej temperaturze silnika. Kobieta zignorowała ją i kontynuowała podróż. W rezultacie doszło do przegrzania silnika i skrzyni biegów. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, powołując się na rażące niedbalstwo kobiety – uszkodzeń można by uniknąć, gdyby zatrzymała się i wezwała pomoc drogową.

4. Uszkodzenie silnika spowodowane naturalnym zużyciem części

Z czasem poszczególne elementy pojazdu tracą swoje pierwotne właściwości i ulegają zużyciu. W komorze silnika może pojawić się korozja. Z kolei jesienią lub zimą może dojść do zawilgocenia jednostki napędowej i usterek elektrycznych. Jeżeli przytrafi Ci się takie uszkodzenie silnika, to AC również nie pomoże.

W OWU AC, które kupiłeś, możesz znaleźć podobnie brzmiące zapisy:

 • AXA nie odpowiada za szkody „powstałe w wyniku zużycia eksploatacyjnego samochodu, jego części lub wyposażenia”.
 • Aviva nie wypłaci odszkodowania, jeżeli „uszkodzenia mają charakter eksploatacyjny lub powstały w wyniku używania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem”.

Przykład:  Pan Marian wracał autem z pracy do domu, gdy zerwał się pasek rozrządu. W efekcie silnik uległ poważnym uszkodzeniom. Choć termin wymiany paska nie został przekroczony, to ubezpieczyciel nie pokrył kosztów naprawy, powołując się na naturalne zużycie tego elementu.

5. Uszkodzenie silnika będące skutkiem jego nieprawidłowej naprawy

Silnik może zostać uszkodzony również podczas jego naprawy czy konserwacji. Niestety, taka sytuacja może przytrafić Ci się nawet wówczas, gdy oddasz pojazd do warsztatu samochodowego. W razie takiego zdarzenia posiadanie polisy AC również na nic się nie zda.

Tak mogą brzmieć zapisy w OWU dotyczące nieprawidłowej naprawy:

 • Benefia nie odpowiada za szkody „powstałe w trakcie wykonywania napraw, przeglądów, konserwacji lub modernizacji pojazdu”.
 • Concordia zastrzega, że ochrona ubezpieczeniowa nie przysługuje w przypadku szkód „powstałych w trakcie bądź wskutek napraw lub konserwacji pojazdu”.

Przykład:  Pan Maciej postanowił oczyścić silnik z zabrudzeń. Niestety, brak wiedzy właściciela spowodował, że podczas tego zabiegu jednostka napędowa uległa uszkodzeniu. Mężczyzna nie może liczyć na odszkodowanie – w OWU posiadanego przez niego ubezpieczenia widnieje zapis, zgodnie z którym firma ubezpieczeniowa nie odpowiada za uszkodzenia silnika, które powstały w czasie jego konserwacji.

W najbliższym czasie zamierzasz kupić AC? Skorzystaj z naszego kalkulatora i sprawdź ceny pakietów OC z AC oraz zakres ich ubezpieczenia. Pamiętaj o wyłączeniach od odpowiedzialności wybranego towarzystwa. Zapoznając się z nimi unikniesz rozczarowania – będziesz wiedział, kiedy ubezpieczyciel uwzględni Twoje roszczenie i w jakich sytuacjach będzie miał prawo do odmowy wypłaty odszkodowania.

Co warto wiedzieć

 • Ubezpieczenie AC zapewnia ochronę na wypadek kolizji, wypadku, uszkodzenia auta przez żywioły, osoby trzecie czy jego kradzieży.
 • Jeżeli uszkodzenie silnika ma charakter eksploatacyjny, to ubezpieczyciel nie opłaci naprawy.
 • Zlikwidowanie awarii silnika jest możliwe z ubezpieczenia od awarii samochodu, tzw. motogwarancji (o ile polisa obejmuje takie zdarzenie).
 • Gdy koszt usunięcia uszkodzenia silnika przewyższa wartość auta, ubezpieczyciel orzeka szkodę całkowitą.
 • Każdy ubezpieczyciel przewiduje wyłączenia, np. nie zlikwiduje uszkodzeń silnika, które powstały po zassaniu przez jednostkę napędową wody.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Gdzie i za ile można kupić ubezpieczenie od awarii silnika?

  Przykładowe firmy oferujące tzw. motogwarancję to: Wagas (Gwarancje Select Auto), Autoprotect Polska (Program Autoprotect Warranty) i Get Help. Cena produktu zależy od kilku czynników, w tym wieku pojazdu. Najtańszą ochronę można zapewnić sobie za ok. 1200 zł za rok.
 2. Czy uszkodzenia spowodowane tuningiem silnika można zlikwidować z AC?

  Nie. Jeżeli tuning nie zostanie przeprowadzony profesjonalnie, to pozostaje porozumieć się z firmą, która go zrealizowała. Z polisy AC nie otrzymasz odszkodowania – odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje nie tylko wadliwie wykonanych napraw, ale również przeróbek, w wyniku których doszło do szkody.
 3. Jak uszkodzenie silnika może zostać zlikwidowane z AC?

  Na etapie zakupu polisy będziesz mógł wybrać sposób likwidacji szkody: bezgotówkowy lub kosztorysowy. Pierwszy wariant oznacza, że naprawa odbędzie się np. w ASO lub warsztacie partnerskim na koszt ubezpieczyciela – będziesz musiał tylko odebrać pojazd od mechanika. W wariancie kosztorysowym otrzymasz odszkodowanie, które pozwoli Ci naprawić pojazd we własnym zakresie.
 4. Gdzie mogę przeczytać o wyłączeniach w OWU AC?

  Korzystając z kalkulatora OC/AC zamieszczonego na naszym portalu możesz szybko znaleźć ubezpieczenie AC dostosowane do Twoich potrzeb. Przy każdym produkcie znajdziesz też OWU – nie będziesz musiał szukać dokumentów na stronach internetowych poszczególnych firm ubezpieczeniowych.