W 2021 r. za brak polisy OC powyżej 14 dni, właścicielom samochodów osobowych grozi 5600 zł kary. Ubezpieczenie pojazdu nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok, jeśli kierowca nie opłacił w terminie choćby jednej raty.

Wiele osób, które przez dłuższy czas nie korzystają z samochodu myśli, że zwalnia to ich z obowiązku opłacania składek OC. Niestety, to duży błąd. Właściciele aut osobowych mogą zrezygnować z zakupu polisy jedynie po ich całkowitym wyrejestrowaniu z ruchu drogowego. Sprawdziliśmy, co grozi za opłatę ubezpieczenia OC po terminie.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jaka jest kara za brak opłacenia polisy OC w terminie?

Warunki obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu reguluje ustawa. Dzięki przepisom kierowca w razie kolizji lub wypadku drogowego jest chroniony, nawet jeśli zalega z zapłatą raty za polisę OC. Oznacza to, że jeżeli w tym czasie będzie sprawcą szkody, to towarzystwo ubezpieczeniowe zrekompensuje ją finansowo osobie poszkodowanej.

Przykład: Pan Jan rozłożył płatność za ubezpieczenie OC na cztery raty. Trzecią z nich musiał zapłacić do 31 grudnia 2020 r. Tydzień później kierowca spowodował kolizję drogową. Niestety dopiero po tym fakcie Pan Jan zorientował się, że nie opłacił składki w wymaganym terminie. Jednocześnie nie musiał pokrywać szkód z własnej kieszeni, ponieważ odszkodowanie osobie poszkodowanej w stłuczce wypłaciło towarzystwo ubezpieczeniowe. W tym przypadku Pan Jan będzie musiał opłacić zaległą ratę wraz z naliczonymi przez ubezpieczyciela odsetkami.

Należy pamiętać, że umowa ubezpieczenia OC pojazdu nie odnowi się automatycznie na kolejny rok, jeśli przed terminem jej wygaśnięcia nie opłacimy zaległej raty. W efekcie nie tylko zostaniemy dłużnikiem towarzystwa, lecz także Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). W 2021 r. właścicielowi samochodu osobowego za brak polisy OC powyżej 14 dni grozi kara w wysokości 5600 zł.

Dodatkowo jeśli spowodujemy kolizję lub wypadek nieubezpieczonym samochodem, to UFG nie tylko nałoży na nas karę za brak OC, lecz także będzie domagać się zwrotu środków za pokryte szkody. Obecnie dwóch sprawców ma do oddania Funduszowi rekordowe 1,4 mln zł.

Czy można czasowo wyrejestrować samochód, aby nie płacić za OC?

Niestety, tymczasowo nie można wyrejestrować z ruchu drogowego samochodu osobowego. Oznacza to, że ich właściciele nawet jeśli przez jakiś czas w ogóle nie będą korzystać z auta, to i tak muszą w tym okresie opłacać ubezpieczenie OC. Natomiast na podstawie art. 78 ustawy Prawo o ruchu drogowym, czasowo można wyrejestrować:

 • samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t;
 • ciągniki samochodowe;
 • pojazdy specjalne;
 • autobusy.

Aby obniżyć wysokość składki ubezpieczenia OC po tymczasowym wyrejestrowaniu pojazdu z ruchu, należy złożyć wniosek w towarzystwie ubezpieczeniowym. Ubezpieczyciel musi zmniejszyć kwotę raty polisy o nie mniej niż 95%. Po zakończeniu czasowego wyrejestrowania pojazdu, trzeba niezwłocznie poinformować o tym firmę ubezpieczeniową.

Czy można całkowicie wyrejestrować samochód, aby nie opłacać OC?

Aby całkowicie zostać zwolnionym z obowiązku opłacania składek ubezpieczenia OC, właściciel pojazdu mechanicznego musi na stałe wyrejestrować go z ruchu. Warto to zrobić, jeśli w ogóle w przyszłości nie zamierzamy korzystać z nieużywanego samochodu. Można to zrobić w następujących przypadkach:

 • po sprzedaży auta,
 • po wywozie auta z Polski i jego sprzedaży za granicą,
 • zezłomowaniu auta,
 • kradzieży auta,
 • trwałej utracie auta (np. z powodu pożaru lub powodzi),
 • po zarejestrowaniu auta jako pojazd historyczny.

Po całkowitym wyrejestrowaniu pojazdu z któregoś z powyższych powodów, należy pisemnie powiadomić o tym towarzystwo ubezpieczeniowe. Do pisma trzeba dołączyć zaświadczenie otrzymane w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania właściciela pojazdu.

Uwaga! W przypadku sprzedaży samochodu w Polsce, nowy właściciel ma prawo zachować polisę OC zbywcy pojazdu do jej wygaśnięcia. Natomiast jeśli zdecyduje się wypowiedzieć dotychczasową umowę ubezpieczenia auta, ubezpieczyciel zwróci sprzedawcy auta niewykorzystaną część składki.

Kto opłaca raty ubezpieczenia OC po sprzedaży samochodu?

Zakup polisy OC na raty nie uniemożliwia sprzedaży samochodu. Wystarczy dopełnić kilku formalności. Zwłaszcza, jeśli np. zbywamy auto po opłaceniu pierwszej raty, a do uregulowania są kolejne. Przede wszystkim powinnyśmy poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o zmianie właściciela w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Jeśli nie poinformujemy ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu w ciągu 14 dni, a nowy właściciel nie opłaci kolejnej składki, to otrzymamy wezwanie do zapłaty. W takim przypadku mamy trzy możliwości reakcji:

 • porozumieć się z towarzystwem, jednak zwykle firmy ubezpieczeniowe nie godzą się na rezygnację z przysługujących im należności,
 • przypomnieć nowemu właścicielowi samochodu o konieczności opłacenia składki, jeśli zapomniał dokonać płatności,
 • opłacić zaległą składkę i zwrócić się do nowego właściciela samochodu o zwrot połowy wpłaconej kwoty, taką możliwość zapewnia nam prawo.

Warto więc przed sprzedażą samochodu ustalić, czy nowy właściciel zamierza kontynuować dotychczasowe ubezpieczenie OC. Jeśli nie, również powinniśmy poinformować o tym towarzystwo ubezpieczeniowe w ciągu 14 dni. Dzięki temu możemy otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.

Przykład: Pani Anna rozłożyła płatność ubezpieczenia OC na cztery raty. Opłaciła pierwszą z nich w terminie od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. Jednak 29 stycznia zdecydowała się na sprzedaż auta, a nowy właściciel nie zdecydował się kontynuować dotychczasowej polisy. W efekcie ubezpieczyciel zwróci pani Annie kwotę za niewykorzystany okres ochrony (od 30 stycznia do 31 marca 2021 r.).

Czy można kupić samochód z ubezpieczeniem OC rozłożonym na raty?

Jak najbardziej. Po zakupie używanego samochodu mamy prawo kontynuować ubezpieczenie OC poprzedniego właściciela do momentu jego wygaśnięcia. Jeśli polisa została zakupiona na raty, powinniśmy uiścić nieopłaconą część składki. Jednocześnie należy pamiętać, że OC zbywcy pojazdu nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok.

Warto przed zakupem używanego samochodu poprosić dotychczasowego właściciela o zaświadczenie od towarzystwa ubezpieczeniowego, że nie zalega on z uiszczaniem kolejnych rat ubezpieczenia. Jednocześnie możemy również w dowolnym terminie wypowiedzieć umowę OC zbywcy pojazdu, a następnie taniej zakupić polisę u innego ubezpieczyciela. W prosty sposób można to zrobić za pomocą kalkulatora OC/AC rankomat.pl.

Przykład: Pan Artur kupił używany samochód 15 stycznia 2021 r. Poprzedni właściciel zakupił ubezpieczenie OC na raty, a termin uiszczenia kolejnej upływał 31 stycznia. Jednak pan Artur wypowiedział dotychczasową umowę 20 stycznia, a następnie samodzielnie ubezpieczył auto w innym towarzystwie. Natomiast zbywca pojazdu otrzymał zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony od 21 do 31 stycznia.

Co zrobić w razie chwilowych trudności finansowych w opłacaniu polisy OC?

Wielu kierowców może popaść w problemy finansowe, np. w razie utraty pracy. Jeśli będziemy mieć problem z opłaceniem raty ubezpieczenia OC, warto jak najszybciej powiadomić o tym towarzystwo ubezpieczeniowe. Dzięki temu możemy uchronić się przed naliczaniem odsetek za zwłokę przez ubezpieczyciela, czy przekazaniem egzekucji należności do firmy windykacyjnej lub komornika sądowego.

W takim przypadku jeśli np. opłacamy polisę OC w dwóch ratach, towarzystwo ubezpieczeniowe może zaproponować rozłożenie należności na cztery raty. Szczególnie, gdy posiada taką opcję w swojej ofercie.

Co warto wiedzieć?

 1. Jeśli zalegamy z opłatą raty za OC, ubezpieczenie pojazdu nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok.
 2. Za brak OC właścicielom aut osobowych powyżej 14 dni grozi w 2021 r. 5600 zł kary.
 3. Właściciele aut osobowych nie mogą ich tymczasowo wyrejestrować z ruchu drogowego. 
 4. Dwóch sprawców wypadków musi zwrócić UFG rekordowe 1,4 mln zł.