Niezwłocznie lub 24 godziny - tylko tyle czasu możesz mieć na zgłoszenie szkody z polisy autocasco. Sprawdź koniecznie zapisy swojej umowy, bo przekroczenie terminu może wiązać się z pomniejszeniem lub nawet odmową wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenie AC to dobrowolna umowa między Tobą a firmą ubezpieczeniową. Ustalenia związane z terminem zgłoszenia szkody znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) wybranej przez Ciebie firmy. Pamiętaj, że zgodziłeś się na nie, decydując się na zakup polisy. Po wystąpieniu szkody możesz zajrzeć do tego dokumentu i upewnić się, w jakim terminie należy ją zgłosić.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody z ubezpieczenia AC?

Nie ma jednego terminu na powiadomienie o szkodzie z AC, ponieważ każda firma ubezpieczeniowa samodzielnie wyznacza takie warunki. Ma to bezpośredni związek z charakterem ubezpieczenia AC, które jest dobrowolne. W rezultacie klient i ubezpieczyciel mają dużą elastyczność w kształtowaniu wzajemnych obowiązków.

Najczęściej ubezpieczyciel ustala maksymalny termin zgłoszenia szkody z AC we wspomnianym OWU i rzadko podlega on negocjacji. Regułą jest też, że firmy ubezpieczeniowe wyznaczają dwa terminy zgłoszenia szkody z ubezpieczenia AC – inny obowiązuje dla uszkodzeń samochodu, a inny dla jego kradzieży.

Ile jest czasu na zgłoszenie uszkodzenia lub kradzieży samochodu z AC u wybranych ubezpieczycieli?

Firma ubezpieczeniowaMaksymalny termin zgłoszenia szkodyMaksymalny termin zgłoszenia kradzieży
Allianz Online4 dni48 godzin
Benefia

Polska - 5 dni roboczych

za granicą - 5 dni od ponownego przekroczenia granicy Polski

Polska - 2 dni robocze
Compensa

Polska - 5 dni roboczych

za granicą - 5 dni od ponownego przekroczenia granicy Polski

Polska - 2 dni robocze
Ergo Hestianiezwłocznieniezwłocznie
Generali3 dni robocze3 dni robocze
HDI7 dninie później niż następnego dnia roboczego
Link47 dni2 dni
mtu24.plniezwłocznieniezwłocznie
PZU

Polska - 7 dni

za granicą - 7 dni od ponownego przekroczenia granicy Polski

nie później niż następnego dnia roboczego
TUZ Ubezpieczenia7 dninie później niż następnego dnia roboczego
Uniqa7 dni2 dni
Warta7 dninie później niż następnego dnia roboczego
Wiener48 godzin24 godziny
You Can Driveniezwłocznieniezwłocznie
* informacje na podstawie OWU autocasco poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych aktualnych na 19.04.2023 r.

Jeżeli doszło do kradzieży pojazdu (jego części lub wyposażenia), to nie wystarczy jedynie zawiadomienie firmy ubezpieczeniowej. W OWU każdego ubezpieczyciela znajduje się zapis, zgodnie z którym jako ubezpieczony będziesz musiał poinformować również policję w miejscu zdarzenia.

Aby firma ubezpieczeniowa wypłaciła odszkodowanie z AC po kradzieży pojazdu należy m.in. dostarczyć jej komplet kluczyków (sterowników) służących do otwarcia pojazdu. Z tego względu nie powinieneś lekceważyć sytuacji, gdy zgubisz jeden z kluczyków.

Przed zakupem polisy AC zwróć uwagę na to, czy firma ubezpieczeniowa wskazuje termin, w jakim powinno nastąpić zgłoszenie utraty kluczyka czy też naprawa uszkodzonego zamka. Przykładowo, klienci Compensa powinni powiadomić ubezpieczyciela o takim zdarzeniu i niezwłocznie naprawić zamek lub wymienić utracone kluczyki. Do tego czasu pojazd musi być parkowany wyłącznie w miejscu strzeżonym.

Jak firmy ubezpieczeniowe liczą czas na zgłoszenie szkody?

Termin na zgłoszenie szkody jest liczony od momentu jej stwierdzenia, czyli np. od zderzenia z innym pojazdem lub od chwili, w której zauważyłeś, że auto zostało uszkodzone przez nieznanego sprawcę. W OWU Link4 znajduje się następujący zapis „Gdy wystąpi Szkoda, masz obowiązek nas o niej powiadomić. Musisz to zrobić najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, a 2 dni, jeżeli dokonano Kradzieży - od dnia, w którym dowiadujesz się o Szkodzie." Podobne zapisy znajdują się również w OWU innych firm ubezpieczeniowych.

Przykład: Gdy pani Daria wyjeżdżała na wakacje, pozostawiła samochód na niestrzeżonym parkingu pod blokiem. Po powrocie odkryła liczne uszkodzenia auta. Od tego momentu kobieta miała 2 dni, aby poinformować firmę ubezpieczeniową o szkodzie. Zgłaszając uszkodzenia samochodu, pani Daria poinformowała towarzystwo, że nie przebywała w miejscu zamieszkania i szkodę zauważyła dopiero po swoim powrocie.

Czy ubezpieczyciel może sprawdzić Twoją prawdomówność? Jego możliwości w tym zakresie są ograniczone. Często jednak klienci sami przyznają, że zauważyli uszkodzenia np. miesiąc temu, ale nie mieli czasu się tym zająć. Takich zwrotów lepiej unikaj.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe przyjmują inne terminy, jeżeli do szkody doszło poza granicami Polski. Przykładowo Benefia i Compensa wymagają przekazania informacji nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powrotu do kraju (przekroczenia granicy), a PZU w ciągu 7 dni.

Zapoznając się z zapisami OWU AC dotyczącymi terminu przekazania informacji o uszkodzeniu lub kradzieży samochodu warto zwrócić uwagę na to, czy mowa jest o dniach kalendarzowych, czy dniach roboczych. Częstszy jest pierwszy zapis.

Zgłoszenie szkody AC po terminie - co się stanie?

W OWU każdego towarzystwa znajduje się podobny zapis: „W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych [ust. w OWU] towarzystwo ubezpieczeniowe może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku”. Za rażące niedbalstwo może zostać uznany brak powiadomienia o szkodzie z AC w wymaganym terminie.

Jeżeli zgłosisz szkodę po terminie wskazanym w OWU, to możesz otrzymać tylko część należnej wypłaty odszkodowania. W rezultacie część kosztów będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni.

Przykład:  Pan Szymon odkrył kradzież swojego samochodu w dniu wylotu na tygodniowe wakacje. Przed wyjazdem zdążył on złożyć zawiadomienie na policji, a ubezpieczyciela poinformował o zdarzeniu dopiero po powrocie do kraju. Opierając się na notatkach policji, pracownicy firmy ubezpieczeniowej udowodnili, że mężczyzna nie poinformował ubezpieczyciela o kradzieży w wymaganym terminie. W rezultacie pan Szymon otrzymał tylko część należnego mu odszkodowania.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym z AC?

Aby uniknąć problemów z wypłatą odszkodowania, trzymaj się zasady informowania firmy ubezpieczeniowej o zaistniałej sytuacji w ciągu pierwszych kilku godzin od stwierdzenia zdarzenia. W ten sposób unikniesz przykrych komplikacji i ograniczysz ryzyko zwiększenia uszkodzeń auta z upływem czasu. Im szybciej powiadomisz ubezpieczyciela o zdarzeniu, tym sprawniej zostanie też uruchomiony proces odszkodowawczy.

Nie powinieneś także bez zgody towarzystwa naprawiać samochodu, dopóki nie zobaczy go wyznaczony przez ubezpieczyciela rzeczoznawca lub nie zostanie zgromadzona dokumentacja w sprawie. Oczywiście, pojazd należy zabezpieczyć, aby nie uległ poważniejszemu uszkodzeniu - masz obowiązek użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia. Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno zwrócić Ci poniesione na ten cel koszty w granicach sumy ubezpieczenia, jeśli Twoje działanie było celowe i to nawet wtedy, gdy okazało się ono nieskuteczne.

Jak zgłosić szkodę z autocasco ubezpieczycielowi?

Informacje o tym jak powinieneś dokonać zgłoszenia szkody znajdziesz w OWU. Z reguły firmy ubezpieczeniowe umożliwiają przekazanie informacji o szkodzie na kilka sposobów.

Dla przykładu, w Ergo Hestia szkodę możesz zgłosić:

 • Telefonicznie – wystarczy zadzwonić pod numer 801 107 107 lub 58 555 5 555.
 • Poprzez indywidualne konto klienta – jest ono dostępne na stronie ihestia.ergohestia.pl
 • Poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej ubezpieczyciela – www.ergohestia.pl.
 • Pisemnie, wysyłając informację na adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

Niezależnie od tego, w jaki sposób przekażesz ubezpieczycielowi informację o szkodzie, zadbaj o to, aby mieć dowód wykonania tej czynności. Wysyłając list, wybierz list polecony – w ten sposób będziesz miał potwierdzenie jego nadania.

Czy można zgłosić szkodę z AC, gdy składka nie jest opłacona?

Odpowiedzi na to pytanie także należy szukać w OWU. Firmy ubezpieczeniowe przewidziały różne procedury na wypadek, gdyby klient nie opłacił np. drugiej czy kolejnej raty.

Przykładowo:

 • część firm uznaje, że opłacenie składki czy jej raty po ustalonym terminie nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a zapłacona składka lub jej pierwsza rata są wówczas niezwłocznie zwracane. W praktyce nie będziesz mógł liczyć na to, że firma zlikwiduje zgłoszoną szkodę;
 • niektórzy ubezpieczyciele wzywają klienta, który nie opłacił np. drugiej czy kolejnej raty składki do jej opłacenia w określonym terminie (np. 7 dni). Jeżeli nie uregulujesz w tym terminie zaległości, to umowa zostanie rozwiązana. Możesz zatem założyć, że po opłaceniu przez Ciebie składki w wyznaczonym terminie ubezpieczyciel zlikwiduje szkodę.

Jeżeli nie chcesz stracić dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej, pilnuj terminów płatności składki AC. W przeciwnym razie może się okazać, że nie przysługują Ci żadne świadczenia z AC.

Wybrałeś płatność składki w ratach? Zwróć też uwagę na to, jak ubezpieczyciel definiuje dzień zapłaty składki lub jej raty. Część firm za dzień zapłaty uznaje dzień dokonania przelewu bankowego lub dzień nadania przekazu pocztowego. W innych przypadkach dniem zapłaty jest dzień uznania na rachunku ubezpieczyciela.

Czy z AC warto likwidować każdą szkodę?

Nie – i wynika to z różnych przyczyn. Po pierwsze, każda zgłoszona szkoda ma wpływ na wysokość zniżki za bezszkodowość. Kupując ubezpieczenie AC na kolejny okres, możesz wówczas zapłacić więcej. Po drugie, może się okazać, że podpisując umowę, zgodziłeś się na franszyzę integralną (np. w wysokości 500 zł). Wówczas drobnej szkody, która zostanie wyceniona na 100 czy 300 zł ubezpieczyciel i tak nie będzie miał obowiązku zlikwidować.

W przypadku ubezpieczenia AC ubezpieczyciel może zastosować też udział własny. Dzieje się tak choćby wówczas, gdy właściciel zadeklarował, że samochodu nie będzie użytkować kierowca poniżej określonego wieku (np. 25 lat), a później właśnie kierowcy w takim wieku przytrafi się szkoda. W zależności od firmy ubezpieczeniowej udział własny z tego tytułu może wynieść np. 1500 zł

Kamil Sztandera, specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.plKamil Sztandera, specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Przed zgłoszeniem szkody ubezpieczycielowi warto się dobrze zastanowić, czy będzie to korzystne. Zwłaszcza w przypadku likwidacji szkody o małej wartości kierowcom może opłacać się naprawa auta we własnym zakresie.

Czy każda szkoda likwidowana z AC będzie ujawniona w bazie UFG?

Firmy ubezpieczeniowe mają obowiązek raportować o każdej likwidowanej szkodzie do bazy UFG, bez względu na jej wysokość. Niektórzy kierowcy – być może również Ty – zakładają, że od przekazania informacji do UFG uchroni ich zakup dodatkowej polisy w postaci ochrony zniżek. Nic bardziej mylnego – ten produkt ubezpieczeniowy nie ma żadnego wpływu na obowiązki ubezpieczycieli w zakresie raportowania likwidowanych szkód.

Ochrona zniżek działa tylko w tej firmie ubezpieczeniowej, w której wykupisz polisę. Co więcej, wcale nie oznacza to, że ubezpieczyciel zaproponuje Ci najkorzystniejsze warunki na kolejny okres. Przeciwnie – konkurencja może mieć lepszą ofertę.

Aby nie przepłacać, możesz skorzystać z naszego kalkulatora OC/AC

Co warto wiedzieć

 • Informacja, w jakim terminie powinieneś zgłosić szkodę z polisy AC znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). To dokument, który opracowuje każda firma ubezpieczeniowa.
 • Każdy ubezpieczyciel ustala indywidualnie termin zgłoszenia szkody. Najlepiej jednak zrobić to niezwłocznie.
 • W przypadku kradzieży pojazdu poinformować należy też policję. Niektóre firmy w OWU określają termin, w jakim należy to zrobić.
 • Termin na zgłoszenie szkody AC liczony jest od dnia, w którym właściciel samochodu (ubezpieczony) dowiedział się o niej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy firma ubezpieczeniowa może określić w OWU, w jakim terminie należy poinformować organy ścigania o kradzieży?

  Tak, również ta kwestia może zostać uregulowana w OWU. Może się też okazać, że będziesz mieć na to mniej czasu niż na przekazanie informacji o kradzieży ubezpieczycielowi. Przykładowo Compensa wymaga poinformowania organów ścigania w ciągu 12 godzin, podczas gdy ubezpieczyciela należy poinformować w terminie 2 dni roboczych.

 2. Dlaczego nie należy zwlekać z poinformowaniem policji o uszkodzeniu lub kradzieży samochodu?

  Zwlekanie z powiadomieniem o kradzieży utrudnia znalezienie pojazdu (największa szansa na odzyskanie auta to pierwsze kilkadziesiąt godzin). Ubezpieczyciel z kolei takie działanie może uznać za celowe – jako próbę wyłudzenia wypłaty odszkodowania za kradzież samochodu, która nie miała miejsca.

 3. Czy składkę ubezpieczenia AC zawsze można rozłożyć na raty? Kto decyduje o wysokości raty?

  Nie każdy ubezpieczyciel umożliwia rozłożenie składki AC na raty – niektórzy wymagają płatności jednorazowej. Jeżeli firma ubezpieczeniowa zgadza się na płatność ratalną, to z reguły również ona ustala wysokość poszczególnych rat. Szczegóły znajdziesz w ofercie przedstawionej przez ubezpieczyciela.

 4. Skąd wynikają różnice w terminach, w jakich ubezpieczony musi poinformować firmę ubezpieczeniową o szkodzie z AC?

  Zasady sprzedaży AC i ochrony, którą zapewnia to ubezpieczenie, nie zostały ustalone przez ustawę – jak ma to miejsce w przypadku OC. Ponieważ jest to polisa dobrowolna, firmy ubezpieczeniowe mają całkowitą dowolność w kształtowaniu obowiązków i praw klienta. Stąd też w jednej firmie szkodę należy zgłosić niezwłocznie, a w innej w ciągu 7 dni.