Opłata OC po terminie nie zawsze oznacza wygaśnięcie umowy ubezpieczenia pojazdu zawartej z towarzystwem. Oznacza to, że nawet jeśli spóźnisz się z zapłatą składki i jednocześnie wyrządzisz szkodę, to nadal jesteś objęty ochroną ubezpieczeniową i firma zajmie się pokryciem roszczeń osoby poszkodowanej w wypadku lub kolizji.

Ewentualne konsekwencje opłacenia OC po terminie zależą od tego, jak duże jest opóźnienie. Nie zaskoczymy Cię chyba tym, że im szybciej uregulujesz należność, tym mniej dotkliwie to odczujesz. Osoby, które celowo przeciągają płatność przez długi czas, mogą się z kolei przekonać, że być może odroczyli to w czasie, ale w dłuższej perspektywie zapłacą więcej niż wysokość samej składki.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe?

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy właściciel, na którego jest zarejestrowany pojazd, ma obowiązek dopilnowania tego, aby go ubezpieczyć.

Dlaczego konieczność posiadania ubezpieczenia samochodu jest kwestią uregulowaną prawnie? Wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo o zdarzenie, w którym może ucierpieć inna osoba. W praktyce szkoda komunikacyjna wcale nie musi mieć miejsca na drodze. Równie dobrze może do niej dojść na parkingu pod sklepem, a nawet na poboczu przed domem, na którym zaparkowałeś samochód.

O ile do wystąpienia szkody nie potrzeba wiele, o tyle do jej rozwiązania już tak. Jeśli okazałaby się niewielka, być może wypłacenie odszkodowania z własnej kieszeni nie byłoby dla Ciebie problemem. Ale trzeba liczyć się też z tym, że w skrajnym przypadku wysokość roszczeń może sięgnąć nawet kilkaset tysięcy lub ponad milion złotych. Jest to kwota raczej nieosiągalna dla przeciętnego Kowalskiego, więc trudno uiścić ją z własnych oszczędności.

Regulacja prawna obowiązku zakupu OC nie jest zatem jedynie wymysłem organów państwowych. To mechanizm mający na celu chronić kierowców przed zgubnymi skutkami nieprzemyślanych, pochopnie powziętych decyzji, takich jak brak polisy i konieczność pokrycia wszystkich roszczeń osób trzecich na własną rękę przez sprawcę.

W jakim terminie należy zapłacić składkę ubezpieczenia OC?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma własną politykę dotyczącą terminów płatności składek OC. Najczęściej spotkasz się z sytuacją, w której polisę należy opłacić najpóźniej w dniu rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej. Ale równie dobrze umowa może precyzować, że składka powinna trafić na konto ubezpieczyciela jeden dzień lub nawet tydzień wcześniej – i wymaganie wpłaty w tym terminie jest oczywiście legalne.

Najlepszym źródłem informacji o terminach płatności OC jest umowa. Zerknij do niej wcześniej, aby nie zdziwić się, gdy towarzystwo poinformuje Cię o zaległościach.

Kiedy można opłacić OC po terminie?

Z zasady towarzystwa ubezpieczeniowe liczą na to, że kierowca terminowo uiści opłatę i patrzą nieprzychylnym okiem na spóźnialskich. Wyjątek stanowi jedna sytuacja, która dopuszcza opłacenie składki OC po ustalonym terminie i to bez żadnych konsekwencji. Jest nią rozłożenie płatności za polisę na raty.

Choć jeszcze do niedawna była to opcja ciesząca się ogromnym powodzeniem, obecnie oferuje ją niewielu ubezpieczycieli – a jeśli już, to najczęściej z ograniczeniem do maksymalnie 2 rat.  Niektóre firmy umożliwiają rozłożenie płatności na 4 lub 12 rat. Zebraliśmy ich oferty w tabeli.

Liczba rat OC w różnych firmach ubezpieczeniowych

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Liczba rat

Allianz

2

Aviva

2

Benefia

2 lub 4

BeeSafe

2

Generali

2

Link4

2 lub 4

Proama

2

Ergo Hestia

2 lub 4

You Can Drive

2, 4 lub 12

Wiener

2

Uniqa

2 lub 4

mtu24.pl

2,4 lub 12

TUZ Ubezpieczenia

2

Warta

2 lub 4

HDI

2 lub 4

Źródło: rankomat.pl

Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z oferty jednego z tych towarzystw i wybierzesz płatność ratalną, nie musisz obawiać się tego, że spotkasz się z nieprzyjemnymi konsekwencjami za przekroczenie terminu płatności składki za polisę.

Możliwość opłacenia składki ubezpieczenia w kilku ratach kusi, bo oznacza mniejsze obciążenie dla domowego budżetu w danym miesiącu. Trzeba jednak być świadomym tego, że to rozwiązanie ma też pewne minusy. Po pierwsze, często okazuje się, że suma kilku rat składki jest nieco wyższa od tej opłacanej w całości. Co więcej, poszczególne raty wcale nie muszą być równe. Często pierwsza płatność jest wyższa od pozostałych.

Jakie są konsekwencje opłacenia ubezpieczenia OC po terminie?

Bardzo często kierowcy sami zauważają, że zalegają z opłaceniem składki OC. Dotyczy to niewielkich opóźnień i wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów odsetek, przy kilku dniach zwłoki najpewniej niskich. Problem pojawia się wtedy, gdy spóźnienie jest na tyle duże, że zauważa je ubezpieczyciel i przystępuje do działań mających na celu ściągnięcie należności. Każde towarzystwo ma własny tok postępowania w takich sytuacjach, ale zazwyczaj obejmuje on trzy kroki.

Wysyłka monitów z przypomnieniem

Jak w przypadku każdego innego opóźnienia w spłacie, tak i tutaj ubezpieczyciel rozpoczyna od wysyłki monitów. O ile w tym momencie uregulujesz składkę OC, najpewniej dopłacisz tylko odsetki i unikniesz większych problemów.

Windykacja przez ubezpieczyciela

O ile monity nie przyniosą oczekiwanego skutku, towarzystwo rozpocznie działania windykacyjne na bardziej zakrojoną skalę. Możesz spodziewać się m.in. kolejnych monitów, które będą się pojawiać z większą częstotliwością, a także telefonów. Na tym etapie można rozwiązać problem polubownie, opłacając zaległą składkę OC wraz z należnymi odsetkami naliczonymi przez ubezpieczyciela.

Postępowanie sądowe

Jeśli właściciel pojazdu nie wykazuje chęci do zapłacenia za polisę OC, a proces windykacyjny nic nie daje, ubezpieczycielowi nie pozostaje nic innego, jak wejść na drogę sądową. Gdy sprawa trafi na wokandę, zapłacisz nie tylko zaległą składkę, ale też wszystkie koszty, które towarzystwo poniosło, próbując uzyskać od Ciebie należną składkę, czyli m.in. koszty postępowania sądowego lub komorniczego, a także wysłanych monitów. Kwota może być naprawdę znaczna i stanowić nawet kilkakrotność pierwotnej składki OC.

Czy zapłacenie raty OC po terminie oznacza rozwiązanie umowy ubezpieczenia pojazdu?

Czysto teoretycznie, nieopłacenie składki umowy oznacza, że jest ona nieważna, gdyż jedna ze stron – w tym przypadku właściciel samochodu – nie dopełniła swojego obowiązku. Tak też może być, jeśli nie zapłacisz w terminie za dobrowolne polisy, takie jak AC, assistance czy NNW. OC jest jednak wyjątkiem od tej zasady, a to za sprawą swojego obligatoryjnego charakteru.

W związku z nim ustawa chroni kierowców przed utratą ciągłości ochrony ubezpieczeniowej na skutek zapominalstwa w opłaceniu składki OC w terminie określonym w umowie. Niezależnie od tego, jak długo zwlekasz z zapłatą, polisa przez cały czas pozostanie w mocy, aż do końca obowiązywania umowy podpisanej z towarzystwem.

Kiedy polisa OC wznowi się automatycznie na kolejny rok?

Polskie prawo ubezpieczeniowe chroni kierowców przed ewentualnym przerwaniem ciągłości w ubezpieczeniu i wysokimi karami finansowymi, które się z tym wiążą. W związku z tym każda całoroczna polisa OC, która jest ważna, automatycznie przedłuża się na kolejny rok.

Warto mieć to na uwadze, jeśli zamierzasz zmienić ubezpieczyciela po zakończeniu obecnej umowy. O ile nie chcesz, by polisa samoczynnie się odnowiła, wypowiedz ją odpowiednio wcześniej, czyli najpóźniej na jeden dzień przed wygaśnięciem umowy.

Jednocześnie zadbaj o to, aby między jednym a drugim ubezpieczeniem nie było ani dnia przerwy.  Co się stanie, jeśli nie zdążysz wypowiedzieć umowy na czas, a mimo to chcesz zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe? Wciąż możesz to zrobić, jednak przyjdzie Ci zapłacić składkę starego OC za tyle dni, ile działała ochrona pojazdu w dotychczasowej firmie.

Przykład

Pani Jolanta co prawda pozwoliła na automatyczne odnowienie OC, jednak później znalazła korzystniejszą ofertę. Nie wahając się, wypowiedziała aktualną umowę i opłaciła składkę za 20 dni, podczas których ta obowiązywała u dotychczasowego ubezpieczyciela. Następnie kupiła polisę w innym towarzystwie, oszczędzając na niej kilkaset złotych.

Kiedy umowa ubezpieczenia OC wygasa samoczynnie?

Automatyczne odnawianie polisy OC obowiązuje już od dłuższego czasu, więc wielu kierowców bierze to za pewnik. Tym samym zapomina o sprawdzaniu okresu obowiązywania ubezpieczenia i pilnowaniu, żeby nie stracić ciągłości. Warto jednak być świadomym tego, że polisa OC nie zawsze przedłuża się automatycznie i może samoczynnie wygasnąć, gdy:

 • zachowałeś polisę po poprzednim właścicielu pojazdu,
 • korzystasz z krótkoterminowego OC,
 • nie opłacisz składki OC za poprzednią polisę (w całości lub którejś z rat).

Właśnie ta ostatnia kwestia powinna najbardziej zainteresować osoby, które spóźniają się z opłacaniem ubezpieczenia. Brak zapłaty może równać się rozwiązaniu obecnej umowy bez opcji przedłużenia – a to prosta droga do kary za brak OC.

Czy mimo zapłacenia raty OC po terminie otrzymasz pomoc przy szkodzie komunikacyjnej?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, brak opłaty za OC nie upoważnia do zerwania umowy i odmówienia Ci obligatoryjnej ochrony ubezpieczeniowej. Twoje OC pozostanie zatem w mocy, a towarzystwo pokryje wszelkie roszczenia osób trzecich powstałe z Twojej winy. To jednak nie koniec, gdyż ubezpieczyciel ma prawo zastosować wobec Ciebie tzw. regres ubezpieczeniowy, czyli domagać się zwrócenia całej tej kwoty, a z pewnością nie będzie ona niska.

Dlaczego kierowcy najczęściej decydują się na jazdę bez ważnego ubezpieczenia OC?

Jednym z najczęstszych powodów nieopłacenia składki za ubezpieczenie jest po prostu brak wystarczających funduszy. Niektórzy kierowcy mierzą się z dodatkowymi zwyżkami, np. za wiek albo po utracie zniżek ze względu na spowodowanie szkody.

Wiedząc, z jak wysokimi kosztami wiąże się przyłapanie na braku OC, nie sposób jednak doszukać się w tej argumentacji sensu. Może się bowiem okazać, że nieopłacenie składki wyniesie Cię kilkanaście (albo i kilkadziesiąt) razy więcej niż sama cena polisy OC. Zresztą znalezienie ubezpieczenia pojazdu w atrakcyjnej cenie nie sprawia dziś większej trudności. Wystarczy skorzystać z kalkulatora rankomat.pl, aby znaleźć tanie OC i zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.

Jakie są inne przyczyny braku posiadania ważnego ubezpieczenia OC?

Bardzo często kierowcy nawet nie tyle decydują się na nieopłacenie składki, co po prostu o tym zapominają. Nietrudno wyrzucić myśl o OC z głowy, gdy wiadomo, że ubezpieczyciel i tak zadba o to, aby umowa była kontynuowana. Takie lekkomyślne podejście może się jednak okazać zgubne, a jego skutki bardzo bolesne dla Twojej kieszeni – szczególnie, jeśli na horyzoncie pojawi się kara od UFG.

Wiele osób rezygnuje też z zakupu polisy celowo i z premedytacją, licząc na to, że „jakoś się uda, a zawsze to zostanie więcej w portfelu”. Taki sprytny plan być może udałby się 20 czy więcej lat temu, ale na pewno nie dziś. Współczesne systemy identyfikacji samochodów i kierowców przeszły cyfryzację i zostały uszczelnione w taki sposób, by błyskawicznie wyszukiwać takich spryciarzy. W efekcie ponaglenie z UFG dotrze do Ciebie szybciej niż myślisz.

Czy można nie płacić składki OC, gdy samochód jest niesprawny?

Wielu kierowców argumentuje brak opłacania OC tym, że pojazd nie jest w ogóle używany, bo jest np. niesprawnym, powypadkowym wrakiem, który nawet nie odpala. Skoro więc nie wyjeżdża z garażu czy posesji, to nie może wyrządzić żadnych szkód, w związku z którymi mogłyby się pojawić roszczenia osób trzecich.

W rzeczywistości taka argumentacja nie ma racji bytu, bo prawo nie pozostawia tutaj żadnego pola do własnej interpretacji. Każdy pojazd zarejestrowany w Polsce musi być objęty ochroną ubezpieczeniową. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to pojazd aktywnie jeżdżący, czy też taki, który trudno nazwać autem, bo nie jest w stanie ruszyć z miejsca. Dopóki go nie sprzedasz, zezłomujesz, wyrejestrujesz lub czasowo wycofasz z ruchu, masz prawny obowiązek utrzymania ciągłości jego ubezpieczenia.

Zobacz więcej tutaj: Czasowe wyrejestrowanie pojazdu 2023 – na czym polega? | Rankomat.pl

Czym różni się opłacenie OC po terminie od braku ubezpieczenia pojazdu?

Wbrew pozorom, kilkudniowe spóźnienie z płatnością składki ubezpieczenia wcale nie musi oznaczać, że przyjdzie Ci zmierzyć się z przykrymi konsekwencjami. Każdemu może się zdarzyć chwila roztargnienia, a przy dzisiejszym, szybkim trybie życia nietrudno o czymś zapomnieć – nawet jeśli jest to tak ważna kwestia, jak zakup OC.

Istotne jest jednak to, jak się zachowasz wtedy, gdy dowiesz się, że zalegasz ze składką za polisę OC. Jeśli jak najszybciej nawiążesz kontakt z towarzystwem i uregulujesz zaległą należność, najpewniej zapłacisz tylko niewielkie odsetki. Natomiast unikanie telefonów od ubezpieczyciela to zły znak wskazujący na to, że do opóźnienia doszło z premedytacją. Jest to jawne złamanie umowy i powód do podjęcia poważnych kroków, np. rozpoczęcia procedury windykacyjnej lub skierowania sprawy do sądu.

Co grozi za brak OC w 2024 roku?

Chociaż za brak OC grozi Ci kilka konsekwencji, najdotkliwszą jest z całą pewnością kara od UFG. Jej wysokość zmienia się co roku, gdyż zależy od tego, ile wynosi aktualnie płaca minimalna. W 2024 roku kara za brak OC kształtuje się następująco:

Kary za brak OC, które może nałożyć UFG, są o wiele wyższe niż zakup obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu. W 2024 r. w I kwartale średnia cena polisy wyniosła 575 zł.

Wypowiedź eksperta

Jeszcze poważniejsze konsekwencje może mieć spowodowanie wypadku drogowego nieubezpieczonym pojazdem. Zwrot kosztów na rzecz UFG może wynieść nawet 1,4 mln zł. Taką należność do spłaty ma jeden ze sprawców, ponieważ poszkodowany zmarł. Innym dotkliwym skutkiem może też być konieczność opłacania dożywotniej renty osobie trzeciej, która dozna poważnego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Natalia Tokarczyk-Jarocka, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnychNatalia Tokarczyk-Jarocka, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Dzięki porównaniu ofert różnych ubezpieczycieli, tanie OC może znaleźć nawet młody i niedoświadczony kierowca, który nie ma wypracowanych zniżek. Tak, jak np. 20-letnia mieszkanka Olsztyna, która sprawdziła propozycje wielu towarzystw w kalkulatorze rankomat.pl. Jednocześnie nie zawsze warto rozkładać płatność składek na raty, ponieważ mogą być znacznie wyższe w porównaniu do jednorazowej zapłaty.

UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
1042,83 zł rata od 372,57 zł
Link4
OC
AC Mini
Assistance
NNW
1281,83 zł rata od 432,32 zł
mtu24.pl
OC
AC
Assistance
NNW
1989,00 zł rata od 1144 zł
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
2149,00 zł rata od 744,21 zł
Link4
1042,83 złrata od 372.57 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Link4
1281,83 złrata od 432.32 zł
OC
AC
Assistance
NNW
mtu24.pl
1989,00 złrata od 1144.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Link4
2149,00 złrata od 744.21 zł
OC
AC
Assistance
NNW

Jak widać, oferty ubezpieczenia dla młodego kierowcy niekoniecznie są przystępne cenowo dla jego kieszeni. Wiele towarzystw dopuszcza jednak możliwość rozłożenia płatności na wygodne raty. Dzięki temu nie ma konieczności rezygnowania z szerokiego zakresu ochrony i bezpieczeństwa na drodze.

Co warto wiedzieć? – opłata OC po terminie 2024

 1. Składka OC powinna zostać opłacona najpóźniej w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej albo wcześniej – o jeden dzień lub tydzień. Wszystko zależy od konkretnej umowy.
 2. Brak zapłaty za OC nie zwalnia ubezpieczyciela z obowiązku zapewnienia Ci ochrony ubezpieczeniowej.
 3. Nieopłacenie OC może nieść za sobą skutki finansowe (kara od UFG, mandat i regres ubezpieczeniowy), ale też inne – takie jak brak automatycznego przedłużenia polisy na kolejny rok.
 4. Jeśli spóźnienie z zapłatą za składkę OC jest niewielkie, dopłacisz jedynie niewielkie odsetki.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o opłatę OC po terminie 2022

 1. Kto opłaca składki OC po sprzedaży samochodu?

  Jeśli właściciel pojazdu kupił OC na raty, musi je opłacać tylko do momentu sprzedaży auta. Następnie pozostałą należność za polisę (czyli raty, które przypadają do spłaty po zakupie samochodu), powinien uiścić nabywca.

 2. Jakie są najczęstsze przyczyny braku ważnego OC?

  Jedną z najczęstszych przyczyn opłacania składek po terminie jest nieświadomość przepisów wśród kierowców. Często nabywcy używanych samochodów nie wiedzą, że polisa OC poprzedniego właściciela nie przedłuża się automatyczne na kolejny okres. W takim przypadku obowiązkiem nowego posiadacza pojazdu jest samodzielny zakup nowego ubezpieczenia.

  Dość powszechny jest również brak świadomości w przypadku zakupu OC na raty. Zwykle właściciel pojazdu zapłaci pierwszą z nich, a następnie zapomina o uregulowaniu drugiej. Wówczas po zakończeniu umowy polisa wygasa i nie przedłuża się na kolejny rok. Tymczasem kierowca o tym nie wie, co naraża go na wysoką karę ze strony UFG.

 3. W jaki sposób można zrezygnować z opłacania składek OC?

  Jedynym rozwiązaniem jest sprzedaż lub całkowite wyrejestrowanie pojazdu. W przypadku tej pierwszej opcji można obowiązek dalszego opłacania składek przenieść na nabywcę samochodu, który może również wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie. Z kolei, wyrejestrować auto można w następujących sytuacjach:

  • po wywozie pojazdu z Polski i jego sprzedaży za granicą,
  • zezłomowaniu pojazdu,
  • kradzieży pojazdu,
  • trwałej utracie pojazdu (np. z powodu pożaru lub powodzi),
  • po zarejestrowaniu jako pojazd historyczny.
 4. Kto jest odpowiedzialny za opłacanie składek OC?

  Nawet jeśli z samochodu korzysta kilku kierowców, to obowiązek jego ubezpieczenia spoczywa na właścicielu, który widnieje w dowodzie rejestracyjnym. Ewentualne konsekwencje związane z brakiem opłaty za OC również dotkną jego, a nie innych użytkowników pojazdu.

 5. Czy można odwołać się od regresu ubezpieczeniowego?

  Tak, zawsze masz możliwość odwołania się od decyzji ubezpieczyciela. Musisz się jednak liczyć z tym, że towarzystwo będzie bardzo dobrze argumentować swoje stanowisko, więc i Ty musisz dobrze przygotować się do sprawy w sądzie.