W ciągu najbliższych kilku miesięcy znów mogą wzrosnąć ceny OC  informuje w swoim najnowszym raporcie KNF. Raport wyjaśnia również powody dotychczasowych podwyżek i przedstawia ogólną sytuację na rynku ubezpieczeń.

polskie monety ilustrujące wzrost cen
Porównaj ceny OC i AC

KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, to instytucja, której celem jest kontrola i nadzór nad instytucjami finansowymi.Nie tylko bankami czy kasami spółdzielczymi, ale i towarzystwami ubezpieczeń. 25 maja tego roku KNF opublikowała na swoich stronach raport, w którym nie tylko opisuje sytuację na rynku ubezpieczeń OC, ale zwraca również uwagę na czynniki, które miały wpływ na podniesienie cen.

OC w Polsce okiem KNF

KNF przypomniała jak wielki wpływ na rynek ubezpieczeń miały wyroki sądów powszechnych i uchwały Sądu Najwyższego.Dzięki nim kierowcy mogą dziś liczyć m.in. na wynajęcie samochodu zastępczego w ramach OC sprawcy oraz naprawę pojazdu w wybranym przez siebie warsztacie. Na przestrzeni ostatnich 10 lat wyroki doprowadziły też do znacznego podniesienia kwot przeznaczonych na likwidację szkód oraz wypłatę odszkodowań dla osób pokrzywdzonych w wypadkach drogowych.

Wyższe odszkodowania oraz prowadzenie tzw. „wojny cenowej” (ciągłe obniżanie cen OC, aby przyciągnąć nowych klientów) doprowadziły do problemów finansowych towarzystw. W 2013 roku ich deficyt wyniósł około 330 mln złotych. Podsumowanie roku 2016 ujawniło pogłębienie się problemu i powiększenie strat do około 1,1 mld złotych. KNF zwróciła jednak uwagę na fakt, że dzięki podniesieniu wysokości składek OC zwiększyły się kwoty przeznaczane na wypłatę odszkodowań, co widać na poniższym wykresie.

KNF podkreśla również, jak ważne jest precyzyjne obliczanie wysokości składek OC. To gwarancja nie tylko odpowiednio wysokich odszkodowań dla osób pokrzywdzonych w wypadkach drogowych, ale też zapewnienie stabilności finansowej towarzystw, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania całego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.
 

Większy przychód, większy dług

Dlaczego większe składki nie pomogły ubezpieczycielom nadrobić strat? KNF wyjaśnia, że do takiej sytuacji przyczyniło się kilka kwestii. Wzrosła liczba wypadków drogowych, co potwierdza aktualny raport Komendy Głównej Policji (30 967 zdarzeń w 2015 roku, 33 664 w 2016). Spora część dodatkowych wpływów ze składek została więc przeznaczona na wypłatę większej liczby odszkodowań. Ponadto po zmianach niektórych regulacji prawnych, ubezpieczyciele zostali zobowiązani do wypłaty odszkodowań za zdarzenia drogowe sprzed wielu lat. To kolejne obciążenie finansowe, na które towarzystwa muszą przeznaczyć dodatkowe środki.

Raport KNF nie pominął kwestii odszkodowań dla rodzin osób, które w wyniku wypadku samochodowego znajdują się w stanie wegetatywnym. Problem rozpatrywania tego typu spraw polega na tym, że do tej pory towarzystwa wypłacały należne środki tylko w przypadku śmierci poszkodowanego. Rzecznik Finansowy wysłał do Sądu Najwyższego odpowiednie zapytanie w tej sprawie i obecnie oczekuje na wydanie uchwały.

KNF porusza również kwestię obecnych prac sejmu nad ustawami, które w ciągu kilku najbliższych miesięcy mogą przyczynić się do ponownej podwyżki cen OC. Pierwsza z ustaw ma dostosować obowiązujące w Polsce sumy gwarancyjne do Dyrektywy Komisji Europejskiej. Kolejna ustawa zwiększa obowiązki UFG. Zajmie się on wypłatą odszkodowań dla osób po wypadkach komunikacyjnych, których sumy gwarancyjne z polis OC zostały już wyczerpane. Ostatnia ustawa ma przywrócić tzw. podatek Religi, czyli obowiązek przekazywania przez ubezpieczycieli części kwoty ze sprzedaży każdej polisy OC na rzecz leczenia ofiar wypadków.

Według członków KNF rozwiązaniem wielu problemów będzie stworzenie systemowych rozwiązań, które określą wspólne dla towarzystw standardy ustalania wysokości odszkodowań za szkody osobowe. Taka przewidywalność pomogłaby ubezpieczycielom precyzyjniej określać ryzyko związane z ubezpieczeniem danej osoby, co z kolei przełożyłoby się na obniżenie cen OC i zakup taniego OC.