Brexit spowodował duże zmiany w stosunkach między Wielką Brytanią a krajami należącymi do Unii Europejskiej. Na dodatkowe koszty powinni przygotować się m.in. kierowcy z Polski, którzy zdecydowali się sprowadzić do kraju samochód ze Zjednoczonego Królestwa. Dowiedz się, jak krok po kroku przebiega procedura rejestracji anglika w Polsce i ile trzeba za nią zapłacić.

Samochodów wyprodukowanych z myślą o brytyjskim rynku nie sposób pomylić z innymi, a to ze względu na umiejscowienie kierownicy. Jednocześnie wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej doprowadziło do spadku importu pojazdów – jak podaje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, w sierpniu 2023 r. z tego kraju sprowadzono do Polski zaledwie 2479 aut. Dla porównania, z Niemiec (lidera w zestawieniu) ściągnięto w tym okresie aż 275 284 używane samochody.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jakie są formalności przed rejestracją auta z Wielkiej Brytanii?

Rejestracja anglika po tym, jak już znalazł się w Polsce, to jeden z ostatnich etapów procedury sprowadzenia pojazdu. Aby urzędnicy z wydziału komunikacji zarejestrowali pojazd, musisz zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty. Pamiętaj, że od 1 stycznia 2021 r. rejestracja samochodów z Wielkiej Brytanii odbywa się na zasadach identycznych z rejestracją aut z krajów spoza UE.

Formalności przed rejestracją anglika:

1. Przetłumaczenie dokumentów – umowy i dowodu rejestracyjnego

Jeżeli dysponujesz umową kupna-sprzedaży jedynie w języku angielskim, musi ona zostać przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego – w przeciwnym razie urzędnicy jej nie uznają i odmówią rejestracji anglika. Dowodu rejestracyjnego nie musisz tłumaczyć, gdy auto zostało zarejestrowane w kraju należącym do Unii Europejskiej, a zatem gdy pojazd został zarejestrowany w Wielkiej Brytanii przed końcem 2020 r.

2. Opłaty za przywiezienie anglika do Polski – akcyza, cło i VAT

Jednym z powodów, dla których sprowadzenie anglika do Polski trzeba dobrze przekalkulować, są liczne opłaty. Pierwszą z nich jest akcyza. Na zapłatę akcyzy jest 30 dni, mniej czasu jest za to na złożenie deklaracji – 14 dni. Wysokość podatku akcyzowego nie jest stała, ale uzależniona od rodzaju napędu i pojemności silnika. Aktualne stawki są następujące:

 • 18,6 proc. – samochody o pojemności silnika powyżej 2000 cm3,
 • 3,1 proc. – pozostałe samochody o pojemności silnika poniżej 2000 cm3, z wyjątkiem opisanych niżej aut hybrydowych,
 • 9,3 proc. – samochody o hybrydowym napędzie typu plug-in o pojemności silnika powyżej 2000 cm3,
 • 1,55 proc. – samochody o hybrydowym napędzie typu plug-in o pojemności silnika poniżej lub równej 2000 cm3.

Aktualnie samochody w pełni elektryczne i wodorowe są całkowicie zwolnione z akcyzy.

Ponieważ Wielka Brytania nie należy już do UE, sprowadzając anglika musisz uwzględnić inne opłaty, np. cło.

Teoretycznie, z tej opłaty powinieneś być zwolniony na mocy obustronnej umowy o handlu i współpracy, która reguluje stosunki UE – Wielka Brytania po Brexicie. Została ona podpisana 30 grudnia 2020 r., tymczasowo była stosowana od 1 stycznia 2021 r., po czym weszła w życie 1 maja 2021 r. W art. 21 ww. umowy znalazł się zapis mówiący, że: “O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, cła na wszystkie towary pochodzące z terytorium drugiej Strony są zakazane.”

Takie zwolnienie jest jednak obwarowane dodatkowymi wymogami (np. samochód musi spełniać kryteria pochodzenia). Dlatego, najlepiej dopytać o zwolnienie / konieczność zapłaty cła we właściwym urzędzie celno-skarbowym.

Uwaga! Stawki cła można sprawdzić w internetowej bazie danych dotyczącej zintegrowanej taryfy celnej (TARIC). Niestety, nie zawsze opłata jest naliczana od ceny widniejącej na umowie (fakturze) – zdarza się, że kwota ta jest podważana przez celników i wartość rynkowa samochodu jest wyliczana na podstawie specjalistycznych programów kosztorysowych (katalogów).

Sprowadzenie samochodu z Wielkiej Brytanii oznacza również zapłatę podatku od towarów i usług (VAT). W Polsce właściwa stawka wynosi aktualnie 23 proc. Do jego naliczenia jest uprawniony urząd celny. Podstawa opodatkowania to: wartość celna samochodu, cło, podatek akcyzowy i inne koszty, np. ubezpieczenia na czas transportu czy samego transportu.

Podatek VAT i cło należy zapłacić w tym kraju, w którym pojazd z Wielkiej Brytanii zostaje wprowadzony na teren Unii Europejskiej – nie zawsze zatem musi to być Polska.

Anglika można sprowadzić do Polski na wiele sposobów, np. drogą morską. Wybór portu ma znaczenie. Jeżeli samochód przypłynie do holenderskiego portu w Rotterdamie, to kwestia opłat będzie wyglądać inaczej – zmieni się stawka VAT. Warto mieć to na uwadze. Przemyślany wybór kraju, w którym pojazd trafi na terytorium UE, może obniżyć wydatki związane z jego sprowadzeniem.

3. Dostosowanie konstrukcji samochodu do ruchu prawostronnego

Obowiązywanie w Wielkiej Brytanii ruchu lewostronnego powoduje, że sprowadzone do Polski angliki nie są przystosowane do jazdy po polskich drogach. W jakim zakresie należy dostosować konstrukcję takiego pojazdu?

Aby auto z Wielkiej Brytanii przeszło badanie techniczne, należy:

 • wymienić reflektory świateł przednich na dostosowane do ruchu prawostronnego i przełożyć tylne światło przeciwmgielne na lewą stronę,
 • zmienić lusterka wsteczne na dostosowane do ruchu prawostronnego,
 • wymienić prędkościomierz – prędkość musi być podawana w km/h (ewentualnie dodatkowo w milach na godzinę).

Jeżeli samochód sprowadzony z Wielkiej Brytanii został zarejestrowany w tym kraju po 2020 r., to konieczne jest też dokonanie przekładki – zmiany położenia kierownicy. W praktyce wiąże się to z modyfikacją wielu elementów pojazdu, np. pedałów, deski rozdzielczej, mechanizmu wycieraczek czy cięgien pozwalających otworzyć maskę i bagażnik. Zmian musi dokonać specjalista – w przeciwnym razie samochód może nie zostać dopuszczony do ruchu.

Na czym polegają nowe zasady rejestracji anglika w Polsce?

Rejestracja anglika to pozornie nic trudnego, jednak sprawę komplikuje konieczność stosowania różnych przepisów, co ma związek z opuszczeniem przez Wielką Brytanię struktur unijnych. Jakie zasady obowiązywały w przeszłości, a jakie obowiązują aktualnie?

Przez długi czas rejestracja anglika w Polsce wymagała przełożenia kierownicy z prawej na lewą stronę. Sytuację zmienił wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 2014 r. Organ ten uznał, że uzależniając rejestrację pojazdów sprowadzonych z Wielkiej Brytanii od przeniesienia kierownicy na lewą stronę, Polska narusza prawo unijne. W konsekwencji przepisy w tym zakresie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje o warunkach technicznych, jakie powinny spełniać pojazdy poruszające się po polskich drogach, można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Według brzmienia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych (§ 9 ust. 2 i 2a) kierownica w samochodzie osobowym nie powinna być umieszczona po prawej stronie pojazdu, ale jednocześnie przewidziano wyjątek dla samochodu, który spełnia następujące warunki – został:

 • uprzednio zarejestrowany na terytorium jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej,
 • dostosowany do ruchu prawostronnego – wyposażony w odpowiednie reflektory świateł mijania, lusterka wsteczne i prędkościomierz wyskalowany w km/h.

Mimo że Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 r., to do końca 2020 r. obowiązywał okres przejściowy. W tym czasie Wielka Brytania nadal była traktowana jak członek UE, co dla osób sprowadzających angliki oznaczało brak zmian – sprowadzenie auta nie było importem, ale wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru, przekładka z kolei była zbędna.

W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii aut zarejestrowanych w tym kraju po 2020 r. i następnie sprowadzonych do Polski powyższe przepisy nie obowiązują – przed rejestracją konieczne będzie przełożenie kierownicy z prawej na lewą stronę.

Rejestracja anglika w Polsce po Brexicie krok po kroku

Procedura rejestracji anglika w Polsce po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie uległa dużej zmianie. W dalszym ciągu – jak ma to miejsce w przypadku wszystkich pozostałych aut – odbywa się ona dwuetapowo. W pierwszej kolejności pojazd zostaje zarejestrowany czasowo na 30 dni, a dopiero następnie ma miejsce właściwa rejestracja. Różnice pojawiają się jednak gdy mowa o liście niezbędnych dokumentów.

Rejestracja auta z Wielkiej Brytanii – potrzebne dokumenty

Aby urzędnicy wydali właścicielowi dowód rejestracyjny, powinien on złożyć w urzędzie komplet dokumentów. Podstawą jest wniosek o rejestrację pojazdu. Jego wzór można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury lub otrzymać w wydziale komunikacji.

Do wniosku o rejestrację anglika należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający własność pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży),
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego,
 • dowód rejestracyjny,
 • dowód odprawy celnej,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne – jeżeli samochód ich nie ma, wystarczy napisać oświadczenie o ich braku,
 • potwierdzenie wniesienia opłat za rejestrację,
 • (opcjonalnie) pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (17 zł) – opłata nie występuje, gdy pełnomocnikiem jest np. żona czy mąż.

Rejestracja anglika musi odbyć się w odpowiednim terminie – właściciel ma na rejestrację 30 dni od sprowadzenia pojazdu do Polski.

Na niektórych stronach internetowych (np. BIP Miasta Poznań) można znaleźć informację, że możliwa jest warunkowa rejestracja auta mimo braku akcyzy lub odprawy celnej, pod warunkiem dostarczenia tych dokumentów przed odbiorem stałego dowodu rejestracyjnego (nie później niż w ciągu 30 dni od rejestracji).

Rejestracja anglika – co z przeglądem?

Jednym z dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o rejestrację anglika, jest zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego. Ponieważ samochody z Wielkiej Brytanii trzeba konstrukcyjnie dostosować do obowiązujących w Polsce przepisów (powinien to zrobić specjalista), to przegląd jest niezbędny.

Cena badania okresowego anglika przez diagnostę jest taka sama jak w przypadku wszystkich samochodów osobowych – wynosi 98 zł.

Ile kosztuje rejestracja anglika w Polsce?

Rejestracja anglika jest odpłatna. Bez względu na to, w którym wydziale komunikacji złożysz wniosek, zapłacisz tyle samo. Ile? Rejestracja anglika to koszt 160 zł lub 1080 zł.

Wykaz opłat za rejestrację anglika w Polsce

Razem160 zł1080 zł
Opłata za dowód rejestracyjny i komplet znaków legalizacyjnych66,50 zł66,50 zł
Opłata za pozwolenie czasowe13,50 zł13,50 zł
Opłaty za tablice rejestracyjneStandardowe 80 złIndywidualne 1000 zł

Gdzie kupić OC anglika w Polsce?

Ubezpieczenie OC anglika możesz kupić w każdej firmie ubezpieczeniowej działającej na terenie Polski – żadne towarzystwo nie może odmówić ochrony dla takiego pojazdu. Co więcej, aktualnie kanałów dystrybucji OC jest wiele. Polisę możesz nabyć:

 • u agenta ubezpieczeniowego – to rozwiązanie jest jednak mało wygodne, bo przedstawiciel wybranego ubezpieczyciela nie zawsze musi działać w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania,
 • u brokera ubezpieczeniowego – chociaż brokerzy obsługują również klientów indywidualnych, to z ich oferty korzystają głównie przedsiębiorcy,
 • przez multiporównywarkę ubezpieczeniową Rankomat.pl – otrzymasz co najmniej kilka propozycji od różnych firm ubezpieczeniowych, a zakup (wraz z płatnością) odbędzie się przez internet.

Z uwagi na kształt obowiązujących przepisów (w tym liczne opłaty), importowane pojazdy z reguły mają wysoką wartość handlową. Jeżeli chcesz, aby składnik Twojego majątku, jakim jest pojazd, był dobrze zabezpieczony, rozważ zakup dodatkowych polis – zwłaszcza AC.

Porównaj ceny OC i AC

Ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie anglika?

Cena ubezpieczenia OC jest uzależniona od wielu czynników. Bez wgłębiania się w to zagadnienie wystarczy wskazać, że firmy ubezpieczeniowe są zainteresowane: parametrami auta, które ma podlegać ochronie, tym, kto z niego będzie korzystał i historią ubezpieczenia kierowcy. Ubezpieczenie OC anglika bez przekładki jest droższe niż polisa dla pozostałych aut. Powodem jest oczywiście umiejscowienie kierownicy i – co za tym idzie – wzrost ryzyka kolizji czy wypadku.

Przykład:  Pan Mariusz to 42-letni kierowca z Warszawy, który postanowił sprowadzić z Wielkiej Brytanii Jaguara (rocznik 2019, zarejestrowany w UK w tym samym roku, model XE, benzyna, poj. silnika 1997 cm3). Mężczyzna dostosował auto do polskich wymogów technicznych, ale nie zdecydował się na przekładkę – kierownica pozostała po prawej stronie.

UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
mtu24.pl
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
mtu24.pl
OC
AC Mini
Assistance
NNW
Dodatkowo: Zdarzenia: tylko Żywioły
mtu24.pl
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Pełne AC z udziałem własnym 15%
mtu24.pl
3039,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
mtu24.pl
3386,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Zdarzenia: tylko Żywioły
mtu24.pl
26129,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Pełne AC z udziałem własnym 15%

Kalkulacja z 03.10.2023 r. dla 42-letniego kierowcy z Warszawy, samochód z Wielkiej Brytanii (kierownica po prawej stronie): Jaguar, rocznik 2019, zarejestrowany w UK w tym samym roku, model XE, benzyna, poj. silnika 1997 cm3

Za najtańsze OC mężczyzna zapłaciłby 3039 zł. Najtańsze pakiety polis uwzględniające AC prezentują się mniej atrakcyjnie – dodatkowa ochrona tylko na wypadek działania żywiołów to koszt rzędu minimium 3386 zł. Pełny pakiet OC z AC kosztuje natomiast aż 26 tys. zł. Zapewne z racji wysokich cen, ofertę (w różnych wariantach) przedstawił tylko jeden ubezpieczyciel.

Przykład:  Ponieważ pan Mariusz należy do grona kierowców, którzy mogą dokonać przekładki (choć nie muszą tego robić), sprawdziliśmy, ile kosztowałoby go ubezpieczenie OC (i pakiety z AC), gdyby zadeklarował, że kierownica znajduje się po lewej stronie pojazdu.

UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Balcia Insurance
OC
AC
Assistance
NNW
mtu24.pl
OC
AC Mini
Assistance
NNW
Dodatkowo: Zdarzenia: tylko Żywioły
mtu24.pl
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Pełne AC z udziałem własnym 15%
Balcia Insurance
714,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
mtu24.pl
1107,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Zdarzenia: tylko Żywioły
mtu24.pl
9569,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Pełne AC z udziałem własnym 15%

Kalkulacja z 03.10.2023 r. dla 42-letniego kierowcy z Warszawy, samochód: Jaguar, rocznik 2019, model XE, benzyna, poj. silnika 1997 cm3 (kierownica po lewej stronie)

Jak widać, cena OC spadła o ponad 2300 zł. Z kolei najtańszy pełny pakiet OC i AC kosztuje prawie trzy razy mniej. Chociaż w przypadku ubezpieczenia AC zawsze konieczne jest sprawdzenie zakresu ochrony, to z pewnością w kwocie ok. 10000 zł kierowca mógłby już otrzymać maksymalną ochronę (naprawa w warsztacie, bez amortyzacji części i udziału własnego w szkodzie).

Jak znaleźć korzystne ubezpieczenie na samochód z UK?

Sprowadzasz anglika do Polski i już wiesz, że koszty będą spore? Warto zaoszczędzić na ubezpieczeniu, zwłaszcza gdy chcesz skorzystać również z dodatkowej ochrony i kupić AC, NNW czy assistance. Jak znaleźć korzystne ubezpieczenie dla anglika?

Gdy priorytetem są niskie koszty lub znalezienie korzystnego zakresu ochrony w przystępnej cenie, rekomendujemy skorzystanie z multiporównywarki. Zamieszczony na naszej stronie kalkulator ubezpieczeń jest intuicyjny w obsłudze, a dodatkowo pozwala w zaledwie kilka minut uzyskać oferty zarówno od znanych, jak i mniej popularnych firm ubezpieczeniowych obecnych na polskim rynku

Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.plKamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Kalkulator OC/AC Rankomat.pl zapewnia też łatwy dostęp do dokumentów (w tym Ogólnych Warunków Ubezpieczeń). Jego kolejnym atutem jest możliwość porównania wybranych ofert oraz wypunktowanie najważniejszych informacji przy każdym produkcie. Wszystko to sprawia, że nawet osoby niezorientowane w rynku ubezpieczeniowym szybko znajdą potrzebne polisy komunikacyjne.

Co warto wiedzieć

 • Od 1 stycznia 2021 r. sprowadzenie anglika do Polski odbywa się na zasadach identycznych ze sprowadzeniem auta z każdego innego kraju spoza Unii Europejskiej.
 • Sprowadzenie anglika oznacza wiele opłat – podatek akcyzowy, cło (opcjonalnie) i VAT.
 • Aby zarejestrować anglika w Polsce, konieczne jest dostosowanie techniczne auta. Zakres zmian zależy od daty rejestracji auta w UK.
 • Sama rejestracja anglika kosztuje 160 zł lub 1080 zł.
 • Ubezpieczenie OC anglika z kierownicą po prawej stronie jest droższe niż OC dla samochodu, w którym przełożono kierownicę.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy można jeździć anglikiem w Polsce bez przerejestrowania?

  Najczęściej pojazd jeszcze przed wywozem z UK zostaje wyrejestrowany – do Polski trafia bez tablic rejestracyjnych. Brak tablic rejestracyjnych uniemożliwia korzystanie z samochodu. W tej sytuacji należy jak najszybciej zarejestrować auto.

 2. Jak zarejestrować anglika bez umowy?

  Umowa nie jest jedynym potwierdzeniem nabycia własności – równie dobrze do wniosku o rejestrację pojazdu możesz dołączyć fakturę otrzymaną od sprzedawcy. Żaden urzędnik nie zdecyduje się jednak zarejestrować anglika na Twoje dane, jeżeli nie będziesz w stanie udowodnić, że należy on do Ciebie.

 3. Czy można zarejestrować anglika z dokumentami w języku angielskim?

  Urzędnicy w wydziale komunikacji będą wymagać tłumaczenia umowy kupna-sprzedaży sporządzonej w języku angielskim. Dobrą wiadomością jest, że można zaoszczędzić na tłumaczeniu – wystarczy przygotować umowę w dwóch wersjach językowych w momencie transakcji.

 4. Co jest potrzebne do zarejestrowania anglika?

  Rejestracja anglika wymaga: zgromadzenia niezbędnych dokumentów (w tym celu należy dokonać również opłat – cła, akcyzy, VAT, kosztów rejestracji), wizyty u tłumacza przysięgłego (gdy np. umowa nie została sporządzona w języku polskim) i wreszcie wprowadzenia zmian technicznych w pojeździe. Zakres tych zmian jest uzależniony od roku rejestracji auta w Wielkiej Brytanii.

 5. Czy można rejestrować angliki w Polsce?

  Rejestracja anglików w Polsce była i jest możliwa. Pozostaje jednak kwestia dostosowania pojazdu do przepisów. Jeżeli auto w Wielkiej Brytanii zostało zarejestrowane po 31 grudnia 2020 r., to w Polsce wymagane będzie przeniesienie kierowcy z prawej na lewą stronę.