Zakup droższego auta nie oznacza, że ubezpieczenie musi być kosztowne. Podchodząc rozsądnie do wyboru polis, możesz zapewnić sobie oczekiwaną ochronę bez płacenia za zbędne opcje. Zobacz, gdzie kupić ubezpieczenie samochodu wartego więcej niż 150 tys. zł.

Aby kupić ubezpieczenie dla samochodu powyżej 150 tys. zł, wcale nie musisz umawiać się na spotkanie z agentem ubezpieczeniowym czy – w przypadku zakupu nowego auta – korzystać z oferty przedstawionej przez pracownika salonu.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Dobre, czyli zapewniające optymalną ochronę i jednocześnie atrakcyjne cenowo ubezpieczenie możesz znaleźć samemu za pomocą internetowego kalkulatora OC i AC. Zajmie Ci to zaledwie kilka minut, a z naszego poradnika dowiesz się, na co trzeba przy tym zwrócić uwagę.

Jakie polisy kupić dla samochodu wartego więcej niż 150 tys. zł?

Biorąc pod uwagę ofertę firm ubezpieczeniowych, można wyodrębnić cztery główne rodzaje ubezpieczeń skierowanych do właścicieli samochodów. 

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to jedyna obowiązkowa polisa komunikacyjna, którą musisz kupić, bez względu na wartość samochodu. Te obowiązek reguluje art. 35. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W akcie tym można przeczytać, że:

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Co do zasady umowę ubezpieczenia OC zawiera się na rok, choć na rynku dostępny jest również wariant krótkoterminowy. Można z niego skorzystać w ściśle określonych sytuacjach, a jego zakres ochrony jest identyczny, jak w przypadku polisy całorocznej.

Zobacz też: OC krótkoterminowe na miesiąc - ile kosztuje i gdzie kupić? | Rankomat.pl

Zgodnie z powszechną definicją, za szkodę uznaje się zdarzenie, której skutkiem może być uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, jego utrata lub śmierć. Z kolei konsekwencje dotyczące pojazdu to np. jego uszkodzenie lub zniszczenie. 

Ważne! Szkoda powstała w związku z ruchem pojazdu mechanicznego to nie tylko wypadki i kolizje – to także szkody powstałe podczas: wsiadania i wysiadania z pojazdu, załadunku i rozładunku pojazdu, zatrzymania lub postoju auta.

Osoba poszkodowana w ramach polisy OC sprawcy ma prawo domagać się szeregu świadczeń, np.: 

 • naprawy pojazdu,
 • pokrycia kosztów holowania po kolizji,
 • pokrycia kosztów najmu samochodu zastępczego,
 • pokrycia kosztów przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego,
 • wyrównania za utratę wartości rynkowej pojazdu.

Z ubezpieczenia OC poszkodowanym wypłacane jest także odszkodowanie za szkody osobowe, np.: 

 • zwrot kosztów poniesionych na leczenie,
 • zadośćuczynienie za cierpienia fizyczne i psychiczne,
 • odszkodowanie za utracone dochody,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy lub renta na zwiększone potrzeby.

Pamiętaj, że mimo ubezpieczenia OC kierowca nie zawsze może liczyć na to, że firma ubezpieczeniowa pokryje spowodowane przez niego szkody. Istnieją dwa wyjątki, które przewiduje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych – gdy ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody i gdy ma prawo dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania (w ramach regresu ubezpieczeniowego).

Porównaj ceny OC i AC

Ubezpieczenie AC

To popularne autocasco, które w praktyce chroni majątek (w tym przypadku samochód) od szkód, do których doprowadzi ubezpieczony, np. do stłuczki parkingowej, lub do których dojdzie niezależnie od niego, np. gdy pojazd zostanie skradziony.

W przeciwieństwie do polisy OC, każde towarzystwo ubezpieczeniowe na własną rękę określa zakres ochrony AC oraz proces likwidacji szkody. Właśnie dlatego, szukając optymalnej oferty dla siebie, można indywidualnie ustalić sumę ubezpieczenia, wielkość udziałów własnych oraz sposób naprawy pojazdu. Szczegóły oferty zawsze umieszczane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

W przypadku samochodu wartego więcej niż 150 tysięcy złotych, ubezpieczenie autocasco bardzo się opłaca. Do najpopularniejszych sytuacji, w których kierowcy korzystają z polisy, należą:

 • kradzież pojazdu,
 • kradzież jego części lub wyposażenia,
 • uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie (np. akty wandalizmu),
 • zderzenie z innym pojazdem,
 • zderzenie z człowiekiem, zwierzęciem, przedmiotem,
 • działanie sił przyrody, np. gradobicie.

Na cenę ubezpieczenia AC realnie wpływa zakres ochrony. Im  będzie ona szersza, tym więcej będziesz musiał zapłacić za polisę. Wariantów autocasco jest natomiast na rynku cały szereg, łączne z minicasco.

Przykład: Janek, właściciel Mazdy 6 – wrócił późnym wieczorem z pracy. Zaparkował samochód na jedynym wolnym miejscu, jakie znalazł na osiedlowym parkingu - pod starą sosną. Niestety w nocy niespodziewanie doszło do załamania pogody i na skutek silnego wiatru jedna z gałęzi drzewa spadła na maskę samochodu Janka. Uszkodzeniu uległa przednia szyba, blacha oraz kilka elementów znajdujących się bezpośrednio pod maską. Dzięki polisie AC obejmującej skutki działania pogody, Janek mógł liczyć na pokrycie kosztów naprawy przez ubezpieczyciela.

Firmy ubezpieczeniowe proponują też szereg dodatkowych, mniej popularnych ubezpieczeń. Zakres części z nich może pokrywać się z AC. Przykładowo w ofercie towarzystwa Uniqa dostępne jest ubezpieczenie szyb, ubezpieczenie opon i ubezpieczenie od pożaru i kradzieży. Z kolei Compensa proponuje kierowcom ochronę zniżek i ubezpieczenie oklejenia pojazdu.

Mimo szerokiego wyboru opcjonalnych ubezpieczeń, OC i AC w pakiecie cieszy się największą popularnością wśród właścicieli samochodów o wartości powyżej 150 tys.

Ubezpieczenie NNW

To ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Środki ramach polisy wypłacane są w przypadku utraty zdrowia lub życia przez kierowcę i pasażera w wypadku.

NNW może występować jako samodzielna polisa lub dodatek do innego ubezpieczenia np. turystycznego lub komunikacyjnego W przypadku NNW komunikacyjnego ochroną objęty jest zarówno kierowca, jak i wszyscy podróżujący z nim pasażerowie.

NNW to dobrowolne ubezpieczenie dla kierowcy (także sprawcy wypadku) i pasażerów, kupowane przeważnie razem z rocznym OC. Jakie korzyści płyną z takiej ochrony? Wypłatę odszkodowania w razie doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. złamanie nogi czy ręki) lub śmierci, a także – w szerszej wersji - zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, leków itp.

Przykład: Łukasz jechał na wakacje razem ze swoją siostrą Alicją. Na trasie spowodował wypadek drogowy. Straty właściciela pojazdu z którym zderzyło się auto Łukasza pokryje polisa OC sprawcy wypadku (majątkowe i osobowe). Niestety w wyniku wypadku Alicja złamała rękę. Będzie mogła zgłosić z polisy OC kierowcy szkodę osobową. Sprawca zdarzenia, czyli Łukasz, nie ma jednak takiej możliwości. Może jedynie skorzystać z własnego NNW komunikacyjnego.

Warto pamiętać, że również w kwestii ubezpieczenia NNW ubezpieczyciele stosują wyłączenia odpowiedzialności. Na świadczenie nie możesz np. liczyć, gdy:

 • prowadziłeś pojazd w stanie po użyciu alkoholu lub środków odurzających,
 • do wypadku doszło podczas kierowania pojazdem, do którego prowadzenia nie masz uprawnień,
 • do wypadku doszło w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego,
 • spowodowałeś wypadek celowo.

Ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenie assistance ma stanowić ochronę dla kierowcy oraz pasażerów, jeśli dojdzie do nieprzewidzianej sytuacji na drodze, ale także w czasie postoju. Nie chodzi jednak tylko o awarię czy kradzież samochodu. Zakres usług gwarantowanych przez ubezpieczyciela może obejmować:

 • naprawę na miejscu zdarzenia,
 • holowanie pojazdu,
 • możliwość organizacji dalszej podróży,
 • wynajem auta zastępczego,
 • wsparcie tłumacza za granicą,
 • organizację noclegu na czas naprawy auta.

Lista możliwości zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia oraz warunków, jakie stawia konkretny zakład ubezpieczeń. Nie ulega jednak wątpliwości, że polisa assistace, zwłaszcza w przypadku pojazdów o dużej wartości, jest zwykle bardzo opłacalna. 

Ważne! Ubezpieczenie assistance o dowolnym zakresie możesz wykupić zarówno z całoroczną polisą OC, jak i wariancie krótkoterminowym, np. na wakacyjny wyjazd.

Jak podaje Polska Izba Ubezpieczeń (PIU), tylko w pierwszym kwartale 2023 roku Polacy otrzymali ponad 11 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC+AC) stanowiły aż 4,4 mld zł. Choć tendencja na rynku ubezpieczeń jest wzrostowa i składki zaczynają ponownie rosnąć, opłaty za ubezpieczenie wciąż stanowią ważny punkt w wielu domowych budżetach Polaków, zwłaszcza, jeśli chodzi o wartościowe części majątku.

– Spadła liczba szkód, jednocześnie rośnie ich koszt. Rynek samochodowy nie jest obojętny na długo utrzymującą się inflację. Ubezpieczenia komunikacyjne to produkt bardzo wrażliwy na cenę – to główny element konkurencji na tym rynku. Obserwujemy jednak, że rośnie liczba kierowców, którzy ubezpieczając swoje auta nie kierują się wyłącznie ceną i chęcią ograniczenia kosztów. O 166 tysięcy wzrosła liczba ubezpieczeń autocasco. Polacy chcą więc chronić swój majątek, zdają sobie sprawę z tego, że wydatki związane z naprawą auta mogę być trudne do udźwignięcia bez wsparcia ubezpieczyciela – zauważa Jan Grzegorz Prądzyński z PIU.

OC dla auta wartego powyżej 150 tys. zł. - nie musi być drogie!

Wydaje Ci się, że zakup drogiego samochodu automatycznie wiąże się z wyższą składką za jego ubezpieczenie? Niekoniecznie! Wszystko zależy od tego, jakiej ochrony potrzebujesz. Poza tym przy kalkulacji składki ubezpieczyciele biorą pod uwagę nie tylko parametry związane z pojazdem. Jednym z istotnych czynników jest historia właściciela auta jako kierowcy, miejsce jego zamieszkania czy wiek.

Jeśli kupujesz samochód warty więcej niż 150 tys. zł. z salonu, sprzedawca może Ci oferować polisę OC w pakiecie u współpracującego z nim ubezpieczyciela. Często składka za taką ochronę może okazać się wyższa niż w przypadku niezależnie wybranej z rynku oferty. Jeśli więc nie straszne Ci poszukiwania ubezpieczenia samochodu na własną rękę, już na tym etapie możesz sporo zaoszczędzić. Tym bardziej, że dziś kierowcy mogą korzystać z internetowych narzędzi, takich jak kalkulator OC i AC - w kilka minut porównasz tam oferty wygenerowane dla Ciebie przez system na podstawie wprowadzonych danych.

Takie narzędzia jak porównywarka cen są tym bardziej przydatne, że po drugim kwartale 2023 roku na rynku ubezpieczeń odnotowuje się tendencję wzrostową. W porównaniu do I kwartału 2023 składka ubezpieczenia wzrosła średnio o 5,3%. Tym bardziej warto szukać oszczędności na różne sposoby.

Co wpływa na wysokość ubezpieczenia OC?

Wyliczając wysokość składki, towarzystwa biorą pod uwagę wiele czynników związanych zarówno z kierowcą, jak i pojazdem. Liczy się m.in.:

 • wiek właściciela,
 • liczba lat za kierownicą,
 • historia szkodowości,
 • miejsce zamieszkania,
 • stan cywilny.

Ważny jest również:

 • wiek samochodu,
 • marka samochodu,
 • pojemność silnika.

Jak widać, wysokość składki ubezpieczeniowej to bardzo indywidualna kwestia.

Wiek właściciela

Młodzi, mało doświadczeni kierowcy są w dość trudnej sytuacji, jeśli chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne. W perspektywie ubezpieczyciela taka osoba generuje większe ryzyko kolizji lub wypadku drogowego, a więc konieczności wypłaty świadczenia. W związku z tym ubezpieczyciele często podwyższają składkę, chcąc w ten sposób zabezpieczyć siebie. To oczywiście nie oznacza, że młody kierowca w wieku 18-25 lat nie może znaleźć dla siebie korzystnej oferty - są na to różne sposoby. Jedną z nich jest właśnie porównanie ubezpieczeń w internetowym kalkulatorze.

W pierwszym półroczu 2023 roku młodzi kierowcy zapłacili średnio o 1500 zł więcej za ubezpieczenie OC niż bardziej doświadczeni za kierownicą.

Miejsce zamieszkania

Ocena ryzyka ubezpieczenia kierowcy pod kątem miejsca zamieszkania obejmować konkretne miasto lub nawet dzielnicę. Jeśli przykładowo przeprowadzisz się z małej miejscowości do dużej aglomeracji, powinieneś liczyć się z podwyżką ceny za OC. Po I półroczu 2023 roku można powiedzieć, że za obowiązkowe ubezpieczenie najwięcej zapłacili mieszkańcy Gdańska (698 zł). Na najkorzystniejsze oferty mogli natomiast liczyć mieszkańcy Opola (476 zł).

Pojemność silnika

Poza danymi dotyczącymi bezpośrednio kierowcy, równie ważne są dla ubezpieczyciela parametry auta. Najważniejszym czynnikiem jest pojemność silnika ubezpieczanego samochodu. Im jest ona wyższa, tym droższa może być polisa OC. W 2023 roku właściciele aut o pojemności silnika poniżej 1 l średnio płacili za OC 400 zł. Natomiast posiadacze aut o pojemności do 3,1 l lub więcej 617 zł. Różnica wyniosła ponad 200 zł.

Marka pojazdu

Ubezpieczyciele biorą pod uwagę także markę samochodu. Czy słusznie? Niektórzy producenci samochodów rzeczywiście proponują pojazdy, których parametry techniczne pozwalają na rozwijanie dużych prędkości, co zwiększa ryzyko zdarzeń drogowych. W 2023 roku niewiele się zmieniło względem poprzednich lat. Za ubezpieczenie OC wciąż najwięcej płacą właściciele BMW - obecnie to średnio 610 zł.

Gdzie znaleźć najtańsze OC?

Jak powiedzieliśmy, w dobie rosnących cen ubezpieczeń warto korzystać z narzędzi, które umożliwiają ich porównanie. Wystarczy wprowadzić do kalkulatora OC i AC dane dotyczące kierowcy i pojazdu. Po chwili uzyskasz zestawienie ofert od kilkunastu ubezpieczycieli, z których wybierzesz najbardziej optymalną dla siebie.

Zobacz, ile dzięki porównywarce zaoszczędził 30-letni kierowca z Raciborza - właściciel rocznej Hondy Civic, poj. silnika 2.0 l.

UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
TUZ Ubezpieczenia
OC
AC
Assistance
NNW
621,00 zł rata od 369 zł
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
670,81 zł rata od 238,32 zł
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
696,71 zł rata od 244,78 zł
Trasti
OC
AC
Assistance
NNW
855,00 zł
mtu24.pl
OC
AC
Assistance
NNW
1240,00 zł rata od 711 zł
Beesafe
OC
AC
Assistance
NNW
1422,62 zł rata od 839,65 zł
TUZ Ubezpieczenia
621,00 złrata od 369.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Link4
670,81 złrata od 238.32 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Link4
696,71 złrata od 244.78 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Trasti
855,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
mtu24.pl
1240,00 złrata od 711.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Beesafe
1422,62 złrata od 839.65 zł
OC
AC
Assistance
NNW

Dzięki porównywarce kierowca mógł sprawdzić, na jaką ochronę może liczyć w różnych wariantach. 

Ile kosztuje ubezpieczenie AC dla samochodu o wartości powyżej 150 tys. zł?

Na to pytanie odpowiedzieć można: to zależy. Wiesz już, że firmy ubezpieczeniowe obliczają składki ubezpieczeniowe indywidualnie dla każdego właściciela pojazdu, w rezultacie czego występują spore różnice w ich wysokościach.

Przykładowe propozycje pakietów ubezpieczeń z AC dla właścicieli samochodów wartych więcej niż 150 tys. zł.

KierowcaSamochódNajtańsza ofertaNajdroższa oferta
Mężczyzna, 45 lat, woj. mazowieckieSkoda Octavia, 2021, benzyna, poj. silnika 1984 cm32665 zł7793 zł
Kobieta, 30 lat, woj. pomorskieLand Rover, 2016, benzyna, poj. silnika 1999 cm34152 zł9639 zł
Kobieta, 65 lat, woj. opolskieAlfa Romeo Stelvio, 2020 diesel, poj. silnika 2143 cm32232 zł3869 zł
Mężczyzna, 28 lat, woj. śląskieCitroen C5, 2020, benzyna, poj. silnika 1598 cm33987 zł8292 zł
Kalkulacja przeprowadzona w porównywarce rankomat.pl (16.07.2023).

Cena AC odzwierciedla nie tylko wartość auta i historię ubezpieczeniową kierowcy, ale również zakres ochrony. To z kolei oznacza, że nie możesz po prostu wybrać najtańszej propozycji – tania oferta może zapewniać ochronę jedynie w ograniczonym zakresie.

Czym się kierować przy zakupie AC samochodu wartego powyżej 150 tys. zł?

Ubezpieczenie AC to polisa, którą możesz skonfigurować wedle własnych potrzeb, wybierając z katalogu oferowane opcje. Dobierając w sposób przemyślany zakres ochrony, unikniesz zbyt wysokiej składki. Na jakich elementach AC możesz zaoszczędzić?

Rodzaj autocasco

W ofertach firm ubezpieczeniowych autocasco dostępne jest w dwóch wersjach – mini i standardowej. To pierwsze ma mniejszy zakres ochrony, chroniąc np. tylko od żywiołów lub kradzieży. Dla pojazdów wartych więcej niż 150 tys. zł warto wybrać drugi wariant, czyli AC standardowe, które zapewnia świadczenie również w razie drobniejszych szkód.

Przykład:  35-letnia Anna ze Świebodzina kupiła używaną Mazdę 6 z 2020 r. (benzyna, poj. silnika 1998 cm3), za którą zapłaciła niemal 154 tys. zł. Jeden z ubezpieczycieli – mtu24.pl – zaproponował kobiecie ubezpieczenia, w ramach których będą mogły zostać zlikwidowane różne szkody.

UbezpieczycielZakres ochronyCena polisyRodzaje szkód objęte ubezpieczeniem
mtu24.plOC, AC mini1500 złŻywioły
mtu24.plOC, AC mini6828 złKradzież
mtu24.plOC, AC, Assistance12074 złWypadek, Kradzież, szkoda całkowita
mtu24.plOC, AC, NNW, Assistance12140 złWypadek, Kradzież, szkoda całkowita, uszkodzenie
Kalkulacja przeprowadzona w porównywarce rankomat.pl (16.07.2023).

Zakup ubezpieczenia AC w pełnej wersji dla samochodu o wartości powyżej 150 tys. zł to rozsądne rozwiązanie. Majątek o tej wartości warto chronić, wybierając maksymalnie szeroki zakres polisy. Podyktowane jest to m.in. konstrukcją współczesnych samochodów. Może się zdarzyć, że naprawa pozornie drobnej szkody będzie kosztowała dziesiątki tysięcy złotych. W tej kwestii nie warto zatem szukać oszczędności

Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.plKamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Sposób likwidacji szkody

Jako właściciel nowego samochodu będziesz korzystał z gwarancji. Aby jej nie stracić, okresowe przeglądy czy naprawy będziesz musiał zlecać w ASO. Z tego względu sposób likwidacji szkody z AC ma znaczenie – wybrać powinieneś naprawę w autoryzowanych warsztatach. Ponieważ jednak ten wariant naprawy jest droższy, to pojawia się pytanie, jak zapłacić mniej.

Przykład:  Pani Teresa, 50-letnia lekarka ze Słupska, kupiła Volkswagena Arteon (rocznik 2021, benzyna, poj. silnika 1984 cm3). Ze względu zarówno na wartość pojazdu, jak i wygodę kobiecie zależy na tym, aby w razie szkody samochód został naprawiony w warsztacie.

UbezpieczycielZakres ochronyCena polisySposób naprawy i wysokość udziału własnego
Link4OC, AC, NNW, assistance6098 złWarsztat, 500 zł
TrastiOC, AC, NNW, assistance8506 złWarsztat, 0 zł
Kalkulacja przeprowadzona w porównywarce rankomat.pl (16.07.2023).

Jeżeli chcesz obniżyć składkę, rozważ większy udział własny. Roczne oszczędności są duże – w podanym przykładzie mogą sięgać nawet 2500 zł.

Rodzaj części zamiennych

Gdyby przytrafiła Ci się stłuczka, to do naprawy Twojego pojazdu mogą zostać użyte części oryginalne (nowe, takie same jak montowane fabrycznie) lub zamienniki (nowe, pochodzące od innego producenta). Na który wariant powinieneś się zdecydować?

Przykład:  Z okazji 55 urodzin pan Antoni zrobił sobie prezent i kupił używane auto – Mercedes Benz Klasa C z 2020 r. (benzyna/gaz, poj. silnika 1991 cm3). Mężczyzna dopuszcza zakup AC, w ramach którego samochód zostanie naprawiony przy wykorzystaniu zamienników – z jego doświadczenia wynika, że części te nie są gorszej jakości.

UbezpieczycielZakres ochronyCena polisySposób naprawy i rodzaj części zamiennych
TrastiOC, AC, NNW, assistance2740 złWarsztat, części – zamienniki
Link4OC, AC, NNW, assistance4030 złWarsztat, części – zamienniki
BeeSafeOC, AC, NNW, assistance4148 złWarsztat, części – zamienniki
Kalkulacja przeprowadzona w porównywarce rankomat.pl (16.07.2023).

Wybór zamienników – zamiast części oryginalnych – również daje spore oszczędności. Jeżeli nie masz złych doświadczeń z zamiennikami, to wybierając naprawę przy ich użyciu, możesz obniżyć wysokość składki AC.

Wysokość udziału własnego w szkodzie

W przypadku AC firma ubezpieczeniowa może zaproponować Ci udział własny w szkodzie. Jeżeli jeździsz ostrożnie, to zmieniając wysokość tej kwoty, możesz obniżyć wysokość rocznej składki.

Przykład:  37-letni Adam z Kielc zdecydował się kupić używane auto. Wybór padł na Lexusa RX z rocznika 2017 (benzyna, poj. silnika 1998 cm3). Mężczyzna szukał sposobu, dzięki któremu mógłby zapewnić sobie maksymalną ochronę w przystępnej cenie. Wybór padł na zwiększenie udziału własnego w szkodzie.

UbezpieczycielZakres ochronyCena polisyWysokość udziału w szkodzie
BeesafeOC, AC, NNW, assistance4349 zł500 zł
Link4OC, AC, NNW, assistance4712 zł500 zł
TrastiOC, AC, NNW, assistance4906 zł0 zł
mtu24OC, AC, NNW, assistance5996 zł0 zł
Kalkulacja przeprowadzona w porównywarce rankomat.pl (16.07.2023).

Każdy z wyżej wymienionych ubezpieczycieli zapewnia naprawę pojazdu w warsztacie. Jednak niektóre firmy dodatkowo proponują kierowcy z przykładu udział własny w szkodzie, dzięki czemu może on sporo zaoszczędzić.

Wartość samochodu

Cena ubezpieczenia AC jest ustalana po przeanalizowaniu wielu czynników, w tym wartości samochodu. W pierwszej kolejności warto sprawdzić, czy firma ubezpieczeniowa jej nie zawyża, gdyż wówczas składka AC może być wyższa.

Przykład:  45-letni Tomasz z Łodzi kupił nowe Audi A5 (rocznik 2021, benzyna, poj. silnika 1984 cm3). W pierwszej kolejności chce on sprawdzić, czy firmy ubezpieczeniowe zaproponują mu różne sumy ubezpieczenia.

UbezpieczycielZakres ochronyCena polisySuma ubezpieczenia
TrastiOC, AC, NNW, assistance3695 zł184 000 zł
Link4OC, AC, assistance8160 złWartość pojazdu jest ustalana na dzień zawarcia umowy
Link4OC, AC, NNW, assistance9383 złWartość pojazdu jest ustalana na dzień zawarcia umowy
Kalkulacja przeprowadzona w porównywarce rankomat.pl (16.07.2023).

Kierowca z powyższego przykładu znajduje się w dobrej sytuacji – w ramach najtańszego AC oferowana jest wysoka suma ubezpieczenia.

Warto jednak, abyś wykazał się czujnością – jeżeli ubezpieczyciel zaniży sumę ubezpieczenia, to w razie szkody całkowitej czy kradzieży wypłacone odszkodowanie może nie wystarczyć na zakup samochodu podobnej klasy.

Czy warto rozszerzyć pakiet ubezpieczeń OC i AC o dodatkowe polisy?

Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują właścicielom samochodów wartych więcej niż 150 tys. zł pakiety ubezpieczeń, które – poza OC i AC – obejmują również NNW i assistance. Czy warto zdecydować się na taki pakiet lub nawet dokupić ubezpieczenia dodatkowe, np. opon lub szyb samochodowych?

Nabywając pakiet OC, AC, NNW i assistance nie zapłacisz dużo więcej niż gdybyś zdecydował się tylko na OC i AC. Powodów jest kilka:

 • Ubezpieczenia NNW i assistance są dużo tańsze niż AC, co ma związek z ich charakterem.
 • W przypadku korzystania z nowego pojazdu szansa na to, że będziesz musiał skorzystać z assistance jest stosunkowo mała i ma to odzwierciedlenie w cenie tego produktu.

Rozważyć możesz też zakup ubezpieczeń opon i szyb samochodowych. Zwłaszcza ta druga polisa może Ci się przydać – likwidując ewentualną szkodę z tego ubezpieczenia, uchronisz posiadane zniżki w AC. Alternatywą może być ubezpieczenie ochrona zniżek, które – jak wskazuje nazwa – również pozwoli zapobiec utracie zniżek.

Przeczytaj także: Ochrona zniżek - jak to działa? | Rankomat.pl

Czy młody właściciel drogiego auta dużo zapłaci za ubezpieczenie?

Wiesz już, że firmy ubezpieczeniowe uważają młodych kierowców za prowadzących w bardziej ryzykowny sposób. Pod tym względem ubezpieczyciele biorą pod uwagę dwa parametry:

 • Wiek kierowcy. Najczęściej młody kierowca ma mniej niż 26 lat, chociaż niektóre firmy ubezpieczeniowe są mniej rygorystyczne pod tym względem i ustalają granicę na 24 lata.
 • Doświadczenie w prowadzeniu pojazdów. Kierowca posiadający uprawnienia do kierowania pojazdami od niedawna (np. roku czy 2 lat) również będzie zaliczany do młodych kierowców.

To właśnie te osoby czeka zwyżka za wiek w OC. Powodem jest zwiększone ryzyko ubezpieczeniowe. Firmy ubezpieczeniowe – w oparciu m.in. o dane historyczne – uznają, że ta grupa kierowców statystycznie częściej przyczynia się do kolizji i wypadków drogowych.

Porównaj ceny OC i AC

Jak młody kierowca może obniżyć cenę OC?

Czy jeśli właśnie odebrałeś prawo jazdy i chcesz ubezpieczyć pierwszy samochód, musisz pogodzić się z wysoką składką? Na szczęście masz kilka możliwości, dzięki którym kosz ubezpieczenia będzie nieco niższy. Możesz wybrać np. samochód z mniejszą pojemnością silnika lub wziąć pod uwagę jego markę.

Najskuteczniej jednak będzie skorzystać z możliwości ustanowienia współwłasności pojazdu. Na czym to dokładnie polega?

Jeśli współwłaścicielami auta są dwie osoby i jedna z nich ma już wypracowane zniżki z tytułu bezszkodowej jazdy (np. z ubezpieczenia innego pojazdu), ubezpieczyciel uwzględni je podczas wyliczania składki. Towarzystwo weźmie oczywiście pod uwagę nie tylko procentową wysokość zniżki, ale także dane właścicieli pojazdu i ich historię w OC. Ryzyko ubezpieczenia młodej osoby wciąż będzie miało znaczenie, ale cenę polisy zmniejszą korzystne informacje o współwłaścicielu.

Zobacz, jak ta kwestia współwłasności wpływała na cenę OC w pierwszym półroczu 2023.

Z analizy wynika, że dopisując do pojazdu jako współwłaściciela doświadczonego kierowcę (np. rodzica czy innego krewnego), młody właściciel samochodu może zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Skorzystaj możliwości kalkulacji składki ubezpieczenia i zdecyduj, jaka ochrona będzie dla Ciebie odpowiednia.

Co warto wiedzieć?

 • Samochód o wartości rynkowej powyżej 150 tys. zł powinien być objęty polisą AC o szerokim zakresie ochrony. W tym przypadku AC mini nie wystarczy.
 • Ponieważ składka uzależniona jest od wielu czynników i każdy ubezpieczyciel oblicza ją inaczej, to najlepiej porównać oferty, korzystając z kalkulatora OC/AC.
 • Składkę AC można obniżyć, ale warto zrobić to rozsądnie, np. wybierając zamienniki zamiast części oryginalnych czy modyfikując udział własny w szkodzie.
 • Właściciele aut o wartości powyżej 150 tys. zł, którzy chcą chronić zniżki, powinni przemyśleć zakup dodatkowych ubezpieczeń, w tym polisy ochrona zniżek.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy kupując samochód z salonu, trzeba skorzystać z polisy zaproponowanej przez dealera?

  Nie. Dealerzy z reguły współpracują z wybranymi firmami ubezpieczeniowymi, ale nie oznacza to, że mają korzystne oferty. Aby się o tym przekonać, jest tylko jedna droga – musisz porównać otrzymaną propozycję z innymi. Możesz to zrobić, korzystając z kalkulatora zamieszczonego na stronie Rankomat.pl.

 2. Czy przez kalkulator OC/AC można kupić ubezpieczenia dla auta o wartości powyżej 150 tys. zł?

  Tak. Kalkulator OC/AC to narzędzie zaprojektowane z myślą o kierowcach, którzy chcą wygodnie kupić polisy. Wystarczy, że odpowiesz na kilka pytań, a kalkulator OC/AC wyliczy dla Ciebie wysokość składki. Przez kalkulator OC/AC rankomat.pl możesz też kupić wybrane ubezpieczenie, opłacając je w wygodny sposób – np. przelewem bankowym.

 3. Czym jest ubezpieczenie GAP i kiedy warto je kupić dla samochodu kosztującego więcej niż 150 tys. zł?

  Ubezpieczenie GAP chroni przed stratą finansową mającą związek z utratą wartości pojazdu w czasie. Ubezpieczenie GAP niweluje tę stratę – z polisy GAP wypłacana jest kwota pokrywająca różnicę między wartością początkową auta a jego aktualną wartością rynkową. Polisa GAP przyda Ci się, jeżeli kupujesz samochód wart więcej niż 150 tys. zł, ale na kredyt lub w ramach leasingu.

 4. Czy AC auta osobowego o wartości powyżej 150 tys. zł można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu?

  Tak, ale trzeba mieć na uwadze ograniczenia. Jeżeli wartość pojazdu przekracza 150 tys. zł, to zastosowanie ma limit – nie będziesz mógł odliczyć składki w całości, a jedynie w części. Jeżeli zakupiony samochód będziesz używał również do celów firmowych, to kwotę, jaką będziesz mógł uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu, wyliczysz w oparciu o wzór: (150 tys. zł / wartość pojazdu) x wysokość składki AC.