Emocje towarzyszące zdarzeniu powodują, że podejmowanie racjonalnych decyzji i kroków sprzyjających późniejszym staraniom o wypłatę należnego odszkodowania, jest znacznie utrudnione. O czym warto pamiętać bezpośrednio na miejscu zdarzenia drogowego? Jak skutecznie dochodzić odszkodowania powypadkowego? O tym w poniższych 5 krokach.

1. Zadbaj o właściwe udokumentowanie okoliczności wypadku

Działania bezpośrednio po zdarzeniu mogą mieć decydujący wpływ na możliwość dochodzenia odszkodowania. Przede wszystkim należy podjąć decyzję o konieczności powiadomienia właściwych służb. Zależne jest to od okoliczności i skutków wypadku. Jeżeli którykolwiek z uczestników odniósł obrażenia, należy wezwać policję i pomoc ratunkową. Obowiązek powiadomienia policji mamy również, jeśli uczestnikiem zdarzenia jest kierowca pod wpływem alkoholu.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

  • Ceny OC w 5 minut
  • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
  • Pomoc 200 agentów

Jeśli natomiast w kolizji nikt nie odniósł obrażeń, a okoliczności zdarzenia nie budzą żadnych wątpliwości, wystarczy, że na miejscu wypadku sprawca podpisze odpowiednie oświadczenie. Koniecznie musi ono zawierać dane kierowcy, który spowodował kolizję oraz informacje o ubezpieczeniu OC jego pojazdu. Warto również zadbać o dokumentację zdjęciową z miejsca zdarzenia lub oświadczenia świadków.

2. Skompletuj dokumentację do dochodzenia odszkodowania

W zależności od tego, jaka szkoda została poniesiona w czasie wypadku, na poszkodowanym ciąży obowiązek zebrania wszelkiej dokumentacji, niezbędnej do dochodzenia roszczeń. W pierwszym punkcie pisaliśmy o konieczności udokumentowania samego zdarzenia. Równie ważne są także dowody, które potwierdzą rozmiar doznanej szkody.

Jeśli w wyniku wypadku odniesiono obrażenia ciała, należy skompletować pełną dokumentację medyczną, w tym potwierdzającą odbytą rehabilitację. W przypadku skomplikowanego i długotrwałego leczenia, które odbywa się często w wielu placówkach medycznych, warto w tym zakresie zwrócić się o odpowiednią pomoc.

3. Ustal podmiot odpowiedzialny do wypłaty odszkodowania

Jeśli osoba odpowiedzialna za wypadek jest znana, roszczenia skierujemy do podmiotu, z którym kierowca zawarł umowę ubezpieczenia OC. Sprawa nieco się komplikuje, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku i nie został ustalony lub gdy nie miał on wykupionego odpowiedniego ubezpieczenia. W takich sytuacjach ochronę poszkodowanym zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Natomiast w przypadku, gdy szkoda powstanie poza granicami naszego kraju, warto zapoznać się z obowiązującymi tam procedurami dochodzenia odszkodowania. Pamiętajmy, że w takiej sytuacji liczy się nie tyle miejsce zdarzenia czy narodowość sprawcy, lecz miejsce rejestracji jego pojazdu. Pomocna wtedy może okazać się strona Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

4. Sprawdź, jakie roszczenia Ci przysługują i oszacuj ich wysokość

Dopiero po ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego do wypłaty odszkodowania oraz skompletowaniu niezbędnej dokumentacji, poszkodowany może przystąpić do zgłoszenia swoich roszczeń.

Warto przy tym pamiętać, że zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, to na poszkodowanym ciąży obowiązek udowodnienia swoich roszczeń (art. 6 k.c.: Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne). Zatem każde żądanie wypłaty musi być poparte odpowiednią argumentacją i zebranymi dokumentami. Warto w tym zakresie wniosek o wypłatę konkretnego świadczenia oprzeć o aktualnie obowiązujące orzecznictwo.

5. Sprawdź decyzję ubezpieczyciela odnośnie odszkodowania

Poszkodowani z reguły uznają decyzję ubezpieczyciela za ostateczną. Z tego względu bardzo rzadko podejmują z nim polemikę. Jednak praktyka pokazuje, że w pewnych sytuacjach warto upomnieć się o dodatkowe świadczenie i wnioskować o podwyższenie kwoty wypłaconego odszkodowania. Zdarzają się również sytuacje, gdy ubezpieczyciel pierwotnie zupełnie odmawia przyznania jakiegokolwiek świadczenia. Wówczas należy sprawdzić, czy takie stanowisko jest słuszne.

W zależności od rodzaju szkody na każdym z wymienionych etapów postępowania możemy napotkać na wiele przeszkód. Jeśli czujemy, że walka o należne odszkodowanie przerasta nasze możliwości lub nie jesteśmy pewni, czy ubezpieczyciel zajął prawidłowe stanowisko w odpowiedzi na nasze roszczenia, warto zwrócić się o pomoc do specjalistów.

Szkoda osobowa w praktyce

Podobnie zrobił pan Adam, który początkowo podjął się samodzielnej walki z ubezpieczycielem. Niestety po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. W związku z tym poszkodowany zwrócił się o pomoc do kancelarii odszkodowawczej. Profesjonalny pełnomocnik uznał, że stanowisko zakładu ubezpieczeń było niezasadne. Wskazał na nieścisłości w wydanej decyzji. Okazało się, że ubezpieczyciel powołał się na przepisy, które w sytuacji szkody doznanej przez pana Adama nie miały zastosowania!

Determinacja pełnomocnika sprawiła, że ubezpieczyciel zmienił swoje pierwotne stanowisko i wypłacił należne świadczenie. Pan Adam doczekał się sprawiedliwego rozstrzygnięcia. 

Artykuł został przygotowany przez Radcę Prawnego kancelarii odszkodowawczej VOTUM S.A