Przymierzasz się do zakupu polisy mieszkaniowej? Bardzo dobra decyzja, jednak warto pamiętać o kilku rzeczach, gdy mamy przed sobą umowę ubezpieczenia mieszkania gotową do popisu. Podpowiadamy, co zrobić, żeby otrzymać odszkodowanie i nie przepłacać za składkę. 

Formalności związane z ubezpieczeniem mieszkania to nic skomplikowanego, mimo że na pierwszy rzut oka użycie branżowego języka wydaje się zawiłe. Każdy dokument w postaci umowy, karty produktu czy Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) składa się z tych samych elementów, a sam zakup polisy jest dziecinne prosty. Tak jak 5 rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę podpisując umowę ubezpieczenia mieszkania.

Zakres ubezpieczenia 

Pierwsza rzecz to zawartość polisy mieszkaniowej, którą kupiliśmy lub dopiero zamierzamy mieć. Wybieramy elementy mieszkania, jakie mają być chronione, a także ryzyka, od wystąpienia których polisa ma zabezpieczać finansowo mienie oraz lokatorów. 

Zacznijmy od wyboru elementów mieszkania. W wersji podstawowej ubezpieczenie nieruchomości obejmuje ściany mieszkania (nośne i działowe) i elementy przymocowane na stałe (np. parkiet, glazurę, instalacje, wannę, meble w zabudowie). W wersji rozszerzonej, za dodatkową opłatą, ubezpieczymy elementy ruchome, czyli wyposażenie (meble wolnostojące, dywany, ubrania, książki, przedmioty osobiste). 

Oprócz tego wybieramy ryzyka. W wersji podstawowej dostępny jest tzw. pakiet zdarzeń losowych obejmujący 10-20 lub więcej przypadków typu ogień, zalanie, śnieg, huragan, uderzenie pojazdu, upadek drzewa, pękanie mrozowe, huk ponaddźwiękowy. W wersji rozszerzonej znajdziemy osobno kradzież z włamaniem, dewastację, rabunek, powódź, przepięcie, stłuczenie przedmiotów szklanych, nieszczęśliwy wypadek lokatora, OC w życiu prywatnym, Home Assistance, NNW psa i kota. 

WAŻNE! 
Umowa ubezpieczenia mieszkania może zawierać ryzyka nazwane (wymienione z nazwy), jak i ryzyka wszystkie (formuła All Risk). W tym ostatnim wariancie zakres ochrony dotyczy wszystkich zdarzeń poza wskazanymi w umowie jako wyłączenia odpowiedzialności.

Suma ubezpieczenia 

Rzecz numer 2 to ustalenie maksymalnej kwoty odszkodowania. W umowie ubezpieczenia mieszkania powinna się znaleźć precyzyjna suma ubezpieczenia. Wycenę mieszkania można przeprowadzić samodzielnie, za pomocą narzędzi online czy zlecić ją rzeczoznawcy majątkowemu za ok. 800-1000 zł. 

Z sumą ubezpieczenia trzeba jednak uważać. Nieprawidłowa kwota grozi z jednej strony niedoubezpieczeniem, gdy w umowie polisy mieszkaniowej wpiszemy kwotę 300 000 zł, podczas gdy mieszkanie jest warte 400 000 zł. Co z tego, że zapłacimy od mniejszej SU niższą składkę, skoro przy szkodzie całkowitej dostaniemy mniej środków niż warte było mieszkanie. Tym samym obniżymy standard dotychczasowego poziomu życia i mieszkania. 

Z drugiej strony zbyt wysoka suma ubezpieczenia w umowie prowadzi do nadubezpieczenia. Przykładowo, wpisaliśmy do polisy SU na poziomie 500 000 zł, a mieszkanie jest warte 400 000 zł. Wtedy nie dość że zapłacimy wyższą składkę, to jeszcze za szkodę całkowitą TU wypłaci maksymalnie 400 000 zł, czyli tyle, ile rzeczywiście warte było mieszkanie przed zdarzeniem. 

WAŻNE! 
Suma ubezpieczenia jest inna dla pożaru, który może prowadzić do szkody całkowitej, więc powinna wynosić 100 proc. wartości mieszkania i inna dla kradzieży z włamaniem, gdzie może występować limit kwotowy ze strony ubezpieczyciela, np. do 20 000 zł, 10% SU lub innej wartości.

Wyłączenia odpowiedzialności 

Trzecia ważna rzecz w umowie polisy mieszkaniowej wiąże się z odszkodowaniem, a właściwie z jego brakiem. Wszystko przez obecność w OWU tzw. wyłączeń odpowiedzialności. Dotyczą one zarówno zdarzeń losowych, jak i każdego wykupionego ryzyka.  

Zwykle wyłączenia odpowiedzialności mają zastosowanie w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie przez ubezpieczonego lokatora czy w wyjątkowych okolicznościach, jak wojna, strajk, zamieszki. Wyłączenia mogą obejmować także sytuacje rzadko spotykane, jak ubezpieczenie niewidzialnej rzeźby

Oprócz wyłączeń w umowie ubezpieczenia mieszkania natkniemy się też na limity odpowiedzialności i karencje. Te pierwsze dotyczą głównie pakietu Home Assistance – w ciągu trwania ochrony możemy np. wezwać hydraulika do 5 razy lub do kwoty świadczenia usług w wysokości 500 zł. 

Karencje to czasowy brak odpowiedzialności finansowej ze strony TU. Jeśli polisa jest ważna od 1 czerwca, a karencja wynosi dwa tygodnie, to szkodę objętą karencją TU bierze pod uwagę gdy do zdarzenia dojdzie co najmniej od 15 czerwca. Karencja występuje najczęściej w ryzyku powodzi. I przestaje obowiązywać przy kontynuowaniu polisy w tej samej firmie ubezpieczeniowej. 

WAŻNE! 
Nie ma polisy mieszkaniowej bez wyłączeń odpowiedzialności, które są zabezpieczeniem dla TU przed nadużyciami ze strony ubezpieczonych. 

Wysokość składki 

Kolejna ważna rzecz to cena za ochronę mieszkania z polisy. Nie ma jednej ustalonej składki z góry, bo każde mieszkanie posiada inną wartość, lokalizację, kondygnację, co z kolei wpływa na prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych ryzyk, np. mieszkanie na parterze jest zagrożone powodzią, a to z ostatniego piętra zalaniem przez nieszczelny dach budynku. 

Istotne są też czas trwania umowy ubezpieczenia mieszkania i częstotliwość opłacania składki. Możemy zdecydować się na ochronę przez 12 miesięcy, przez 2 lata lub na okres 3 lat. Za polisę zapłacimy od razu z góry lub w kilku ratach. Niektóre TU oferują zniżki za płatność jednorazową polis kilkuletnich.

Wysokość składki powinniśmy dopasować do własnych możliwości finansowych, aby składka za polisę nie nadwyrężała domowego budżetu. Polisę mieszkaniową kupimy już za mniej niż 100 zł rocznie w podstawowym zakresie ochrony. Górne stawki to wydatek 500-1000 zł rocznie i więcej. Wszystko zależy od wybranych ryzyk i wartości mieszkania

Leszek Drozdalski, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w rankomat.plLeszek Drozdalski, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w rankomat.pl

Porównanie ubezpieczeń mieszkania 

Ostatnią ważną rzeczą przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia mieszkania jest oszczędność. Po co przepłacać, gdy za taką samą polisę możemy zapłacić w innym TU mniej o 50 zł, 100 zł czy 550 zł? Aby przekonać się o różnicach w cenach polis, wystarczy skorzystać z porównywarki ubezpieczeń nieruchomości. 

Wystarczy kilka chwil na poznanie nawet ponad 20 ofert ubezpieczenia dla swojego mieszkania. Po każdej kalkulacji można zamówić wybraną polisę i opłacić składkę. Ochrona będzie działać już na następny dzień lub od wybranego przez nas momentu.  

Na to zwróć uwagę przy ubezpieczaniu mieszkania

Jaka część ubezpieczeniaCzym jest

Na co uważać

Zakres ochrony

Wykaz zdarzeń i ryzyk, za których skutki TU wypłaci odszkodowanieZakres podstawy i rozszerzony + formuła All Risk

Suma ubezpieczenia

Maksymalna kwota odszkodowania za zdarzenieNiedoubezpieczenie i nadubezpieczenie

Wyłączenia odpowiedzialności

Wykaz sytuacji, w których TU nie wypłaci odszkodowaniaLimity odpowiedzialności i karencje

Wysokość składki

Opłata za ochronę mieszkania za 12 miesięcy, 2 lub 3 lataPłatność składki w terminie

Porównanie ubezpieczeń mieszkania

Uzupełnienie formularza w kalkulatorze onlinePodanie danych zgodnych ze specyfiką mieszkania

Oprac. własne. 

Ważne informacje

1. Na umowie ubezpieczenia mieszkania powinien być wskazany zakres ochrony, suma ubezpieczenia, czas trwania polisy i wysokość składki 

2. W samej umowie ubezpieczenia mieszkania należy zwrócić uwagę na dołączony dokument OWU 

3. W dokumencie OWU znajdziemy m.in. zapisy o wyłączeniach odpowiedzialności 

4. Przez zawarciem umowy z TU warto porównać dostępne polisy mieszkaniowe i wybrać tę, która ma najlepszy stosunek ceny do liczby ryzyk 

FAQ - najczęściej zadawane pytania o umowę ubezpieczenia mieszkania

 1. Czy umowa ubezpieczenia mieszkania musi być na piśmie?

  Nie, bo w przypadku zakupu polisy online, umowa i warunki ubezpieczenia są przesyłane na podany mail.

 2. Na jaki okres mogę podpisać umowę ubezpieczenia?

  Najczęściej są wybierane umowy na 12 miesięcy. Możliwe będzie też ubezpieczenie mieszkania przez 2 lub nawet 3 lata z góry. Trudniej natomiast o polisy krótsze niż pół roku.

 3. Czy polisa mieszkaniowa jest obowiązkowa?

  Zwykle nie, ale wyjątkiem są osoby, które finansują zakup nieruchomości z kredytu hipotecznego i zamieszkują gospodarstwo rolne przekraczające razem z zabudowaniami powierzchnię 1 ha.

 4. Czy mogę zerwać umowę ubezpieczenia przez jej końcem?

  Tak, jednak najlepiej zrobić to w pierwszych 30 dniach od zawarcia umowy. Wtedy TU zwróci składkę za niewykorzystany okres ochrony.