Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Zielona Karta stanowi dowód zawarcia ubezpieczenia OC komunikacyjnego, obowiązującego poza granicami naszego kraju. Jako odpowiednik ubezpieczenia OC, likwiduje tylko straty poniesione przez osoby, które zostały przez Ciebie poszkodowane.

Niebieski samochód na drodze
Porównaj ceny OC i AC
CUR_URL:https://rankomat.pl/samochod/czego-nie-zapewni-zielona-karta

Obowiązek posiadania Zielonej Karty wymagany jest w krajach należących do tzw. Systemu Zielonej Karty. Pamiętaj jednak, że dokument nie zabezpieczy cię przed:

  • stratami własnymi po wypadku, który spowodowałeś,
  • kradzieżą auta, jego wyposażenia lub bagażu,
  • stratami związanych z kosztami leczenia twojego zdrowia.

Zielona Karta, podobnie jak obowiązkowe OC, chroni tylko osoby, które zostaną poszkodowane przez Ciebie.

Gdzie z Zieloną Kartą, a gdzie bez niej?

Począwszy do dnia 1 maja 2004 r. (data wejścia Polski do Unii),wyjeżdżający do takich krajów, jak:

Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy, Węgry, a od 1 stycznia 2012 r. także Serbia, mogą posługiwać się wyłącznie polską polisą OC. Poruszanie się po terytorium w/w państw odbywa się na podstawie zarejestrowania samochodu w Polsce i posiadania przez niego polskich tablic rejestracyjnych.

Zielona Karta jest ubezpieczeniem obowiązkowym, jeśli wyjeżdżamy za granicę takich państw, jak: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina. W razie wyrządzenia przez nas szkody osobom trzecim, zostanie wypłacone odszkodowanie na podstawie przepisów obowiązujących w danym państwie.