Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

W 2020 r. wysokość mandatów dla kierowców może wynieść od 50 do 800 zł. Kwota grzywny jest uzależniona od rodzaju przewinienia. Znacznie bardziej dotkliwa dla właścicieli aut osobowych może być kara za brak ważnego OC, która może sięgnąć 5200 zł.

Porównaj ceny OC i AC
CUR_URL:https://rankomat.pl/samochod/taryfikator-mandatow-2020-ile-zaplaca-kierowcy

W tym roku doszło do kilku ważnych dla kierowców zmian w przepisach. Niektóre z nich związane są z pandemią koronawirusa. Porównaliśmy też, czy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości wyższe mandaty grożą w Polsce, czy za granicą. Wyjaśniamy również, o ile w 2020 r. wzrosły kary za brak ważnego ubezpieczenia OC w zależności od rodzaju pojazdu.

Jak wysokie mandaty grożą kierowcom w 2020 r. w Polsce?

W 2020 r. wysokość mandatu za złamanie przepisów drogowych może wynieść od 50 do 800 zł w zależności od rodzaju przewinienia. Należy pamiętać, że kary mogą się sumować. Jeśli więc pirat drogowy jednorazowo popełni kilka poważnych wykroczeń i przekroczy limit 24 punktów karnych, to od razu straci prawo jazdy. Jednak zwykle większość użytkowników dróg dopuszcza się występków mniejszego kalibru.

Jazda bez zapiętych pasów może uszczuplić nasz portfel o 100 zł, a rozmowa przez telefon podczas prowadzenia auta o 200 zł. Z kolei nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu może pomniejszyć nasze oszczędności o 350 zł. Natomiast mandat za zaparkowanie samochodu w miejscu dla osób niepełnosprawnych może wynieść nawet 800 zł.

Od lat dużym problemem na polskich drogach jest jazda pod wpływem alkoholu, za co grozi mandat do 500 zł. W ubiegłym roku pijani kierowcy spowodowali 1655 wypadków drogowych, w których śmierć poniosły 192 osoby. Najczęstszą przyczyną wypadków, których sprawcami byli prowadzący na podwójnym gazie było przekroczenie dopuszczalnej prędkości.

To kolejny poważny problem na polskich drogach. W 2019 r. w wyniku zbyt szybkiej jazdy z winy kierujących pojazdami doszło do 6268 wypadków, w których zginęło 770 osób i 8031 zostało rannych. Wystarczy chwila nieuwagi, aby lekkomyślny kierowca stracił panowanie nad rozpędzonym samochodem. W najlepszym przypadku takie zachowanie może zakończyć się gwałtownym hamowaniem, a w najgorszym zatrzymaniem w rowie, wjechaniem w drzewo, czy czołowym zderzeniem z autem nadjeżdżającym z naprzeciwka.

W efekcie za zbyt szybką jazdę również grożą wysokie mandaty od 50 do 500 zł. Surowość kary zależy od tego, o ile kilometrów kierowca przekroczy dopuszczalną prędkość. W 2020 r. te limity wynoszą:

W poniższej tabeli można znaleźć pełny taryfikator mandatów w 2020 r. ze względu na rodzaj wykroczenia.

Taryfikator mandatów w 2020 r.

Przepisy dotyczące ruchu pojazdów – zasady ogólne i przepisy porządkowe

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu 150 zł
Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem100 zł
Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem250 zł
Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 100 zł
Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane 150 zł
Przewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci, w sytuacji gdy prawo tego wymaga150 zł
Przewożenie dziecka w pojeździe w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu bez dezaktywacji poduszki powietrznej dla pasażera 150 zł
Kierowanie pojazdem przewożącym pa100 zł
Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem100 zł
Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym100 zł
Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem150 zł
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem 200 zł
Wjeżdżanie na pas między jezdniami 100 zł
Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego 150 zł
Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze 150 zł
Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci200 zł
Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny” i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób 500 zł

Przewóz osób

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu100 zł za każdą osobę, ale nie więcej niż 500 zł
Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji 100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500 zł
Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości lub liczby przewożonych osób stosuje się odpowiednio przepisy dot przekroczenia prędkości lub nieprawidłowego przewożenia osób 100 zł
Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy 100 zł
Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy przez taksówkarzy przewożących pasażerów 50 zł

Włączanie się do ruchu

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu 300 zł
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru200 zł
Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem150 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu 250 zł

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości

Limit prędkości

 • Do 10 km/h – Do 50 zł
 • Od 11 do 20 km/h – 50-100 zł
 • Od 21 do 30 km/h – 100-200 zł 
 • Od 31 do 40 km/h – 200-300 zł 
 • Od 41 do 50 km/h – 300–400 zł 
 • Powyżej 51 km/h – 400–500 zł 
Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie
 
100-300 zł
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym500-200 zł
Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi 200 zł

Wymijanie, omijanie i cofanie

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 500 zł
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu 250 zł
Utrudnianie ruchu podczas cofania50-200 zł
Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach200 zł

Wyprzedzanie

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 200 zł
Wyprzedzanie na przejWyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi ściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 200 zł
Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu250 zł
Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania 250 zł
Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia300 zł
Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi300 zł
Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach300 zł
Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi300 zł
Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu300 zł
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony 200 zł
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym350 zł
Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia100 zł
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym300 zł

Przecinanie się kierunków ruchu

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni 350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią350 zł
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 350 zł
Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe 300 zł
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku100 zł
Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 300 zł
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300 zł
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym250 zł
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy100 zł
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy300 zł
Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza200 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni100 zł
Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych100 zł
Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym100 zł
Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza100 zł

Holowanie

Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem 250 zł
Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe250 zł
Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach250 zł
Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony 250 zł
Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego250 zł
Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) 250 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania100 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym150 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego150 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym100 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania 100 zł

Używanie świateł zewnętrznych

Jak wysokie mandaty grożą kierowcom w 2020 r. za granicą?

Stawki mandatów za zbyt szybką jazdę w Polsce mogą wydawać się kierowcom wysokie. Jednak za granicą kary mogą być o wiele bardziej dotkliwe. We Francji za przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 20 do 50 km/h, portfel pirata drogowego może uszczuplić się o kwotę od 135 do 1500 euro (około 615-6825 zł). Jednocześnie przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, wysokość mandatu może wzrosnąć o 100%.

W Finlandii kary finansowe dla piratów drogowych mogą być jeszcze bardziej dotkliwe, ponieważ ich wysokość uzależniona jest od zarobków kierowcy. W 2004 r. przekonał się o tym Jussi Salonoja,  nieodpowiedzialny spadkobierca rodzinnej fortuny. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 40 km/h został ukarany mandatem w wysokości 170 000 euro (około 773 000 zł).

W Szwajcarii również piratów drogowych traktuje się bez taryfy ulgowej. W Kraju Helwetów w zależności od rodzaju drogi za przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 5 do 30 km/h, można zostać ukaranym mandatem w wysokości od 20 do 442 franków (około 85-190 zł). Jednak w przypadku jeszcze szybszej jazdy, sprawa może trafić do sądu.

O surowości szwajcarskiego wymiaru sprawiedliwości, przekonał się szwedzki kierowca luksusowego Mercedesa SRL, który pędził nim niemal 300 km/h. W efekcie został ukarany grzywną w wysokości 650 000 euro. To aż około 2 900 000 zł.

Ile czasu ma kierowca na zapłatę mandatu w 2020 roku?

Do 30 kwietnia 2019 r. kierowca ukarany mandatem musiał go opłacić w ciągu 7 dni. Jednak od 1 maja ubiegłego roku ten termin został wydłużony do 14 dni. Obecnie więc na uregulowanie należności mamy 2 tygodnie od daty doręczenia mandatu kredytowego.

Podobnie jest z mandatem zaocznym. Jest on wystawiany w razie stwierdzenia popełnienia wykroczenia przez sprawcę, którego nie zastano na miejscu zdarzenia. Ukarany w ten sposób kierowca na uregulowanie należności również ma 14 dni. Warto wiedzieć, że podczas wystawiania mandatu policjant musi określić:

 • przedmiot wykroczenia,
 • czas i miejsce zdarzenia,
 • wysokość grzywny,
 • podstawę prawną wykroczenia.

Ponadto policjant musi poinformować kierowcę o istnieniu prawa odmowy przyjęcia mandatu i wynikających z tego skutków prawnych. Jeśli sprawca wykroczenia nie zgodzi się ze stanowiskiem funkcjonariusza, sprawa zostanie skierowana do sądu. Warto również być na bieżąco z przepisami drogowymi, ponieważ w ostatnim okresie doszło do kilku ważnych zmian.

Jakie przepisy zmieniły się dla kierowców w 2020 roku?

Na przełomie 2019 i 2020 roku doszło do kilku istotnych zmian w przepisach drogowych. Do najważniejszych należą nowe reguły jazdy na suwak, a także formowania korytarzy życia. Warto o tym pamiętać i unikać jazdy „na pamięć”, ponieważ nawet najbardziej ostrożny kierowca może zapłacić wysoki mandat za złamanie przepisów.

Poza tym w 2020 r. wprowadzono zielone tablice rejestracyjne, które otrzymują właściciele samochodów elektrycznych oraz napędzanych wodorem. Z kolei nieco wcześniej znacznie zaostrzono kary za cofanie licznika, za co obecnie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Jednocześnie na przełomie marca i kwietnia 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa, wprowadzono ułatwienia w niektórych przepisach dla kierowców. Właściciele samochodów nie muszą obawiać się kar za brak zgłoszenia w wydziale komunikacji  sprzedaży, nabycia lub przerejestrowania pojazdu. Dotychczas mieli na wykonanie tej czynności 30 dni, a za przekroczenie terminu groził mandat od 200 do 1000 zł. Obecnie do końca 2020 r. czas na dopełnienie powyższych formalności został wydłużony do 180 dni.

Czy zmieniła się wysokość kary za brak OC w 2020 roku?

Wysokość kary za brak OC jest uzależniona od okresu przerwy w ochronie, rodzaju pojazdu oraz wysokości płacy minimalnej, która w 2020 r. wzrosła z 2250 do 2600 zł brutto. W efekcie w tym roku wzrosły również grzywny za brak obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu. Nakłada je Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

W 2020 r. najmniej za brak OC do 3 dni płacą właściciele motocykli (170 zł). Znacznie więcej posiadacze aut osobowych (1040 zł),a także samochodów ciężarowych (1560 zł).

Kary są zdecydowanie bardziej odczuwalne dla portfeli kierowców, jeśli przerwa w ciągłości obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu przekroczy 2 tygodnie. W przypadku motocyklistów wynosi ona 870 zł, ale właścicielom aut osobowych za brak OC powyżej 14 dni grozi już grzywna 5200 zł, a samochodów ciężarowych 7800 zł.

Uwaga! Kara za brak OC może również zostać nałożona na właściciela nieużywanego auta. Zgodnie z przepisami, jeśli samochód jest zarejestrowany, musi mieć wykupione aktualne ubezpieczenie OC. Nawet, jeżeli stoi nieużytkowany w garażu.

W 2020 r. maksymalna kara za brak OC powyżej 14 dni, najmniej wzrosła dla właścicieli motocykli (o 120 zł w porównaniu do 2019 r.). Jednocześnie może być bardziej dotkliwa dla posiadaczy aut osobowych (wzrost o 700 zł),a także samochodów ciężarowych (wzrost o 1050 zł).

Aby uniknąć płacenia mandatów, zwykle wystarczy ostrożna jazda. Z kolei przed zakupem OC kierowców mogą odstraszać wysokie ceny. Żeby nie przepłacić za ubezpieczenie pojazdu, wystarczy skorzystać z kalkulatora rankomat.pl.

Można w nim porównać oferty kilkunastu największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. W I kwartale 2020 r. nasi użytkownicy za polisę OC płacili średnio 687 zł. To aż o 4513 zł mniej, niż wynosi maksymalna kara za brak ciągłości obowiązkowego ubezpieczenia auta osobowego w 2020 r.

Co warto wiedzieć?

 1. W 2020 r. wysokość mandatu może wynieść od 50 do 800 zł. 
 2. 800 zł można zapłacić za parkowanie w miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej.
 3. Po przekroczeniu 24 punktów karnych można stracić prawo jazdy.
 4. W 2020 r. kara za brak OC powyżej 14 dni dla właściciela auta osobowego wynosi 5200 zł.