Uchodźcy z Ukrainy, którzy od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski samochodem, mogą bezpłatnie otrzymać od jednego z czterech towarzystw ubezpieczeniowych bezpłatne OC graniczne. Krótkoterminowe ubezpieczenie pojazdu jest ważne 30 dni.

Jednak konieczność ubezpieczenia samochodu to tylko jeden z problemów, który może spotkać uchodźców przybywających do Polski autem w przyszłości. Od wyrobienia prawa jazdy po poruszanie się autem zgodnie z przepisami, które w tym roku znacznie się zmieniły. W poniższym artykule wyjaśniamy w pigułce, na jakie pułapki musi uważać w Polsce kierowca z Ukrainy i jak ich uniknąć.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jaki dokument uprawnia kierowcę z Ukrainy do prowadzenia samochodu w Polsce?

Kierowcy z Ukrainy podczas pobytu w Polsce mogą prowadzić samochód na podstawie ważnego prawa jazdy wydanego w ich kraju na podstawie Konwencji Wiedeńskiej o Ruchu Drogowym z 1968 r. Jednak jeśli będą przebywać w Polsce powyżej 185 dni w roku lub na stałe, muszą wymienić prawo jazdy na polskie.

Aby kierowca z Ukrainy mógł wymienić ukraińskie prawo jazdy na polskie, musi złożyć wniosek w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zameldowania. Poza tym należy dostarczyć do urzędu następujące dokumenty:

 • aktualne zdjęcie,
 • paszport z ważną wizą lub kartę pobytu,
 • dokument potwierdzający adres zameldowania, np. karta pobytu lub zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy bądź stały,
 • kserokopię ukraińskiego prawa jazdy (oryginał do wglądu w urzędzie) wraz z tłumaczeniem na język polski, przygotowanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

Opłata za wydanie polskiego prawa jazdy wynosi 100,50 zł. Zwykle urząd wyda dokument w ciągu 7-9 dni. Można sprawdzić, czy polskie prawo jazdy jest gotowe do odbioru na stronie pod adresem: https://info-car.pl/new/prawo-jazdy/sprawdz-status-prawa-jazdy. Wystarczy wpisać nr PESEL, imię i nazwisko.

Uwaga! Nie można wymienić ukraińskiego prawa jazdy na polskie, jeśli oryginalny dokument stracił ważność. W takim przypadku można wyrobić nowe prawo jazdy w Ukrainie lub za pośrednictwem placówki konsularnej, bądź zdać egzamin teoretyczny i praktyczny w Polsce.

Jaka kara grozi w Polsce za brak ważnego prawa jazdy?

 Od 1 stycznia 2022 r. w Polsce obowiązuje nowy taryfikator mandatów. W efekcie maksymalna stawka mandatu wzrosła dziesięciokrotnie z 500 do 5000 zł. Zgodnie z nowymi przepisami np. za prowadzenie samochodu bez ważnego prawa jazdy grozi grzywna w wysokości 1500 zł.

Z kolei, jeszcze surowsza kara może spotkać osobę, która nie ma uprawnień do kierowania pojazdem, czyli nigdy nie miała prawa jazdy, a zostanie przyłapana na prowadzeniu auta. W takim przypadku policja może skierować sprawę do sądu, a kierowca zostać ukarany grzywną w kwocie 30 000 zł (przed wejściem w życie nowych przepisów maksymalna stawka wynosiła 5000 zł).

Za co kierowca może stracić prawo jazdy w Polsce?

To zależy od rodzaju przewinienia. W Polsce można stracić prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h. Podobnie za przewóz trzech nadmiarowych pasażerów, czyli o trzy osoby więcej niż wynosi dopuszczalny limit określony w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Jeśli kierowca zostanie przyłapany na jeździe pod wpływem alkoholu (gdy jego stężenie we krwi wynosi od 0,2 do 05 promila), może stracić prawo jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Z kolei, prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) jest przestępstwem, za które grozi utrata prawa jazdy od 12 miesięcy do 15 lat.

Natomiast sprawca wypadku drogowego, który ucieknie z miejsca zdarzenia, może stracić prawo jazdy na 3 lata lub dożywotnio, jeśli znajdował się pod wpływem alkoholu. Utrata uprawnień do prowadzenia pojazdów grozi również kierowcom, którzy za różne przewinienia drogowe przekroczą dopuszczalny limit 24 punktów karnych.

Jakie są dopuszczalne limity prędkości na polskich drogach?

Dopuszczalny limit prędkości w Polsce zależy od rodzaju drogi. Dla samochodów osobowych, motocykli i ciężarówek o masie całkowitej do 3,5 t wynosi:

 • na autostradach – do 140 km/h,
 • na drogach ekspresowych dwujezdniowych – do 120 km/h,
 • na drogach ekspresowych jednojezdniowych – do 100 km/h,
 • na drogach dwujezdniowych o co najmniej dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – do 100 km/h,
 • na pozostałych drogach – do 90 km/h,
 • na drogach w terenie zabudowanym – do 50 km/h,
 • na drogach w strefie zamieszkania – do 20 km/h.

Jaka kara grozi kierowcy w Polsce za przekroczenie dopuszczalnej prędkości?

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują w Polsce nowe, wyższe stawki mandatów za przekroczenie dopuszczalnej prędkości, które wynoszą:

 • do 10 km/h – 50 zł;
 • 11-15 km/h – 100 zł;
 • 16-20 km/h – 200 zł;
 • 21-25 km/h – 300 zł;
 • 26-30 km/h – 400 zł;
 • 31-40 km/h – 800 zł (1600 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia i przyłapaniu na tym przez policję, tzw. "recydywa");
 • 41-50 km/h – 1000 zł (2000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia);
 • 51-60 km/h – 1500 zł (3000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia);
 • 61-70 km/h – 2000 zł (4000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia;
 • powyżej 70 km/h – 2500 zł (5000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia).

Jakie jest obowiązkowe wyposażenie samochodu w Polsce?

Zgodnie z przepisami w Polsce każdy samochód musi być obowiązkowo wyposażony w dwa elementy, czyli sprawną gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy. Ponadto kierowca może zostać ukarany, jeśli tablica rejestracyjna pojazdu nie jest czytelna, oświetlona i prawidłowo zamontowana.

Jednocześnie warto wozić w samochodzie kamizelkę odblaskową i apteczkę z zestawem pierwszej pomocy medycznej, które mogą być przydatne w razie kolizji lub wypadku drogowego.

Jak zgodnie z przepisami przewozić dzieci w samochodzie w Polsce?

W Polsce dziecko o wzroście poniżej 150 cm musi być obowiązkowo przewożone w foteliku samochodowym. Bez względu na wiek i wagę. Od 1 stycznia 2022 r. za złamanie tego przepisu grozi mandat wysokości 300 zł i 6 punktów karnych. Jednocześnie kierowca może zostać ukarany nie tylko za przewóz dziecka bez fotelika, ale również za jego nieprawidłowy montaż.

Jednak istnieją wyjątki, kiedy nie trzeba przewozić dziecka w foteliku samochodowym. Zaliczamy do nich następujące sytuacje:

 • jeśli, waga i wzrost dziecka uniemożliwiają dobranie dla niego optymalnego fotelika samochodowego (dotyczy dzieci poniżej 135 cm wzrostu),
 • jeśli, rodzice podróżują samochodem z trójką dzieci i dwoje z nich korzysta z fotelików, a jednocześnie nie ma możliwości montażu trzeciego fotelika. Wówczas dziecko, które skończyło trzy lata, można przewozić bez fotelika. Pod warunkiem, że będzie siedziało na środku z tyłu auta zapięte pasami bezpieczeństwa,
 • jeśli, ze względów medycznych lekarz odradził przewóz dziecka w foteliku,
 • jeśli, dziecko jest przewożone taksówką, radiowozem lub karetką.

Czy samochód z Ukrainy musi mieć ubezpieczanie OC w Polsce?

Tak. Właściciel pojazdu zarejestrowanego w Ukrainie podczas przekraczania polskiej granicy powinien okazać Zieloną Kartę, czyli dokument potwierdzający, że samochód jest ubezpieczony w tym kraju. Jeśli kierowca go nie ma, może zakupić na przejściu OC graniczne.

Jednak w związku z wybuchem wojny w Ukrainie, obecnie uchodźcy z tego państwa, którzy przybyli do Polski autem 24 lutego i później,  mogą otrzymać bezpłatnie krótkoterminowe OC graniczne ważne 30 dni. Takie ubezpieczenieoferują za darmo cztery polskie towarzystwa ubezpieczeniowe:

Uchodźcy z Ukrainy podróżujący do Polski samochodem, jeśli nie mają przy sobie Zielonej Karty, mogą bezpłatnie otrzymać krótkoterminowe OC graniczne na przejściu granicznym od agenta jednego z czterech towarzystw ubezpieczeniowych lub w ich placówkach na terenie całej Polski.

Jaka kara grozi za brak ubezpieczenia OC w Polsce?

Obecnie, jeśli uchodźca z Ukrainy (obywatel tego kraju, który przyjechał do Polski od 24 lutego 2022 r.), spowoduje w Polsce wypadek lub kolizję drogową i otrzymał bezpłatnie ubezpieczenie OC graniczne ważne 30 dni, to likwidacją szkody zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Oznacza to, że UFG wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu oraz zwróci środki towarzystwu ubezpieczeniowemu, które wystawiło polisę krótkoterminową.

Jeśli właściciel pojazdu z Ukrainy, który jednocześnie jest uchodźcą lub planuje zostać w Polsce dłużej niż 30 dni, może przedłużyć ważność OC granicznego do 12 miesięcy u dotychczasowego ubezpieczyciela lub samodzielnie ubezpieczyć samochód w dowolnym towarzystwie. Należy o tym pamiętać, ponieważ za brak OC grożą wysokie kary ze strony UFG.

W 2022 r. w Polsce za brak OC powyżej 14 dni właścicielom samochodów osobowych grozi kara w wysokości 6020 zł. Konsekwencje mogą być jeszcze bardziej poważne, jeśli kierowca spowoduje wypadek drogowy nieubezpieczonym autem.

W 2022 r. w Polsce za brak OC powyżej 14 dni właścicielom samochodów osobowych grozi kara w wysokości 6020 zł. Konsekwencje mogą być jeszcze bardziej poważne, jeśli kierowca spowoduje wypadek drogowy nieubezpieczonym autem.

Daniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.plDaniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl

kary za brak OC 2022

Co warto wiedzieć?

 1. Uchodźcy z Ukrainy, którzy przybyli do Polski samochodem po 24 lutego 2022 r., mogą otrzymać bezpłatnie OC graniczne ważne 30 dni.
 2. Likwidacją szkód, których sprawcami są uchodźcy z Ukrainy, zajmuje się UFG.
 3. Kierowca z Ukrainy, który przebywa w Polsce powyżej 185 dni lub na stałe, musi wyrobić polskie prawo jazdy.
 4. Za jazdę bez ważnego prawa jazdy w Polsce grozi mandat w wysokości 1500 zł.

FAQ – najczęściej zadawane pytania przez kierowców z Ukrainy

 1. Czy kierowca z Ukrainy musi mieć przy sobie prawo jazdy w razie kontroli drogowej?

  Tak. Polscy kierowcy od 5 grudnia 2020 r. nie muszą mieć przy sobie prawa jazdy. Jednak obywatele Ukrainy w razie kontroli drogowej mają obowiązek okazać dokument, ponieważ policja w Polsce nie ma możliwości sprawdzenia jego ważności zdalnie.

 2. Czy kierowca z Ukrainy musi mieć Zieloną Kartę?

  Nie. Uchodźcy z Ukrainy, którzy przy przekraczaniu polskiej granicy samochodem nie mają Zielonej Karty, mogą zakupić lub bezpłatnie otrzymać na przejściu od agenta jednego z czterech towarzystw ubezpieczeniowych krótkoterminowe OC graniczne. Ubezpieczenie jest ważne 30 dni.
 3. Gdzie kierowca z Ukrainy może uzyskać numer PESEL?

  Od 16 marca 2022 r. na mocy specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, obywatele tego kraju mogą złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w dowolnym urzędzie gminy na terenie całej Polski.