Samochodów na ukraińskich tablicach rejestracyjnych jest w Polsce coraz więcej. To tendencja spowodowana m.in. rosyjską agresją na ten kraj - niektórzy z naszych wschodnich sąsiadów decydują się na nawet na dłuższy pobyt w granicach Polski. Jeśli chodzi o numery rejestracyjne Ukraina niewiele różni się od innych oznaczeń stosowanych w Europie, jednak istnieje kilka wyróżników, które warto znać. Dzięki nim zidentyfikujesz, z której części państwa pochodzi dany pojazd.

Każdy zarejestrowany pojazd poruszający się po drogach publicznych ma swoje unikatowe tablice rejestracyjne. Czasem różnią się jednym elementem, jednak nie da się spotkać dwóch identycznych kombinacji cyfrowo-liczbowych. Ta zasada obowiązuje na całym świecie. Dzięki numerom rejestracyjnym można zidentyfikować, w jakim państwie i jego regionie dokonano rejestracji pojazdu. W związku z natężeniem ruchu samochodów mających ukraińskie tablice rejestracyjne, warto znać stosowanie na nich oznaczenia i symbole.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jak wyglądają ukraińskie tablice rejestracyjne?

Standardowe tablice rejestracyjne stosowane w Ukrainie w dużym stopniu przypominają te z innych krajów europejskich. Są to zatem blachy koloru białego, na których widnieje ciąg czarnych znaków kolejno:

 • dwóch liter,
 • czterech cyfr,
 • dwóch liter.

Po lewej stronie tablic znajduje się niebieskie pole z flagą Ukrainy oraz międzynarodowym skrótowym oznaczeniem - UA. Co ważne, ukraińskie tablice rejestracyjne w obecnym kształcie wydawane są od stycznia 2015 roku. Wcześniej ich wygląd był nieco inny.

Czym różnią się tablice z Ukrainy od tych z Polski?

Poza tym co oczywiste, czyli flagą państwową, na ukraińskich tablicach inny jest układ liter i liczb. W Polsce podstawowy i jednocześnie najpopularniejszy rodzaj tablic rejestracyjnych to także czarny wytłoczony numer na białym tle. Na tablicy znajduje się również nalepka legalizacyjna i niebieski pas po lewej stronie. Na pasie tym umieszczony jest symbol Unii Europejskiej (12 pięcioramiennych gwiazdek barwy żółtej, ułożonych na obwodzie okręgu) i skrót „PL”.

Numer rozpoczyna tzw. wyróżnik województwa (dwie lub trzy litery), powiatu, a na końcu pojazdu - polski numer rejestracyjny samochodu składa się więc z dwóch sekcji. W przypadku Ukrainy są to trzy sekcje. Ukraińskie tablice rejestracyjne nie zawierają też symbolu Unii Europejskiej, ponieważ kraj ten póki co nie należy do tej spólnoty.

Przeczytaj także:Polskie tablice rejestracyjne w 2023 roku. Rodzaje, skróty i oznaczenia | Rankomat.pl

Schemat ukraińskich numerów rejestracyjnych

Aby ułatwić Ci interpretację tablic na ukraińskich samochodach, omówimy kilka istotnych szczegółów dotyczących tworzenia tych numerów. Pierwsze dwie litery określają obwód rejestracji pojazdu, a cyfry i ostatnie dwie litery to znaki seryjne pojazdu.

Uwaga!

Do rejestracji pojazdów w Ukrainie wykorzystuje się litery wspólne dla alfabetu ukraińskiego i łacińskiego – A, B, C, E, H, I, K, M, O, P, T, X (poza kombinacjami BP, CC).

Jak już powiedzieliśmy, tablice takie mają czarne znaki na białym tle z wyjątkiem pojazdów zbiorowego transportu (autobusy, busy), które zawierają czarne znaki na żółtym tle. Co ważne, podobnie jak w innych krajach, tak i w Ukrainie stosuje się inne wyróżniki dla pojazdów uprzywilejowanych lub o określonym statusie. Wyróżniamy zatem ukraińskie tablice rejestracyjne:

 • zwykłe,
 • indywidualne,
 • motocyklowe,
 • motorowerowe,
 • dla traktorów,
 • tymczasowe,
 • policyjne,
 • wojskowe,
 • dyplomatyczne.

Ukraińskie tablice państwowe

W Ukrainie pojazdy państwowe mają tablice, na których widnieją cyfry od 01 do 999. Są one wydawane na potrzeby najwyższych urzędników w państwie. Z lewej strony tablicy widnieje herb, natomiast po prawej flaga Ukrainy. Podobnie jak na tablicach zwykłych, oznaczenia mają czarny kolor i umieszczane są na białym tle.

Ukraińskie tablice dyplomatyczne

W przypadku pojazdów używanych w celach dyplomatycznych numer rejestracyjny rozpoczyna się od skrótu DP, po którym następuje 6 cyfr (po 3 w dwóch sekcjach). Pierwsza grupa wskazuje na państwo lub organizację narodową (w przypadku Polski jest to np. kod 014).

Ukraińskie tablice motorowerowe i motocyklowe

W tym przypadku są to tablice trzyrzędowe:

 • 1 rząd zawiera litery z kodem obwodu,
 • 2 rząd to 4 cyfry,
 • 3 rząd to 2 litery.

Tablice na motorower czy motocykl to również czarne znaki wytłoczone na białym tle. Wyjątkiem są tzw. tablice tranzytowe. Mają one czerwony kolor, a zamiast oznaczenia obwodu znajduje się data ważności blach.

Ukraińskie tablice indywidualne

W Ukrainie od 2004 roku można wnioskować także o indywidualny numer rejestracyjny. Może się na nich znaleźć dowolny napis składający się maksymalnie z 8 symboli. Muszą to być znaki występujące tylko w cyrylicy.

Porównaj ceny OC i AC

Na jakie obwody wskazują numery rejestracyjne Ukrainy od 2015 roku?

Znajomość oznaczeń dla poszczególnych obwodów znacznie ułatwia identyfikację samochodu z Ukrainy. Przygotowaliśmy podręczne zestawienie, do którego możesz wrócić w każdej chwili, gdy będzie taka potrzeba:

OBWÓDod 2015 rokuprzed 2015 rokiem
charkowskiAXAX; KX
chersońskiBTBT; HT
chmielnickiBXBX; HX
czerkaskiCACA; IA
czernihowskiCBCB; IB
czerniowieckiCECE; IE
dniepropetrowskiAEAE; KE
donieckiAHAH; KH
iwanofrankowskiATAT; KT
kijowskiAIAI; KI
miasto KijówAAAA; KA
kirowohradzkiBABA; NA
lwowskiBCBC; HC
ługańskiBBBB; HB
mikołajowskiBEBE; HE
odeski BHBH; HH
połtawskiBIBI; HI
Republika Autonomiczna KrymuAKAK; KK
rówieńskiBKBK; HK
miasto SewastopolCHCH; IH
sumskiBMBM; HM
tarnopolskiBOBO; HO
winnickiABAB; KB
wołyńskiACAC; KC
zakarpackiAOAO; KO
zaporoskiAPAP; KP
żytomierskiAMAM; KM
pojazdy państwoweII
*opracowanie własne rankomat.pl

Czy pojazdy z Ukrainy muszą być przerejestrowane, aby poruszać się legalnie po Polsce?

Obecnie samochody z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi w praktyce traktowane są jako pojazdy będące w ruchu międzynarodowym na podstawie Konwencji o ruchu drogowym z Wiednia z 1968 roku, którą podpisały i Polska i Ukraina. Zapisy te obowiązują, jeśli pojazd:

 • należy do osoby fizycznej lub prawnej, której stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza Polską,
 • nie jest zarejestrowany w Polsce,
 • został czasowo wwieziony do Polski.

Wypowiedź eksperta

Jeżeli obywatel Ukrainy planuje pobyt w Polsce dłuższy niż 6 miesięcy, będzie musiał po tym czasie dokonać rejestracji auta w Polsce według procedur obowiązujących w naszym kraju. Co ważne, nie trzeba w tym celu mieć w Polsce stałego meldunku, choć należy udowodnić, że mieszka się tu na stałe.
Kamil Sztandera, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnychKamil Sztandera, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

To, że przez pierwsze pół roku nie trzeba podejmować żadnych szczególnych kroków w celu legalizacji pojazdu z Ukrainy na polskich drogach nie znaczy, że samochód nie powinien być ubezpieczony i sprawny techniczne (ważny przegląd).

Rejestracja samochodu z Ukrainy w Polsce - jak to zrobić?

Rejestracja samochodu z Ukrainy niewiele różni się od procedury, która obowiązuje obywateli Polski. Należy udać się do wydziału komunikacji urzędu właściwego swojemu miejscu zamieszkania. Tam składa się wniosek o rejestrację pojazdu wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku obywateli Ukrainy są to następujące dokumenty:

 • certyfikat zgodności – krajowy lub europejski dokument wydany przez producenta samochodu, potwierdzający zgodność pojazdu z parametrami technicznymi, wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
 • polisa ubezpieczeniowa OC (TPL) – potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
 • dowód zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) – jego wysokość ustalana jest w zależności od tego, czy pojazd jest nowy czy używany;
 • potwierdzenie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego – ważny aktualny dokument o zaliczonym badaniu technicznym dopuszczającym pojazd do ruchu drogowego;
 • dokument potwierdzający własność pojazdu (oryginał dokumentu potwierdzającego zakup, umowa darowizny, faktura VAT);
 • świadectwo rejestracji w kraju zamieszkania;
 • tablica rejestracyjna;
 • karta pojazdu (paszport techniczny), jeśli została wydana.

Wszystkie dokumenty w języku ukraińskim powinny zostać przetłumaczone na polski.

Ubezpieczenie samochodu z Ukrainy

Każdy pojazd mechaniczny poruszający się po polskich drogach musi być objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC, niezależnie od kraju, z którego pochodzi. Jak ta kwestia wygląda w przypadku obcokrajowców? W wielu sytuacjach OC kupione na terenie swojego państwa jest ważne także za granicą. Dzieje się tak w grupie krajów, których przedstawiciele podpisali Jednolite Porozumienie Międzynarodowe. Jego zapisy obowiązują w:

 • Austrii,
 • Andorze,
 • Belgii
 • Bułgarii,
 • Bośni i Hercegowinie,
 • Czarnogórze,
 • Chorwacji,
 • na Cyprze,
 • Czechach,
 • Danii,
 • Estonii,
 • Finlandii,
 • Francji,
 • Grecji,
 • Hiszpanii,
 • Holandii,
 • Irlandii,
 • na Islandii,
 • Liechtensteinie,
 • Litwie,
 • Luksemburgu,
 • Łotwie,
 • na Malcie,
 • Niemczech,
 • Norwegii,
 • Portugalii,
 • Rumunii,
 • Serbii,
 • Słowacji,
 • Słowenii,
 • Szwajcarii,
 • Szwecji,
 • na Węgrzech,
 • Polsce,
 • Wielkiej Brytanii,
 • we Włoszech.

Jak widać, Ukrainy brak w tym zestawieniu. W tym przypadku rozwiązaniem jest Zielona Karta, którą można dostać w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych. Działa ona na takiej samej zasadzie jak ubezpieczenie OC, ale stanowi osobny dokument. Na jej podstawie, w razie doprowadzenia przez kierowcę do wypadku lub kolizji ukraiński ubezpieczyciel pokryje szkody spowodowane za granicą. 

Jeśli, kierowca z Ukrainy ma ważne OC w swoim kraju i Zieloną Kartę, to może poruszać się po polskich drogach bez konieczności kupowania dodatkowego ubezpieczenia. Może się jednak zdarzyć, że Zielonej Karty zabraknie. Co w takiej sytuacji? Wówczas konieczny będzie zakup OC granicznego w jednej z polskich firm ubezpieczeniowych.

Porównaj ceny OC i AC

Więcej na ten temat dowiesz się tutaj: Ubezpieczenie OC samochodu obywatela Ukrainy – gdzie kupić w Polsce? | Rankomat.pl

Uwaga!

Należy pamiętać, że za brak ważnego ubezpieczenia OC obowiązują w Polsce wysokie mandaty. Jeśli obywatel Ukrainy nie ma wykupionej tej ochrony i nie posiada Zielonej Karty, może zapłacić od od 1440 do 7200 zł mandatu w przypadku samochodu osobowego.

OC graniczne jest ważne przez 30 dni, a po ich upływie należy wykupić całoroczną polisę, jeśli pobyt w Polsce ma być kontynuowany. Najłatwiej zrobić to za pomocą zdalnych narzędzi takich jak kalkulator OC i AC.  Po wpisaniu danych dotyczących właściciela samochodu i parametrów technicznych pojazdu, wyszukiwarka wyświetli oferty pakietów ubezpieczeniowych nawet z kilkunastu polskich towarzystw.

To rozwiązanie dostępne zarówno dla obywateli Polski, jak i osób z zagranicy, które planują dłuższy pobyt w naszym kraju.

Co warto wiedzieć?

 1. Do rejestracji pojazdów w Ukrainie wykorzystuje się liter wspólnych dla alfabetu ukraińskiego i łacińskiego – A, B, C, E, H, I, K, M, O, P, T, X (poza kombinacjami BP, CC).
 2. Na ukraińskich tablicach rejestracyjnych nie znajdziesz symbolu Unii Europejskiej - ten kraj nie należy do wspólnoty.
 3. Oznaczenia na ukraińskich tablicach rejestracyjnych uległy zmianie w 2015 roku.
 4. Obywatel Ukrainy może jeździć w Polsce swoim samochodem przez 6 miesięcy bez konieczności jego rejestracji na w naszym kraju. Po upływie pół roku ma już taki obowiązek.
 5. Jeśli kierowca z Ukrainy ubezpieczył swój pojazd właśnie tam i wykupił Zieloną Kartę, ta ochrona będzie honorowana w Polsce. Jeśli nie będzie miał Zielonej Karty, pozostaje mu zakup ubezpieczenia granicznego na 30 dni. Jeśli po tym czasie dalej będzie chciał jeździć po polskich drogach, musi wykupić roczną polisę OC.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Ile znaków znajduje się w numerze rejestracyjnym Ukrainy?

  Ukraińskie tablice rejestracyjne zawierają 8 znaków (pierwsze dwa to litery wskazujące na obwód, w którym dokonano rejestracji, a pozostałe to znaki identyfikacyjne konkretnego pojazdu).

 2. Co oznacza AA na ukraińskiej tablicy rejestracyjnej?

  Od 2015 roku oznaczenie AA wskazuje na Kijów jako miejsce rejestracji samochodu. Przed 2015 roku funkcjonowały skróty AA i KA. Postanowiono to ujednolicić.

 3. Czym wyróżniają się ukraińskie tablice dyplomatyczne?

  Ukraińskie tablice na samochodach dyplomatycznych rozpoczynają się od skrótu DP, po którym następuje kombinacja 6 cyfr.

 4. Co oznaczają poszczególne znaki na ukraińskiej tablicy rejestracyjnej?

  Pierwsze dwie litery określają obwód rejestracji pojazdu, a cyfry i ostatnie dwie litery są znakami seryjnymi. Co ważne, podobnie jak w Białorusi do rejestracji pojazdów używa się tylko liter wspólnych dla alfabetu ukraińskiego i łacińskiego – A, B, C, E, H, I, K, M, O, P, T, X (z wyjątkiem BP, CC).