Pęknięcie ekranu, kradzież, zalanie czy przepięcie to tylko przykłady zdarzeń, przez które użytkownik iPhone’a może stracić kilka tysięcy złotych. Podpowiadamy, jak skutecznie ubezpieczyć smartfon i ile to kosztuje.

Nowy model iPhone’a 12 Pro to koszt minimum 5199 zł. Biorąc pod uwagę wartość tego sprzętu oraz fakt, że smartfon jest urządzeniem podatnym na zniszczenia czy kradzież, warto pomyśleć o wykupieniu odpowiedniej polisy. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują nam kilka rozwiązań ubezpieczenia iPhone’a.  

Jak ubezpieczyć iPhone'a?

IPhone’a można ubezpieczyć od razu przy zakupie, bezpośrednio u producenta, jeśli oczywiście nie kupujemy takiego sprzętu z drugiej ręki. 

Gdy prowadzimy działalność gospodarczą, możemy zdecydować się również na włączenie smartfonu w polisę firmową. 

Trzecią opcją jest uwzględnienie iPhone’a w polisie mieszkaniowej. 

Ubezpieczenie telefonu iPhone w sklepie

Apple przygotował ubezpieczenie iDream Care. Można je nabyć na stronie ubezpieczyciela, w salonach firmowych oraz w salonach kilku sieci komórkowych. Te firmy jedynie pośredniczą w sprzedaży, a sam produkt powstał przy współpracy producenta z TU Europa.

W polisie IDream Care właściciel nowego Iphone’a do wyboru ma kilka wariantów ochrony, które różnią się m. in. czasem obowiązywania – polisy na rok, dwa lub trzy lata. Zakres ubezpieczenia może obejmować zdarzenia losowe, zalanie, dewastację, kradzież z włamaniem czy rabunek. Ubezpieczenie obowiązuje na obszarze Polski i poza nią, jeśli podróż zagraniczna nie jest dłuższa niż 60 dni. 

PAMIĘTAJ!
Ubezpieczenie producenta iDream można nabyć jedynie w dniu zakupu iPhone’a, a używane smartfony nie mogą zostać objęte ochroną z tej polisy.

Ubezpieczenie iPhone'a w ramach polisy firmowej

IPhone’y, podobnie jak inne smartfony, można ubezpieczyć w ramach polisy firmowej, jeśli oczywiście stanowią one majątek przedsiębiorstwa. Tego typu ubezpieczenia są powszechnie dostępne na rynku, oferują je m. in. PZU, Link4, Proama, Uniqa czy Aviva. 

Zakres ochrony może obejmować zarówno zdarzenia losowe, jak i ryzyka kradzieżowe (kradzież z włamaniem, kradzież zwykłą i rabunek) oraz akty wandalizmu. 

Niektóre towarzystwa oferują również specjalne rozszerzenia, jak zniszczenie sprzętu przez pracowników czy ochronę danych zapisanych w pamięci urządzenia. 

Ubezpieczenie iPhone'a w ramach polisy mieszkaniowej

Iphone’a można chronić też z polisy mieszkaniowej jako część wyposażenia (ruchomości domowych).

Standardowa polisa mieszkaniowachroni mury i ewentualnie elementy stałe nieruchomości przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi. Podstawowe ubezpieczenie można poszerzyć, zarówno o dodatkowe ryzyka, jak i rodzaje mienia. Jednym z najpopularniejszych dodatków jest mienie ruchome (ruchomości domowe),do których zalicza się m.in. smartfony.

Jeśli włączymy w polisę mieszkaniową iPhone’a i inne ruchomości domowe, to automatycznie będą one chronione przed tymi samymi ryzykami, co mury i elementy stałe. A jeśli uznamy, że podstawowy zakres ochrony jest zbyt wąski, możemy wykupić kolejne dodatki, które pozwolę bardziej kompleksowo zabezpieczyć nasze mienie. 

Od czego można dodoatkowo ubezpieczyć iPhone'a?

Podstawowy zakres ochrony w polisie mieszkaniowej to najczęściej kilka bądź kilkanaście zdarzeń losowych, takich jak: pożar, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek samolotu, upadek drzew i masztów, śnieg, gradobicie, huragan, porywisty wiatr, eksplozja czy trąba powietrzna. 

Niektóre produkty ubezpieczeniowe w podstawie mają nawet 30 ryzyk. Szeroką ochronę zapewniają również polisy w wariancie All Risks, które zabezpieczają nas przed wszystkimi potencjalnymi zdarzeniami (również niemożliwymi do przewidzenia),oprócz tych wymienionych w OWU.

Jeśli chcemy dobrać rozszerzenia pod kątem ochrony iPhone’a, warto uwzględnić w polisie:

1. Przepięcie – dodatek istotny z perspektywy wszystkich urządzeń zasilanych prądem, więc również smartfonów. Niektórzy ubezpieczyciele wyróżniają dwa rodzaje przepięcia: powstałe w skutek uderzenia pioruna i mające inne przyczyny. Warto sprawdzić, czy oba warianty są dostępne w interesującej nas polisie.

2. Kradzież z włamaniem – zdarzenie definiowane jako kradzież, podczas której złodzieje zostawiają wyraźne ślady swojej bytności, czyli wybitą szybę czy zniszczony zamek.

3. Kradzież zwykłą – chodzi o kradzież, po której nie zostają ślady. Może się ona zdarzyć np. wtedy, kiedy intruz wtargnął do mieszkania przez uchylone okno. Ryzyko dostępne tylko w wybranych towarzystwach.

4. Rabunek – odnosi się do zdarzeń poza miejscem ubezpieczenia, przy których dochodzi do aktów przemocy bądź groźby użycia siły.

5. Ubezpieczenie bagażu (rzeczy osobistych) poza miejscem zamieszkania – kolejny z dodatków poszerzający terytorialnie ochronę mienia. Może odnosić się tylko do zdarzeń mających miejsce w Polsce, ale są też warianty obejmujące całą Europę bądź obszar Unii Europejskiej, a nawet cały świat.

6. Home Assistance – to specyficzne rozszerzenie, na które składa się pewien wachlarz darmowych usług, które towarzystwo zobowiązuje się świadczyć ubezpieczonemu. Wśród nich znajdują się m. in. interwencje specjalistów w miejscu ubezpieczenia, które mogą okazać się pomocne również przy awariach smartfonów. 

Czy polisa mieszkaniowa chroni firmowego iPhone’a?

Mienie firmowe, w tym smartfon, może zostać ubezpieczone z polisy mieszkaniowej, ale pod warunkiem, że działalność gospodarcza jest prowadzona w miejscu zamieszkania. Taki wariant dostępny jest tylko u niektórych ubezpieczycieli i często ma spore ograniczenia w postaci limitów, dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności czy obszaru, na którym prowadzona jest firma – nie może on przekraczać 50% powierzchni użytkowej nieruchomości. Takie ubezpieczenie wiąże się również z dodatkowymi kosztami, bo potrzebne jest specjalne rozszerzenie lub rozszerzenia (mienie firmowe nie jest traktowane jak zwykłe ruchomości).

Pamiętajmy, że towarzystwa rozróżniają mienie firmowe od mienia służbowego. To pierwsze to przedmioty należące do firmy, którą prowadzimy. Pod pojęciem mienia służbowego rozumie się z kolei akcesoria należące do naszego pracodawcy, które są nam tylko użyczone. Takie przedmioty najczęściej podlegają wyłączeniu z ochrony. 

Kiedy nie zadziała ubezpieczenie iPhone'a?

Polisy mieszkaniowe mogą mieć bardzo szeroki zakres ochrony, ale nigdy nie uchronią nas przed wszystkimi możliwymi szkodami. Każde ubezpieczenie ograniczają pewne limity, karencje i wyłączenia odpowiedzialności. Dla smartfonów istotne mogą okazać się ograniczenia, jak:

 • rażące niedbalstwo i celowe działanie;
 • przechowywanie urządzenia w nieodpowiednim miejscu, np. w budynku gospodarczym czy na balkonie;
 • przepięcie powstałe w trakcie remontu;
 • użytkowanie materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
 • uszkodzenia wywołane pod wpływem używek;
 • wady fabryczne podlegające pod gwarancję;
 • zniszczenia smartfonu służbowego lub należącego do osoby trzeciej;
 • utrata danych zapisanych na urządzeniu;
 • powódź w okresie karencji – standardem jest zapis o ochronie przed powodzią rozpoczynającej się po 30 dniach od podpisania umowy;
 • wszelkie szkody powstałe w skutek zaniedbania wymaganych przeglądów, np. kominiarskiego czy poszczególnych instalacji;
 • awarie będące skutkiem niewłaściwego użytkowania sprzętu;
 • ochrona może nie obejmować urządzeń o określonym wieku.

Wszystkie ograniczenia są zawsze wypunktowane w OWU polisy i warto do nich zajrzeć jeszcze przed podpisaniem umowy. 

Od czego zależy cena ubezpieczenia iPhone'a?

Na cenę polisy uwzględniającej iPhone’a wpływa wiele czynników, jednak najbardziej znaczące to zakres ochrony oraz wartość mienia. Smartfon, nawet najdroższy, stanowi tylko jedną z wielu ruchomości domowych, których łączna wartość to nierzadko kilkaset tysięcy złotych. Uwzględnienie go w polisie, czyli zwiększenie sumy ubezpieczenia dla ruchomości domowych, może neznacznie podnieść składkę, ale góra o kilka procent.

Do kosztów ubezpieczenia iPhone’a trzeba też doliczyć te dodatki, które kupujemy specjalnie pod kątem chronienia takiego sprzętu.

Ile kosztuje ubezpieczenie iPhone’a z polisy mieszkaniowej?

Obliczyliśmy, ile będzie musiał zapłacić za ubezpieczenie iPhone’a i innych ruchomości domowych właściciel 45-metrowego mieszkania w Bydgoszczy, którego wartość rynkowa to 280 000 zł. Dla mienia ruchomego ustaliliśmy sumę ubezpieczenia na poziomie 40 000 zł, a polisa, dla której dokonaliśmy kalkulacji, zapewnia ochronę przed zdarzeniami losowymi i kradzieżą z włamaniem, a także posiada pakiet Home Assistance. 

Najtańsza jest oferta Link (276 zł),a najdroższa Inter Polska (578 zł). Tak dużo różnica pokazuje, że warto porównywać ze sobą poszczególne oferty. Średni koszt polisy o wymienionych parametrach to 424 zł, a kwota ta odnosi się do roku obowiązywania umowy.

Koszt ubezpieczenia nawet najdroższego modelu iPhone’a z polisy mieszkaniowej to zaledwie niewielki fragment składki. Opisane wyżej mienie, czyli nieruchomość, jej elementy stałe i wyposażenie, łącznie warte jest 360 000 zł. Objęcie ochroną tak cennego majątku za 424 zł w skali roku wydaje się więc atrakcyjną propozycją i pokazuje, że polisy mieszkaniowej są jednymi z najtańszych produktów ubezpieczeniowych 

– wyjaśnia Michał Ratajczak, ekspert Rankomat.pl.

Koszt ubezpieczenia iPhone’a z polisy mieszkaniowej – przykładowe oferty

Towarzystwo

Roczna składka

Link4

276 zł

mtu24.pl

419 zł

Inter Polska

578 zł

średnio

424 zł

Źródło: rankomat.pl, stan na: 19.03.2021 r.

Ważne informacje

1. iPhone może zostać ubezpieczony bezpośrednio u producenta, a także w ramach polis firmowej lub mieszkaniowej

2. W polisie mieszkaniowej iPhone będzie uwzględniony jako część wyposażenia lub ruchomości domowych

3. Po włączeniu smartfonu do ubezpieczenia nieruchomości, będzie on chroniony przed tymi samymi ryzykami, co mury, elementy stałe i pozostałe mienie ruchome

4. W ramach polisy mieszkaniowej iPhone może być chroniony nie tylko na obszarze nieruchomości, ale również poza nią, jeśli polisa uwzględnia ryzyko rabunku

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie iPhone'a

 1. Czy ubezpieczę smartfona innej firmy niż Apple?

  Jeśli chodzi o polisy mieszkaniową i firmową, to ubezpieczenie innych smartfonów odbywa się na takich samych zasadach, jak iPhone’a. Nie wszyscy producenci oferują jednak tak rozbudowane ubezpieczenie dedykowane, jak Apple.

 2. Czy warto przedłużyć gwarancję na smartfon?

  Wszystko zależy od warunków, jakie zostaną nam zaoferowane. Przedłużona gwarancja może chronić nas przed podobnymi zdarzeniami, jak polisa mieszkaniowa czy firmowa, czyli przed zalaniem, kradzieżą, rabunkiem czy nieumyślnym uszkodzeniem ekranu. W przypadku smartfonów takie ubezpieczenia są dość drogie, np. 800 zł za polisę na 3 lata, podczas gdy polisa mieszkaniowa jest znacznie tańsza i zawiera o wiele szerszy zakres ochrony.

 3. Czy polisa mieszkaniowa chroni na wypadek uszkodzenia ekranu smartfona?

  Jeśli uszkodzenie ekranu będzie skutkiem zdarzenia, które znajduje się w zakresie ochrony, to nie powinniśmy mieć problemów z uzyskaniem odszkodowania. Pamiętajmy jednak o wyłączeniach odpowiedzialności, czyli o konkretnych sytuacjach, w których ochrona nie obowiązuje. Warto je sobie dokładnie przeanalizować jeszcze przed podpisaniem umowy polisowej.

 4. Na jaką sumę ubezpieczyć smartfon?

  W polisie mieszkaniowej dla ruchomości domowych ustala się jedną sumę ubezpieczenia, na którą składają się ceny poszczególnych przedmiotów. Smartfon, podobnie jak każde inne mienie ruchome, powinno się wycenić na kwotę adekwatną do jego aktualnej wartości. W tych kalkulacjach trzeba być bardzo precyzyjnym, bo jeśli przeszacujemy mienie, to zapłacimy zawyżoną składkę, a jeśli go nie doszacujemy, to możemy uzyskać zbyt niskie odszkodowanie.

 5. Czy warto ubezpieczyć iPhone’a od kradzieży?

  Tak, mimo że nowoczesne smartfony, w tym iPhone’y, są często tak zabezpieczane, że w przypadku kradzieży stają się dla złodzieja kompletnie bezużyteczne. Pamiętajmy jednak, że sam złodziej może dowiedzieć się o tym dopiero po fakcie. Nie musi przecież znać się na nowych technologiach albo może ukraść nam plecak i nie mieć świadomości, że znajduje się w nim telefon.