Otrzymanie samochodu służbowego wiąże się nie tylko z wygodą, ale także z odpowiedzialnością za przedmiot, który nie jest twoją własnością. Samochodem służbowym można także spowodować szkodę. Kto za nią zapłaci?
 

Coraz więcej pracodawców udostępnia swoim pracownikom samochody służbowe nie tylko na czas pracy, ale także pozwala z nich korzystać w czasie wolnym. Jeżeli pracownik wyrządzi szkodę tym pojazdem i zniszczy także służbowy samochód, może ponieść konsekwencje finansowe.

Znajdź OC już od 333zł!
Bez wychodzenia z domu

  • Ceny OC w 3 minuty
  • Oferty 19 towarzystw ubezpieczeniowych
  • Pomoc 200 agentów

Czy pracownik jest odpowiedzialny za samochód służbowy?

Samochód służbowy jest własnością firmy, która cię zatrudnia. Otrzymując powierzony samochód, musisz o niego dbać. Pracodawca może przekazać samochód na podstawie umowy powierzenia. Muszą się w niej znaleźć dokładne dane samochodu, zakres korzystania z pojazdu – czy tylko w czasie pracy, czy także w czasie wolnym oraz ukształtowanie odpowiedzialności pracownika na podstawie art. 124 Kodeksu Pracy.

Na podstawie umowy powierzenia pracownik odpowiada za szkody wyrządzone w powierzonym mieniu w całości. Nie zawsze pracodawca sporządza umowę powierzenia. Często pracownicy odpowiadają wobec pracodawcy zgodnie z zasadą odpowiedzialności materialnej, czyli podstawowej. 

Stłuczka służbowym samochodem z twojej winy – co musisz wiedzieć?

Jeżeli to ty jesteś sprawcą szkody z innym pojazdem, to za naprawę uszkodzonego pojazdu osoby trzeciej odpowiada ubezpieczyciel, u którego zostało wykupione ubezpieczenie OC twojego samochodu służbowego. Ta kwestia nie podlega wątpliwości. Natomiast, jeżeli chodzi o naprawę służbowego samochodu, można naprawić go w ramach polisy AC, jeżeli taką zawarł twój pracodawca. AC jest to ubezpieczenie dobrowolne i pracodawca nie musiał go wykupić. Jeżeli samochód nie ma AC trzeba go naprawić z własnej kieszeni. Pytanie z twojej czy pracodawcy? 

Ty, jako pracownik jesteś odpowiedzialny za wyrządzoną szkodę pracodawcy, a więc musisz pokryć naprawę samochodu, jeżeli szkoda była spowodowana winą umyślną. Natomiast, jeżeli wina była nieumyślna górna granica twojej odpowiedzialności finansowej to kwota trzech twoich pensji. Działa to na podstawie odpowiedzialności materialnej. W przypadku podpisania umowy powierzenia odpowiadasz za szkodę w całkowitej kwocie, niezależnie czy szkoda była wyrządzona umyślnie czy nie. 

Czy możesz odetchnąć z ulgą po stłuczce nie z twojej winy?

Z pewnością jest to lepsza sytuacja, niż kolizja z twojej winy. W przypadku szkody, w której to ty jesteś osobą poszkodowaną, za naprawę służbowego samochodu zapłaci ubezpieczyciel samochodu sprawcy. To z jego OC będzie zlikwidowana szkoda. Jeżeli ty doznasz jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, będzie ci się należało także zadośćuczynienie z OC sprawcy. 

Jakie konsekwencje niesie ze sobą szkoda pod wpływem alkoholu?

Jazda pod wpływem alkoholu, jak i innych środków odurzających jest surowo karana. Nawet w prywatnym samochodzie za szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu zapłaci ubezpieczyciel z OC sprawcy, ale wystąpi z regresem do sprawcy. Tak samo jest w przypadku samochodu służbowego, towarzystwo wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, ale to ty będziesz musiał je zwrócić. Dodatkowo za naprawę samochodu służbowego także będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni.

Nawet przy wykupionym AC ubezpieczyciel nie pokryje kosztów naprawy, ponieważ w wyłączeniach jest jazda pod wpływem alkoholu. Oprócz konsekwencji finansowych i prawnych czekają także skutki tego zdarzenia u pracodawcy. Twoja posada jest zagrożona. Pracodawca może nawet wytoczyć ci proces o nadszarpnięcie reputacji firmy i złe kojarzenie się marki. 

Czy możesz przyczynić się do kradzieży służbowego auta?

Każdy kto posiada samochód o wyższej wartości musi liczyć się z kradzieżą auta. Nie inaczej jest w przypadku pojazdów służbowych. Pamiętaj, aby nie zostawiać dowodu rejestracyjnego i kluczyków w samochodzie! Może to być potraktowane jako rażące niedbalstwo i ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania z AC. Pracodawca będzie wiedział, że nienależycie zabezpieczyłeś jego mienie i to przyczyniło się do kradzieży. Będziesz musiał ponieść konsekwencje swoich czynów i zrekompensować stratę pracodawcy.

Jak sprawdzić ubezpieczenie auta służbowego?

Korzystając ze służbowego samochodu zastanawiasz się, czy jest on ubezpieczony. Najważniejsze, aby miał OC. Gdyby nie miał, a ty spowodowałbyś szkodę tym pojazdem musiałbyś pokryć odszkodowanie dla poszkodowanego w połowie. Drugą połowę zapłaciłby twój pracodawca jako właściciel pojazdu. Korzystając z samochodu masz obowiązek sprawdzić czy ma on ważne ubezpieczenie. 

Drugą kwestią są dodatkowe ubezpieczenia, tj. AC i assistance. AC chroni od zniszczeń pojazdu, przy szkodzie z twojej winy to ubezpieczyciel pokryje naprawę samochodu. Jest to dla ciebie bardzo dobre rozwiązanie. Assistance także jest bardzo przydatny. Szczególnie podczas długich podróży przyda się pomoc przy awarii czy holowanie i możliwość kontynuacji podróży. Zakres możesz sprawdzić u swojego pracodawcy. W firmie, która ma flotę pojazdów na pewno jest osoba, która zajmuje się ubezpieczeniami i będzie mogła udzielić ci odpowiedzi. 

Czy otrzymasz pieniądze, gdy to ty jesteś poszkodowany?

W przypadku, gdy to osoba trzecia spowoduje wypadek, a ty będziesz poszkodowany należy ci się zadośćuczynienie z OC sprawcy. Dodatkowo możesz otrzymać świadczenie z polisy grupowej, jeżeli twój pracodawca w ramach umowy o pracę oferuje taki dodatek. Jest to bardzo korzystne dla pracowników, mogą w czasie nieprzewidzialnych zdarzeń liczyć na dodatkowe pieniądze, a jest to bardzo pomocne w czasie rekonwalescencji. Ubezpieczenie grupowe to także korzyść dla pracodawcy – jego oferta pracy ma dodatkowy atut, co zachęca do pracy właśnie w jego firmie. Może być także spokojny o szybki powrót do zdrowia swoich pracowników, a co za tym idzie do pracy.

W jakich sytuacjach pracodawca będzie żądał zwrotu kosztów szkody od pracownika?

Pracodawcy wykupując AC mogą chcieć zaoszczędzić na składce, wprowadzając udział własny w razie wystąpienia szkody. Np. udział własny może wynosić 10% szkody. Oznacza to, że trzeba będzie dopłacić do naprawy samochodu. Tej kwoty pracodawca będzie wymagał od ciebie, ponieważ ponosisz winę za zdarzenie. 

Pracodawcy mogą chcieć także wpisać do umowy, że za każdą spowodowaną szkodę samochodem służbowym potrąci pewną część z wynagrodzenia. Pracodawca ponosi duże koszty przy ubezpieczeniu całej floty pojazdów. Jeżeli szkód na jego koncie będzie coraz więcej, składki będą rosły. Pracodawca chce się przed tym uchronić i zrekompensować sobie te straty. Dodatkowo taki zapis w umowie może wpłynąć na bezpieczniejszą jazdę. Z groźbą zapłaty z własnej kieszeni za szkodę kierowcy z pewnością będą bardziej uważni.

Przykład: Pan Mateusz jest przedstawicielem handlowym. Otrzymał od pracodawcy samochód służbowy, który mógł także wykorzystywać w czasie wolnym od pracy. Niestety podczas weekendu pan Mateusz został poszkodowany w wypadku drogowym. Na szczęście skończyło się tylko na złamanej nodze. Samochód służbowy także był uszkodzony. Pan Mateusz niezwłocznie poinformował pracodawcę o zdarzeniu. Pracodawca zgłosił szkodę z OC sprawcy i otrzymał odszkodowanie na naprawę służbowego auta, a pan Mateusz złożył wniosek do ubezpieczyciela sprawcy o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Otrzymał pieniądze, dzięki którym opłacił rehabilitację i mógł szybciej wrócić do pracy.
Przykład: Pan Michał jest kierowcą restauracji i dostarcza klientom zamówione jedzenie. W czasie pracy pan Michał, zawożąc jedno z zamówień, uszkodził na parkingu inny samochód. Spisał oświadczenie z poszkodowanym oraz poinformował o zdarzeniu swojego pracodawcę. Samochód poszkodowanego został naprawiony z OC samochodu służbowego, a naprawę samego służbowego samochodu także pokrył ubezpieczyciel, bowiem pracodawca miał wykupione autocasco. Pan Michał nie poniósł konsekwencji finansowych, ale jeśli takich zdarzeń będzie więcej, pracodawca może nie być zadowolony z wykonywanej pracy, tym samym może np. nie przyznać premii panu Michałowi.

Co robić w czasie kolizji służbowym autem?

Tak jak w przypadku każdej kolizji należy zachować spokój. Podenerwowanie jest złym doradcą. Jeżeli porozumiesz się z drugim uczestnikiem zdarzenia, co do ustalenia odpowiedzialności za szkodę, możecie spisać wspólne oświadczenie o sprawcy kolizji. Jeżeli z jakichś przyczyn jest to niemożliwe, należy wezwać policję, aby rozstrzygnęła spór. Często sprawca wypiera swoją winę i dopiero przyjazd policji pozwoli na przyjęcie odpowiedzialności. 

W przypadku uszkodzenia samochodu służbowego zawsze warto wezwać policję, tak aby pracodawca nie miał do ciebie pretensji  w przypadku problemów z likwidacją szkody. Mając notatkę policyjną z miejsca zdarzenia, szkoda może zostać sprawniej zlikwidowana. Może się tak zdarzyć, że sprawca potem nie potwierdzi okoliczności u ubezpieczyciela, dlatego warto wezwać policję. Pamiętaj, abyś także jak najszybciej powiadomił pracodawcę o zdarzeniu. Samochód to majątek firmy i ważne, aby pracodawca wiedział o zdarzeniu. 

Jak pracodawca kontroluje samochody służbowe?

Pracodawca może zamontować w samochodach służbowych monitoring GPS. Dzięki temu wie, gdzie jest jego samochód oraz jak jest prowadzony. Pracodawca będzie wiedział o każdej przekroczonej prędkości i każdym nagłym zahamowaniu. Nawet jeżeli uda ci się nie spowodować żadnej szkody, twój brawurowy sposób jazdy może zaniepokoić pracodawcę i możesz ponieść konsekwencje. Może ci zostać odebrany samochód służbowy lub otrzymasz samochód niższej jakości. 

Podsumowanie:

Samochód służbowy jest z pewnością powodem do radości. Tym bardziej, jeżeli możesz z niego korzystać także w celach prywatnych. Musisz jednak o niego dbać jak o swój. Pracodawca bowiem wie, jaki jest twój sposób jazdy. W przypadku uszkodzenia możesz ponieść także konsekwencje finansowe. 

Co warto wiedzieć

Co warto wiedzieć?

  1. Na podstawie umowy powierzenia pracownik w całości odpowiada za spowodowane z jego winy uszkodzenia samochodu.
  2. Jeśli wina pracownika była nieumyślna i nie zawarto umowy powierzenia, za naprawę uszkodzonego auta odpowiada on do wysokości trzech swoich pensji.
  3. Jeśli pracownik uszkodzi auto służbowe pod wpływem alkoholu, będzie musiał pokryć koszty jego naprawy.
  4. Jeśli pracownik spowoduje wypadek, odszkodowanie poszkodowanemu zostanie wypłacone z OC pracodawcy.