W 2022 r. za brak OC powyżej 14 dni właściciel samochodu osobowego może zostać ukarany mandatem w kwocie 6020 zł. Może nie być świadomy jazdy nieubezpieczonych pojazdem, jeśli np. ochrona ubezpieczeniowa automatycznie wygaśnie w wyniku nieopłacenia w terminie raty OC.

Opłacenie składki OC po terminie może mieć bardzo różne konsekwencje. Jeśli zaległość nie zostanie szybko uregulowana, ubezpieczyciel może też naliczyć odsetki i skierować sprawę do sądu. W efekcie komornik może zająć rachunek bankowy spóźnialskiego właściciela pojazdu. Wyjaśniamy krok po kroku, co grozi za nieregulowane należności za ubezpieczenie samochodu na czas.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Kiedy należy zapłacić składkę ubezpieczenia OC?

Teoretycznie składkę ubezpieczenia OC powinno się zapłacić najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem ochrony polisy. Jednak w praktyce wygląda to bardzo różnie. Towarzystwa ubezpieczeniowe nieco inaczej podchodzą do terminów płatności. W zależności od ubezpieczyciela będziemy musieli zapłacić składkę OC:

 • najpóźniej w dniu rozpoczęcia działania ochrony ubezpieczeniowej polisy,
 • do dnia, który poprzedza rozpoczęcie działania ochrony ubezpieczeniowej polisy,
 • w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działania ochrony ubezpieczeniowej polisy.

Jeśli składka nie zostanie opłacona w terminie w całości lub na konto ubezpieczyciela nie wpłynie pierwsza rata, to towarzystwo ubezpieczeniowe może uznać, że umowa ubezpieczenia pojazdu nie została zawarta. W efekcie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) będzie mógł nałożyć karę finansową na właściciela samochodu. Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.

Jednak od tej reguły zachodzi wyjątek, jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe w umowie wskaże późniejszy termin płatności składki. Wówczas ochrona ubezpieczenia OC zacznie obowiązywać w dniu zawarcia umowy, ponieważ zgodnie z ustawą wtedy rozpoczyna się odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej:

Jeżeli w umowie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń wskazał późniejszy termin płatności składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy.

Kiedy może dojść do opłacenia OC po terminie?

Zwykle do opłacenia OC po terminie dochodzi, jeśli właściciel zdecydował się płacić za ubezpieczenie pojazdu w ratach. Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych zapewnia taką możliwość.

Gdzie można opłacać składki OC w ratach?

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Maksymalna liczba oferowanych rat OC

Allianz

2

Aviva

2

Benefia

2 lub 4

Beesafe

2

Link4

2

Ergo Hestia

2 lub 4

Proama

2

You Can Drive

2, 4 lub 12

Wiener

2

Uniqa

2 lub 4

mtu24.pl

2, 4 lub 12

Warta

2 lub 4

Źródło: rankomat.pl

Jeśli właściciel pojazdu opłaca OC w ratach, to zwykle towarzystwo ubezpieczeniowe wyśle mu przypomnienie o zbliżającej się płatności (np. SMS-em lub mailem). Jednak co się stanie, gdy pomimo to należność nie zostanie uregulowana w terminie? Tę kwestię wyjaśnia ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Czy opłata raty OC po terminie rozwiązuje umowę ubezpieczenia pojazdu?

Nie. Zgodnie z art. 12 ust. 2 o ubezpieczeniach obowiązkowych, nieopłacenie raty OC przez właściciela pojazdu w terminie określonym w umowie, nie zwalnia ubezpieczyciela z odpowiedzialności ubezpieczeniowej. W efekcie pomimo nieterminowej płatności samochód nadal będzie objęty przez towarzystwo ochroną, która wynika z ubezpieczenia OC.

Przykład: Pan Jan rozłożył płatność za ubezpieczenie OC na cztery raty. Trzecią z nich musiał zapłacić do 31 grudnia 2021 r. Tydzień później kierowca spowodował kolizję drogową. Niestety dopiero po tym fakcie Pan Jan zorientował się, że nie opłacił składki w wymaganym terminie. Jednocześnie nie musiał pokrywać szkód z własnej kieszeni, ponieważ odszkodowanie osobie poszkodowanej w stłuczce wypłaciło towarzystwo ubezpieczeniowe. W tym przypadku Pan Jan będzie musiał opłacić zaległą ratę wraz z naliczonymi przez ubezpieczyciela odsetkami za zwłokę.

Należy pamiętać, że powyższa zasada dotyczy jedynie obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jeśli pan Jan zakupiłby dodatkowe ubezpieczenie (np. AC, NNW lub assistance), a jednocześnie nie opłacił składki w określonym w umowie terminie, to likwidacja szkody mogłaby okazać się niemożliwa. W przypadku polis dobrowolnych ubezpieczyciele samodzielnie ustalają warunki ochrony. W efekcie spóźniona płatność może zakończyć się ustaniem odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jakie są skutki opłacenia ubezpieczenia OC po terminie?

Konsekwencje opłacenia składki OC po terminie mogą być różne. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie dopytywać się o przyczynę opóźnienia. Zwykle ubezpieczyciele postępują według poniższej procedury, którą wyjaśnimy w 3 punktach.

1. Wysyłka przypomnienia o braku opłacenia składki OC w terminie

Jeśli składka OC nie wpłynie na konto ubezpieczyciela w wymaganym terminie, zapewne jego pracownik wyśle nam przypomnienie o dokonaniu płatności. Jeśli właściciel pojazdu ureguluje zaległość, towarzystwo ubezpieczeniowe zakończy procedurę. Jednak należy pamiętać, że firma może naliczyć odsetki za zwłokę.

Składkę OC można opłacić za pomocą internetowego przelewu, tradycyjnej płatności na poczcie, czy bezpośrednio w placówce ubezpieczyciela lub jego przedstawiciela. Np. Aviva zakłada klientom indywidualne konta w serwisie MojaAviva. Za ich pośrednictwem można zapłacić za ubezpieczenie pojazdu przelewem, BLIK-iem czy kartą płatniczą.

W tym przypadku opłacenie OC po terminie nie zakończy się wypowiedzeniem umowy, czyli samochód będzie nadal objęty ochroną obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu.

2. Rozpoczęcie windykacji przez towarzystwo ubezpieczeniowe

Jeśli pomimo otrzymania przypomnienia o zaległej płatności nadal nie opłacimy kolejnej raty OC, to konsekwencje mogą być poważniejsze. Towarzystwo ubezpieczeniowe może skierować sprawę do windykacji. W efekcie zapewne będą do nas wysyłane dalsze monity, które zwiększą kwotę należności.

Z kolei, jeżeli nadal będziemy ignorować kolejne wezwania do zapłaty i unikać kontaktu z ubezpieczycielem, sprawa może zostać skierowana do sądu. Wówczas na podstawie wydanego nakazu komornik sądowy może nam zająć rachunek bankowy w celu odzyskania należności. W związku z tym nie tylko zostaniemy zmuszeni do opłacenia zaległej składki OC, lecz także pokrycia kosztów postępowania sądowego i pracy komornika.

Jednak co ważne, w takiej sytuacji pomimo zalegania z płatnością składki OC, ochrona obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu nadal będzie działać.

3. Automatyczne wygaśnięcie dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC

Wielu właścicieli samochodów zdaje sobie sprawę, że brak złożenia wypowiedzenia umowy OC co najmniej na jeden dzień przed jej wygaśnięciem, skutkuje automatycznym przedłużeniem polisy na kolejny rok. Dzięki temu mają zapewnioną ciągłość ochrony pojazdu, a składkę opłacają dopiero po otrzymaniu informacji od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jednak polisa OC nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok, jeśli wszystkie raty nie zostały opłacone przed końcem okresu ubezpieczenia pojazdu. Oznacza to, że umowa obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu wygaśnie wraz z upływem ostatniego dnia jej obowiązywania. W efekcie stracimy ciągłość ochrony samochodu, za co grożą wysokie kary finansowe ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Jaka jest różnica pomiędzy zapłatą OC po terminie a brakiem OC?

Opłacenie składki OC kilka dni po terminie w wyniku roztargnienia nie musi dla nas oznaczać żadnych negatywnych skutków. Często szybkie uregulowanie zaległości umożliwia uniknięcie naliczenia odsetek. Jednak brak ważnej polisy OC to o wiele bardziej poważne konsekwencje.

Po pierwsze, grozi nam kara finansowa ze strony UFG. W 2022 r. za brak OC powyżej 14 dni właściciel samochodu osobowego może zostać ukarany grzywną w wysokości 6020 zł. Z kolei, posiadacz ciężarówki aż 9030 zł.

kary za brak OC 2022

Kary za brak OC, które może nałożyć UFG, są o wiele wyższe niż zakup obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu. W 2021 r. średnia cena polisy wyniosła 602 zł i była niższa o 10% w porównaniu do 2022 r – wynika z raportu RanKING przygotowanego przez porównywarkę rankomat.pl.

Dzięki porównaniu ofert różnych ubezpieczycieli, tanie OC może znaleźć nawet młody i niedoświadczony kierowca, który nie ma wypracowanych zniżek. Tak, jak np. 25-letnia mieszkanka Strzelna, która sprawdziła propozycje wielu towarzystw w kalkulatorze rankomat.pl. Jednocześnie nie zawsze warto rozkładać płatność składek na raty, ponieważ mogą być znacznie wyższe w porównaniu do jednorazowej zapłaty.

Najtańsze oferty ubezpieczenia OC
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
705,28 zł rata od 70 zł
Dodatkowo: Opony
mtu24.pl
OC
AC
Assistance
NNW
851,00 zł rata od 80 zł
Benefia
OC
AC
Assistance
NNW
1074,00 zł rata od 100 zł
You Can Drive
OC
AC
Assistance
NNW
1197,00 zł rata od 110 zł
Wiener
OC
AC
Assistance
NNW
1496,00 zł rata od 140 zł
Proama
OC
AC
Assistance
NNW
1608,00 zł rata od 160 zł
Aviva
OC
AC
Assistance
NNW
1687,00 zł rata od 160 zł
Generali
OC
AC
Assistance
NNW
1725,00 zł rata od 170 zł
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
1946,00 zł rata od 190 zł
Najtańsze oferty ubezpieczenia OC
Link4
705,28 złrata od 70.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Opony
mtu24.pl
851,00 złrata od 80.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Benefia
1074,00 złrata od 100.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
You Can Drive
1197,00 złrata od 110.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Wiener
1496,00 złrata od 140.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Proama
1608,00 złrata od 160.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Aviva
1687,00 złrata od 160.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Generali
1725,00 złrata od 170.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Uniqa
1946,00 złrata od 190.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW

Kalkulacja z 22.03.2022 r., przeprowadzona w rankomat.pl dla 25-letniej mieszkanki Strzelna (woj. kujawsko-pomorskie), która posiada 5-letnią historię bezszkodowej jazdy. Samochód: Opel Corsa z 2005 r. poj. silnika 1,2 l.

Jeszcze poważniejsze konsekwencje może mieć spowodowanie wypadku drogowego nieubezpieczonym pojazdem. Zwrot kosztów na rzecz UFG może wynieść nawet 1,4 mln zł. Taką należność do spłaty ma jeden ze sprawców, ponieważ poszkodowany zmarł. Innym dotkliwym skutkiem może też być konieczność opłacania dożywotniej renty osobie trzeciej, która dozna poważnego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Co warto wiedzieć?

 1. Jeśli zalegamy z opłatą raty za OC, ubezpieczenie pojazdu nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok.
 2. Za brak OC właścicielom aut osobowych powyżej 14 dni grozi w 2022 r. 6020 zł kary.
 3. Właściciele aut osobowych nie mogą ich tymczasowo wyrejestrować z ruchu drogowego. 
 4. Dwóch sprawców wypadków musi zwrócić UFG rekordowe 1,4 mln zł.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o opłatę OC po terminie

 1. Kto opłaca składki OC po sprzedaży samochodu?

  Jeśli właściciel pojazdu kupił OC na raty, musi je opłacać tylko do momentu sprzedaży auta. Następnie pozostałą należność za polisę (czyli raty, które przypadają do spłaty po zakupie samochodu), powinien uiścić nabywca.

 2. Jakie są najczęstsze przyczyny braku ważnego OC?

  Jedną z najczęstszych przyczyn opłacania składek po terminie jest nieświadomość przepisów wśród kierowców. Często nabywcy używanych samochodów nie wiedzą, że polisa OC poprzedniego właściciela nie przedłuża się automatyczne na kolejny okres. W takim przypadku obowiązkiem nowego posiadacza pojazdu jest samodzielny zakup nowego ubezpieczenia.

  Dość powszechny jest również brak świadomości w przypadku zakupu OC na raty. Zwykle właściciel pojazdu zapłaci pierwszą z nich, a następnie zapomina o uregulowaniu drugiej. Wówczas po zakończeniu umowy polisa wygasa i nie przedłuża się na kolejny rok. Tymczasem kierowca o tym nie wie, co naraża go na wysoką karę ze strony UFG.

 3. Czy można nie opłacać składek OC, jeśli samochód jest niesprawny?

  Nie. Co prawda od 31 stycznia 2022 r. można czasowo wycofać z ruchu drogowego poważnie niesprawny samochód osobowy, który wymaga naprawy. Jednak nie zwalnia to właściciela pojazdu z obowiązku posiadania ważnego ubezpieczenia OC. Jednocześnie można złożyć wniosek o obniżenie składki o co najmniej 95% na czas przeprowadzenia remontu auta.

 4. W jaki sposób można zrezygnować z opłacania składek OC?

  Jedynym rozwiązaniem jest sprzedaż lub całkowite wyrejestrowanie pojazdu. W przypadku tej pierwszej opcji można obowiązek dalszego opłacania składek przenieść na nabywcę samochodu, który może również wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie. Z kolei, wyrejestrować auto można w następujących sytuacjach:

  • po wywozie pojazdu z Polski i jego sprzedaży za granicą,
  • zezłomowaniu pojazdu,
  • kradzieży pojazdu,
  • trwałej utracie pojazdu (np. z powodu pożaru lub powodzi),
  • po zarejestrowaniu jako pojazd historyczny.