Kierowca za jazdę samochodem bez zapiętych pasów może zapłacić mandat w wysokości 200 zł, a pasażer 100 zł. Jednocześnie za niedopełnienie tego obowiązku, ubezpieczyciel może obniżyć kwotę wypłaconego poszkodowanemu w wypadku drogowym odszkodowania z OC sprawcy nawet o 100 tys. zł.

Podczas podróży samochodem pasy bezpieczeństwa musi mieć zapięte zarówno kierowca, jak i pasażer. W ten sposób mają chronić nie tylko siebie, lecz również innych uczestników ruchu drogowego. Sprawdziliśmy, co grozi za jazdę bez zapiętych pasów oraz jak takie zachowanie może wpłynąć na wysokość odszkodowania wypłacanego z OC sprawcy.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Co grozi kierowcy za jazdę autem bez zapiętych pasów?

Kierowcy za jazdę samochodem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa grozi mandat w wysokości 100 zł, a także 2 punkty karne. Zgodnie z art. 39 ustawy Prawo o ruchu drogowym, prowadząc pojazd trzeba mieć zapięte pasy. Jednocześnie wysokość mandatu może wzrosnąć jeśli okaże się, że o tym obowiązku zapomniał również pasażer.

Kierowca przed rozpoczęciem jazdy autem ma obowiązek sprawdzić, czy pasażerowie mają zapięte pasy. Jeśli podczas kontroli drogowej okaże się, że tego obowiązku nie dopełnił kierujący pojazdem i jego współtowarzysz podróży, to wówczas szofer zostanie ukarany mandatem w wysokości 200 zł i 4 punktami karnymi. Przypomnijmy, że po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych traci się prawo jazdy.

Co grozi pasażerowi za jazdę autem bez zapiętych pasów?

Podobnie jak kierowca, zgodnie z przepisami pasażer również ma obowiązek zapiąć pasy bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Jak wspomnieliśmy powyżej jeśli tego nie zrobi, naraża osobę prowadzącą pojazd na zapłatę wyższego mandatu. Jednocześnie sam zostanie ukarany grzywną w wysokości 100 zł.

Sytuacja się nieco zmieni, jeżeli podczas kontroli drogowej kierowca mający zapięte pasy poinformuje policjanta, że przed rozpoczęciem jazdy poinformował współtowarzysza podróży o tym obowiązku, ale pomimo to on zlekceważył ten obowiązek. Wówczas mandatem w wysokości 100 zł zostanie ukarany jedynie pasażer.

Kto może nie zapinać pasów podczas jazdy autem?

Istnieją wyjątki od reguły, które zwalniają z obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Nie musi tego robić kobieta w widocznej ciąży, czy osoba posiadająca zaświadczenie lekarskie zawierające przeciwskazania zdrowotne w tej kwestii. Pozostałe przypadki określa również ustawa Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z która pasów nie muszą zapinać:

 • taksówkarz przewożący inne osoby,
 • instruktor nauki jazdy lub egzaminator w czasie szkolenia lub egzaminu,
 • funkcjonariusze przewożący osobę zatrzymaną,
 • zespół medyczny podczas udzielania pomocy medycznej,
 • funkcjonariusze SOP oraz Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności służbowych,
 • konwojent podczas przewożenia pieniędzy,
 • osoba niepełnosprawna lub chora przewożona na wózku inwalidzkim lub noszach.

Czy jazda bez zapiętych pasów wpływa na wypłatę odszkodowania z OC?

Jak najbardziej. Jazda samochodem bez zapiętych pasów może być bardzo kosztowna w razie wypadku lub kolizji drogowej dla osoby poszkodowanej. Towarzystwa ubezpieczeniowe zaliczają takie zachowanie jako przyczynienie się do powstania własnej szkody. W ten sposób mogą obniżyć wysokość wypłaconego odszkodowania na podstawie art. 362 kodeksu cywilnego, którego treść brzmi: 

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Wydaje się, że jeśli ubezpieczyciel obniży wysokość wypłaconego odszkodowania poszkodowanemu, który podróżował samochodem bez zapiętych pasów, wystarczy napisać skuteczne odwołanie od tej decyzji. Niestety może to być błędne myślenie, ponieważ sądy coraz częściej przyznają w takich przypadkach rację towarzystwom. 

Przekonał się o tym poważnie poszkodowany w wypadku drogowym pasażer Volkswagena Golfa. Wyrokiem Sądu Najwyższego o sygn. akt IV CSK 114/17, wypłacona mu przez firmę ubezpieczeniową rekompensata została zmniejszona o 100 tys. zł (90 tys. z odszkodowania, a 10 tys. na zapłatę kosztów postępowania).

Poszkodowany w wypadku pasażer siedział bez zapiętych pasów na środku tylnego siedzenia Golfa, którego kierowca spowodował groźny wypadek. W jego wyniku pasażer doznał poważnych obrażeń, szczególnie głowy. W efekcie pozostaje osobą niezdolną do pracy. Niezadowolony z decyzji towarzystwa, w którym auto było ubezpieczone, postanowił je pozwać do sądu.

Sąd Apelacyjny określił, że za powstałe szkody poszkodowanemu należy się odszkodowanie w wysokości 300 tys. zł. Jednocześnie orzekł, że pasażer poprzez niezapięcie pasów poważnie przyczynił się do ich powstania, co jest podstawą obniżenia kwoty wypłaconej przez ubezpieczyciela rekompensaty o 50%. 

Poszkodowany odwołał się od tej decyzji do Sądu Najwyższego. Ostatecznie ten podtrzymał decyzję niższej instancji, ale oszacował przyczynienie się do powstania własnej szkody z powodu jazdy bez zapiętych pasów na 30%. Oznacza to, że towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci pasażerowi Golfa odszkodowanie w wysokości około 200 tys. zł. Natomiast gdyby miał zapięte pasy, otrzymałby od ubezpieczyciela 300 tys. zł.

Dlaczego warto zapinać pasy podczas jazdy?

Podczas jazdy samochodem powinniśmy zapinać pasy nie tylko ze względu na zagrożenie zapłaty mandatu czy obniżenie wypłaty odszkodowania z OC, ale przede wszystkim dla własnego bezpieczeństwa. Dzięki pasom ciało kierowcy i pasażera utrzymywane jest na swoim miejscu. W efekcie nie przesuwa się ono w razie gwałtownego hamowania czy skrętu. 

Pasy chronią również w razie kolizji lub wypadku, kiedy także utrzymują kierowcę czy pasażera na swoim miejscu. Dzięki temu mogą oni uniknąć groźnego uderzenia o deskę rozdzielczą podczas przedniego uderzenia, bądź głową o dach w razie dachowania pojazdu. Pasy mogą również pomóc prawidłowo zadziałać poduszkom powietrznym.
 
Podczas zderzenia drogowego ciało kierowcy lub pasażera znacznie nabiera na wadze. Np. w przypadku osoby ważącej 80 kg przy kraksie z prędkością 48 km/h, jej ciężar wzrośnie do około 4 ton. W związku z tym tak ważne jest, aby pasy zapinali nie tylko podróżni siedzący z przodu auta, lecz także na tylnych fotelach pojazdu. Na własnej skórze przekonał się o tym chociażby opisany w powyższym artykule pasażer Volkswagena Golfa.

Co warto wiedzieć?

 1. Za jazdę autem bez zapiętych pasów kierowcy grozi mandat w wysokości 200 zł i 4 punkty karne. Pasażer za jazdę bez zapiętych pasów może zostać ukarany mandatem w wysokości 200 zł.
 2. Za jazdę bez zapiętych pasów ubezpieczyciel może obniżyć wysokość odszkodowania wypłacanego z OC.
 3. Np. kobieta w zaawansowanej ciąży nie musi zapinać pasów podczas jazdy.