Niezwłocznie lub 24 godziny - tylko tyle czasu możesz mieć na zgłoszenie szkody z polisy autocasco. Sprawdź koniecznie zapisy swojej umowy, bo przekroczenie terminu może wiązać się z pomniejszeniem lub nawet odmową wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenie AC to dobrowolna umowa między Tobą a firmą ubezpieczeniową. Ustalenia związane z terminem zgłoszenia szkody znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) wybranej przez Ciebie firmy. Zgodziłeś się na nie, decydując się na zakup polisy. Dlatego właśnie po wystąpieniu szkody powinieneś zajrzeć do tego dokumentu.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody z ubezpieczenia AC?

Nie ma jednego terminu zgłoszenia szkody z AC – każda firma ubezpieczeniowa samodzielnie wyznacza takie warunki. Ma to bezpośredni związek z charakterem ubezpieczenia AC, które jest dobrowolne. W rezultacie klient i ubezpieczyciel mają dużą elastyczność w kształtowaniu wzajemnych obowiązków.

Najczęściej ubezpieczyciel ustala termin zgłoszenia szkody z AC we wspomnianym OWU i rzadko podlega on negocjacji. Regułą jest też, że firmy ubezpieczeniowe wyznaczają dwa terminy zgłoszenia szkody z ubezpieczenia AC – inny obowiązuje dla uszkodzeń samochodu, a inny dla jego kradzieży.

Ile jest czasu na zgłoszenie uszkodzenia lub kradzieży samochodu z AC u wybranych ubezpieczycieli?

Firma ubezpieczeniowaMaksymalny termin zgłoszenia szkodyMaksymalny termin zgłoszenia kradzieży
Allianz Direct4 dni48 godzin
Aviva3 dni3 dni
Benefia (Pakiet Perfekt)3 dni robocze2 dni
Compensa5 dni roboczych2 dni robocze
Ergo Hestianiezwłocznieniezwłocznie
Generali7 dni7 dni
HDI7 dni1 dzień roboczy
Link424 godziny24 godziny
mtu24.plniezwłocznieniezwłocznie
Proama7 dni3 dni
PZU7 dni1 dzień roboczy
TUZ Ubezpieczenia7 dni7 dni
Uniqa7 dni2 dni
Warta7 dni1 dzień roboczy
Wiener48 godzin24 godziny
You Can Driveniezwłocznieniezwłocznie
* informacje na podstawie OWU autocasco poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych aktualnych na 29.08.2021 r.

Jeżeli doszło do kradzieży pojazdu (jego części lub wyposażenia),  to nie wystarczy jedynie zawiadomienie firmy ubezpieczeniowej. W OWU każdego ubezpieczyciela znajduje się zapis, zgodnie z którym jako ubezpieczony będzie musiał poinformować również policję w miejscu zdarzenia.

Aby firma ubezpieczeniowa wypłaciła odszkodowanie z AC po kradzieży pojazdu należy m.in. dostarczyć jej komplet kluczyków (sterowników) służących do otwarcia pojazdu. Z tego względu nie powinieneś lekceważyć sytuacji, gdy zgubisz jeden z kluczyków.

Przed zakupem polisy AC zwróć uwagę na to, czy firma ubezpieczeniowa wskazuje termin, w jakim powinno nastąpić zgłoszenie utraty kluczyka. Przykładowo klienci Allianz mają na to 48 godzin.

Jak firmy ubezpieczeniowe liczą czas na zgłoszenie szkody?

Termin na zgłoszenie szkody jest liczony od momentu jej stwierdzenia, czyli np. od zderzenia z innym pojazdem lub od chwili, w której zauważyłeś, że auto zostało uszkodzone przez nieznanego sprawcę. W OWU Avivy znajduje się następujący zapis „W razie zaistnienia wypadku niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia jego zaistnienia, ubezpieczający powinien zgłosić wypadek do Avivy”. Podobne zapisy znajdują się również w OWU innych firm ubezpieczeniowych.

Przykład: Gdy pani Daria wyjeżdżała na wakacje, pozostawiła samochód na niestrzeżonym parkingu pod blokiem. Po powrocie odkryła liczne uszkodzenia auta. Od tego momentu kobieta miała 2 dni, aby poinformować firmę ubezpieczeniową o szkodzie. Zgłaszając uszkodzenia samochodu, pani Daria uczciwie poinformowała, że nie przebywała w miejscu zamieszkania i szkodę zauważyła dopiero po swoim powrocie.

Czy ubezpieczyciel może sprawdzić Twoją prawdomówność? Jego możliwości w tym zakresie są ograniczone. Często jednak klienci sami przyznają, że zauważyli uszkodzenia np. miesiąc temu, ale nie mieli czasu się tym zająć. Takich zwrotów lepiej unikaj.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe przyjmują inne terminy, jeżeli do szkody doszło poza granicami Polski. Przykładowo Benefia (Pakiet Perfect) wymaga przekazania informacji nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powrotu do kraju (przekroczenia granicy).

Zapoznając się z zapisami OWU AC dotyczącymi terminu przekazania informacji o uszkodzeniu lub kradzieży samochodu, warto zwrócić uwagę na to, czy mowa jest o dniach kalendarzowych, czy dniach roboczych. Częstszy jest pierwszy zapis.

Co się stanie, jeżeli szkoda zostanie zgłoszona po terminie?

W OWU każdego towarzystwa znajduje się podobny zapis: „W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych [ust. w OWU] towarzystwo ubezpieczeniowe może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku”. Za rażące niedbalstwo może zostać uznany brak zgłoszenia szkody w wymaganym terminie.

Jeżeli zgłosisz szkodę po terminie wskazanym w OWU, to możesz otrzymać tylko część należnego odszkodowania. W rezultacie część kosztów będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni.

Przykład:  Pan Szymon odkrył kradzież swojego samochodu w dniu wylotu na tygodniowe wakacje. Przed wyjazdem zdążył on złożyć zawiadomienie na policji, a ubezpieczyciela poinformował o zdarzeniu dopiero po powrocie do kraju. Opierając się na notatkach policji, pracownicy firmy ubezpieczeniowej udowodnili, że mężczyzna nie poinformował ubezpieczyciela o kradzieży w wymaganym terminie. W rezultacie pan Szymon otrzymał tylko część należnego mu odszkodowania.

Aby uniknąć problemów z wypłatą odszkodowania, trzymaj się zasady informowania firmy ubezpieczeniowej o zaistniałej sytuacji w ciągu pierwszych kilku godzin od stwierdzenia zdarzenia. W ten sposób unikniesz przykrych komplikacji i ograniczysz ryzyko zwiększenia uszkodzeń auta z upływem czasu. Im szybciej powiadomisz ubezpieczyciela o zdarzeniu, tym sprawniej zostanie też uruchomiony proces odszkodowawczy.

Jak zgłosić szkodę z autocasco ubezpieczycielowi?

Informacje o tym, jak powinieneś dokonać zgłoszenia szkody, również znajdziesz w OWU. Z reguły firmy ubezpieczeniowe umożliwiają przekazanie informacji o szkodzie na kilka sposobów.

Dla przykładu Ergo Hestia (właściciel marki mtu24.pl) wymaga od klientów korzystających z produktów mtu24.pl przekazania informacji o zdarzeniu:

 • Telefonicznie – wystarczy zadzwonić pod numer 58 555 50 50.
 • Poprzez indywidualne konto klienta – jest ono dostępne pod adresem www.polisaonline.ergohestia.pl.
 • Poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej ubezpieczyciela – www.ergohestia.pl.
 • Ustnie lub pisemnie u przedstawiciela firmy Ergo Hestia.
 • Pisemnie, wysyłając informację na adres: Ergo Hestia, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

Niezależnie od tego, w jaki sposób przekażesz ubezpieczycielowi informację o szkodzie, zadbaj o to, aby mieć dowód wykonania tej czynności. Wysyłając list, wybierz list polecony – w ten sposób będziesz miał potwierdzenie jego nadania.

Czy można zgłosić szkodę z AC, gdy składka nie jest opłacona?

Odpowiedzi na to pytanie także należy szukać w OWU. Firmy ubezpieczeniowe przewidziały różne procedury na wypadek, gdyby klient nie opłacił np. drugiej czy kolejnej raty.

Przykładowo:

 • Proama uznaje, że opłacenie składki czy jej raty po ustalonym terminie nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a zapłacona składka lub jej pierwsza rata są wówczas niezwłocznie zwracane. W praktyce nie będziesz mógł liczyć na to, że firma zlikwiduje zgłoszoną szkodę.
 • Uniqa wzywa klienta, który nie opłacił np. drugiej czy kolejnej raty składki do jej opłacenia w ciągu 7 dni. Jeżeli nie uregulujesz w tym terminie zaległości, to umowa zostanie rozwiązana. Możesz zatem założyć, że po opłaceniu przez Ciebie składki w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel zlikwiduje szkodę.

Jeżeli nie chcesz stracić dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej, pilnuj terminów płatności składki AC. W przeciwnym razie może się okazać, że nie przysługują Ci żadne świadczenia z AC.

Wybrałeś płatność składki w ratach? Zwróć też uwagę na to, jak ubezpieczyciel definiuje dzień zapłaty składki lub jej raty. Przykładowo mtu24.pl za dzień zapłaty uznaje dzień dokonania przelewu bankowego lub dzień nadania przekazu pocztowego. W innych przypadkach dniem zapłaty będzie dzień uznania na rachunku ubezpieczyciela.

Czy z AC warto likwidować każdą szkodę?

Nie – i wynika to z różnych przyczyn. Po pierwsze, każda zgłoszona szkoda ma wpływ na wysokość zniżki za bezszkodowość. Kupując ubezpieczenie AC na kolejny okres, możesz wówczas zapłacić więcej. Po drugie, może się okazać, że podpisując umowę, zgodziłeś się na franszyzę integralną (np. w wysokości 500 zł). Wówczas drobnej szkody, która zostanie wyceniona na 100 czy 300 zł, ubezpieczyciel i tak nie będzie miał obowiązku zlikwidować.

W przypadku ubezpieczenia AC ubezpieczyciel może zastosować też udział własny. Dzieje się tak choćby wówczas, gdy właściciel zadeklarował, że samochodu nie będzie użytkować kierowca poniżej określonego wieku (np. 25 lat), a później właśnie kierowcy w takim wieku przytrafi się szkoda. W zależności od firmy ubezpieczeniowej udział własny z tego tytułu może wynieść np. 1500 zł

Kamil Sztandera, specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.plKamil Sztandera, specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Przed zgłoszeniem szkody ubezpieczycielowi warto się dobrze zastanowić, czy będzie to korzystne. Zwłaszcza drobne szkody kierowcom opłaca się likwidować we własnym zakresie.

Czy każda szkoda likwidowana z AC będzie ujawniona w bazie UFG?

Firmy ubezpieczeniowe mają obowiązek raportować o każdej likwidowanej szkodzie do bazy UFG, bez względu na jej wysokość. Niektórzy kierowcy – być może również Ty – zakładają, że od przekazania informacji do UFG uchroni ich zakup dodatkowej polisy w postaci ochrony zniżek. Nic bardziej mylnego – ten produkt ubezpieczeniowy nie ma żadnego wpływu na obowiązki ubezpieczycieli w zakresie raportowania likwidowanych szkód.

Ochrona zniżek działa tylko w tej firmie ubezpieczeniowej, w której wykupisz polisę. Co więcej, wcale nie oznacza to, że ubezpieczyciel zaproponuje Ci najkorzystniejsze warunki na kolejny okres. Przeciwnie – konkurencja może mieć lepszą ofertę.

Aby nie przepłacać, możesz skorzystać z naszego kalkulatora OC/AC

Co warto wiedzieć

 • Informacja na temat terminu zgłoszenia szkody z polisy AC znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). To dokument, który opracowuje każda firma ubezpieczeniowa.
 • Każdy ubezpieczyciel ustala terminy, w jakich należy zgłosić szkodę. Najlepiej jednak zrobić to niezwłocznie.
 • W przypadku kradzieży pojazdu poinformować należy też policję. Niektóre firmy w OWU określają termin, w jakim należy to zrobić.
 • Termin na zgłoszenie szkody liczony jest od dnia, w którym właściciel samochodu (ubezpieczony) dowiedział się o niej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy firma ubezpieczeniowa może określić w OWU, w jakim terminie należy poinformować organy ścigania o kradzieży?

  Tak, również ta kwestia może zostać uregulowana w OWU. Może się też okazać, że będziesz mieć na to mniej czasu niż na przekazanie informacji o kradzieży ubezpieczycielowi. Przykładowo Compensa wymaga poinformowania organów ścigania w ciągu 12 godzin, podczas gdy ubezpieczyciela należy poinformować w terminie 2 dni roboczych.
 2. Dlaczego nie należy zwlekać z poinformowaniem policji o uszkodzeniu lub kradzieży samochodu?

  Zwlekanie z powiadomieniem o kradzieży utrudnia znalezienie pojazdu (największa szansa na odzyskanie auta to pierwsze kilkadziesiąt godzin). Ubezpieczyciel z kolei takie działanie może uznać za celowe – jako próbę wyłudzenia odszkodowania za kradzież samochodu, która nie miała miejsca.
 3. Czy składkę ubezpieczenia AC zawsze można rozłożyć na raty? Kto decyduje o wysokości raty?

  Nie każdy ubezpieczyciel umożliwia rozłożenie składki AC na raty – niektórzy wymagają płatności jednorazowej. Jeżeli firma ubezpieczeniowa zgadza się na płatność ratalną, to z reguły również ona ustala wysokość poszczególnych rat. Szczegóły znajdziesz w ofercie przedstawionej przez ubezpieczyciela.
 4. Skąd wynikają różnice w terminach, w jakich ubezpieczony musi poinformować firmę ubezpieczeniową o szkodzie z AC?

  Zasady sprzedaży AC i ochrony, którą zapewnia to ubezpieczenie, nie zostały ustalone przez ustawę – jak ma to miejsce w przypadku OC. Ponieważ jest to polisa dobrowolna, firmy ubezpieczeniowe mają całkowitą dowolność w kształtowaniu obowiązków i praw klienta. Stąd też w jednej firmie szkodę należy zgłosić niezwłocznie, w innej w ciągu 7 dni.