Zaświadczenie o dotychczasowym przebiegu ubezpieczenia OC lub AC, można samodzielnie wygenerować na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Drugą z możliwości jest złożenie wniosku o wydanie dokumentu u ubezpieczyciela, u którego mamy lub mieliśmy wykupioną polisę.

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia OC lub AC może być przydatne, jeśli chcemy zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe. Na podstawie zawartych w nim danych, inny ubezpieczyciel może zaproponować niższą składkę lub naliczyć zniżki. Sprawdziliśmy, jak uzyskać ten dokument w bazie UFG oraz w 8 firmach ubezpieczeniowych.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Zaświadczenie o przebiegu OC i AC – co to za dokument i jakie dane zawiera?

Zaświadczenie o przebiegu OC i AC zawiera dane związane z dotychczasową historią ubezpieczenia klienta. Można je uzyskać w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG), a także w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym mamy lub mieliśmy wykupioną polisę. W dokumencie zawarte są następujące informacje:

 • dane osobowe właściciela lub współwłaścicieli pojazdu (imię, nazwisko i adres zamieszkania),
 • marka, model, rok produkcji oraz numer rejestracyjny pojazdu,
 • okres obowiązywania poszczególnych polis OC i AC,
 • daty zgłoszenia szkód, jeśli były likwidowane w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC lub dobrowolnego AC. 

Kiedy zaświadczenie o przebiegu OC i AC będzie przydatne?

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe przy określaniu wysokości składki i naliczaniu zniżek, bazują na oświadczeniu klienta, czyli podanych przez niego informacjach o szkodach (np. w kalkulatorze rankomat.pl). Z kolei pozostała część ubezpieczycieli weryfikuje historię ubezpieczenia w bazie UFG. Dlaczego warto więc posiadać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia OC lub AC?

Zawarte w nim informacje mogą być bardzo przydatne dla towarzystwa, w którym chcemy kupić nową polisę. W zaświadczeniu o przebiegu OC lub AC znajdują się dane o dotychczasowych szkodach i czasie ich wystąpienia, a także wypłatach odszkodowania. Jeśli możemy pochwalić się kilkuletnią bezszkodową jazdą, to ubezpieczyciel chętniej zaproponuje nam niższą składkę i wyższe zniżki.

Jednocześnie musimy pamiętać, że wysokość składki może wzrosnąć. Ubezpieczyciel najprawdopodobniej ją podniesie, jeśli w zaświadczeniu znajdują się informacje o szkodach z OC lub AC. Szczególnie, gdy doszło do nich w ciągu ostatnich 5 lat.

Kto może ubiegać się o wydanie zaświadczenia o przebiegu OC i AC?

Wnioskować o wydanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia OC lub AC, może właściciel pojazdu lub każdy z jego współwłaścicieli wpisany do dowodu rejestracyjnego. Jeśli w polisie wpisywani są wyłącznie dodatkowi kierowcy samochodu, nie przysługuje im prawo do gromadzenia zniżek. Na zaświadczeniu o historii ubezpieczenia okres takiego użytkowania pojazdu nie będzie więc uwzględniony – wyjaśnia Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Przykład: Pan Jan jest właścicielem Skody Fabii. Sporadycznie korzystała z niej również jego 20-letnia córka Katarzyna, która nie została wpisana do dowodu rejestracyjnego jako współwłaścicielka. Jednocześnie podczas zawierania umowy ubezpieczenia pojazdu, została określona jako dodatkowy kierowca.

Po dwóch latach Katarzyna postanowiła samodzielnie zakupić polisę OC na własne auto. Niestety na zaświadczeniu o historii przebiegu ubezpieczenia okres użytkowania przez nią pojazdu nie został uwzględniony, ponieważ nie była wpisana w dowodzie rejestracyjnym jako współwłaścicielka Skody Fabii.

Gdzie uzyskać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia OC i AC?

Za każdym razem, gdy zmieniamy towarzystwo i wypowiadamy umowę OC lub AC, warto złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia. Dzięki temu na bieżąco gromadzimy dokumentację związaną z dotychczasowym przebiegiem ubezpieczenia. Zaświadczenie można uzyskać osobiście lub drogą elektroniczną w dowolnym momencie. Większość ubezpieczycieli udostępnia w tym celu formularze na swoich stronach internetowych.

Uwaga! Towarzystwo ubezpieczeniowe może wydać zaświadczenie o przebiegu OC lub AC jedynie za okres, w którym pojazd był w nim ubezpieczony.

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia można również uzyskać na stronie www.ufg.pl. Dane są dostępne w języku polskim, angielskim i niemieckim w dwóch wariantach czasowych:

 • za ostatnie 5 lat,
 • pełnej historii ubezpieczenia udostępnionej w bazie UFG, czyli od 2004 r. dla OC, a od 2006 r. dla AC.

Jak uzyskać zaświadczenie o przebiegu OC i AC w UFG?

Aby uzyskać zaświadczenie o historii ubezpieczenia OC i AC na stronie www.ufg.pl, najpierw należy wejść w zakładkę „Baza OC i AC”, następnie kliknąć w „Narzędzia” i przejść do „Przebieg ubezpieczenia OC i AC”. W kolejnym kroku musimy się zarejestrować, jeśli jeszcze nie posiadamy konta w serwisie. Po zalogowaniu się, możemy samodzielnie wygenerować raport o historii ubezpieczeń komunikacyjnych. Zawarte są w nim informacje o wykupionych polisach OC lub AC, a także ewentualnych szkodach i wypłaconych odszkodowaniach. Jednak brak danych o przysługujących zniżkach.

Jednocześnie można również złożyć papierowy wniosek o udostępnienie danych o przebiegu ubezpieczeń OC lub AC. W tym celu należy pobrać i wypełnić wzór formularza lub pełnomocnictwa dostępny na stronie, a następnie przesłać go pocztą na adres: ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa.

Jak uzyskać zaświadczenie o przebiegu OC i AC w towarzystwie?

Zaświadczenie o przebiegu OC lub AC można również uzyskać w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym mamy lub mieliśmy wykupione ubezpieczenie pojazdu. Najlepiej poprosić o wydanie dokumentu przy jednoczesnym składaniu wypowiedzenia umowy. Jednocześnie możemy złożyć wniosek w dowolnym momencie, co większość ubezpieczycieli umożliwia online. Sprawdziliśmy, jak to zrobić w 8 różnych firmach ubezpieczeniowych.

Jak uzyskać zaświadczenie o przebiegu OC lub AC w PZU?

Aby uzyskać zaświadczenie w PZU, należy wejść na stronę pzu.pl. Następnie w górnym rogu wybrać „Kontakt i pomoc”, kliknąć w zakładkę „Formularze online” i „Zamów zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego”. W kolejnym kroku musimy wypełnić formularz i podać w nim następujące dane:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer PESEL,
 • REGON (jeśli prowadzimy działalność gospodarczą),
 • kod pocztowy,
 • pocztę,
 • ulicę, numer budynku i lokalu,
 • rolę zgłaszającego (ubezpieczony lub pełnomocnik),
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

Jak uzyskać zaświadczenie o przebiegu OC lub AC w Warcie?

Aby uzyskać zaświadczenie w Warcie, należy wejść na stronę warta.pl. Następnie w górnym rogu wybrać „Obsługa”, a w kolejnym kroku „Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia”. Teraz musimy wypełnić formularz, w którym należy podać:

 • numer PESEL,
 • adres e-mail,
 • numer dowodu rejestracyjnego,
 • numer telefonu. 

Zaświadczenie zostanie wystawione w języku polskim i angielskim. Podając numer rejestracyjny jednego z ubezpieczonych pojazdów, otrzymamy dokument o przebiegu wszystkich ubezpieczeń komunikacyjnych z ostatnich 10 lat. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia można również wysłać na adres e-mail: zaswiadczenia@warta.pl. W treści wiadomości należy podać takie same dane, jak w formularzu.

Jak uzyskać zaświadczenie o przebiegu OC lub AC w Uniqa?

Nieco bardziej skomplikowanie ta kwestia wygląda w Uniqa, która niedawno przejęła również często wybierane przez właścicieli pojazdów towarzystwo AXA. Aby uzyskać zaświadczenie o przebiegu OC lub AC, należy wejść na stronę uniqa.pl i w prawym górnym rogu wybrać „Formularze online”. Następnie zaznaczyć „Samochód”, a także dwukrotnie kliknąć w „Zamów dokumenty” (w zależności, czy ubezpieczamy auto w Uniqa lub AXA). Teraz musimy w formularzu podać następujące dane:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy,
 • numer PESEL lub polisy,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można również złożyć drogą elektroniczną na adres: centrala@uniqa.pl. Możemy także udać się osobiście do jednego z oddziałów towarzystwa lub do agenta, który obsługuje ubezpieczenie naszego pojazdu. Ponadto istnieje też możliwość wysłania papierowego zgłoszenia pocztą na adres: UNIQA TU S.A., ul Gdańska 132, 90-520 Łódź.

Jak uzyskać zaświadczenie o przebiegu OC lub AC w Link4?

Aby złożyć wniosek online, należy wejść na stronę: www.link4.pl/dokumenty, a następnie wypełnić formularz. W pierwszym kroku zaznaczmy „Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego”. W kolejnych polach uzupełnijmy następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • numer polisy,
 • numer PESEL lub REGON,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • adres zamieszkania (ulica, numer domu i mieszkania, a także kod pocztowy i miejscowość).

Mamy dwie możliwości odbioru zaświadczenia. Pierwszą z nich jest wysyłka drogą elektroniczną na podany w formularzu e-mail. Natomiast jeśli wybierzemy pocztę tradycyjną, Link4 wyśle nam dokument na adres zamieszkania, który wpisaliśmy w internetowym wniosku.

Jak uzyskać zaświadczenie o przebiegu OC lub AC w Wiener?

Aby uzyskać zaświadczenie w Wiener, należy wejść na stronę wiener.pl. Następnie w górnym rogu wybrać „Obsługa polis”, a później w polu „Wniosek o dokument” kliknąć w „Chcę otrzymać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia”. W kolejnym kroku musimy uzupełnić formularz. Po lewej stronie trzeba uzupełnić dane związane z właścicielem pojazdu, jak:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • adres zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy oraz miejscowość),
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

Natomiast po prawej stronie formularza należy zaznaczyć „Pojazd”, a następnie wpisać numer dowodu rejestracyjnego. Zaświadczenie zostanie nam wysłane na adres e-mail podany we wniosku. 

Jak uzyskać zaświadczenie o przebiegu OC lub AC w TUZ Ubezpieczenia?

Aby uzyskać zaświadczenie w TUZ Ubezpieczenia, należy wejść na stronę tuz.pl. Następnie w górnym rogu wybrać „Strefa klienta”, kliknąć w „Dokumenty do pobrania”, a w polu „Auto” pobrać plik o nazwie: „Wniosek o przebieg ubezpieczenia”. Trzeba go wydrukować i wypełnić. W dokumencie musimy podać następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania (ulica, nr domu i lokalu),
 • kod pocztowy i miejscowość, 
 • numer telefonu i adres e-mail,
 • numer PESEL,
 • seria i numer polisy,
 • numer rejestracyjny pojazdu.

Po wypełnieniu wniosek należy własnoręcznie podpisać oraz podać datę jego sporządzenia. Następnie możemy go wysłać drogą elektroniczną na e-mail: bok@tuz.pl, bądź pocztą na adres: ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa. 

Jak uzyskać zaświadczenie o przebiegu OC lub AC w Allianz?

Aby uzyskać zaświadczenie w Allianz, należy wejść na stronę: www.kontakt.allianz.pl. Potem wybrać „Załatw sprawę”, rozwinąć sekcję „Samochód” i wybrać pole „Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia”. W kolejnym kroku zostaniemy przekierowani do formularza, w którym musimy wybrać jeden z trzech rodzajów polis:

 1. OC indywidualne zakupione u agenta,
 2. OC zakupione u dealera,
 3. OC zakupione przez internet.

Po wyborze rodzaju polisy, w dalszej części należy wpisać jej numer, a także imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail i numer rejestracyjny pojazdu. Następnie musimy również pobrać plik o nazwie: „Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego”. Wniosek trzeba wydrukować, uzupełnić dane, wydrukować, własnoręcznie podpisać, dołączyć w formie załącznika do formularza i kliknąć „Wyślij”. Po wystawieniu zaświadczenia przez Allianz, zostanie nam ono wysłane na podany wcześniej e-mail. 

Co warto wiedzieć?

 1. Zaświadczenie o przebiegu OC lub AC można samodzielnie uzyskać na stronie www.ufg.pl.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu OC lub AC można złożyć u ubezpieczyciela, w którym mamy lub mieliśmy wykupioną polisę.
 3. Zaświadczenie zawiera dane właściciela i pojazdu, a także historię wyrządzonych lub doznanych szkód oraz wypłaconych odszkodowań.
 4. O wydanie zaświadczenia może ubiegać się właściciel lub współwłaściciele pojazdu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 1. Gdzie najprościej uzyskać zaświadczenie o przebiegu OC lub AC?

  Na stronie www.ufg.pl. Wystarczy posiadać konto w serwisie lub się zarejestrować. Dzięki temu możemy samodzielnie wygenerować zaświadczenie o historii przebiegu ubezpieczenia OC lub AC.
 2. Ile trwa wydanie zaświadczenia o przebiegu OC lub AC?

  Natychmiast na stronie www.ufg.pl, jeśli mamy założone konto w serwisie i samodzielnie wygenerujemy historię ubezpieczenia. Jeżeli złożymy papierowy wniosek w UFG, w ciągu 15 dni otrzymamy zaświadczenie. W zależności od ubezpieczyciela, może to zająć od kilku dni do kilku tygodni.
 3. Kiedy można uzyskać zaświadczenie o przebiegu OC lub AC u ubezpieczyciela?

  W dowolnym momencie. Jednocześnie najprościej złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu historii OC lub AC, wraz z wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia pojazdu w dotychczasowym towarzystwie ubezpieczeniowym.
 4. Czy warto mieć zaświadczenie o przebiegu OC lub AC?

  Tak. Może być dodatkowym argumentem w uzyskaniu niższej składki czy wyższych zniżek u nowego ubezpieczyciela. Jeśli zaświadczenie potwierdza kilkuletnią bezszkodową jazdę, towarzystwo może zaproponować nam korzystniejszą ofertę zakupu OC lub AC.
 5. Jakie dane są potrzebne do uzyskania zaświadczenia o przebiegu OC lub AC?

  Większość ubezpieczycieli we wniosku o wydanie zaświadczenia wymaga podania tych samych danych. Zwykle są to imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu i adres e-mail, a także numer polisy i dowodu rejestracyjnego pojazdu.