Twój pojazd uległ uszkodzeniu na skutek kolizji lub stłuczki? W zależności od sytuacji otrzymasz odszkodowanie z OC sprawcy lub własnego AC. Co jeśli jednak uważasz, że decyzja towarzystwa ubezpieczeniowego jest krzywdząca i otrzymałeś zaniżone odszkodowanie? Sprawdź, jakie masz możliwości i jak starać się o wyższą kwotę.

Ubezpieczenie ma chronić kierowcę i zapewniać mu wsparcie w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku, kolizji, a nawet awarii. Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do likwidacji szkody na określonych wcześniej warunkach. Zdarza się, że poszkodowani kierowcy skarżą się na zbyt niskie odszkodowanie i szukają sposobów, aby otrzymać dodatkowe pieniądze.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jedną z metod jest złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Warto pamiętać, aby dołączyć do niej opinię niezależnego rzeczoznawcy. Ubezpieczony może też zwrócić się do Rzecznika Finansowego, w ostateczności wnieść sprawę do sądu. Sposobów na zaniżone odszkodowanie jest kilka i warto poznać je wszystkie.

Jak towarzystwo ubezpieczeniowe ustala wysokość odszkodowania?

Osobom poszkodowanym w wypadkach czy kolizjach przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy. W takich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek sfinansować naprawę pojazdu lub wypłacić określoną kwotę, którą poszkodowany może przeznaczyć na likwidację szkody w wybranym przez siebie warsztacie.

Zanim jednak dojdzie do wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel musi ocenić rozmiar szkody i dokonać jej wyceny. Pierwszym krokiem są najczęściej oględziny pojazdu – w wielu przypadkach wystarczą zdjęcia. Na tej podstawie towarzystwo określa wstępną wysokość szkody, która może być na tym etapie zaniżona.

Uwaga!

Na ubezpieczeniu nie można się wzbogacić. Oznacza to, że ubezpieczyciel nie może wypłacić odszkodowania wyższego niż realny koszt naprawy pojazdu!

Wycena szkody to proces złożony z kilku etapów. Po pierwsze ubezpieczyciel musi ustalić wartość samochodu na dzień powstania szkody, a następnie określić rozmiar szkody. Kolejnym krokiem jest przygotowanie kosztorysu naprawy pojazdu z wykorzystaniem katalogów Audatex lub EurotaxGlass's.

Wypowiedź eksperta

Praktyką jest, że towarzystwo bierze do kalkulacji uśrednione ceny części samochodowych oraz średnie stawki za robociznę obowiązujące w danym regionie.
Natalia Tokarczyk-Jarocka, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnychNatalia Tokarczyk-Jarocka, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Zaniżone odszkodowanie – przyczyny

Zdarza się, że wycena, którą przygotuje firma ubezpieczeniowa, jest zaniżona. Co może być przyczyną? Na wysokość wypłaconego odszkodowania wpływa wiele różnych czynników. Firmy ubezpieczeniowe biorą pod uwagę:

 • wartość pojazdu na dzień wystąpienia szkody;
 • rodzaj części użytych do naprawy pojazdu – mogą to być części oryginalne lub zamienne;
 • wysokość stawki za roboczogodzinę w danym regionie;
 • czy dany element będzie naprawiany, czy wymieniany na nowy;
 • sposób likwidacji szkody – bezgotówkowy (warsztatowy) lub gotówkowy (kosztorys).

Przyczyną zaniżonego odszkodowania może być także nieuwzględnienie w kosztorysie wszystkich usterek – zdarza się to szczególnie w sytuacjach, gdy rzeczoznawcy samochodowi opierają się jedynie na analizie otrzymanych zdjęć pojazdu.

Często wycena części uwzględnia potrącenia amortyzacyjne, co oznacza, że kwota zostaje pomniejszona z uwagi na zużywanie się poszczególnych elementów

Jeszcze inną przyczyną zaniżonego odszkodowania jest zastosowanie współczynnika odchylenia, który dotyczy sumy przeznaczonej na lakierowanie pojazdu. Uwzględnienie zbyt małej liczby warstw lakieru może prowadzić do niedoszacowania.

Do zaniżenia odszkodowania dochodzi też często w przypadku orzeczenia szkody całkowitej. Ma to miejsce, gdy koszt naprawy przekracza wartość pojazdu. Wypłacone odszkodowanie zostaje pomniejszone o wartość wraku.

Sprawdź więcej tutaj: Szkoda całkowita z OC i AC – na co uważać?

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy

Osoby poszkodowane w zdarzeniu drogowym mają prawo ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Muszą też wybrać sposób likwidacji szkody – kosztorysową lub bezgotówkową. W każdym przypadku może się okazać, że ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie. Co to oznacza?

Przykład

Jeśli wybrałeś opcję gotówkową, towarzystwo przygotuje kosztorys naprawy samochodu, a następnie wyliczoną sumę przeleje na twoje konto. Te środki możesz przeznaczyć na likwidację szkody w wybranym przez siebie warsztacie samochodowym. W przypadku zaniżonego odszkodowania okazuje się, że przekazana kwota nie wystarczy na przeprowadzenie niezbędnych prac.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy wybrałeś opcję bezgotówkową – w tym przypadku warsztat samochodowy kontaktuje się z towarzystwem ubezpieczeniowym. Jeśli okaże się, że koszty naprawy przekraczają wartość proponowanego odszkodowania, warsztat informuje o tym poszkodowanego. Wspólnie muszą zadecydować o dalszym postępowaniu, np. o ewentualnej dopłacie z środków poszkodowanego. 

Poszkodowany może z własnej kieszeni pokryć różnicę, może też napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, starając się o większe odszkodowanie.

Przykład

Pani Anna została poszkodowana w wyniku kolizji drogowej. Ubezpieczyciel wycenił szkodę i wypłacił 2500 zł. Niestety żaden warsztat nie uznał, że jest to kwota wystarczająca na naprawę pojazdu. Pani Anna może więc złożyć odwołanie lub przyjąć proponowane odszkodowanie i dopłacić różnicę.

Niskie odszkodowanie z AC – co biorą pod uwagę towarzystwa ubezpieczeniowe? 

Ubezpieczenie AC jest polisą dobrowolną, a towarzystwa ubezpieczeniowe mają sporą dowolność w kształtowaniu ogólnych warunków. Ubezpieczony powinien ze szczególną uwagą zapoznać się z OWU, w którym zawarte są wyłączenia odpowiedzialności – to sytuacje, w których nie dojdzie do wypłaty odszkodowania. 

Zobacz więcej: Terminy wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń OC i AC

Do najczęstszych przyczyn zaniżania odszkodowania z polisy AC zalicza się amortyzację części – im starszy samochód, tym wyższe potrącenie. Kwota wypłacanego odszkodowania zostanie pomniejszona o procentowe zużycie części, dlatego do zakupu nowych poszkodowany będzie musiał dopłacić z własnej kieszeni.

Wypowiedź eksperta

Zaniżenie odszkodowania z autocasco wiązało się często z konkretnymi zapisami w OWU. Jednym z nich był punkt mówiący o uwzględnianiu kosztów części oryginalnych przy szkodzie całkowitej, ale części zamiennych przy szkodzie częściowej. Zdarzało się również, że w wariancie gotówkowym przy szkodzie całkowitej uwzględniano koszt naprawy w ASO, a w przypadku szkody częściowej brano pod uwagę stawki nieautoryzowanych warsztatów. Takie zapisy niejednokrotnie powodowały, że poszkodowany otrzymywał zaniżone odszkodowanie.
Stefania Stuglik, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnychStefania Stuglik, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Kiedy można napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy jest przyczyną licznych odwołań od decyzji ubezpieczyciela. Jeśli otrzymałeś zbyt niskie odszkodowanie i chcesz, aby towarzystwo raz jeszcze przyjrzało się sprawie, możesz wystosować pismo. Muszą jednak zostać spełnione konkretne warunki:

 • od wydania decyzji ubezpieczyciela nie minęły trzy lata – po tym terminie następuje przedawnienie roszczeń wobec firmy ubezpieczeniowej;
 • nie zawarłeś ugody z ubezpieczycielem.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela warto napisać, jeśli masz pewność, że należy Ci się wyższe odszkodowanie. Warto więc zasięgnąć opinii osób, które mają odpowiednią wiedzę w temacie, np. mechanika, niezależnego rzeczoznawcy itd. 

Uwaga!

Wyłudzenie odszkodowania to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 8 (art. 298 Kodeksu karnego).

Aby wykazać, że otrzymałeś zaniżone odszkodowanie OC, zgromadź odpowiednie dokumenty, opinie (mechanika, prawnika, rzeczoznawcy). Pamiętaj, że aby złożyć odwołanie, należy się przygotować.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Napisanie odwołania nie powinno nastręczać trudności pod warunkiem że poszkodowany przygotował niezbędną dokumentację. W piśmie dobrze jest przytoczyć podstawę prawną, a także podawać konkretne liczby – odwołanie musi wyglądać profesjonalnie, bo tylko wtedy ma szansę spełnić swoje zadanie. W dokumencie powinny znaleźć się następujące informacje:

 • dane poszkodowanego – imię, nazwisko, adres;
 • dane towarzystwa ubezpieczeniowego – nazwa, adres;
 • numer polisy, decyzji ubezpieczyciela, numer szkody – pozwolą szybko zidentyfikować sprawę;
 • uzasadnienie odwołania zawierające wszelkie informacje mogące przekonać ubezpieczyciela o racji poszkodowanego;
 • niezbędne dokumenty – faktury, cenniki (np. części zamiennych w Autoryzowanej Stacji Obsługi), ekspertyza rzeczoznawcy, wycena pojazdu itp.

Odwołanie można złożyć przez Internet, ustnie lub tradycyjną pocztą (najlepiej wysyłając dokumenty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru).

Kiedy konieczne jest złożenie pozwu?

Odwołania nie zawsze przynoszą oczekiwany skutek. Może się zdarzyć, że poszkodowany otrzyma odpowiedź odmowną, a towarzystwo podtrzyma swoje stanowisko i zaproponowaną wysokość odszkodowania. Co w takim wypadku? W piśmie odmownym można znaleźć pouczenie o dalszych możliwościach, jakie ma poszkodowany. 

Warto wiedzieć

W przypadku odmownej decyzji ubezpieczyciela poszkodowany na prawo wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, który będzie działał w jego imieniu bezpłatnie. Inną opcją jest skorzystanie z instytucji mediacji lub wystąpienie na drogę sądową (powództwo do sądu powszechnego). Warto jednak pamiętać, że skierowanie sprawy do sądu będzie oznaczać długą i kosztowną procedurę, dlatego postępowanie sądowe powinno być ostatecznością.

Jeśli o wypłatę odszkodowania chcesz walczyć w sądzie, skorzystaj ze wsparcia profesjonalnego pełnomocnika. 

Czym jest dopłata do odszkodowania?

Propozycję ubezpieczyciela można odrzucić, jeśli rzeczywiście jest krzywdząca. Jeśli poszkodowany otrzymał zaniżone odszkodowanie, ale nie chce pisać odwołania, może starać się o dopłatę. Wystarczy skorzystać z pomocy firm odszkodowawczych zajmujących się udzielaniem dopłat do odszkodowań.

Cała procedura polega na zawarciu umowy o cesję wierzytelności. Do firmy należy wysłać decyzję ubezpieczyciela oraz kosztorys naprawy samochodu. Poszkodowany otrzyma analizę wyceny szkody, która jest przeprowadzana bezpłatnie i do niczego nie zobowiązuje. Ubezpieczony może podjąć decyzję, czy chce skorzystać z propozycji.

Kwoty dopłat mogą być różne, ponieważ każdy przypadek jest analizowany indywidualnie. Podstawą analizy jest kosztorys naprawy pojazdu.

Gdzie szukać dobrego ubezpieczenia?

Jednym z obowiązków posiadacza samochodu jest wykupienie polisy OC. Pozostałe ubezpieczenia są dobrowolne i kierowca sam decyduje, czy potrzebuje dodatkowej ochrony. Przed zakupem polisy warto przyjrzeć się ogólnym warunkom – zakres OC jest zawsze taki sam, ale w przypadku autocasco czy assistance bywa różny u poszczególnych ubezpieczycieli. Dla kupującego istotne będą wyłączenia odpowiedzialności, czyli wszelkie sytuacje, w których towarzystwo nie wypłaci odszkodowania. 

Sprawdź też: Ogólne Warunki Ubezpieczenia - o czym warto wiedzieć

Jeśli szukasz polisy odpowiadającej twoim potrzebom, skorzystaj z kalkulatora OC i AC dostępnego w Internecie. To prosty i szybki sposób na porównanie wielu ofert różnych firmy. Sprawdzisz nie tylko cenę, ale i zakres, najważniejsze informacje na temat ubezpieczenia. Taką polisę możesz też kupić online, bez wychodzenia z domu. 

Zdarza się, że zaproponowana kwota odszkodowania nie wystarczy na naprawę pojazdu. W takiej sytuacji poszkodowany ma prawo napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Musi mieć jednak pewność, że większe pieniądze mu się należą – warto skorzystać z pomocy ekspertów, np. niezależnego rzeczoznawcy, mechanika, pracowników ASO, a nawet prawnika.

Ważne, aby pamiętać, że wejście na drogę sądową powinno być ostatecznością. Dobrym sposobem jest też szukanie ugody z ubezpieczycielem – niekiedy sprawę udaje załatwić się szybko i bez problemów.

Co warto wiedzieć?

 1. Zaniżone odszkodowanie jest przyczyną składania odwołań od decyzji ubezpieczyciela.
 2. Przed złożeniem odwołania należy się upewnić, że istnieją ku temu podstawy.
 3. Czas na odwołanie to 3 lata od momentu wydania decyzji ubezpieczyciela.
 4. Czas oczekiwania na odpowiedź ubezpieczyciela to 30 dni od otrzymania przez firmę odwołania.
 5. Odwołanie można złożyć pisemnie lub ustnie, przez Internet lub wysyłając pismo pocztą tradycyjną. 
 6. Jeśli ubezpieczyciel nie przychyli się do wniosku poszkodowanego, ten może zwrócić się do Rzecznika Finansowego, skorzystać z mediacji lub złożyć pozew do sądu.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Dlaczego ubezpieczyciele zaniżają odszkodowanie?

  Powodem może być uwzględnienie ceny części zamiennych zamiast oryginalnych, zastosowanie potrąceń amortyzacyjnych, czy uwzględnianie uśrednionej stawki za roboczogodzinę w danym regionie. Niekiedy ubezpieczyciel bierze pod uwagę zbyt małą liczbę warstw lakieru, co również przyczynia się do wystąpienia niezgodności pomiędzy kwotą odszkodowania a rzeczywistym kosztem naprawy.

 2. Ile mam czasu na ubieganie się o odszkodowanie od ubezpieczyciela?

  Poszkodowany ma 3 lata na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela. Czas liczy się od momentu wydania decyzji.

 3. Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

  Najważniejszym elementem odwołania jest jego uzasadnienie. Warto poprzeć je dokumentami – ekspertyzami, wyceną niezależnego rzeczoznawcy, opinią ekspertów. Dobrą praktyką jest podawanie konkretnych liczb.

 4. Jakie kroki podjąć, gdy odwołanie od decyzji nie przyniosło rezultatu?

  Kolejnym krokiem jest zwrócenie się z wnioskiem do Rzecznika Finansowego lub firmy zajmującej się mediacjami. Ostatecznością jest wstąpienie na drogę sądową. Poszkodowany może też starać się o dopłatę do odszkodowania zwracając się z wnioskiem do firmy odszkodowawczej.