Zapomniałeś? Nagle wyjechałeś? A może nie masz czasu, by kupić polisę ubezpieczeniową dla samochodu? Spokojnie, to nie koniec świata, bo umowę może zawrzeć za Ciebie ktoś inny. Będzie to tego potrzebował jednak odpowiedniego upoważnienia.

W życiu zdarzają się różne sytuacje. Można poważnie się rozchorować, pilnie wyjechać lub po prostu zapomnieć i polecieć na urlop. Można też najzwyczajniej w świecie nie mieć czasu lub ochoty na zajmowanie się polisą. Na szczęście to żaden problem, ponieważ ktoś w naszym imieniu może ubezpieczyć nasz samochód i zrobić szereg innych rzeczy związanych z polisą. Jak to się odbywa? Już wyjaśniamy.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Co grozi za brak OC?

Zacznijmy od tego, że każdy zarejestrowany w Polsce pojazd musi posiadać OC. Nawet, jeśli samochód jest zepsuty lub od tygodni nie opuszcza garażu, to ani jeden dzień nie może pozostać bez tej obowiązkowej polisy. A jeśli tak się stanie, to jego właścicielowi grożą wysokie kary. W 2021 r. za brak OC samochodu osobowego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć na jego właściciela maksymalną karę w wysokości 5600 złotych. 

Kara za brak OC w 2021 roku

Co może załatwić w Twoim imieniu osoba upoważniona?

Ubezpieczenia możemy dziś kupować w tradycyjny sposób, czyli podczas spotkania z agentem, ale także za pośrednictwem internetu czy telefonicznie. W każdym z tych przypadków polisę może za nas nabyć ktoś inny, ale właściciel pojazdu musi go do tego upoważnić. W tym celu należy sporządzić odpowiedni dokument, czyli upoważnienie do ubezpieczenia samochodu. Dzięki upoważnieniu będziemy m.in. mogli:

 • zawrzeć umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym,
 • wypowiedzieć umowę przed końcem okresu ochrony,
 • wypowiedzieć umowę po poprzednim właścicielu,
 • przeprowadzić formalności związane ze szkodą.

Jak ubezpieczyć pojazd za kogoś?

Z tym zagadnieniem nierozerwalnie łączą się dwa pojęcia: Ubezpieczający i Ubezpieczony. Co oznaczają?

Ubezpieczający to osoba, która zawiera umowę i na ogół płaci za polisę, ale – w przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego – nie jest właścicielem pojazdu. Ubezpieczony jest natomiast osobą, którą obejmuje ochrona ubezpieczeniowa (czyli w tym przypadku jest właścicielem pojazdu).

Podczas ubezpieczania pojazdu w czyimś imieniu, Ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. W takiej umowie Ubezpieczony zostaje oznaczony z imienia i nazwiska, a także wskazany zostaje wyraźnie pojazd, który został zgłoszony do OC czy AC.

Przykład:Pan Józef wyjechał do Kamerunu, ale upoważnił córkę Magdalenę do ubezpieczenia jego samochodu. W tej sytuacji pani Magdalena jest Ubezpieczającym, a pan Józef Ubezpieczonym.

W przypadku polisy AC, wytycznych w sprawie ubezpieczania na cudzy rachunek należy szukać w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Tam znajdziemy wskazówki, w jaki sposób osoba trzecia może wykupić polisę w imieniu właściciela auta.

Co musi zawierać upoważnienie do ubezpieczenia samochodu?

W internecie znajdziemy wiele wzorów upoważnienia, ale możemy również sami wypisać taki dokument i to nawet własnoręcznie. Musimy jednak pamiętać, że upoważnienie powinno zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia upoważnienia,
 • dane Upoważniającego i Upoważnionego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer i seria dowodu osobistego, PESEL),
 • informację, czego dotyczy dokładnie upoważnienie (w przypadku ubezpieczania pojazdu należy podać jego markę, model, numer rejestracyjny, numer VIN),
 • czytelne podpisy obu stron potwierdzające upoważnienie.

Kto może być upoważnionym do ubezpieczenia pojazdu?

Takiej osoby nie musimy szukać w rodzinie, czy nawet wśród przyjaciół, bo może być to ktoś znajomy, a nawet osoba obca, która np. zawodowo zajmuje się takimi sprawami (warto jednak mieć do takiej osoby zaufanie, w końcu działa ona w naszym imieniu). Słowem – stopień pokrewieństwa nie ma tu żadnego znaczenia. Upoważnienie można wypisać komu tylko się chce.

Kto otrzyma odszkodowanie z AC w przypadku kolizji lub wypadku?

Tu większych wątpliwości nie ma – odszkodowanie w całości należy się właścicielowi pojazdu, czyli Ubezpieczonemu i Ubezpieczający nie ma większych szans na ewentualny udział w odszkodowaniu.

Kto powinien zapłacić składkę - Ubezpieczony czy Ubezpieczający?

Tu sprawa jest trochę bardziej skomplikowana.

- W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek, stroną umowy jest osoba ubezpieczająca pojazd, więc to właśnie przeciwko niej towarzystwo ubezpieczeniowe może wysunąć roszczenie w przypadku opóźnień w zapłaceniu składki

- mówi Kamil Sztandera, specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Z drugiej jednak strony, to właścicielowi pojazdu powinno zależeć, by pojazd był ubezpieczony, bo w innym przypadku narazi się na wysoką karę. Dlatego, w tej sytuacji Ubezpieczony może upoważnić Ubezpieczającego do zawarcia umowy, ale składkę opłaci już sam Ubezpieczony.

Przykład: Pan Janusz nie mógł osobiście ubezpieczyć auta, więc upoważnił dalekiego znajomego do zawarcia umowy ubezpieczenia. Nie miał jednak do niego na tyle zaufania, by powierzyć mu 2 tys. zł. W tej sytuacji upoważniony kolega zawarł umowę, ale należność uregulował już pan Janusz.

Czy można upoważnić osobę trzecią do likwidacji szkody?

Tak, jak już pisaliśmy wyżej, takie rozwiązanie jest możliwe i nie jest to rzadki przypadek, bo część osób nie ma ani czasu, ani ochoty zajmować się takimi rzeczami. Wówczas należy upoważnić osobę trzecią (wzór upoważnienia na ogół można znaleźć na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego) do uzyskiwania informacji od ubezpieczyciela.

Niemal regułą jest również upoważnienie właścicieli warsztatów do prowadzenia naprawy i rozliczania się z ubezpieczycielem (w przypadku warsztatowej metody likwidacji szkody). Wówczas wzór odpowiedniego upoważnienia powinien mieć już warsztat.

Co warto wiedzieć

 • Pojazd w naszym imieniu może ubezpieczyć osoba trzecia.
 • Osoba trzecia nie musi być z nami spokrewniona, może być to np. znajomy lub przyjaciel, a nawet ktoś obcy.
 • Wzór upoważnienia można znaleźć w internecie, ale także napisać je samemu. Musi jednak zawierać dane stron, opis ubezpieczanego pojazdu, datę i miejsce spisania oświadczenia oraz podpisy stron.
 • Osoba trzecia, w imieniu właściciela pojazdu, może ubezpieczyć jego auto, wypowiedzieć umowę ubezpieczeniową po poprzednim właścicielu, a także przeprowadzić formalności związane z likwidacją szkody.
 • W przypadku wypłaty odszkodowania, trafia ono w całości do właściciela pojazdu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy upoważnienie i pełnomocnictwo to jest to samo?

  Nie, różnice między upoważnieniem a pełnomocnictwem określa Kodeks Cywilny. Upoważnienie jest bowiem pozwoleniem na dokonanie określonej czynności (jak np. właśnie ubezpieczenie samochodu), natomiast pełnomocnictwo jest pozwoleniem na wyrażenie woli w imieniu mocodawcy (udziela się go np. prawnikowi, który reprezentuje klienta przed sądem).
 2. Czy upoważnienie jest potrzebne, aby sprawdzić cenę polisy?

  Aby zorientować się, ile będzie wynosiło ubezpieczenie OC czy AC dla danego kierowcy, nie musimy mieć z reguły upoważnienia od właściciela pojazdu. Wystarczą jedynie jego dane (m.in. rok urodzenia, długość posiadania prawa jazdy, lata bezszkodowej jazdy, stan cywilny) oraz dane samochodu (m.in. model, marka, pojemność silnika). Najprostszy sposób na znalezienie taniej oferty ubezpieczenia bez upoważnienia, to skorzystanie z kalkulatora internetowego rankomat.pl, za pomocą którego można sprawdzić oferty OC i AC kilkunastu ubezpieczycieli.
 3. Jak ubezpieczyć pojazd osoby, która zmarła?

  Przede wszystkim należy pamiętać, że pojazd będzie ubezpieczony nie do dnia śmierci właściciela polisy, ale do dnia wygaśnięcia ubezpieczenia. Taka polisa jednak nie przedłuży się automatycznie, więc albo o OC musi zadbać spadkobierca (jeśli osoba dziedzicząca auto została wskazana w testamencie), albo składkę muszą solidarnie uiścić wszyscy potencjalni spadkobiercy. Do zakupu polisy OC wystarczy zazwyczaj oświadczenie, że Ubezpieczający jest spadkobiercą po właścicielu pojazdu lub samoistnym posiadaczem auta/jedynym użytkownikiem.
 4. Czy upoważnienie do ubezpieczenia podlega opłacie skarbowej?

  Nie, upoważnienie np. do zawarcia umowy na polisę OC lub AC nie podlega opłacie skarbowej. Należy tylko pamiętać, by takie upoważnienie zawierało podpisy stron. Z kolei wzór takiego upoważnienia można znaleźć w internecie lub napisać je odręcznie.